Hopp til innhold

Forsvarets medalje for edel dåd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forsvarets medalje
for edel dåd
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norges flagg Norge
Innført:1. mai 1982
Tekniske data
Utført i:Forgylt sølv
Bredde:33 mm
Høyde:33 mm
Rangering
Rangering:12
Høyere:Kongens fortjenstmedalje
Lavere:Haakon VIIs Frihetsmedalje

Forsvarets medalje for edel dåd er en norsk medalje innstiftet 1. mai 1982 til belønning av militært og sivilt personell som har utvist rådsnarhet under farefulle forhold og dermed bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skade på materiell, eller som har vist personlig dyktighet og mot ut over det som kan kreves under farefulle forhold. Medaljen tildeles av kongen etter innstilling fra forsvarssjefen.

Etter den omfattende revisjonen av Forsvarets system for tildeling av utmerkelser i 2009 fantes Forsvarets medalje for edel dåd i to varianter, med og uten laurbærgren, som en stridsdekorasjon for mot og tapperhet i situasjoner uten stridskontakt.[1] Medaljen med laurbærgren falt bort ved endring av statuttene i 2011.[2] Forsvarets medalje for edel dåd tildeles etter dette fortsatt for innsats i strid.

Forsvarets medalje for edel dåd rangerer som nummer elleve i rekken av norske utmerkelser.

Utforming

[rediger | rediger kilde]

Forsvarets medalje for edel dåd er rund og er utført i forgylt sølv. På adversen har den riksløven med en laurbærkrans rundt. Kransen er åpen øverst. På reversen har den omskriften «FORSVARET • FOR EDEL DÅD». Medaljen er opphengt i et rødt bånd, som har tre gullstriper. For særlig innsats kunne båndet utstyres med laurbærgren i gull, men dette falt bort ved endring av statuttene 27. oktober 2011.[2]

Sammen med medaljen følger diplom undertegnet av kongen. Diplomet påføres en kortfattet begrunnelse for tildeling.[1]

Medaljen skal bæres på venstre side av brystet.

Båndstripe for Forsvarets medalje for edel dåd
Båndstripe for Forsvarets medalje for edel dåd med laurbærgren i gull

Tildeling

[rediger | rediger kilde]

Forsvarets medalje for edel dåd regnes som en stridsdekorasjon, som tildeles for særlig innsats i situasjoner uten direkte stridskontakt.[1] Den kan tildeles både militært og sivilt norsk personell. Også utlendinger kan tildeles medaljen. Den kan tildeles samme person bare en gang. Medaljen tildeles «militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Under farefulle forhold og/eller med fare for eget liv har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.»[2]

Ved revisjonen av Forsvarets system for dekorering av personell,[3] ble det i 2009 innført en laurbærgren til medaljen. Denne rangerte over medaljen uten laurbærgren. Forsvarets medalje for edel dåd med laurbæregren i gull kunne tildeles «norsk militært personell som under internasjonale operasjoner hvor det med fare for eget liv er utvist snarrådighet, mot og lederegenskaper langt over det som forventes, samt for fremragende ledelse av avdeling eller fartøy i strid.»[1] Forsvarets medalje for edel dåd med laurbærgren ble tildelt med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2005, men opphørte i 2011.

Medaljen kan tildeles post mortem. Den kunne tidligere også tildeles personell som hadde blitt såret i tjeneste, men dette er det fra 2009 slutt på.

Medaljen tildeles av kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen. Saker som gjelder tildeling av medaljen med laurbærgren behandles først i Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.

I 2011 ble det innført en regel om at Forsvarssjefen kan frata medaljen den som har vist seg uverdig til å bære den.[2]

Mottagere

[rediger | rediger kilde]

Forsvarets medalje for edel dåd er tildelt for innsats i ulike situasjoner, og for innsats som har bidratt til å redde både militære kolleger og sivile. Både militært personell og sivile har mottatt medaljen.

