Sivilforsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret
Type Sivilforsvar
Virkeområde Norge
Etablert 10. juli 1936[1]
Avdelingsdirektør Trygve Bruun
Hovedkontor Tønsberg
Lokale ledd 20 distrikter
Undergrupper Fredsinnsatsgrupper, Mobil renseenhet, Radiac måletjeneste, Støttegruppe, Distriktsstab, Luftvarslingstjenesten, Egenbeskyttelsen
Eier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motto Forsterker – Beskytter – Samvirker[2]
Ansatte 250
Nettside sivilforsvaret.no
En av Sivilforsvarets mange bygninger

Sivilforsvaret er Norges sivilforsvar, organisert som en avdeling i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.[3] I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs for nød- og redningsetatene ved større ulykker og naturkatastrofer. I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser. I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift av tilfluktsrom og evakuering.[4]

Tjeneste[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er basert på tjenesteplikt. Kvinner og menn mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge kan pålegges tjenesteplikt i Sivilforsvaret.[5]

I fredstid utskriver Vernepliktsverket årlig 1000 personer til tjeneste i Sivilforsvaret.[6] Disse velges blant menn som er fritatt for militær verneplikt eller de som kun har tjent 12 av de totalt 19mnd menn har verneplikt og blant kvinner mellom 18 og 55år (normalt med barn over 16år)[7] Også personer som er ferdige med sin militære verneplikt kan utskrives. Fra og med 1.Januar 2015 har også kvinner allmenn verneplikt, og vernepliktsverket vil nå også skrive ut kvinner til tjenesteplikt i Sivilforsvaret.[trenger referanse] Tidligere kunne personer mellom 16 og 18år velge å delta frivillig i sivilforsvaret, etter at sivilbeskyttelsesloven ble oppdatert i 2010, er aldergrensen nå 18 - 55år uten noen unntak. [8]

Internasjonalt symbol for sivilforsvar

Organisering[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, samt sentrallageret. Opplærings og kompetansesenteret er Oppland Sivilforsvarsdistrikt(OSFD) ansvarlig for. Sivilforsvarets styrker er inndelt i ulike grupper som er underlagt kommandoen til distriktssjefen i det distriktet gruppen tilhører.[9] De ulike gruppene er:[10]

Distrikter[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret er inndelt i totalt 20 distrikter, det er det enkelte distrikt som har ansvar for tjenestepliktige.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Sivilforsvaret har i fredstid en styrke på 8000 tjenestepliktige menn og kvinner fordelt på lokale avdelinger innen hvert distrikt:

 • Fredsinnsatsgruppe (FIG) - Sivilforsvarets primære innsatsenheter bestående av seks befal og 16 mannskaper fordelt på to lag, normalt oppsatt med kjøretøy, samt brann-, rednings- og ordensmateriell.
 • Fredsinnsatsgruppe personell (FIGP) - avløsnings-/forsterkningsenheter for FIG-ene, bestående av seks befal og 16 mannskaper fordelt på to lag, oppsatt uten eget materiell.
 • Mobil renseenhet (MRE) - styrker bestående av 24 mannskaper og befal, oppsatt med kjøretøy samt materiell for dekontaminering av personer som har vært utsatt for kjemisk-, biologisk- eller radioaktiv forurensning.
 • Radiac-målepatrulje (RAD) - lag bestående av tre mannskaper og befal med materiell for påvisning av radioaktive kilder.
 • Luftvarslingsgrupper (LVG) - luftvarslingstjenesten

I tillegg har Sivilforsvaret rulleført en krigsreserve bestående av 8000 tjenestepliktige som vil bli gitt opplæring og utrustning ved krigsberedskap.

Grader[rediger | rediger kilde]

Ansatte
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsadjutant1.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør2.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sivilforsvarsinspektør.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Distriktssjef.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Sjef i DSB.png
Sivilforsvarsbetjent Sivilforsvarsadjutant II Sivilforsvarsadjutant I Sivilforsvarsinspektør II Sivilforsvarsinspektør I Distriktssjef Sjef Sivilforsvaret
Tjenestepliktige
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestlagfører.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Lagfører.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Materiellansvarlig.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-Nestleder.png
Sivilforsvaret-Distinksjon-FIG-leder.png
Nestlagfører
patruljeleder
Lagfører FIG-nestleder
FIGP-nestleder
MRE-nestleder

Sykepleier

Materiellforvalter

Lege

LVG-operatør

FIG-leder
FIGP-leder
MRE-leder
LVG-skiftleder

Leder Sivilforsvar[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen Leder Sivilforsvar er en rolle og ikke en grad. Når Sivilforsvaret er i innsats, utpekes normalt en leder for innsatsen, som oftest høyeste befal. Leder for Sivilforsvarets innsats har betydelig myndighet etter sivilbeskyttelsesloven, og kan pålegge enhver å delta i innsats ved akutt fare for skade på liv, helse, miljø eller materielle verdier, samt å stille eiendom, bygninger og materiell til disposisjon.[11]

Hvis hverken politi eller brannmyndighet er til stede, har Sivilforsvaret ordensmyndighet og myndighet til å lede redningsinnsats.[12]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk sett er Sivilforsvarets utgangspunkt Det Frivillige Luftvern (senere: Det Sivile Luftvern) som ble opprettet i 1936. Å forhindre og rå bot på skader som skyldtes krigshandlinger var Sivilforsvarets primære oppgave. Dette fremgår også av den gjeldende lov om sivilforsvar fra 1953. I praksis er ikke dette lenger hovedbegrunnelsen for at vi har et sivilforsvar. Utviklingen i det moderne trusselbildet gjort at Sivilforsvaret i dag i mye større grad fokuserer på bistand ved ulykker og katastrofer i fredstid. Dette følger også av endringer i det internasjonale trusselbildet med terrorhandlinger og internasjonale katastrofer, hvor også norske statsborgere blir berørt. Som en konsekvens av dette er oppsetninger og materiell modernisert for å kunne møte nye og fremtidige utfordringer.

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Historia til Sivilforsvaret
 2. ^ Sivilforsvarets informasjons brosjyre, 28.03.2014
 3. ^ «Sivilforsvarets organisering». Besøkt 16. juli 2015. 
 4. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 4». Besøkt 16. juli 2015. 
 5. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 7». Besøkt 16. juli 2015. 
 6. ^ Sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
 7. ^ sivilforsvaret.no Besøkt 15.01.2015
 8. ^ Sivilforsvaret nettsider Besøkt 15.01.2015
 9. ^ «Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer». Besøkt 16. juli 2015. 
 10. ^ «Sivilforsvarets organisering». Besøkt 16. juli 2015. 
 11. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 5». Besøkt 16. juli 2015. 
 12. ^ «Sivilbeskyttelsesloven § 4». Besøkt 16. juli 2015. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]