Norske fyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Lindesnes fyr er det første fyret som ble opprettet i Norge, i 1655.

Norske fyr finnes langs den 100 915 km lange kystlinjen.[1] Totalt har det i Norge vært 212 fyrstasjoner.[2] Av disse har opptil 154 har vært i drift samtidig. I dag defineres totalt 107 anlegg som fyrstasjoner i Norge. Ansvaret for fyrbelysning og seilmerker ligger hos Fyr- og merketjenesten i Kystverket.

Listen under er sortert etter plassering langs skipsleia, fra grensen mot Sverige i sydøst til grensen mot Russland i nordøst.

Historie[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Fyr#Norske_fyr

Det første fyret som ble etablert i Norge var Lindesnes fyr i 1655,[3] og det siste bemannede fyret som ble opprettet var Anda fyr, som ble ferdigstilt i 1932. I 1841 fikk Norge sitt eget fyrvesen, og det ble skilt ut som et eget direktorat: Fyrdirektoratet. I tiårene som fulgte ble det gjennomført omfattende byggeprosjekter over hele landet. Fram til 1880 ble det bygget over 100 fyrstasjoner langs kysten. Fyretableringen i Nord-Norge kom sent i gang, men utbyggingen ble etter hvert presset fram av behovene til fiskeriene, Hurtigruten (fra 1893) og malmtransporten (fra 1903). Anda fyr i Øksnes kommune i Nordland var det siste fyret som ble reist i Norge. Det ble satt i drift i 1932.

I 1974 ble Norsk Fyrvesen, Norsk Losvesen og Norsk Havnevesen slått sammen til en statlig etat med navnet Kystdirektoratet.[4] I 1981 ble begrepet Kystverket tatt i bruk.

Da Fiskeridepartementet i 2001 la fram stortingsmeldingen Fyrstasjonene – posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur, fantes det 31 bemannede fyr, og regjeringen foreslo avbemanning av samtlige.[5] Etter år 2000 har stort sett alle fyrene blitt automatisert og avfolket. Automatiseringen ble ferdig i 1992. Det nest siste fyret som ble avfolket, var Bøkfjord fyr, i desember 2006.[6] Lindesnes fyr det eneste i Norge som er bemannet med fyrvokter.[7][8][9] Lindesnes ble avbemannet i 2003, men har per 2021 en egen fyrvokter fyr som jobber med vedlikehold og som formidler ved museet på fyret.[10][11]

Noen øvrige fyr har fremdeles en tilstedeværelse, slik som Halten fyr, og Oksøy fyr ved Kristiansand, som er baser for vedlikeholdspersonell for en større region.

Riksantikvaren utarbeidet i 1997 en nasjonal verneplan for fyrstasjoner.[12] Til sammen ble 84 fyrstasjoner og 5 klokketårn foreslått fredet. Verneplan for fyrstasjoner ble ferdigstilt i 2001 med 83 fredede fyr. Kystverket la fram en ny, utvidet Landsverneplan for maritim infrastruktur i 2009, med flere ulike typer installasjoner vurdert.[13]

Det er fortsatt Kystverket som på vegne av staten har ansvaret for alle fyrstasjoner i statens eie i Norge. De står for vedlikehold av bygningsmassen, og sørger for at fyrlysene er i drift som navigasjonsinstallasjoner for de sjøfarende. Kystverket legger ned et omfattende arbeid i å sørge for langsiktige leieavtaler med organisasjoner og velforeninger som kan ta vare på fyrstasjonene og sørge for at de er tilgjengelige og til glede for allmenheten.

Viken[rediger | rediger kilde]

Strømtangen fyr ved innseilingen til Fredrikstad.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon lyshøyde (m) Lysvidde (nm) Status
Digerudgrunnen fyr Frogn 1871 10,5 Automatisert 1975
Elle tåkeklokke Frogn 1911 Tåkeklokke Nedlagt 1983
Filtvet fyr Asker 1840 Ledfyr Automatisert 1985
Gullholmen fyr Moss 1894 17,6 13,5 Automatisert 1984
Homlungen fyr Hvaler 1867 Ledfyr 13,5 12 Automatisert 1952
Ildjernsflua fyr Nesodden 1919 Fyrlykt Automatisert 1967
Steilene fyrstasjon Nesodden 1837 10,6 Automatisert 1992
Struten fyr Fredrikstad 1907 Lite kystfyr 20,7 14,2 Automatisert 1985
Strømtangen fyr Fredrikstad 1859 Innseilingsfyr 11,3 11,5 Automatisert 1977
Søndre Langåra tåkeklokke Frogn 1896 Tåkeklokke Nedlagt 1967
Torbjørnskjær fyr Hvaler 1872 Kystfyr 25,7 15 Automatisert 1990
Filtvet fyr i Viken er fredet.

