Sivorg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Sivorg var Hjemmefrontens sivile organiserte del under andre verdenskrig. Koordinasjonskomiteen og Kretsen dannet sammen mye av Sivorg. Det operative arbeidet i Sivorg var organisert gjennom fylkesutvalg. Disse var «dannet» (ikke valgt eller utnevnt).

Organisering[rediger | rediger kilde]

I fylkesutvalgene var det én hovedkontakt som hadde ansvar for kommunikasjon med Hjemmefrontens ledelse. Utvalgene hadde videre ansvaret for kommunikasjon med fylkesadministrasjon, herunder fylkesmannsembedet, kultur og skole, for kirke, illegale aviser, understøttelse, for kontakt med Milorg og for kontakt med politi og advokater.

I løpet av krigen måtte utvalgenes sammensetning og organisering forandres eller de måtte reetableres avhengig av krigshverdagens små og store «slag». I forbindelse med arrestasjoner og opprullinger ble det illegale arbeidet rammet og fylkesutvalgene måtte reorganiseres eller reetableres med nye medlemmer.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Eksempler på oppgaver:

 • Fremskaffelse av (falske) pass og/eller grenseboerbevis til flyktninger
 • Organisering av transport for folk som må flykte (f.eks ved hjelp av pålitelige togkonduktører)
 • Ordre om registrering av NS og SB-lærere (samt andre «upålitelige»)
 • Distribusjon av parole om bedriftsvakter (fra Hjemmefrontens Ledelse og Den Frie Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i fellesskap)
 • Distribusjon av «Lovboka» med 13 lover i forbindelse med forsøkene på registrering til arbeidstjeneste og annen mobilisering for okkupasjonsmakten
 • Retningslinjer for distribusjon av paroler og for støtte til familier med forsørger i arrest i Norge eller Tyskland
 • Distribusjon av paroler til lærere om ikke å ta sensur ved avgangsaksamen i høyere skoler (medio mars 1945)
 • Overføring av pengestøtte (sko/mat) til familier med forsørger i arrest via «fordelere»
 • Lokaler for illegal avisproduksjon, trykkeriutstyr
 • Rekruttere redaktør/hjelpere/distributører for illegale aviser
 • Beredskap for iverksettelse av direktiver om bl. a. streik i tilfelle alliert innsats
 • Distribusjon av forholdsordre til bønder fra Hjemmefrontens ledelse.

Frem fra gjemselen[rediger | rediger kilde]

Sivorgs fylkesutvalg med underutvalg kunne ha 100 medarbeidere eller mer. De færreste kjente til andre aktive eller hvor omfattende virksomheten var – før kapitulasjonen. Sivorg trådte første gang frem i lyset i full bredde da alle medarbeiderne gikk i tog 17. mai 1945 med Sivorgs merke (Bokstavene Sivorg, norsk flagg og H7-emblem på armbind).

Arbeidet avsluttes[rediger | rediger kilde]

I løpet av september 1945 var forholdene i landet såpass normalisert at arbeidet i Sivorg ble avviklet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Om sivorg i NOU 1998: 12