Liste over illegale aviser i Norge 1940–1945

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Liste over illegale aviser i Norge 1940–1945 inneholder bare et utvalg av kjente illegale aviser.[1] Oslo Universitets krigstrykksamling inneholder om lag 350 ulike aviser.

I lista angir «NKP» at den kommunistiske motstandsbevegelsen sto bak disse avisene.[2] «AP» angir at folk knyttet til Arbeiderpartiet sto bak, «B» ulike borgerlige krefter.[3] De partipolitiske tendensene var imidlertid ikke alltid klare, og ofte var avisene et resultat av samarbeid mellom folk fra ulike kretser.

Falske «illegale aviser»[rediger | rediger kilde]

For å bekjempe motstandsbevegelsen og den illegale pressa benyttet Gestapo og statspolitiet falske «illegale aviser». De ble laget for å skape forvirring og splid i motstanden, eller som rene provokasjoner for å nøste opp motstandsbevegelsen og de illegale avisene. Disse utgavene var ofte lett gjennomskuelige, men hadde en form og avisnavn som skulle illudere reelle motstandsaviser. Noen ganger benyttet man også navn fra reelle illegale aviser. Kjente falske avisutgaver var:[4]

 • Det kommer en dag
 • Demokratisk verden
 • Den kampen vi kjemper
 • Et budskap for kongen
 • Folkefridommen
 • Frihetskampen
 
 • Fritt folk
 • Fritt land
 • Ny tid
 • Opprop til Oslos kapitalbesiddere og til borgerskapet
 • Radio-nytt
 • Reveljen

Illegale aviser i Norge 1940–1945[rediger | rediger kilde]

A[rediger | rediger kilde]

 • Advokat-Nytt
 • Aftenposten
 • Aksla
 • Alt for Norge (stensilert, Drammen)
 • Alt for Norge (stensilert, Mo i Rana)
 • Alt for Norge (en trykt utgave på Vestlandet 1942) NKP
 • Alt for Norge (1944 – ut krigen) NKP, sentralt
 • Alt for Norge (NKP, Oslo, 1942-1945)
 • Alt for Norge (Porsgrunn og naboområder, 1941-1942)
 • Amatør-referenten
 • Appell
 • Appellen
 • Arbeiderbladet
 • Arkitekt-Bulletinen, A – B
 • Autorisert nyhets og paroleavis
 • Avantgarden AP NKP (Kommunistene overtok utgivelsen fra 1943)
 • Avisutdrag (Stockholm)

B[rediger | rediger kilde]

D[rediger | rediger kilde]

E[rediger | rediger kilde]

 • Ecco
 • Eidsvold
 • Eidsvoll (1941 – 1942)
 • Ekstrabladet
 • Enig og tro
 • Everybodys weekly

F[rediger | rediger kilde]

 • Fakta. Uavhengig organ for sosialistisk ungdom
 • Fakta og kommentar
 • Fantomet. «Ånden som går»
 • Fast front (1)
 • Fast front (2)
 • Flyvebladet. For frihet og rett - mot terror og tvang
 • Folkefridom
 • Folkets Røst NKP
 • Folkeviljen
 • Folkeviljen. Organ for frihet og sjølstende (Forts. av Frihet)
 • For frihet og rett
 • For friheten
 • For konge og fedreland
 • Fortroppen. Kamporgan for ungdom på hjemmefronten
 • Foto-nytt
 • Fra den frie norske presse
 • Fram
 • Fram. Kristmenn, korsmenn, kongens menn
 • Fremtiden
 • Fri Fagbevegelse AP
 • Fri front
 • Fri kronikk
 • Fri litterær serie
 • Fri presse
 • Fri presse (Forts. av Fridom og forts. av Fritt Norge)
 • Fridom (Forts. som Fri presse)
 • Fridom
 • Fridom. Landsutgave
 • Frihet (Kristiansand)
 • Frihet (Stavanger)
 • Frihet (1941) AP NKP
 • Frihet og fred
 • Frihet og rett
 • Friheten (Stavanger)
 • Friheten, (1941 – ut krigen) NKP
 • Frihetens avis. Alle bønders frihetsblad
 • Frihetens forpost
 • Frihetsnytt
 • Frimodige Ytringer AP B
 • Fritt folk. Kamporgan for kongeriket Norge
 • Fritt folk. Ukeoversikt
 • Fritt Fram (1943) NKP
 • Fritt land AP
 • Fritt Norge (Forts. av Fri presse)
 • Fritt ord
 • Fritt politi
 • Frokostposten
 • Fronten
 • Fyrstikka

