Liste over personer i norrøn mytologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Balder (Elmer Boyd Smith, 1902)

Liste over personer i norrøn mytologi inneholder navn på personifiserte figurer som omtales i den norrøne mytologien. Persongalleriet i åsatroen består av ulike ætter og vesener som delvis flyter over i hverandre. Det finnes æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver og volver. Kildetilfanget er stort og navnene er mange. Mange av personene opptrer under ulike navn, og mange skifter karakter gjennom århundrene. Lista blir derfor ikke uttømmende, men omfatter de fleste navn som nevnes i de sentrale kildene.

Mytologiens primærkilder[rediger | rediger kilde]

De tidligste kildene for det mytologiske persongalleriet er skaldediktene, som Ynglingatal og Haustlong av Tjodolv den kvinværske og Håkonarmål av Øyvind Skaldespiller. Viktigere for å se sammenheng i det mytologiske bildet er de to samlingene av eddadikt Den eldre Edda og Den yngre Edda. Gylvaginning, første del av Snorre Sturlasons Den yngre Edda gir oversikten, og lista er supplert noe med andre kilder. En del opplysninger kan også hentes fra sagalitteraturen, særlig Snorres Ynglingesagaen og enkelte av fornaldersagaene som Hervors saga.

Avgrensing av lista[rediger | rediger kilde]

Lista omfatter de norrøne gudefigurer som omtales i kildene Den eldre Edda, Den yngre Edda og fornaldersagaene. Enkelte oppramsinger av navn på figurer som ikke er omtalt andre steder, er ikke tatt med. Dette gjelder for eksempel en oppramsing av 70–75 dverger som nevnes i Voluspå, vers 11–16. Enkelte av personene kan opptre under forskjellige navn, ut fra forskjellige tolkninger.

Begrepet «personer» er ment å avgrense lista mot rene dyreskikkelser som omfattes av Liste over dyr i norrøn mytologi. Mytiske menneskefigurer er ikke tatt med, men det er i noen tilfeller vanskelig å skille mellom menneskeskapninger og mytologiske vesener, ettersom mytologien også omtaler menneskeskapninger som er født av guder uten klart å si om de er guder eller mennesker. I flere av fornaldersagaene opptrer sagahelter og mytiske konger sammen med gudeskikkelser som også er kjent fra Edda-diktningen.

Liste[rediger | rediger kilde]

Brage (Carl Wahlbom)
Ty og Fenrisulven (John Bauer, 1911)
Frigg (John Charles Dollman, 1909)
Frøy (Jacques Reich)
Heimdall (Islandsk manuskript)
Hermod og Balder (Islandsk manuskript)
Idunn og Loke (John Bauer, 1911)
Njord og Skade (Engelhard/Heine, 1882)
Nornene under Yggdrasil (Ludwig Pietsch, 1865)
Odin (Gerhard Munthe, 1899)
Suttung og dvergene (Louis Huard, 1891)
Tor (H. E. Freund, 1829)
Æge og Ran (F. W. Heine, 1882)
Åsatroens mytologiske verdensbilde med verdenstreet Yggdrasil i sentrum
Navn Norrønt navn Rolle Slektskap og karakteristikk Kilder
Allvis Allvís, «den som vet alt» Dverg Kom til Tor og ba om hans datter Trud, men ble lurt av Tor. Allvismål
Andrimne Andrimner, «en med sot i ansiktet» Ås Odins kokk i Valhall, og er den som slakter grisen Særimne hver dag. Grimnesmål, Gylvaginning