Oslo[rediger | rediger kilde]

Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Heggholmen fyr Oslo 1827 Ledfyr 8,9 Automatisert 1972
Dyna fyr Oslo 1874 Automatisert 1956
Kavringen fyr Oslo 1892 Automatisert 1932

Vestfold og Telemark[rediger | rediger kilde]

Store Færder fyr kan sees fra vippefyret på Verdens ende på Tjøme.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Store Færder fyr Færder 1697 Kystfyr Nedlagt 1857
Lille Færder (Tristein) fyr Færder 1857 19 Avbemannet 2005
Torgersøy fyr Tønsberg 1851 Innseilingsfyr Nedlagt 1890
Svenner fyr Larvik 1874 Kystfyr Avbemannet 2003
Stavernsodden fyr Larvik 1855 Innseilingsfyr 14,9 Automatisert 1984
Bastøy fyr Horten 1840 Ledfyr Nedlagt 1986
Mefjordbåen fyr Tønsberg 1876 9,6
Fulehuk fyr Færder 1821 Nedlagt 1989
Tvistein fyr Larvik 1908 13,2 Automatisert 1987
Hollenderbåen fyr Færder 1990 12,5 Automatisert
Figgjeskjær tåkeklokke Bamble 1911 Tåkeklokke Nedlagt 1989
Jomfruland fyr Kragerø 1839 Kystfyr 19 Automatisert 1991
Strømtangen fyr Kragerø 1874 Innseilingsfyr 10,4 Automatisert 1962
Stavseng fyr Kragerø 1874 Innseilingsfyr 12,7 Automatisert 1968
Langøytangen fyr Bamble 1839 Ledfyr 13,5 Automatisert 1990
Langøytangen fyr i Bamble.

Agder[rediger | rediger kilde]

Lille Torungen fyr i Arendal.
Lista fyr, Farsund.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Stangholmen fyr Risør 1855 Innseilingsfyr Nedlagt 1959
Lyngør fyr Tvedestrand 1879 Kystfyr 14 Avbemannet 2004
Ytre Møkkalasset fyr Arendal 1888 Led/innseilingsfyr Nedlagt 1986
Store Torungen fyr Arendal 1844 Kystfyr 18,5 Avfolket 2004
Lille Torungen fyr Arendal 1844 Kystfyr Nedlagt 1914
Sandvigodden fyr Arendal 1844 Innseilingsfyr Nedlagt 1934
Homborsund fyr Grimstad 1879 Kystfyr 14,5 Automatisert 1992
Saltholmen fyr Lillesand 1882 Innseilingsfyr Nedlagt 1952
Grønningen fyr Kristiansand 1878 Innseilingsfyr 13,5 Automatisert 1980
Oksøy fyr Kristiansand 1832 Kystfyr 19 Avbemannet 2004
Odderøya fyr Kristiansand 1832 Havnefyr 13,8 Automatisert 1984
Songvår fyr Kristiansand 1888 Kystfyr 14,5 Automatisert 1987
Ryvingen fyr Lindesnes 1867 Kystfyr 19,5 Avbemannet 2002
Hatholmen fyr Lindesnes 1867 Innseilingsfyr 9,6 Automatisert 1984
Lindesnes fyr Lindesnes 1655 Kystfyr 19,4 Avbemannet 2003, én fyrvokter igjen som museumsformidler
Markøy fyr Lyngdal 1725 Kystfyr Nedlagt 1844
Søndre Kattland fyr Farsund 1878 Ledfyr 8,3 Nedlagt 1947
Lista fyr Farsund 1836 Kystfyr 17,5 Avbemannet 2003

Rogaland[rediger | rediger kilde]

