Almindelig borgerlig Straffelov

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Almindelig borgerlig Straffelov
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdepartementet
Vedtatt22. mai 1902
I kraft1. januar 1905
Opphevet1. oktober 2015
FormålStraff
Nettsidelovdata.no

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven)[1] var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff. Den ble sanksjonert 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905[2] og gjaldt frem til straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.[3]

Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Første del omhandlet generelle bestemmelser som var felles for alle lovbrudd, andre del forbrytelser, tredje del forseelser. Med mindre annet var sagt, gjaldt de alminnelige bestemmelsene også for alle straffebestemmelser i andre lover. Den ble satt i kraft av en egen ikrafttredelseslov.[4] Loven ble endret en rekke ganger. Mange av endringene ble utredet av et sakkyndig utvalg, Straffelovrådet, før 1949 kalt Straffelovkomitéen.

1902-loven var i stor grad verket til professor og riksadvokat Bernhard Getz som ledet straffelovkommisjonen av 1895. Lovens forløper var kriminalloven av 1842 og før dette fantes strafferettslig lovverk i Christian Vs Norske Lov fra 1687.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]