Andvare Andvari Dverg Dverg som voktet en stor gullskatt i Andvarefossen. Ble fanget av Loke og måtte gi fra seg skatten, men lyste en forbannelse over eieren av gullet. Voluspå, Volsungesagaen
Angerboda Angrboða, «sorgvarsleren» Gyger Mor til Lokes tre barn, Fenrisulven, Midtgardsormen og Hel Gylvaginning, Hyndluljod
Aurboda Eirboða Gyger Gymes hustru og mor til Gerd som Frøy fridde til. Gylvaginning, Hyndluljod
Aurvandil Aurvandil Jotun Gift med volven Groa og far til Ull. Ble reddet av Tor på en tur i Jotunheimen Skaldskaparmål, Gesta danorum
Balder Balder, Baldr, Baldur Ås, gud for lys, skjønnhet, kjærlighet og lykke Sønn av Odin og Frigg. Drept av broren Hod etter Lokes svik. Gylvaginning
Bauge Baugi Jotun Bror til Suttung, hjalp Odin med å stjele skaldedrikken «Suttungs mjød» tilbake til æsene. Skaldskaparmål
Bestla Bestla Gyger Bors hustru og mor til Odin, Vilje og Ve Gylvaginning
Bil Bil Åsynje, månegudinne Datter av Vedfinn Gylvaginning, Skaldskaparmål
Bolthorn Bölþorns Jotun Far til Bestla og Odins morfar Gylvaginning
Bor Borr Jotun Sønn av Bure og far til Odin, Vilje og Ve Gylvaginning, Voluspå
Brage Bragi Ås, gud for diktning, veltalenhet og skaldekunst Sønn av Odin, gift med Idunn Gylvaginning
Brokk Brokkr Dverg Sammen sin bror Sindre smidde han Odins gullring Draupne, Frøys galte Gyllenbuste (Gullinbuste) og Tors hammer Mjølner Gylvaginning
Bure Búri Gudenes stamfar Skapt av Audhumbla Gylvaginning
Byggve Byggvir Frøys tjener Loketretten
Byleist Byleistr Jotun Sønn av Fårbaute og Lauvøy, Lokes bror Gylvaginning, Voluspå, Hyndluljod, Skaldskaparmål
Delling Dellingr Ås Gift med Jord og far til Dag, den personifiserte dagen Gylvaginning, Hervors saga
Driva Drifa «snødrev» Gyger, naturguddom Datter av Snø Ynglingesagaen
Durin Durinn Dverg Sammen med dvergen Dvalin smidde han det magiske sverdet Tyrfing Voluspå, Hervors saga
Dvalin Dvalínn Dverg Sammen med dvergen Durin smidde han det magiske sverdet Tyrfing Voluspå, Hervors saga
Dåin Dáin Dverg Han skapte galten Gyllenbuste. Også navnet på en hjort som beiter i verdenstreet Yggdrasil Gylvaginning, Hyndluljod
Eir Eir Åsynje Gudinne for legekunsten, en av Menglads Frøyas?) ni møyer Fjolsvinnsmål, Gylvaginning, Skaldskaparmål
Fenrisulven Fenrisúlfr, Fenrir Jotun Barn av Loke og Angerboda, skal drepe Odin under Ragnarok, og blir selv drept av Odins sønn Vidar Gylvaginning, Voluspå
Fjalar Fjalarr Dverg Sammen med sin bror Galar drepte han den kloke Kvase Skaldskaparmål
Fjorgyn (Jord) Fjörgyn Åsynje Jordgudinnen, mor til Tor Hårbardsljod, Voluspå, Loketretten, Gylvaginning, Skaldskaparmål
Fonn Fǫnn, «snøfonn» Gyger, naturguddom Datter av Snø Hversu Noregr byggðist
Fornjot Fornjótr Jotun Vagt identifisert ur-jotne, far til Æge, Loge og Kåre. Skaldskaparmål, Ynglingatal
Forsete Forsete Ås Rettferdighetsguden, sønn av Balder og Nanna Gylvaginning
Frigg Frigg, «den som elsker» Åsynje, kjærlighets- og skjebnegudinne Datter av Fjorgyn og Odins hustru Gylvaginning, Ynglingesagaen
Frøy (Yngve-Frøy) Freyr Vane, fruktbarhetsgud, gud for god høst og velstand Sønn av Njord, gift med Gerd Gylvaginning
