Liste over Doctor Who-historier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over episodene av den britiske TV-serien Doctor Who delt inn etter historier. Per 23. april 2011 er det blitt vist 771 individuelle episoder, inkludert en TV-film, som er delt inn i 204 historier. I tillegg har fire veldedighetsspesialer og to animerte serier blitt laget så vel som to korte sekvenser: «A Fix with Sontarans» og «Attack of the Graske». Doctor Who er verdens lengstlevende science fiction-serie.[1] Til sammenligning har rekordinnehaveren av flest etterfølgende episoder uten brudd, Stargate SG-1[1], 214 episoder.

Frem til Survival i 1989 består hver sesong av en rekke historier som går over en eller flere episoder. Da serien kom tilbake i 2005 ble dette forandret til at rundt halvparten av episodene er frittstående mens resten er delt inn i historier som er to eller tre episoder lange. Koden i kolonnen etter tittel angir produksjonskoden som ble brukt på historien av produksjonsteamet. Den følges av antall episoder i hver historie. Sendedato viser til når historiene ble vist på BBC One i Storbritannia om ikke annet er nevnt. I de første to sesongene og til og med The Gunfighters i den tredje hadde ikke hver historie en egen tittel, men individuelle titler på hver episode. Titlene brukt i listen er de mest vanlige og brukt av BBC på deres utgivelser. Noen av de alternative titlene er også nevnt. Med frittstående episoder i 2005 gikk de tilbake til å bruke episodetitler, også i de tilfellene en historie gikk over flere episoder.

I perioden 1963–1989 er hver episode 25 minutter lang og fra og med 2005 er de 45 minutter lange om ikke annet er nevnt.

Nummereringen av historiene er ikke offisielle, men brukes for å vise i hvilken rekkefølge de ble vist. Det er for eksempel noe uenighet om sesong 23, The Trial of a Time Lord, skal telles som en eller fire historier[2] og om den usendte Shada skal inkluderes.[3] Nummereringen brukt i listen brukes også av referansebøker som The Discontinuity Guide og på BBCs egne DVD-utgivelser.

Den første Doktoren[rediger | rediger kilde]

Se også: Den første Doktoren
Den første Doktoren ble spilt av William Hartnell. I løpet av hans tid i serien ble det produsert historier hvor Doktoren både drar til fremtiden og hvor han besøker historiske hendelser uten noen science fiction-elementer. Sistnevnte type historier ble faset ut etter Hartnells tid. I hans siste historie, The Tenth Planet, blir Doktoren gradvis svakere og han regenererer i fjerde og siste episode.

1. sesong (1963–64)[rediger | rediger kilde]

Verity Lambert var produsent i den første sesongen og hun hadde denne stillingen til og med «Mission to the Unknown». David Whitaker var manusredaktør til og med The Dalek Invasion of Earth.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
001 An Unearthly Child
også kalt 100,000 BC
og The Tribe of Gum
A 4 Anthony Coburn
(C.E. Webber)[note 1]
Waris Hussein
(Douglas Camfield)
23. november–14. desember 1963
002 The Daleks
også kalt The Mutants
og The Dead Planet
B 7 Terry Nation Christopher Barry
Richard Martin
21. desember 1963–1. februar 1964
003 The Edge of Destruction
også kalt Inside the Spaceship
og Beyond the Sun
C 2 David Whitaker Richard Martin
Frank Cox
8.–15. februar 1964
004 Marco Polo
også kalt A Journey Through Cathay
D 7 John Lucarotti Waris Hussein
John Crockett
22. februar–4. april 1964
005 The Keys of Marinus
også kalt The Sea of Death
E 6 Terry Nation John Gorrie 11. april–16. mai 1964
006 The Aztecs F 4 John Lucarotti John Crockett 23. mai–13. juni 1964
007 The Sensorites G 6 Peter R. Newman Mervyn Pinfield
Frank Cox
20. juni–1. august 1964
008 The Reign of Terror
også kalt The French Revolution
H 6 Dennis Spooner Henric Hirsch
(John Gorrie)
8. august–12. september 1964

2. sesong (1964–65)[rediger | rediger kilde]