Norges engasjement i UNIFIL i Libanon medførte en rekke farefulle situasjoner der norsk personell utmerket seg. Medaljen var inntil 2005 tildelt 60 norske soldater og en sivil for innsats i Libanon.[4][5] I 2010 ble ytterligere én offiser tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for innsats i UNIFIL-tjeneste, for innsatsen han i 1994 gjorde for å redde en minesprengt italiensk kollega.[6]

Medaljen ble i 2002 tildelt en løytnant, en sersjant, en korporal og en menig, som i april 2002 reddet livet til en mineskadet norsk soldat i Afghanistan.[7] I 2008 ble to soldater hedret med medaljen for å ha reddet en kollega, som var skadet av en improvisert sprengladning i Meymaneh i Afghanistan i november 2007.[8]

I 2005 ble en fenrik tildelt medaljen for sin deltagelse i redningen av 122 mennesker, som i mars 2004 var beleiret i en boligblokk under opptøyer i Priština i Kosovo.[9] I 2006 ble medaljen tildelt en norsk offiser for innsats i FN-tjeneste i Eritrea, der han medvirket til å redde en gutt som var sterkt skadet av en mine.[10]

Forsvarets medalje for edel dåd er også tildelt for innsats i Norge. To soldater fra Heimevernet og en sivil person, som i 2008 med fare for eget liv berget en kvinne fra å drukne under flom i Buskerud, ble tildelt medaljen i oktober 2008.[11]

I 2010 ble løytnant Eivind Sunde tildelt medaljen for å ha utvist tapperhet i redningsforsøket av to soldater som ble fanget i en Leopard 2 etter at den gikk under isen, på øvelsen Cold Response i 2006.[12][13]

Statutter

[rediger | rediger kilde]
§ Statutter av 1. mai 1982[14] Statutter av 20. mai 2009[1] Statutter av 27. oktober 2011 [2]
1 Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles av H M Kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen.
Utforming: Medaljen utføres i forgylt sølv. Den er rund og har en diameter på 33 mm.
Forside: Den norske løve omgitt av laurbærkrans som øverst er åpen.
Bakside: Følgende tekst: FORSVARET – FOR EDEL DÅD.
Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles av H M Kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen. Medaljen kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Under farefulle forhold og/eller med fare for eget liv har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom.
Medaljen kan tildeles Post Mortem og overlates nærmeste pårørende til oppbevaring.
(jf. 1982 og 2009 §3)
2 Medaljen bæres i rødt bånd med tre loddrette gullstriper av tre mm bredde. En av gullstripene er plassert midt på båndet, de to øvrige på hver side i en avstand av fem mm fra midtstripen. Medaljen bæres i rødt bånd med tre loddrette gullstriper av tre mm bredde. En av gullstripene er plassert midt på båndet, de to øvrige på hver side i en avstand av fem mm fra midtstripen.
Medaljen utføres i forgylt sølv. Den er rund og har en diameter på 33 mm.
Forside: Den norske løve omgitt av laurbærkrans som øverst er åpen.
Bakside: Påskriften FORSVARET – FOR EDEL DÅD.
Forsvarets medalje for edel dåd kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets organisasjon.
(jf. 1982 §8, 2009 §7)
3 Medaljen kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng ved utvist personlig rådsnarhet under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom, eller som under farefulle forhold, har vist personlig dyktighet og mot ut over det som kan kreves. Medaljen tildeles Post Mortem og kan også tildeles personell som har blitt såret i tjeneste. Medaljen kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng ved utvist personlig rådsnarhet under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på materiell og eiendom, eller som under farefulle forhold, har vist personlig dyktighet og mot ut over det som kan kreves.

Forsvarets medalje for Edel dåd kan også tildeles med laurbærgren til norsk militært personell som under internasjonale operasjoner hvor det med fare for eget liv er utvist snarrådighet, mot og lederegenskaper langt over det som forventes, samt for fremragende ledelse av avdeling eller fartøy i strid. Laurbærgrenen er da gullfarget. I slike tilfeller fremmes forslag om tildeling til Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd.
Forsvarets medalje for edel dåd er rund, preget i forgylt sølv.

