Krifast

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Krifast er Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse, som åpnet for trafikk i august 1992. Forbindelsen består av en undersjøisk tunnel, en flytebru og en hengebru, samt veiforbindelser og en bomstasjon.

De to bruene inngår i E39, kyststamveien fra Kristiansand til Trondheim. Riksvei 70 går gjennom Freifjordtunnelen, fra Kristiansund til Oppdal.

Freifjordtunnelen[rediger | rediger kilde]

Freifjordtunnelen er over 5 km lang undersjøisk tunnel, fra Flatsetøya i Kristiansund, under Freifjorden til Bergsøya. Tunnelen var verdens lengste undersjøiske veitunnel da den ble åpnet. Fra tunnelen går det pumperør opp til to små holmer i fjorden. Åpnet for trafikk i juni 1992, offisiell åpning 20. august 1992

Gjemnessundbrua[rediger | rediger kilde]

Fra Bergsøya i Gjemnes er det bru over Gjemnessundet i retning Molde og Ålesund. Gjemnessundbrua var landets lengste hengebru da den ble bygd.

Bergsøysundbrua[rediger | rediger kilde]

Bergsøysundbrua er en flytebru, og er verdens første flytebru uten sideforankring. Brua gir forbindelse fra Bergsøya til Aspøya og Tingvoll-halvøya. Brua ble fredet i april 2008 som en del av Riksantikvarens bevaring av byggverk som representerer utviklingen av det norske veinettet.

Bompengefinansiert[rediger | rediger kilde]

Bompenger finansierer en andel av anlegget og bomstasjonen ligger på Bergsøya. Etter planene skulle det betales bompenger i 20 år fra 1992. Bompengene er lik fergetaksten, slik den var da Krifast åpnet + årlig økning, mens reisetiden ble redusert. I 2012 er bompengeperioden slutt.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Det var slaktermester Ansgar Løvold som lanserte ideen om en undersjøisk tunnel under Freifjorden i 1950-årene. Foreningen Kristiansunderen arbeidet i flere år med ulike løsninger. I 1969 tok Kristiansund kommune opp ideen og Knut Engdahl stilte seg i spissen for arbeidet med fastlandsforbindelsen.

A/S Fastlandsfinans ble etablert i 1973, og en fastlandsbevegelse ble dradd i gang. Parolen var "Fastlandsforbindelse NÅ".

I desember 1982 vedtok fylkestinget i Møre og Romsdal å prioritere Krifast framfor andre samferdselsprosjekter i fylket. I 1983 leverte Regjeringen en stortingsmelding om Krifast og to år seinere ble prosjektet med finansieringsordning vedtatt i Stortinget. 1. september 1985 startet man med forskuddsinnbetaling på bompenger. Denne bomaviften ble tatt inn over økte takster på ferga.

Den symbolske anleggsstart skjedde 31. oktober 1988 på Aspøya: «Krifast-furua» ble felt, og arbeidet med veitrase på Aspøya var igang. Arbeidet med den undersjøiske tunnelen gikk raskere enn beregnet, mens flytebrua ga flere utfordringer enn forutsatt.

Gjemnesaksla[rediger | rediger kilde]

Et element som ikke ble tatt med i Krifast var tunnel gjennom fjellet Gjemnesaksla, Bompengeinnkrevingen på Krifast ble forlenget av Stoltenberg II-regjeringen for også å finansiere denne tunnelen. Se Pressemelding. Tunnelen har fått navnet Høgsettunnelen og åpner våren 2013.

Kilde[rediger | rediger kilde]

  • Kristiansund 250 år – i stormkast og stille. Cappelen 1992.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]