Dennis Spooner tok over som manusredaktør etter Whitaker fra og med The Rescue. Han hadde denne jobben i seks måneder og Donald Tosh erstattet ham fra og med historien The Time Meddler.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
009 Planet of Giants J 3 Louis Marks Mervyn Pinfield
Douglas Camfield
31. oktober–14. november 1964
010 The Dalek Invasion of Earth
også kalt World's End
K 6 Terry Nation Richard Martin 21. november–26. desember 1964
011 The Rescue L 2 David Whitaker Christopher Barry 2.–9. januar 1965
012 The Romans M 4 Dennis Spooner Christopher Barry 16. januar–6. februar 1965
013 The Web Planet
også kalt The Zarbi
N 6 Bill Strutton Richard Martin 13. februar–20. mars 1965
014 The Crusade
også kalt The Lionheart
og The Crusaders
P 4 David Whitaker Douglas Camfield 27. mars–17. april 1965
015 The Space Museum Q 4 Glyn Jones Mervyn Pinfield 24. april–15. mai 1965
016 The Chase R 6 Terry Nation Richard Martin
(Douglas Camfield)
22. mai–26. juni 1965
017 The Time Meddler S 4 Dennis Spooner Douglas Camfield 3.–24. juli 1965

3. sesong (1965–66)[rediger | rediger kilde]

John Miles tok over som produsent etter Lambert fra og med The Myth Makers, og han ble igjen byttet ut med Innes Lloyd etter The Ark. Donald Tosh jobbet som manusredaktør frem til The Massacre of St Bartholomew's Eve. I løpet av denne historien tok Gerry Davis over. Lloyd og Davis ble i sine jobber frem til slutten av sesong fire.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
018 Galaxy 4 T 4 William Emms Derek Martinus
(Mervyn Pinfield)
11. september–2. oktober 1965
019 Mission to the Unknown
også kalt Dalek Cutaway
T/A eller DC 1 Terry Nation Derek Martinus 9. oktober 1965
020 The Myth Makers U 4 Donald Cotton Michael Leeston-Smith 16. oktober–6. november 1965
021 The Daleks' Master Plan V 12 Terry Nation
Dennis Spooner
Douglas Camfield 13. november 1965–29. januar 1966
022 The Massacre of St Bartholomew's Eve
også kalt The Massacre
W 4 John Lucarotti
Donald Tosh
Paddy Russell 5.–26. februar 1966
023 The Ark X 4 Paul Erickson
Lesley Scott
Michael Imison 5.–26. mars 1966
024 The Celestial Toymaker Y 4 Brian Hayles
Donald Tosh
Bill Sellars 2.–23. april 1966
025 The Gunfighters Z 4 Donald Cotton Rex Tucker 30. april–21. mai 1966
026 The Savages[note 2] AA 4 Ian Stuart Black Christopher Barry 28. mai–18. juni 1966
027 The War Machines BB 4 Ian Stuart Black
Kit Pedler
Michael Ferguson 25. juni–16. juli 1966

4. sesong (1966–67)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
028 The Smugglers CC 4 Brian Hayles Julia Smith 10. september–1. oktober 1966
029 The Tenth Planet DD 4 Kit Pedler
Gerry Davis
Derek Martinus 8.–29. oktober 1966

Den andre Doktoren[rediger | rediger kilde]

Se også: Den andre Doktoren.
Den andre Doktoren ble spilt av Patrick Troughton hvis historier var mer actionfylte. Han spilte denne rollen til og med The War Games hvor Doktorens rase, time lordene, anklager Doktoren for å ha brutt tidens lover.

4. sesong (1966–67)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
030 The Power of the Daleks EE 6 David Whitaker
(Dennis Spooner)
Christopher Barry 5. november–10. desember 1966
031 The Highlanders FF 4 Elwyn Jones
Gerry Davis
Hugh Davis 17. desember 1966–7. januar 1967
032 The Underwater Menace GG 4 Geoffrey Orme Julia Smith 14. januar–4. februar 1967
033 The Moonbase HH 4 Kit Pedler Morris Barry 11. februar–3. mars 1967
034 The Macra Terror JJ 4 Ian Stuart Black John Davies 11. mars–1. april 1967
035 The Faceless Ones KK 6 David Ellis
Malcolm Hulke
Gerry Mill 8. april–13. mai 1967
036 The Evil of the Daleks LL 7 David Whitaker Derek Martinus 20. mai–1. juli 1967

5. sesong (1967–68)[rediger | rediger kilde]