Frøya Freyja, «frue» Vane, fruktbarhetsgudinne Ledende blant disene (kalles derfor også Vanadis), datter av Njord, gift med Od Gylvaginning, Trymskvadet
Fulla Fulla Åsynje Friggs tjenestekvinne og fortrolige Gylvaginning
Fårbaute Fárbauti, «den som slår hardt» Jotun Gift med Lauvøy, far til Loke, Byleist og Helblinde Gylvaginning
Galar Galar Dverg Sammen med sin bror Fjalar drepte han den kloke Kvase Skaldskaparmål
Geirrød Jotun Han var far til kvinnene Gjalp og Greip, og var kjent for at han ved hjelp av Loke lokket til seg Tor uten våpen. Skaldskaparmål
Gerd Gerðr, Gerð Gymisdóttir Gyger, trolig fruktbarhetsgudinne Datter av Gyme, Frøy fridde til henne Gylvaginning
Gersemi Gersemi, «dyrbarhet» Åsynje Datter av Od og Frøya Gylvaginning
Gilling Gilling Jotun Far til Suttung og Bauge, ble druknet av dvergene Fjalar og Galar Skaldskaparmål
Gjevjon Gevjun Åsynje, møydommens gudinne Hun ble sendt av Odin for å skaffe mer land, og pløyde så hele Sjælland løsnet fra Svitjod (Sverige) Gylvaginning, Ynglingesagaen
Gnå Gná Åsynje Friggs sendebud Gylvaginning
Gondul Góndul, «tryllestavbæreren» Valkyrje Sammen med valkyrjen Skogul velger hun hvem som skal dø i kamp og komme til Valhall. Hun er også sentral i historien om de mytiske kongene Hedin og Høgne. Voluspå, Håkonarmål, Tåtten om Sørli eller sagaen om Hedin og Høgna
Grid Gríðr, «grådighet» Gyger Mor til Odins sønn Vidar. Hun hjalp Tor da han skulle drepe jotnen Geirrød Skaldskaparmål, Torsdråpa
Groa Gróa Volve Gift med Aurvandil. Fikk i oppgave å synge galdrer for Tor da han fikk halve slipebrynjen til Rungne i panna Grogaldr (i Svipdagsmål)
Gunnlod Gyger Datter til Suttung, voktet diktermjøden i Nitberg. Odin forførte henne og drakk opp diktermjøden. Skaldskaparmål, Håvamål
Gyme Gyme Jotun Gift med Aurboda og far til Gerd som ble Frøys hustru Gylvaginning
Heid Volve Voluspå
Heimdall Heimdallr, «den klartlysende» Ås, gudenes vokter Vokter broen Bifrost som forbinder Åsgard og Midgard slik at jotnene ikke kommer over. Gylvaginning, Skaldskaparmål, Voluspå, Rigstula
Hel Hel, «den skjulte» Gyger, dødsgudinnen Datter av Loke og Angerboda, herskerinnen i dødsriket Gylvaginning
Helblinde Helblindi Jotun Sønn av Fårbaute og Lauvøy, Lokes bror Gylvaginning
Hermod Hermóðr, «kampmot» Ås, gudenes sendebud Sønn av Odin og Frigg. Han var den som dro til Hel for å kjøpslå om Balders frigivelse Gylvaginning
Hild Hildur Valkyrje Bærer øl til einherjene i Valhall Gylvaginning, Grimnismål, Håvamål
Hjuke Hjúki Ås, måneguddom Sønn av Vedfinn, bror til Bil Gylvaginning
Hløkk Hløkk Valkyrje Bærer øl til einherjene i Valhall Gylvaginning, Grimnismål
Hnoss (Noss) Hnoss, «klenodium» Åsynje Datter av Od og Frøya Gylvaginning
Hod Hǫðr Ås Den blinde broren til Balder som ble lurt av Loke til å drepe sin bror ved å skyte på ham med en misteltein. Gylvaginning, Voluspå
Hræsvelg Hræsvelg Jotun Naturguddom, vindens jotun. I ørneham skaper han vinden når han slår med vingene Gylvaginning, Vavtrudnesmål