Eigerøy fyr, Eigersund.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Lille Presteskjær fyr Sokndal 1895 Innseilingsfyr 11,2 Automatisert 1973
Eigerøy fyr Eigersund 1854 Kystfyr 18,8 Automatisert 1989
Vibberodden fyr Eigersund 1855 Innseilingsfyr Erstattet. av fyrlykt 1977
Kvassheim fyr 1912 Kystfyr Automatisert 1990
Obrestad fyr 1873 17,6 Automatisert 1991
Feistein fyr Klepp 1859 Kystfyr 16,8 Automatisert 1990
Flatholmen fyr Sola 1862 Ledfyr 13,5 Automatisert 1984
Kvitsøy fyr Kvitsøy 1700 Kystfyr 18,5 Automatisert 1969
Tungenes fyr Randaberg 1828 Nedlagt 1984
Fjøløy fyr Rennesøy 1849 Ledfyr 13,8 Automatisert 1977
Vikeholmen fyr Karmøy 1849 Ledfyr Erst. av fyrlykt 1908
Høgevarde fyr Karmøy 1700 Ledfyr Nedlagt 1902
Sørhaugøy fyr (Tonjer) Haugesund 1846 Led-/havnefyr Nedlagt 1952
Skudenes fyr Karmøy 1799 Kystfyr Nedlagt 1924
Geitungen fyr Karmøy 1924 Kystfyr 17,8 Avbemannet 1994
Utsira fyr Utsira 1844 Kystfyr 23 Avbemannet 2004
Røværsholmen fyr Haugesund 1892 Ledfyr 14,5 Automatisert 1975

Vestland[rediger | rediger kilde]

Ryvarden fyr, Sveio.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Ryvarden fyr Sveio 1849 Ledfyr 13,4 Automatisert 1984
Leirvik fyr Stord Erstattet av fyrlykt 1903
Slåtterøy fyr Bømlo 1859 Kystfyr 18,5 Avbemannet 2003
Øksehamaren fyr Austevoll 1849 Led- tidl. fiskefyr Nedlagt 1918
Hellisøy fyr Fedje 1855 Kystfyr 18,8 Automatisert 1992
Marstein fyr Austevoll 1877 Kystfyr 17,5 Avbemannet 2002
Holmengrå fyr Fedje 1892 17
Utvær fyr Solund 1900 Kystfyr 18,6 Avbemannet 2004
Geita fyr Askvoll 1897 Ledfyr 17 Automatisert 1982
Austnes fyr Askvoll 1917 Ledfyr 6,5
Ytterøyane fyr Kinn 1881 20,4 Avbemannet 2004
Stabben fyr Kinn 1867 Ledfyr 13 Automatisert 1975
Kvanhovden fyr Kinn 1895 17,7 Automatisert 1980
Hendanes fyr Kinn 1914 19 Automatisert 1963
Ulvesund fyr Kinn 1870 Led/Innseilingsfyr Automatisert 1985
Kråkenes fyr Kinn 1906 Led/Innseilingsfyr 17,5 Automatisert 1986
Skongenes fyr Kinn 1870 Led/Innseilingsfyr 13,9 Automatisert 1985

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Ona fyr, Sandøy.
Haugjegla fyr, Veiholmen, Smøla.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Svinøy fyr Herøy 1905 Kystfyr Avbemannet 2005
Haugsholmen fyr Sande 1876 Innseilingsfyr 14 Automatisert 1980
Flåvær fyr Herøy 1870 Innseilingsfyr 13 Automatisert 1979
Runde fyr Herøy 1767 Kystfyr 19 Avbemannet 2002
Grasøyane fyr Ulstein 1886 Innseilingsfyr 15,6 Automatisert 1986
Høgsteinen fyr Giske 1857 Innseilingsfyr Nedlagt 1905
Alnes fyr Giske 1853 16,4 Automatisert 1982
Erkna fyr Giske 1870 Kystfyr 17,5 Automatisert 1988
Storholmen fyr Giske 1920 Innseilingsfyr 17 Automatisert 1980
Lepsøyrevet fyr Ålesund 1879 Ledfyr Automatisert 1956
Hellevik fyr Ålesund 1880 Ledfyr Erst. av fyrlykt 1988
Ulla fyr Ålesund 1874 Ledfyr/tidl. fiskefyr 14,2 Automatisert 1975
Rødholmen fyr Ålesund 1893 Ledfyr 13,7 Erstatet av fyrlykt 1954
Ona fyr Ålesund 1867 Kystfyr 17,8 Automatisert 1971
Flatflesa fyr Aukra 1902 Innseilingsfyr 15 Erst. av fyrlykt 1988
Bjørnsund fyr Hustadvika 1871 Innseilingsfyr 15,3 Automatisert 1994
Kvitholmen fyr Hustadvika 1842 Ledfyr 15,1 Automatisert 1990
Hestskjæret fyr Averøy 1879 Ledfyr 15 Automatisert 1986
Stavenes fyr Averøy 1842 Innseilingsfyr 14,3 Automatisert 1976
Grip fyr Kristiansund 1888 Kystfyr 19 Automatisert 1977
Tyrhaug fyr Smøla 1833 Ledfyr 13,4 Automatisert 1967
Skalmen fyr Smøla 1907 Kystfyr 14,8 Avbemannet 2002
Haugjegla fyr Smøla 1922 Ledfyr 15,3 Automatisert 1988
Grasøyane fyr, Ulstein.

Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Sula fyr, Sula i Frøya.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Sletringen fyr Frøya 1899 Kystfyr 18,5 Automatisert 1993
Sula fyr Frøya 1909 Kystfyr 18 Automatisert 1974
Vingleia fyr Frøya 1921 Innseilingsfyr 13 Automatisert 1985
Finnvær fyr Frøya 1912 Kystfyr Nedlagt 1985
Halten fyr Frøya 1875 Kystfyr 17,5 Vedlikeholdsbase
Terningen fyr Hitra 1833 Ledfyr 13,4 Automatisert 1991
Børøyholmen fyr Hitra 1874 Innseilingsfyr Erst. av fyrlykt 1970
Agdenes fyr Agdenes 1804 Ledfyr Erst. av fyrlykt 1984
Rødberg tåkeklokke Indre Fosen 1919 Tåkeklokke Nedlagt 1986
Kjeungskjær fyr Ørland 1880 Ledfyr 13 Automatisert 1987
Tarva fyr Bjugn 1894 Ledfyr 14,2 Erst. av fyrlykt 1956
Asenvågøy fyr Bjugn 1921 Innseilingsfyr 16 Automatisert 1975
Kaura fyr Roan 1931 Ledfyr 12,2 Automatisert 1959
Buholmråsa fyr Osen 1917 Ledfyr 17 Automatisert 1994
Kya fyr Osen 1920 Kystfyr 12,2 Automatisert 1958
Villa fyr Flatanger 1839 Ledfyr Nedlagt 1890
Ellingråsa fyr Flatanger 1888 Ledfyr Nedlagt 2001
Gjeslingan fyr Vikna 1877 Ledfyr 14,7 Automatisert 1987
Grinna fyr Vikna 1904 Ledfyr 14,7 Automatisert 1987
Nordøyan fyr Vikna 1890 Kystfyr 17,2 Avbemannet 2005
Prestøy fyr Nærøy 1841 Ledfyr Erst. av Nærøysund 1904
Nærøysund fyr Vikna 1904 Ledfyr 12,7 Erst. av fyrlykt 1984
Sklinna fyr Leka 1910 Kystfyr 18,5 Avbemannet 2004

Nordland[rediger | rediger kilde]

Tranøy fyr, Hamarøy.
Landegode fyr, Bodø.
Andenes fyr, Andøy.
Myken fyr, Rødøy.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Uttorgflesa fyr Brønnøy 1910 Ledfyr Erst. av fyrlykt 1955
Brønnøysund fyr Brønnøy 1862 Ledfyr Nytt fyr 1896.
Erst. av fyrlykt 1935
Bremstein fyr Vega 1925 Kystfyr 18 Automatisert 1980
Skjelva fyr Alstahaug 1898 Kystfyr Erst. av fyrlykt 1952
Ytterholmen fyr Herøy 1912 Kystfyr 19 Avbemannet 2003
Gjessnakken fyr Dønna 1896 Fiskefyr Erst. av fyrlykt 1927
Åsvær fyr Dønna 1876 Ledfyr 15 Automatisert 1980
Træna fyr Træna 1877 Kystfyr 17 Automatisert 1974
Myken fyr Rødøy 1918 Ledfyr 16,8 Automatisert 1974
Kalsholmen fyr Meløy 1916 16 Automatisert 1993
Støtt fyr Meløy 1867 Erst. av fyrlykt 1954
Nyholmen fyr Bodø 1875 Led-/havnefyr Nedlagt 1907
Tennholmen fyr Bodø 1901 15,5 Avbemannet 2002
Grytøy fyr Bodø 1865 Kystfyr Erst. av fyrlykt 1959
Vågøy fyr Bodø 1859 Kystfyr Erst. av fyrlykt 1911
Landegode fyr Bodø 1902 Innseilingsfyr 17,8 Automatisert 1993
Bjørnøy fyr Bodø 1890 Erst. av fyrlykt 1972
Måløy-Skarholmen fyr Steigen 1922 Ledfyr 18 Automatisert 1979
Flatøy fyr Steigen 1882 Ledfyr Erst. av fyrlykt 1966
Tranøy fyr Hamarøy 1864 Ledfyr 15,6 Automatisert 1991
Barøy fyr Ballangen 1903 15,5 Automatisert 1980
Lødingen fyr Lødingen 1862 Erst. av fyrlykt 1914
Rotvær fyr Lødingen 1914 14 Erst. av fyrlykt 1985
Skrova fyr Vågan 1856 Fiskefyr Erst. av fyrlykt 1922
Skrova fyr Vågan 1922 Ledfyr 18 Avbemannet 2005
Svolvær fyr Vågan 1856 Fiskefyr Erst. av fyrlykter 1912
Ørsvåg fyr Vågan 1862 Havnefyr Erst. av fyrlykt 1951
Moholmen fyr Vågan 1914 14,5 Automatisert 1974
Henningsvær fyr Vågan 1857 Fiskefyr Erst. av fyrlykt 1935
Stamsund fyr Vestvågøy 1859 Fiskefyr Erst. av fyrlykt 1943
Ballstad fyr Vestvågøy 1857 Fiskefyr Erst. av fyrlykt 1956
Reine fyr Moskenes 1862 Havnefyr Erst. av fyrlykt 1925
Glåpen fyr Moskenes 1857 17,5 Erst. av fyrlykt 1985
Værøy fyr Værøy 1880 Innseilingsfyr 12,5 Automatisert 1984
Skomvær fyr Røst 1887 Kystfyr 18,9 Automatisert 1978
Litløy fyr 1912 Kystfyr 20 Avbemannet 2003
Anda fyr Øksnes 1932 Kystfyr 18 Automatisert 1987
Andenes fyr Andøy 1859 Kystfyr 18 Automatisert 1978