Peter Bryant tok over som produsent etter Lloyd fra og med The Web of Fear. Han hadde denne stillingen til og med The War Games. Bryant hadde også redigert manusene til de fire siste episodene av The Evil of the Daleks og i sesong 5 redigerte han manusene til The Abominable Snowmen, The Ice Warriors og The Enemy of the World. Da han ble produsent tok Derrick Sherwin over denne jobben. Victor Pemberton var manusredaktør på The Tomb of the Cybermen.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
037 The Tomb of the Cybermen MM 4 Kit Pedler
Gerry Davis
Morris Barry 2.–23. september 1967
038 The Abominable Snowmen NN 6 Mervyn Haisman
Henry Lincoln
Gerald Blake 30. september–4. november 1967
039 The Ice Warriors OO 6 Brian Hayles Derek Martinus 11. november–16. desember 1967
040 The Enemy of the World PP 6 David Whitaker Barry Letts 23. desember 1967–27. januar 1968
041 The Web of Fear QQ 6 Mervyn Haisman
Henry Lincoln
Douglas Camfield 3. februar–9. mars 1968
042 Fury from the Deep RR 6 Victor Pemberton Hugh David 16. mars–20. april 1968
043 The Wheel in Space SS 6 David Whitaker
Kit Pedler
Tristan DeVere Cole 27. april–1. juni 1968

6. sesong (1968–69)[rediger | rediger kilde]

Bryant og Sherwin beholdt jobbene som henholdsvis produsent og manusredaktør denne sesongen, bortsett fra The War Games som ble produsert av Sherwin. Terrance Dicks jobbet som Sherwins assistent og han redigerte manusene til The Invasion, The Krotons, The Seeds of Death og The War Games. Han ble ikke kreditert på sistnevnte fordi han også var medforfatter. Her blir også serien i farger.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
044 The Dominators TT 5 Norman Ashby
(Mervyn Haisman)
(Henry Lincoln)
Morris Barry 10. august–7. september 1968
045 The Mind Robber UU 5 Peter Ling
(Derrick Sherwin)
David Maloney 14. september–12. oktober 1968
046 The Invasion VV 8 Derrick Sherwin
Kit Pedler
Douglas Camfield 2. november–21. desember 1968
047 The Krotons WW 4 Robert Holmes David Maloney 28. desember 1968–18. januar 1969
048 The Seeds of Death XX 6 Brian Hayles
(Terrance Dicks)
Michael Ferguson 25. januar–1. mars 1969
049 The Space Pirates YY 6 Robert Holmes Michael Hart 8. mars–12. april 1969
050 The War Games ZZ 10 Malcolm Hulke
Terrance Dicks
David Maloney 19. april–21. juni 1969

Den tredje Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den tredje Doktoren ble spilt av Jon Pertwee. I løpet av hans periode ble Doktoren sendt i eksil til jorden hvor han jobber for militærorganisasjonen UNIT. Etter The Three Doctors får han lov av time lordene til å igjen reise i tid og rom, men han fortsatte å jobbe med UNIT.

7. sesong (1970)[rediger | rediger kilde]

Derrick Sherwin produserte Spearhead from Space. Barry Letts tok deretter over som produsent og beholdt stillingen til og med Robot i sesong 12. Terrance Dicks fortsatte som manusredaktør og sluttet etter sesong 11. Fra og med denne sesongen ble serien laget i farger, men noen episoder eksisterer i dag bare i svart-hvitt.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
051 Spearhead from Space AAA 4 Robert Holmes Derek Martinus 3.–24. januar 1970
052 Doctor Who and the Silurians
også kalt The Silurians
BBB 7 Malcolm Hulke Timothy Combe 31. januar–14. mars 1970
053 The Ambassadors of Death CCC 7 David Whitaker
(Trevor Ray)
(Malcolm Hulke)
Michael Ferguson 21. mars–2. mai 1970
054 Inferno DDD 7 Don Houghton Douglas Camfield
(Barry Letts)
9. mai–20. juni 1970

8. sesong (1971)[rediger | rediger kilde]

Denne sesongen har en løs overhengende historie om figuren Master.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
055 Terror of the Autons EEE 4 Robert Holmes (Barry Letts) 2.–23. januar 1971
056 The Mind of Evil FFF 6 Don Houghton Timothy Combe 30. januar–6. mars 1971
057 The Claws of Axos GGG 4 Bob Baker
Dave Martin
Michael Ferguson 13. mars–3. april 1971
058 Colony in Space HHH 6 Malcolm Hulke Michael E. Briant 10. april–15. mai 1971
059 The Dæmons JJJ 5 Guy Leopold
(Robert Sloman)
(Barry Letts)
Christopher Barry 22. mai–19. juni 1971

9. sesong (1972)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
060 Day of the Daleks KKK 4 Louis Marks Paul Bernard 1.–22. januar 1972
061 The Curse of Peladon MMM 4 Brian Hayles Lennie Mayne 29. januar–19. februar 1972
062 The Sea Devils LLL 6 Malcolm Hulke Michael E. Briant 26. februar–1. april 1972
063 The Mutants NNN 6 Bob Baker
Dave Martin
Christopher Barry 8. april–13. mai 1972
064 The Time Monster OOO 6 Robert Sloman
(Barry Letts)
Paul Bernard 20. mai–24. juni 1972

