Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge. Se også artikkelen bomvei.

I Norge er det mange steder gått fra manuelle til automatiske bomstasjoner. Per oktober 2011 er det 33 bomringer eller veistrekninger i Norge med automatiske bomstasjoner, mens 19 fortsatt har manuelle stasjoner.[1]

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bomselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 E6 Øyer - Tretten Motortrafikkvei Øyer - Tretten E6 Oppland 22.- / 44,- Ja 17. desember 2012 2027
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 E6 (Miljøpakke Trondheim) Mange se; http://www.trondheim.kommune.no/miljopakken Trøndelag Bomveiselskap AS Klettkrysset
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Kroppanbrua
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ranheim
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ja 31. mars 2010 2025 1x ved Ranheim (nord):
63°25′50″N 010°33′59″Ø
5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[2] / 66,-[2]
Hommelvik og Leistad
17,[2] / 34,-[2]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20,- / 100,- Ja 2005 (1. juli) 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 / Riksvei E 18.svgEuropavei 18 Østfold Utbedring av E6 og E18 i Østfold Østfold bompengeselskap AS 20,- / 40,- (E6)
25,- / 50,- (E18)
Ja 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 6.svgEuropavei 6 Akershus og Hedmark 6 delstrekninger av firefelts motorvei
Hovinmoen - Kolomoen
E6 Gardermoen-Moelv AS 14,- / 28,- (Hovinmoen-Dal)

15,- / 30,- (Dal-Boksrud)
11,- / 22,- (Boksrud-Minnesund)
17,- / 34,- (Skaberud-Kolomoen)

Ja 2009-2015 2024-2030
Riksvei E 10.svgEuropavei 10 /
82Fylkesvei 82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene ?,- / ?,- Nei 1974 1986
Riksvei E 16.svgEuropavei 16 Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svgRiksvei 4 og Gardermoen / Riksvei E 6.svgEuropavei 6 Hadelandsvegen AS 30,- / 60,- Ja 2003 2013 (01. oktober)
Riksvei E 18.svgEuropavei 18 E18 (Aust-Agder) Firefelts motorvei
Kristiansand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 2001 2015 Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Riksvei E 18.svgEuropavei 18 E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30,- / 60,- Ja 2002
(2. januar)
2013 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Riksvei E 18.svgEuropavei 18 E18 (Vestfold Sør) Fire delstrekninger av firefelts motorvei
Langangen - Tønsberg
E18 Vestfold AS (sør) 10,- / 20,- (Langåker-Bommestad)

15,- / 30,- (Sky-Langangen)

Ja 2009 (22. juni)

2012 (6. juni)

2024 59°08′49″N 010°10′36″Ø
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 / Riksvei 70.svgRiksvei 70 Krifast / Bergsøya Fastlandsforbindelse for Kristiansund Fastlandsfinans AS 75,- / 255,- / 425,- + passasjerer Nei 1992 1. desember 2012 62°58′33″N 007°47′17″Ø
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 Listerpakken Ni vegprosjekter Lister Bompengeselskap AS 25,- / 50,- Ja 2003 2017 Nord (Iddeland):
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Sør (kollevoll)
58°06′45″N 06°56′26″Ø
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90,- / 280,- / 475,- Ja 1992 2006
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 /
542Fylkesvei 542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85,- / 270,- Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45,- / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20,- / 40,- Ja 2002 2017
Riksvei E 69.svgEuropavei 69 FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70,- / 145,- / 460,- / 775,- + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[3] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Riksvei E 134.svgEuropavei 134 Åkrafjorden (Rullestadjuvet) Ny vei forbi Rullestadsdjuvet Hordaland Fylkeskommune 40,- / 80,- Ja 1991 2014 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Riksvei 4.svgRiksvei 4 Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15,- / 30,- Ja 2002
(2006 på ny vei)
2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svgRiksvei 5 Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65,- / 180,- / 510,- / 810,- Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svgRiksvei 5 Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25,- / 45,- / 145,- Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 9.svgRiksvei 9 Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 2003 2018
Riksvei 13.svgRiksvei 13 Hardanger Utbygging av Rv13 over Hardangerfjorden Hardangerbrua AS 150,- / 600,- Ja 17. august 2013 2028
Riksvei 19.svgRiksvei 19 Horten Utbygging av Rv19 mellom Horten og E18 Horten Bompengeselskap Rv19 AS 33,- / 66,- Ja 2010 2025
Riksvei 23.svgRiksvei 23 Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 60,- / 130,- Ja 2000 2013 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 55.svgRiksvei 55 Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28,- / 56,- Ja 2008 2023
Riksvei 658.svgRiksvei 658 Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30,- / 60,- / 130,- / 280,- + 10,- / 19,- per passasjer Nei 1987 2009
45Fylkesvei 45 Gjesdal Utbedringsprosjekt Gjesdal Bompengeselskap AS 48,- / 85,- Ja 2004 2016 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
207Fylkesvei 207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
64Fylkesvei 64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap  ?,- / ?,- Nei 1991 2005
64Fylkesvei 64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS  ?,- / ?,- Nei ? 1999
108Fylkesvei 108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50,- / 100,- (2007–2009: 20,- / 40,-) Ja 1989 2007/2009
551Fylkesvei 551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 72,- / 145,- Ja 2001 2016
107Fylkesvei 107 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 100,- / 200,- Ja 2012
562Fylkesvei 562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70,- / 250,- Ja 1992 2006
566Fylkesvei 566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62,- / 206,- Ja 1997 2014 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661Fylkesvei 661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30,- / 90,- Ja 2004 2011 (15. oktober)[4] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
710Fylkesvei 710 Brekstad–Valset Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Nei 2012
714Fylkesvei 714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45,-/ 75,-/ 230,- / 430,- + passasjerer Nei 1991 2010
(20. februar)
63°31′09″N 009°06′36″Ø
715Fylkesvei 715 Krinsvatn,
Flakk–Rørvik
Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Ja 2012
755Fylkesvei 755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33,- / 66,- / 198,- / 330,- Nei 1991 2007
Fv71Fylkesvei 71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 35,- / 105,- Ja 2000 2014 62°23′01″N 006°34′34″Ø
858Fylkesvei 858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 100,- Ja 2011 2030

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Se Bomring

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Bomselskap Takst Autopass Etablert Nedbetalt
Tussentunnelen Innkorting 64Fylkesvei 64 mellom Molde og Fræna Tussentunnelen AS 20,- / 32,- Nei 1990 2014 (september)
Tindevegen Mellom 53Fylkesvei 53 og 55Fylkesvei 55 Fjellvegen Årdal - Luster [1] 70,- / ?,- Nei

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Hva betyr nå dette skiltet?». SINTEF. 7. oktober 2011. Besøkt 22. oktober 2011. 
  2. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
  3. ^ Slutt på bompengene
  4. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Besøkt 17. januar 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]