Troms og Finnmark[rediger | rediger kilde]

Torsvåg fyr, Karlsøy.
Fyrstasjon Kommune Opprettet Funksjon Lysvidde (nm) Status
Hekkingen fyr Senja 1859 Innseilingsfyr 14,6 Avbemannet 2005
Torsvåg fyr Karlsøy 1916 Innseilingsfyr 12,5 Avbemannet 2006
Fugløykalven fyr Karlsøy 1920 Innseilingsfyr 16 Avbemannet 2003
Fuglenes fyr Hammerfest 1859 Innseilingsfyr Nedlagt 1911, erst. av fyrlykt
Fruholmen fyr Måsøy 1866 Kystfyr 19 Avbemannet 2006
Helnes fyr Nordkapp 1908 Kystfyr 17,2 Avbemannet 2004
Slettnes fyr Gamvik 1905 Ledfyr 17,6 Avbemannet 2005
Kjølnes fyr Berlevåg 1916 Ledfyr 15 Avbemannet 1994
Makkaur fyr Båtsfjord 1928 Ledfyr 17,6 Avbemannet 2005
Vardø fyr Vardø 1896 Led-/innseilingsfyr 23 Automatisert 1991
Bøkfjord fyr Sør-Varanger 1910 Innseilingsfyr 16 Avbemannet 2006

Kart over fyr[rediger | rediger kilde]

Kart
Fyr i Norge


Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Lengre kyst og flere øyer Arkivert 29. november 2011 hos Wayback Machine., besøkt 28. november 2011
 2. ^ «Se kystens stavkirker». Frøyaportalen (norsk). Besøkt 3. april 2022. 
 3. ^ Lauritzen, Per Roger (25. mai 2021). «Lindesnes fyr». Store norske leksikon. Besøkt 3. april 2022. 
 4. ^ «Kystverkets historie». Kystverket (norsk). Besøkt 3. april 2022. 
 5. ^ regjeringen.no St.Meld. St.meld. nr. 28 (2000–2001)
 6. ^ kystverket.no, 22.12.2006 «Det siste fyret avbemannet»
 7. ^ «Tidsskriftet KYSTEN - Kysten». kysten.no (engelsk). Besøkt 5. januar 2021. 
 8. ^ «Lindesnes Fyr har Norges siste fyrvokter». www.vg.no. Besøkt 5. januar 2021. 
 9. ^ «Nå er det klart: Han får fortsette som Norges eneste fyrvokter.». www.fvn.no. Besøkt 5. januar 2021. 
 10. ^ «Om Kystverkmusea». Om Kystverkmusea (norsk). Arkivert fra originalen 7. januar 2021. Besøkt 5. januar 2021. 
 11. ^ Lauritzen, Per Roger (17. desember 2020). «Lindesnes fyr». Store norske leksikon. Besøkt 5. januar 2021. 
 12. ^ «Norske fyr : nasjonal verneplan for fyrstasjoner - Nasjonalbiblioteket». www.nb.no. Besøkt 3. april 2022. 
 13. ^ kystverket.no Arkivert 18. august 2011 hos Wayback Machine.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]