10. sesong (1972–73)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
065 The Three Doctors RRR 4 Bob Baker
Dave Martin
Lennie Mayne 30. desember 1972–20. januar 1973
066 Carnival of Monsters PPP 4 Robert Holmes Barry Letts 27. januar–17. februar 1973
067 Frontier in Space QQQ 6 Malcolm Hulke Paul Bernard
(David Maloney)
24. februar–31. mars 1973
068 Planet of the Daleks SSS 6 Terry Nation David Maloney 7. april–12. mai 1973
069 The Green Death TTT 6 Robert Sloman
(Barry Letts)
Michael E. Briant 19. mai–23. juni 1973

11. sesong (1973–74)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
070 The Time Warrior UUU 4 Robert Holmes Alan Bromly 15. desember 1973–5. januar 1974
071 Invasion of the Dinosaurs[note 3] WWW 6 Malcolm Hulke Paddy Russell 12. januar–16. februar 1974
072 Death to the Daleks XXX 4 Terry Nation Michael E. Briant 23. februar–16. mars 1974
073 The Monster of Peladon YYY 6 Brian Hayles Lennie Mayne 23. mars–27. april 1974
074 Planet of the Spiders ZZZ 6 Robert Sloman
(Barry Letts)
Barry Letts 4. mai–8. juni 1974

Den fjerde Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den fjerde Doktoren ble spilt av Tom Baker og han er den som har spilt denne rollen lengst.[4]

12. sesong (1974–75)[rediger | rediger kilde]

Philip Hinchcliffe tok over som produsent fra og med The Ark in Space og Robert Holmes som manusredaktør fra og med Robot. Alle historiene i denne sesongen foregår direkte etter hverandre, men de er alle regnet som frittstående historier.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
075 Robot 4A 4 Terrance Dicks Christopher Barry 28. desember 1974–18. januar 1975
076 The Ark in Space 4C 4 Robert Holmes
(John Lucarotti)
Rodney Bennett 25. januar–15. februar 1975
077 The Sontaran Experiment 4B 2 Bob Baker
Dave Martin
Rodney Bennett 22. februar–1. mars 1975
078 Genesis of the Daleks 4E 6 Terry Nation David Maloney 8. mars–12. april 1975
079 Revenge of the Cybermen 4D 4 Gerry Davis Michael E. Briant 19. april–10. mai 1975

13. sesong (1975–76)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
080 Terror of the Zygons 4F 4 Robert Banks Stewart Douglas Camfield 30. august–20. september 1975
081 Planet of Evil 4H 4 Louis Marks David Maloney 27. september–18. oktober 1975
082 Pyramids of Mars 4G 4 Stephen Harris
(Robert Holmes)
(Lewis Greifer)
Paddy Russell 25. oktober–15. november 1975
083 The Android Invasion 4J 4 Terry Nation Barry Letts 22. november–13. desember 1975
084 The Brain of Morbius 4K 4 Robin Bland
(Terrance Dicks)
(Robert Holmes)
Christopher Barry 3.–24. januar 1976
085 The Seeds of Doom 4L 6 Robert Banks Stewart Douglas Camfield 31. januar–6. mars 1976

14. sesong (1976–77)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
086 The Masque of Mandragora 4M 4 Louis Marks Rodney Bennett 4.–25. september 1976
087 The Hand of Fear 4N 4 Bob Baker
Dave Martin
Lennie Mayne 2.–23. oktober 1976
088 The Deadly Assassin 4P 4 Robert Holmes David Maloney 30. oktober–20. november 1976
089 The Face of Evil 4Q 4 Chris Boucher Pennant Roberts 1.–22. januar 1977
090 The Robots of Death 4R 4 Chris Boucher Michael E. Briant 29. januar–19. februar 1977
091 The Talons of Weng-Chiang 4S 6 Robert Holmes
(Robert Banks Stewart)
David Maloney 26. februar–2. april 1977

15. sesong (1977–78)[rediger | rediger kilde]

Graham Williams tok over som produsent etter Philip Hinchcliffe. Robert Holmes sluttet som manusredaktør under produksjonen av The Sun Makers og ble erstattet av Anthony Read.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
092 Horror of Fang Rock 4V 4 Terrance Dicks Paddy Russell 3.–24. september 1977
093 The Invisible Enemy 4T 4 Bob Baker
Dave Martin
Derrick Goodwin 1.–22. oktober 1977
094 Image of the Fendahl 4X 4 Chris Boucher George Spenton-Foster 29. oktober–19. november 1977
095 The Sun Makers 4W 4 Robert Holmes Pennant Roberts 26. november–17. desember 1977
096 Underworld 4Y 4 Bob Baker
Dave Martin
Norman Stewart 7.–28. januar 1978
097 The Invasion of Time 4Z 6 David Agnew
(Graham Williams)
(Anthony Read)
Gerald Blake 4. februar–11. mars 1978

