Elverumsfullmakten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Elverum folkehøyskole, der fullmakten ble gitt.

Elverumsfullmakten var et underforstått vedtak fra Stortingets samling på Elverum 9. april 1940, der regjeringen ble gitt en generell fullmakt til å treffe avgjørelser og ivareta landets interesser under krigen.

Stortinget hadde ved det tyske angrepet på Norge flyktet via Hamar til Elverum, og her hadde det sitt siste møte som fri forsamling på Elverum folkehøyskole. Det var Stortingets president, Carl Joachim Hambro, som formulerte fullmaktsforslaget.[1]

Laquote.svgPresidenten har altså foreslått at Stortinget bemyndiger Regjeringen til, inntil det tidspunkt kommer da Regjeringen og Stortingets presidentskap etter konferanse innkaller Stortinget til neste ordinære møte, å vareta rikets interesser og treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og Regjeringens vegne, som må anses for påkrevd av hensyn til landets sikkerhet og framtid.Raquote.svg

Carl Joachim Hambro, Sitert etter Dokument nr.2 (1945)

Det ble ikke formelt votert over forslaget, og det ble heller ikke uttalt fra presidentplassen at det var «ansett vedtatt». Det var en kort replikkveksling om det konstitusjonelle grunnlaget for fullmaktsforslaget. Det har vært vanlig å se på forslaget som en vedtatt generalfullmakt og som en del av regjeringens styringsgrunnlag.

Forslaget ble allikevel debattert på det nittiende ordentlige Storting i 1945-46.[2]

Stortinget vedtok i et annet møte samme dag (på Hamar) en enstemmig tillitserklæring til regjeringen og gav den fullmakt til å supplere seg med tre konsultative statsråder fra opposisjonspartiene. I et regjeringsvedtak av 17. april 1940 heter det at «Norge har i denne stund bare én regjering, den som Kongen har utnevnt og som Stortinget enstemmig har bedt om å bli sittende».

Juridisk sett er det i ettertid konstitusjonell nødrett som har vært regnet som hovedgrunnlaget for regjeringens virksomhet under krigen, ikke Elverumsfullmakten som sådan.[3]

Et lovforslag om å gi Kongen i statsråd utvidede fullmakter til lovgivning i krigstid ble fremlagt for Odelstinget 5. april 1940.

Jo Benkow sier i boka Vendepunkt: 9. april i vår bevissthet at det ikke kan være tvil om at fullmakten hadde fått full tilslutning, selv om det ikke var en formell votering over den.[4]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Eivind Otto Hjelle om Elverumsfullmakten i Hans Fredrik Dahl, Guri Hjeltnes, Berit Nøkleby, Nils Johan Ringdal og Øystein Sørensen (red.): Norsk krigsleksikon 1940–45, Cappelen 1995

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Fortegnelse over: 1. de på Stortinget 1945 ikke-beh. saker, Dokument nr. 2 (1945)». 
  2. ^ «Stortingtidene, forhandlinger 1945-1946, Stortingets fullmakt til regjeringen Nygaardsvold på Elverum i 1940». Besøkt 23. mars 2014. 
  3. ^ Skodvin, Magne. (2018, 15. februar). Elverumsfullmakten. I Store norske leksikon. Hentet 15. februar 2018.
  4. ^ Jo Benkow og Ole Kristian Grimnes (1990). Vendepunkt. Oslo: Cappelen. s. 85. 

Kilder[rediger | rediger kilde]