Oslopakke 3

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Oslopakke 3 er en overordnet plan for samferdsel til 89 milliarder kroner i Oslo og Akershus. Planen omfatter vei- og kollektivtransporttiltak i perioden 2008-2032. Oslopakke 3 er sannsynligvis Norges største samferdselssatsning noensinne og er sist behandlet i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Primær finansieringskilde er bompenger.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Veiprosjekter (utvalg)[rediger | rediger kilde]

 • E16 Wøyen-Bjørum (åpnet 2009)
 • E16 Sandvika-Wøyen (planlagt anleggsstart 2015)
 • E18 Bjørvika (Operatunnelen ferdig, gatenettet på overflaten under bygging)
 • Rv 150/Ring 3 Ulvensplitten-Sinsen (under bygging, planlagt fullført 2014)
 • Rv 22 Fetsund-Lillestrøm (under bygging, planlagt åpnet 2015
 • E18 Lysaker-Asker
 • E6 Manglerudprosjektet
 • Oppgradering av Bogstadveien (pågår)

Kollektivtiltak (utvalg)[rediger | rediger kilde]

Handlingsprogram[rediger | rediger kilde]

Handlingsprogrammene strekker seg over 4 år, men blir gjennomgått annenhvert år, og nye handlingsplaner er derfor overlappende med de gamle. Eksempelvis ble handlingsprogrammet for 2015-2018 lagt frem i mai 2014, mens man fremdeles var i det eksisterende 2013-2016 handlingsprogrammet. Disse prosjektene er i planen for 2015-2018:

 • Ferdigstillelse av Kolsåsbanen (åpner til Kolsås i oktober 2014): 56 mill. kr.
 • Ferdigstillelse Lørenbanen (åpnes 2016): 747 mill. kr.
 • Oppstart Fornebubanen og oppstart fornyelse av signal- og sikringsanlegg for T-banen: 579 mill. kr.
 • Store kollektivtiltak Oslo, inkludert oppgradering av T-banenettet, med bl. a. Østensjøbanen, oppgradering av trikkeinfrastruktur og fornyelse av vognparken: 2 mrd. kr.
 • Småinvesteringer og drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: 3 mrd. kr.
 • E16 Sandvika – Wøyen med full oppstart i 2015, og oppstart av E18 Lysaker – Ramstadsletta i perioden: 2.6 mrd. kr.
 • Lokale vegtiltak i Oslo: 2.3 mrd. kr. Tilsvarende beløp for fylkesvegtiltak i Akershus: 2.2 mrd. kr.

Betydning for CO2-utslipp[rediger | rediger kilde]

Til tross for at Oslopakke 3 har blitt presentert som et miljøprosjekt som vil redde kollektivtrafikken i Oslo-området, er det blitt reist tvil om den egentlige miljøprofilen i prosjektet. I en rapport bestilt av Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) til valgkampen i 2007 viser konsulentbyrået Civitas at klimagassutslippene i Oslo-området vil øke med omkring 50% i perioden 1991-2025 med Oslopakke 3. Dette rimer dårlig med vedtaket i Oslo bystyre fra 2005 om at utslippene skal reduseres med 50% i forhold til 1990-nivå innen 2030. Det samme påpeker Jernbaneverket og Statens vegvesen, som mener at kollektivandelen må økes på bekostning av veiandelen hvis målene skal bli oppnådd. Dette ble også påpekt bl.a. i stortingsdebatten om Oslopakken våren 2008.[2]I tillegg har det vært uenighet blant politikerne om prioriteringen – både av bil/kollektiv og rekkefølgen av prosjekter innen hver sektor.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]