Sivilforsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret
Type Sivilforsvar
Virkeområde Norge
Etablert 10. juli 1936[1]
Avdelingsdirektør Trygve Bruun
Hovedkontor Tønsberg
Lokale ledd 20 distrikter
Undergrupper Fredsinnsatsgrupper, Mobil renseenhet, Radiac måletjeneste, Støttegruppe, Distriktsstab, Luftvarslingstjenesten, Egenbeskyttelsen
Eier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motto Forsterker – Beskytter – Samvirker[2]
Ansatte 250
Nettside sivilforsvaret.no
En av Sivilforsvarets mange bygninger

Sivilforsvaret er Norges sivilforsvar, organisert som en avdeling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs for nød- og redningsetatene ved større ulykker og naturkatastrofer. I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser. I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.

Tjeneste[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvarets virksomhet er regulert av Sivilbeskyttelsesloven.[3] Både kvinner og menn mellom 18 og 55 år kan pålegges tjenesteplikt. I fredstid utskriver Vernepliktsverket årlig 1000 personer til tjeneste i Sivilforsvaret.[4] Disse velges blant menn som er fritatt for militær verneplikt eller de som kun har tjent 12 av de totalt 19mnd menn har verneplikt og blant kvinner mellom 18 og 55år (normalt med barn over 16år) [5] Også personer som er ferdige med sin militære verneplikt kan utskrives. Fra og med 1.Januar 2015 har også kvinner allmenn verneplikt, og vernepliktsverket vil nå også skrive ut kvinner til tjenesteplikt i Sivilforsvaret.[trenger referanse] Tidligere kunne personer mellom 16 og 18år velge å delta frivillig i sivilforsvaret, etter at sivilbeskyttelsesloven ble oppdatert i 2010, er aldergrensen nå 18 - 55år uten noen unntak. [6]

Selv om man etter sivilbeskytelsesloven har 19 måneders verneplikt, vil det i praksis normalt bety at man er vernepliktig frem til man er 55år. Dette skyldes at Sivilforsvaret regner ut verneplikt døgn for døgn og det dermed trekkes fra et døgn verneplikt for hvert døgn man er i innsats/opplæring i sivilforsvaret. (dog vil en innsats som var mellom feks 23:30 og 01:10 være å regne som 2døgn)[trenger referanse]

Internasjonalt symbol for sivilforsvar

Organisering[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Etaten er organisert i 20 distrikter som i hovedsak tilsvarer fylkene.

Sivilforsvaret består av åtte deler, som igjen er fordelt over tre nivåer

I 2005 utgjorde Sivilforsvarets mobiliserbare mannskapsstyrke 50 000 menn og kvinner, fordelt slik:

  • 3 000 personer i Fredsinnsatsgrupper, Mobil renseenheter og patruljer for måling av radioakiv stråling (RAD)
  • 12 000 personer i katastrofeinnsatsavdelinger, inkludert de 3 000 nevnt ovenfor
  • 50 000 personer i krigsreserven, inkludert de 15 000 nevnt ovenfor

Grader[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret-Distinksjon-Sjef i DSB.png
Sjef for
Sivilforsvarets
avdeling i DSB
Sivilforsvaret-Distinksjon-Distriktssjef.png
Distriktssjef
Høyere
grader,
Ansatte
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør.png
Sivilforsvars-
inspektør,
Avdelingsleder
ved SF-distrikt
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør2.png
Sivilforsvars-
inspektør 2
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsadjutant1.png
Sivilforsvars-
adjutant 1
Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
Sivilforsvars-
adjutant
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvars-
betjent
     
Lavere
grader,
Tjeneste-
pliktige
      Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
FIG-leder
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Nestleder
(NK)
Sivilforsvaret-Distinksjon-Materiellansvarlig.png
Materiall-
ansvarlig
FIG
Sivilforsvaret-Distinksjon-Lagfører.png
Lagfører
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestlagfører.png
Nest-
lagfører

Leder Sivilforsvar[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen Leder Sivilforsvar er en rolle og ikke en grad. Normalt ivaretatt av FIG-leder, eller én av FIG-lederne hvis flere FIG-er er i bruk i samme innsats. Leder Sivilforsvar jobber normalt under Innsatsleder i Innsatsleders kommandoplass (ILKO), sammen med ledere for andre etater som Fagleder Brann, Fagleder Helse, FORF m.fl.

Hvis hverken politi, eller brannmyndighet er til stede, har Sivilforsvaret myndighet til å lede redningsinnsats.[7]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk sett er Sivilforsvarets utgangspunkt Det Frivillige Luftvern (senere: Det Sivile Luftvern) som ble opprettet i 1936. Å forhindre og rå bot på skader som skyldtes krigshandlinger var Sivilforsvarets primære oppgave. Dette fremgår også av den gjeldende lov om sivilforsvar fra 1953. I praksis er ikke dette lenger hovedbegrunnelsen for at vi har et sivilforsvar. Utviklingen i det moderne trusselbildet gjort at Sivilforsvaret i dag i mye større grad fokuserer på bistand ved ulykker og katastrofer i fredstid. Dette følger også av endringer i det internasjonale trusselbildet med terrorhandlinger og internasjonale katastrofer, hvor også norske statsborgere blir berørt. Som en konsekvens av dette er oppsetninger og materiell modernisert for å kunne møte nye og fremtidige utfordringer.

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Historia til Sivilforsvaret
  2. ^ Sivilforsvarets informasjons brosjyre, 28.03.2014
  3. ^ lovdata Besøkt 29.03.2014
  4. ^ Sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
  5. ^ sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
  6. ^ Sivilforsvaret nettsider Besøkt 15.01.2015
  7. ^ Lovdata (25. juni 2010). «Sivilbeskyttelsesloven § 4e. Sivilforsvarets oppgaver og ansvar». Besøkt 1. juni 2013. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Civil defense – bilder, video eller lyd