G[rediger | rediger kilde]

 • Giv akt AP
 • Gjallarhorn
 • Gjengangeren (Oslo, stensilert)
 • Gjengangeren (maskinskrevet)
 • Gjennom eteren
 • Gjøssingen
 • Gnistbrev
 • Gnisten
 • Grini-posten
 • Gå på

H[rediger | rediger kilde]

 • Halv syv
 • halv otte
 • Halv åtte
 • Handelsnytt
 • Her er London
 • Hermes
 • Heimefronten (Lillehammer)
 • Hjemmefronten (Forts. av Aksla, forts. som Rundskue)
 • Hjemmefronten. Hjemmenes kamporgan
 • Hjemmefronten. Organ for frihetskjempere
 • Hjemmefrontens nyhets- og paroleavis
 • Hot-news
 • Hugin og Munin
 • Hvepsen
 • Håndslag
 • Håndverkernytt

I[rediger | rediger kilde]

 • I krigstid
 • Illegal tidend. Organ for nordmenn
 • Im Westen was neues
 • Industrinytt
 • Informasjon
 • Ingeniørnytt
 • Innenriks
 • Innspurten (Bestun, stensilert)
 • Innspurten (Oslo, maskinskrevet, stensilert)

J[rediger | rediger kilde]

 • Ja, vi elsker
 • Jernlesten (Søndagsnummer av Sammendraget)
 • Juristnytt
 • Jøssing
 • Jøssingposten (Kristiansund)
 • Jøssingposten (Oslo)
 • Jøssingposten (Skien)
 • Jøssingposten (Tune)
 • Jøssingposten (Tønsberg)
 • Jøssingtidende

K[rediger | rediger kilde]

 • Kgl. post (Veksler med Fritt Norge)
 • Kirken i dag
 • Kjennsgjerninger (1940) NKP
 • Kjernen
 • Kl. 10 (Middags-nytt)
 • Kommunalnytt
 • Kommunikeet
 • Kongsposten
 • Kongsmannen
 • Kongsspeilet
 • Kontakten
 • Krig og fred
 • Krigens gang
 • Krigsoversikt
 • Krigsrevy
 • Krigssituasjonen pr.
 • Kronikken
 • Kuposten
 • Kureren
 • Kvinnefronten, NKP

L[rediger | rediger kilde]

 • Land og folk
 • Legebulletinen
 • Liberty bell (1)
 • Liberty bell (2)
 • Litt av hvert
 • London
 • London evening news
 • London gazette
 • London i natt
 • London kl 8
 • London melder
 • London-Nyt
 • London-Nytt (1)
 • London-Nytt (2)
 • London-Nytt (3)
 • London-Nytts Buskerudutgave
 • London-radio
 • London yesterday
 • Lyskasteren
 • Lytteren
 • Lærerfronten

M[rediger | rediger kilde]

 • Majorstuposten
 • Meddelelsesblad for funksjonærer og embetsmenn
 • Mens vi venter
 • Middagsnytt
 • Morgenbladet
 • Morgenposten
 • Mot seir

N[rediger | rediger kilde]