Hyme Hymir Jotun Jotnen som rodde båten da Tor skulle fiske opp Midgardsormen. Da Tor dro ormens hode over vannet ble Hyme redd og kappet snøret. Gylvaginning, Hymeskvadet
Hyndla Hyndla Volve Hun dro sammen Frøya til Valhall og berettet om slektskapet til Frøyas elsker. Hyndluljod
Hyrrokkin Hyrhrokkin, «skrukket av ild» Gyger Flyttet Balders skip som Tor ikke klarte å rikke Gylvaginning, Skaldskaparmål
Høne Hænir, «den hurtige» Ås Sønn av Bor og en av dem som skal overleve Ragnarok. Ble gitt som gissel fra æsene etter vanekrigen (sammen med Mime) Voluspå, Ynglingesagaen
Idunn Iðunn, «evig ung» Åsynje, kjærlighetens eller fruktbarhetens gudinne Gift med Brage. Assosieres med livgivende epler og evig ungdom Gylvaginning, Loketretten
Ilm Ilmr, «vennlig duft» Åsynje Skaldskaparmål
Irpa Irpa Åsynje (usikker) Gudinne som sammen søsteren Torgerd Hølgebrud ble påkalt av ladejarlene i kamp Håkon jarls saga, Jomsvikingenes saga, Njåls saga
Jernsaksa Járnsaxa Gyger Fikk den sterke sønnen Magne med guden Tor Skaldskaparmål, Hyndluljod
Kvase Kvasir Vane el. ås, kunskapsgud Skapt i fellesskap av æser og vaner. Drept av dvergene Fjalar og Galar Skaldskaparmål
Lauvøy (Nål) Åsynje eller gyger Gift med Fårbaute og mor til Loke, Byleist og Helblinde Gylvaginning
Lin Hlín Åsynje Friggs tjenerinne eller et annet navn på Frigg Gylvaginning, Voluspå
Lodur Lóðurr Ås, mulig fruktbarhetsguddom Sammen med Odin og Høne skapte han menneskene Ask og Embla Voluspå
Loke Loki Ås eller jotun Egentlig jotun som blir Odins fostersønn og nevnes blant æsene. Beskrives som slu, ond og ustadig, og skaper mange konflikter. Far til Fenrisulven, Midgardsormen og Hel. Voluspå, Loketretten, Trymskvadet, Reginsmål, Balders drømmer, Hyndluljod.
Lovn Lofn, «den milde» Åsynje, knyttet til velvilje og vennlighet Den som sørger for bryllupene Gylvaginning
Magne Magni, «den kraftfulle» Ås Sønn av Tor og Jernsaksa. Tre dager gammel reddet han livet til Tor i kampen mot Rungne. Gylvaginning, Skaldskaparmål
Meile Ås Odins sønn, bror til Tor Hårbardsljot, Haustlong
Menglød Menglöð, «den som er glad i smykker» Usikker identitet – en mulig tolkning er at det er et annet navn på Frøya Møya Menglød bor i en borg bevoktet av Fjölsvinn og venter på Svipdag, som skal bli hennes mann. Fjolvinnsmål
Midgardsormen Miðgarðsormr Jotun Barn av Loke og Angerboda, ormen som omkranser menneskenes verden. Kjemper mot Tor under Ragnarok og de dreper hverandre Gylvaginning, Hymeskvadet
Mime Mimir, «den kloke» Ås eller jotun Ble gitt som gissel til vanene etter vanekrigen, men de hugget hodet av ham og sendte hodet tilbake til æsene. Odin benyttet hodet til den kloke Mime som orakel. Voluspå, Ynglingesagaen, Sigerdrivemål, Fjolsvinnmål
Mist Mist Valkyrje Bringer Odin hans drikkehorn med vin Gylvaginning, Grimnismål
Mjoll Mjǫll, «fint snøfokk» Gyger Naturguddom, datter av Snø, personifisering av snøen Hversu Noregr byggðist
Mode Modhi Ås Sønn av Tor og Siv. En av dem som, sammen broren Magne, skal overleve Ragnarok Gylvaginning
Modgunn Móðguðr Vokteren av Gjallarbrúa som fører til dødsriket. Gylvaginning