Forside: Den norske løve omgitt av laurbærkrans som øverst er åpen.
Bakside: Påskriften FORSVARET – FOR EDEL DÅD
Medaljen bæres i rødt bånd med tre loddrette gullstriper, Midterste gullstripe er plassert midt på båndet.
(jf. 1982 §1-2, 2009 §2)

4 Med medaljen skal følge diplom, båndstripe og miniatyrmedalje. Av diplomet skal fremgå en kort beskrivelse av den handling eller virksomhet som foranlediget tildelingen. Diplomet undertegnes av H M Kongen. Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles bare en gang til en og samme person. Forsvarets medalje for edel dåd bæres av norske borgere på venstre side av brystet på rangert plass.
5 Medaljen tildeles bare en gang til samme person. Medaljen kan ikke tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling (dåd). Med medaljen skal følge diplom, båndstripe og miniatyrmedalje. Diplomet skal øverst ha bilde av medaljens forside og tekst med medaljens navn. Av diplomet skal fremgå en kort beskrivelse av den handling eller virksomhet som foranlediget tildelingen. Diplomet signeres av H M Kongen. Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles av H M Kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen.
(jf. 1982 og 2009 §1)
6 Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død. Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
Medaljen kan tildeles Post Mortem og overlates nærmeste pårørende til oppbevaring.
Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles bare en gang til en og samme person og kan ikke tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling.
(jf. 1982 §5, 2009 §4)
7 Medaljen kan bæres til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Medaljen kan også tildeles personer utenfor Forsvaret og utenlandske statsborgere. Med Forsvarets medalje for edel dåd følger diplom, båndspenne og medalje i miniatyr. Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og påført med tekst ”Forsvarets medalje for edel dåd”. På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen.

Diplomet signeres av H M Kongen.
(jf. 1982 §4, 2009 §5)

8 Medaljen kan også tildeles personer utenfor Forsvaret og utenlandske statsborgere. Medaljen iverksettes 1. mai 1982 og gis ikke tilbakevirkende kraft. Med laurbærgren kan medaljen tildeles med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2005. Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
(jf. 1982 og 2009 §6)
9 Forslag om tildeling av medaljen fremmes av Forsvarssjefen. Dersom en som er blitt tildelt Forsvarets medalje for edel dåd viser seg uverdig til å bære den, kan Forsvarssjefen frata vedkommende Forsvarets medalje for edel dåd.
9 Medaljen iverksettes 1. mai 1982 og gis ikke tilbakevirkende kraft.
(jf. 2009 §8)

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ a b c d e Statutter for medaljer utgitt i Forsvaret[død lenke], s. 3–4, Forsvarsnett, besøkt 5. mars 2012, s. 2.
 2. ^ a b c d e Direktivet for bruk og bæring av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret[død lenke], gyldig fra 15. november 2011, forsvaret.no, besøkt 5. mars 2012, s. 6-7.
 3. ^ Se oversikten i f-xtra, nr. 1, 2009, s. 15, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 4. ^ Sårede og drepte[død lenke], Forsvaret.no, 22. mai 2008, besøkt 10. januar 2010.
 5. ^ I kamp for fred. UNIFIL i Libanon – Norge i UNIFIL 1978–1998, Oslo: Gazette Bok, 2005, s. 375.
 6. ^ Hedret for heltemot[død lenke], Forsvaret.no, 6. januar 2010, besøkt 10. januar 2010.
 7. ^ Æres den som æres skal Arkivert 26. oktober 2007 hos Wayback Machine., Forsvaret.no, 19. november 2002, besøkt 10. januar 2010.
 8. ^ – Godt å bli satt pris på[død lenke], Forsvaret.no, 18. desember 2008, besøkt 10. januar 2010.
 9. ^ «Sindre reddet 122 fra døden», an.no, 15. januar 2005, besøkt 27. august 2012.
 10. ^ «Nytt om navn» Arkivert 24. september 2016 hos Wayback Machine., Forsvarsforum, nr. 6, 2006, besøkt 27. august 2012.
 11. ^ HV-soldater hedret[død lenke], Forsvaret.no, 29. oktober 2008, besøkt 10. januar 2010.
 12. ^ Hedret for tapperhet, Fremover.no, 16. juni 2010, besøkt 13. januar 2012
 13. ^ Hedret av Forsvaret[død lenke] Farsunds Avis, 16. juni 2010, besøkt 13. januar 2012.
 14. ^ Statutter for Forsvarets medalje for edel dåd[død lenke], Forsvarsnett, besøkt 8.november 2009.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
 • John Monn: «Forsvarets medalje for edel dåd», Forsvarets Forum, nr. 21, 1994

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]