 • Nordmannen
 • Noreg
 • Norge (Flere aviser brukte dette navnet)
 • Norge fritt
 • Norge i dag
 • Norge krigsnytt
 • Norge-nazismens nederlag (N-nn)
 • Norge ute og hjemme
 • Norge vårt land
 • Norges budstikke
 • Norges demring (Oslo)
 • Norges demring (Moss)
 • Norges frihet
 • Norges gjenreisning
 • Norges stemme
 • Norgesnytt
 • Norgesposten
 • Norsk budstikke
 • Norsk Front (1)
 • Norsk Front (2)
 • Norsk hird
 • Norsk prisblad
 • Norsk skole
 • Norsk-Tidend AP
 • Norsk tidsskrift for hjemmefronten
 • Norsk ukeoversikt
 • Norsk Ungdom NKP
 • Norsk vilje (1)
 • Norsk vilje (2) NKP
 • Nyhetene (Oslo)
 • Nyhetene (Skien)
 • Nyhetene fra London
 • Nyheter fra London
 • Nyheter i dag
 • Nyheter, Nordal Bruun
 • Nyheter og meldinger
 • Nyhetsposten

O[rediger | rediger kilde]

 • Opptakt

P[rediger | rediger kilde]

 • Parole (Forts. av N-nn
 • Parolen (Oslo)
 • Parolen (Fjære ved Grimstad)
 • Patrioten
 • P. F. (Ukens nytt)
 • Pressebulletinen

Q[rediger | rediger kilde]

 • Q-posten

R[rediger | rediger kilde]

 • Rabulist
 • Radioavisen
 • Radiolytteren
 • Radionytt
 • Radio nytt (1)
 • Radio nytt (2)
 • Radio nytt (3)
 • Radio-nytt (1941 – ut krigen) NKP
 • Radio nytt. Fortroppens nyhetsorgan
 • Radioposten
 • Radio-stenogrammer
 • Resume
 • Reveljen
 • Rex Rotary
 • Romerikes frie avis
 • Rundskue (Forts. av Hjemmefronten)
 • Rødt, hvitt, blått

S[rediger | rediger kilde]

 • Sabotøren NKP
 • Sambladet
 • Samhold
 • Samhold må til
 • Sammendraget
 • Seier
 • Send videre (Forts. som Jøssingposten)
 • Sett og hørt (Forts. av Hjemmefronten)
 • Siste nytt
 • Siste runde
 • Spion
 • Splittflagget
 • SS-opposisjonen
 • Statstjenestemannen
 • Steil og hel
 • Sterke Viljer AP
 • Stritt folk (1940) AP NKP
 • Student-nytt
 • Svart på hvitt
 • Sørlandsfronten

T[rediger | rediger kilde]

 • The London evening news
 • Tidens stemme
 • Tidens tanker
 • Tidens tegn
 • Total krig (avis)
 • Toten frie blad
 • Trafalgar
 • TT (Tallaksrud tidende)

U[rediger | rediger kilde]

 • Ukens nytt. Fritt organ
 • Ukens nytt
 • Ukens revy
 • Ukenytt
 • Ulrikken
 • Under åket
 • Ungdom og handling
 • Utenrikskronikken
 • Utposten

V[rediger | rediger kilde]

W[rediger | rediger kilde]

X[rediger | rediger kilde]

Ø[rediger | rediger kilde]

 • Øksen

Å[rediger | rediger kilde]

 • Ånd og handling

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Lista er dels basert på Hans Luihn: De illegale avisene, side 288 - 292. Universitetsforlaget (1960), dels Trygve Hirsch: Norsk presse under hakekorset : den «illegale» presse, side 10 - 14. Tell Forlag (1945)
 2. ^ Bakken, Birger: Død over de tyske okkupanter : de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945, Informasjonsforlaget (1998)
 3. ^ Tore Pryser: Arbeiderbevegelsens historie i Norge 4. Klassen og nasjonen, side 326 - 331. Tiden Norsk Forlag (1988) ISBN 82-10-02754-9
 4. ^ Hans Luihn: De illegale avisene, side 223, side 292. Universitetsforlaget (1960)

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]