Mokkurkalve Mökkurkálfa Jotun En kunstig jotne som ble laget av leire for å bistå Rongne i kampen mot Tor. Ble drept av Tjalve Skaldskaparmål
Mundilfare Mundilfari Far til Månen og Sola Gylvaginning, Vavtrudnesmål
Muspell Usikker, nevnes som eier av skipet Naglfar som skal løsne under Ragnarok Voluspå
Nabbe Nabbi Dverg Han skapte galten Gullinbuste sammen Dåin Gylvaginning, Hyndluljod
Naglfare Gift med Natt og fikk sønnen Aud Gylvaginning
Nanna Nanna Nepsdóttir Åsynje Gift med Balder, mor til Forsete. Symboliserte trofasthet, døde av sorg da Balder ble drept. Gylvaginning
Natt Gyger Datter av Norve. Gift først med Naglfare, så med Ånar, og til sist med Delling Gylvaginning
Njord Njǫrðr Vane, sjøfartens eller havets gud En av de eldste fruktbarhetsguddommene, kom fra vanene til æsene som gissel etter vanekrigen. Far til Frøy og Frøya Gylvaginning, Voluspå, Ynglingesagaen
Njorun Njörun Åsynje En perifer gudinne, representerer muligens en jord-guddom Skaldskaparmål
Norve (Narve) Nǫrr Jotun Far til Natt Gylvaginning, Vavtrudnesmål
Od Óðr Ås Gift med Frøya, far til Noss, muligens identisk med Odin Hyndluljod
Odin Óðinn, «ode» og «rasende» Ås, gud for kunnskap, runekunst og diktning «Allfader», gudenes høvding og høvdingenes gud. Gylvaginning, Skaldskaparmål, Voluspå, Ynglingesagaen
Rimne Hrímnir, «den som er dekket av rimfrost» el. «den sotete» Jotun Far til Heid og Rosstjov Hyndluljod, Skirnismål
Rind Rindr Åsynje Mor til Våle som var Balders hevner Gylvaginning, Grimnismål, Balders drømmer
Rist (Hrist) Hrist Valkyrje Bringer Odin hans drikkehorn med vin Gylvaginning, Grimnismål
Rungne Hrungnir, «bråkmakeren» Jotun Hadde «hode og hjerte av stein» og gikk holmgang mot Tor. Tor vant, men Rungne kastet brynet sitt mot Tor og en del av det ble sittende fast i Tors hode. Gylvaginning, Haustlong
Rån Rán, «hav» Åsynje (eller gyger?) Æges hustru, fanget de som druknet Skaldskaparmål
Sigyn Sigyn Åsynje Lokes hustru og mor til Narve og Vale Gylvaginning
Siv Sif Åsynje Tors hustru, mor til Ull Gylvaginning, Skaldskaparmål
Sjavn Sjóvn Åsynje, kjærlighetsgudinne Påkaller kjærlighet mellom mennesker Gylvaginning, Skaldskaparmål
Skade Skaði Gyger eller åsynje, skigudinne Datter av jotnen Tjatse, gift med Njord, men flyttet fra ham Gylvaginning, Skaldskaparmål
Skjeggjold Skjeggjøld Valkyrje Bærer øl til einherjene i Valhall Gylvaginning, Grimnismål
Skogul Skøgul Valkyrje Sammen med valkyrjen Gondul velger hun hvem som skal dø i kamp og komme til Valhall Gylvaginning, Grimnismål, Voluspå, Håkonarmål
Skuld Skuld, «å skulle» Norne, valkyrje Den yngste av nornene, hun representerte framtiden Gylvaginning, Skaldskaparmål, Voluspå
Snotra Snotra Åsynje Gudinne for visdom og høvelig adferd Gylvaginning, Skaldskaparmål
Snø (Snø den gamle) Snjó el. Snær Jotun Naturguddom, personifisering av snøen Ynglingesagaen, Orknøyingenes saga, Gesta Danorum
Sol Sól Åsynje Datter av Mundilfarne, søster til Måne Gylvaginning, Vavtrudnesmål
