Berg fengsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Berg Fengsel 4 km nord for Tønsberg sett ifra nordvest våren 2007. Hovedveien øverst i bildet er riksvei 19, «Hortensveien».

Berg fengsel er et fengsel som ligger i Tønsberg kommune i Vestfold og er underlagt Kriminalomsorgens Region sør. Fengselet er «åpent», det vil si med lavere sikkerhetsnivå enn normalt i norske fengsler, og fangene har hovedsakelig sonet en lengre del av dommen i et strengere fengsel. Fengselet ble opprinnelig anlagt i 1942 som interneringsleir for jøder og politiske motstandere av de nazistiske myndighetene.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Berg internerings- og krigsfangeleir 1942–1945[rediger | rediger kilde]

Berg fengsel ble opprettet av det NS-kontrollerte Statspolitiet i 1942 som Berg interneringsleir ved gården Søndre Berg fire km nord for Tønsberg by i tidligere Sem kommune. Leiren var direkte underlagt Politidepartementet.

25. oktober samme år kom beskjed fra Berlin om å arrestere alle norske, mannlige jøder. Fra 26. november ble også kvinner og barn arrestert. I disse jødeaksjonene ble 767 av de omkring 1800 jødene som bodde i Norge, sendt til de tyske konsentrasjonsleirene i Polen. Bare 32 av disse overlevde. Allerede 26. oktober ble 60 av de første jødene samlet på Berg, der de ble satt til å bygge leiren ferdig. 26. november ble de mannlige fangene delt inn i to grupper: de som var gift med norske kvinner, og de som var ugifte eller gift med ikke-ariske kvinner. Den siste gruppa ble sendt videre til utryddelsesleirene. I alt 227 jødiske menn ble deportert fra Berg til utryddelsesleiren Auschwitz i Oświęcim i Polen. Bare sju av disse mennene overlevde. De få jødene som var gift med «ariere», ble sittende på Berg resten av okkupasjonen.

I februar 1943 kom de første ikke-jødiske «krigsfangene» til Berg, først og fremst norske politiske motstandere av naziregimet. Leiren var opprinnelig planlagt for rundt 3000 fanger, men ble aldri fullt utbygd. Antallet internerte var derfor vanligvis bare opp mot 250-300, men økte med et belegg på mellom 500 og 600 den siste krigsvinteren. Berg var den eneste fangeleiren i Norge som bare hadde norske fangevoktere, deriblant flere frontkjempere fra Tønsberg-området. Fangebehandlinga der var svært tøff, og tre av vokterne ble idømt livsvarig tvangsarbeid i rettsoppgjøret som fulgte etter krigen.

I dag er det bare kjøkkenbrakka og grunnmuren på den gamle latrinebrakka som står igjen fra den opprinnelige interneringsleiren. I kjelleren under kjøkkenbrakka står fremdeles fengselscellene slik de var under krigen.

«Quislings hønsegård»[rediger | rediger kilde]

Berg interneringsleir ble kalt «Quislings hønsegård» fordi enkelte jøssinger og andre nazi-motstandere brukte hønseringer, det vil si små fotringer av metall for merking av høns, som protestmerker i norske farger mot de nazistiske myndighetene og den tyske okkupasjonen. Quisling-regjeringen bestemte seg for å opprette en hønsegård for disse «hønsehuene» på Berg. Ministerpresident Vidkun Quisling sa følgende om dette i en tale som han holdt på Nasjonal Samlings stevne på Borrehaugene pinsen 1942 og som ble gjengitt i partiavisa Fritt Folk: «17. mai gikk en del mennesker rundt med hønseringer på fingrene (...) Vi skal opprette hønsegårder for dem. Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand en stor hønsegård.»

Berg arbeidsleir 1945–1951[rediger | rediger kilde]

I de første åra etter andre verdenskrig ble Berg fengsel omdøpt til Berg arbeidsleir og brukt som overgangsfengsel for landssvikdømte.

Berg arbeidsskole 1951–1965[rediger | rediger kilde]

I 1951 ble Berg ombygd og rustet opp, og høsten samme år ble leiren gjort om til Berg arbeidsskole for unge lovbrytere. Arbeidsskolen var fengselsvesenets ungdomsanstalt og ble etter hvert delt i Berg-avdelingen, Sem-avdelingen ved Sem kretsfengsel noen kilometer lengre vest og Oslo-avdelingen i Åkebergveien i Oslo.

Berg ungdomsfengsel 1965–1975[rediger | rediger kilde]

Da «ungdomsfengselsloven» kom i 1965, ble arbeidsskolen på Berg omdøpt til Berg ungdomsfengsel. Loven var en særreaksjon for unge lovbrytere mellom 14 og 21 år og i særlig tilfeller inntil 23 år. Ungdomsfengselet fortsatte fram til 1975 da alle de nordiske landa opphevet denne loven.

Berg fengsel 1975–[rediger | rediger kilde]

I 1975 ble Berg gjort om til et vanlig fengsel med et spesielt ansvar for unge innsatte. Det er i dag et åpent fengsel med lavt sikkerhetsnivå for fanger som kommer fra andre fengsler der de tydelig har vist at de ønsker å endre levemønsteret sitt. Fengselet har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud til de innsatte.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]