Den militære undersøkelseskommisjon av 1946

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Den militære undersøkelseskommisjon av 1946 var en regjeringsnedsatt kommisjon som ble opprettet i kongelig resolusjon av 25. januar 1946. Kommisjonen hadde som oppgave å undersøke de militære myndigheters forhold før og under det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Kommisjonen kom i tillegg til Undersøkelseskommisjonen av 1945 som når det gjaldt Forsvaret bare undersøkte de øverste militære lederes forhold. Kommisjonen var også rådgivende organ overfor den militære påtalemyndighet vedrørende eventuell tiltale mot offiserer for disposisjoner som var gjort. Kommisjonen avga sin rapport i mai 1950. Rapporten ble offentliggjort i 1978, og i 1979 ble den utgitt i serien Norges offentlige utredninger som NOU 1979:47 med forord av historikeren Olav Riste.

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]