Revers

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advers og revers av en mynt

Revers er baksiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand.

Advers er forsiden.

På mynter har Revers-siden tradisjonelt hatt angivelse av årstall for pregningen, eller av og til årstall for myntherrens tiltredelse. Etter at myntenes verdi ikke lenger tilsvarte reell metallverdi ble også myntens pålydende verdi (eks. 50 øre, 1 franc) preget her. I dag er disse strenge heraldiske reglene ikke alltid etterfulgt. Siden mynter idag utgis av land og stater og ikke av landets regent eller president, ser vi at for eksempel årstall kan preges der det finnes passende.