Surt Surtr Jotun, ildens hersker Den som vokter Muspelheim. Under Ragnarok skal han drepe Frøya og avslutter Ragnarok ved å sette fyr på de ni verdener. Gylvaginning, Voluspå
Suttung Suttungr Jotun Bror til Bauge og sønn av Gilling. Hevnet sin far og ble vokter av diktermjøden, «Kvases blod». Skaldskaparmål
Syn Sýn Åsynje Vokter hallens dør og stenger for de som ikke kommer inn Gylvaginning
Såga Sága, «hun som ser alt» Åsynje Bor sammen Odin, kanskje bare et annet navn på Frigg Gylvaginning, Grimnismål
Tjatse Þjazi Jotun Far til Skade, klarte ved list å røve til seg Isunn og eplene hennes, men ble narret av Loke og drept av Tor Gylvaginning, Skaldskaparmål, Haustlong
Tor Þórr Ås, tordenguden, fruktbarhetsgud og krigsgud Sønn av Odin og Fjordgyn og den nest mektigste i gudeverdenen Gylvaginning, Skaldskaparmål, Voluspå
Torgerd Hølgebrud Þorgerðr Holgabrúðr Åsynje (usikker) Gudinne som sammen søsteren Irpa ble påkalt av ladejarlene i kamp Håkon jarls saga, Jomsvikingenes saga, Njåls saga
Torre Þorri, «barfrost» Jotun, naturguddom Sønn av Snø, personifisering av snøen. Også utlagt som en mytisk konge i nord. Hversu Noregr byggðist
Trud Trúður Valkyrje Datter til Tor og Siv Gylvaginning, Grimnismål
Trym Þrym Jotun, jotnenes «konge» Ifølge den komiske Trymkvida stjal han Tors hammer og forlangte Frøya i bytte. Ble drept av Tor. Trymskvida
Ty (Tyr) Týr el. Tívar Ås, krigsguden Rår over hvem som skal vinne i strid. Skal drepe Garm under Ragnarok, men blir selv drept. Gylvaginning, Hymeskvadet
Ull Ullr, «den ærerike» Ås eller vane, jaktgud Sønn av Siv, fostersønn til Tor. Bueskytter Gylvaginning, Gesta Danorum
Urd Urd, «død» Norne En av de tre nornene, Urd representerte fortid, Verdande og Skuld representerte nåtid og framtid Gylvaginning, Voluspå, Svipdagsmål
Utgards-Loke Útgarða-Loki Jotun Jotnen som ved trolldom beseiret Tor i ulike konkurranser Gylvaginning
Vale Váli Jotun Sønn av Loke og Sigyn Gylvaginning
Var Vǫr, «den varsomme» Åsynje Knyttet til visdom, ingen kan skjule en hemmelighet for henne Gylvaginning, Skaldskaparmål
Vavtrudne Vafþrúðnir Jotun Den klokeste jotnen, kunne måle seg i kløkt med Odin Vavtrudnesmål
Ve Ås Odins bror, sammen med broren Vilje styrer han riket når Odin er borte Gylvaginning
Vedfinn Viðfinnr Far til Bil og Hjuke Gylvaginning
Verdande Verdande, «det som er i ferd med å bli» Norne En av de tre nornene (skjebnegudinnene). Representerte nåtiden. Gylvaginning, Voluspå
Vidar Víðarr Ås Balders bror, sønn av Odin og Grid. Nest etter Tor den sterkeste av gudene. Gylvaginning, Skaldskaparmål
Vilje Vile Ås Odins bror, sammen med broren Ve styrer han riket når Odin er borte Gylvaginning
Våle Váli Ås Odins sønn med jotunkvinnen Rind som blir Balders hevner når han ett år gammel dreper Hod Gylvaginning, Voluspå, Balders drømmer
Vår Vár Åsynje Den som vigsler ekteskapet Gylvaginning
Yme Yme Jotun Ur-jotnen. Odin, Ve og Vilje drepte ham og skapte jorden av kroppen hans Gylvaginning
Æge Ægir Jotun Havets hersker, gift med Rån. Bror av Vinden og Ilden. Gylvaginning

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Primære kilder
Sekundære kilder