16. sesong (1978–79)[rediger | rediger kilde]

Douglas Adams tok over som manusredaktør fra og med The Armageddon Factor. Sesong 16 består av en lang historie delt inn i seks deler. Den er ofte kalt The Key to Time og har blitt utgitt under denne tittelen av BBC.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
098 The Ribos Operation 5A 4 Robert Holmes George Spenton-Foster 2.–23. september 1978
099 The Pirate Planet 5B 4 Douglas Adams Pennant Roberts 30. september–21. oktober 1978
100 The Stones of Blood 5C 4 David Fisher Darrol Blake 28. oktober–18. november 1978
101 The Androids of Tara 5D 4 David Fisher Michael Hayes 25. november–16. desember 1978
102 The Power of Kroll 5E 4 Robert Holmes Norman Stewart 23. desember 1978–13. januar 1979
103 The Armageddon Factor 5F 6 Bob Baker
Dave Martin
Michael Hayes 20. januar–24. februar 1979

17. sesong (1979–80)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
104 Destiny of the Daleks 5J 4 Terry Nation Ken Grieve 1.–22. september 1979
105 City of Death 5H 4 David Agnew
(Douglas Adams)
(Graham Williams)
(David Fisher)
Michael Hayes 29. september–20. oktober 1979
106 The Creature from the Pit 5G 4 David Fisher Christopher Barry 27. oktober–17. november 1979
107 Nightmare of Eden 5K 4 Bob Baker Alan Bromly 24. november–15. desember 1979
108 The Horns of Nimon 5L 4 Anthony Read Kenny McBain 22. desember 1979–12. januar 1980
Shada 5M 6 Douglas Adams Pennant Roberts Ikke kringkastet[note 4]

18. sesong (1980–81)[rediger | rediger kilde]

Temaet i denne sesongen er entropi. Det er den første som ble produsert av John Nathan-Turner og han var produsent frem til serien ble lagt ned i 1989. Christopher H. Bidmead tok over som manusredaktør etter Douglas Adams. Alle historiene i denne sesongen og til og med sesong 20 foregår rett etter hverandre.

Full Circle, State of Decay og Warriors' Gate handler om Doktorens reiser i E-Space. De ble utgitt på VHS med tittelen The E-Space Trilogy.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
109 The Leisure Hive 5N 4 David Fisher Lovett Bickford 30. august–20. september 1980
110 Meglos 5Q 4 John Flanagan
Andrew McCulloch
Terence Dudley 27. september–18. oktober 1980
111 Full Circle 5R 4 Andrew Smith Peter Grimwade 25. oktober–15. november 1980
112 State of Decay 5P 4 Terrance Dicks Peter Moffatt 22. november–13. desember 1980
113 Warriors' Gate 5S 4 Stephen Gallagher Paul Joyce
(Graeme Harper)
3.–24. januar 1981
114 The Keeper of Traken 5T 4 Johnny Byrne John Black 31. januar–21. februar 1981
115 Logopolis 5V 4 Christopher H. Bidmead Peter Grimwade 28. februar–21. mars 1981

Den femte Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den femte Doktoren ble spilt av Peter Davison. John Nathan-Turner fortsatte som produsent i Davisons periode.

19. sesong (1982)[rediger | rediger kilde]

Antony Root var manusredaktør på Four to Doomsday og The Visitation. Eric Saward tok deretter over, men Root ble kreditert på Earthshock siden Saward også var forfatter av denne historien. Serien ble også flyttet fra å vises ukentlig på lørdag til to episoder i uken på henholdsvis mandag og tirsdag. Castrovalva er, sammen med The Keeper of Traken og Logopolis fra forrige sesong, en løs trilogi om Masters tilbakekomst. De ble derfor utgitt på DVD med tittelen New Beginnings.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
116 Castrovalva 5Z 4 Christopher H. Bidmead Fiona Cumming 4.–12. januar 1982
117 Four to Doomsday 5W 4 Terence Dudley John Black 18.–26. januar 1982
118 Kinda 5Y 4 Christopher Bailey Peter Grimwade 1.–9. februar 1982
119 The Visitation 5X 4 Eric Saward Peter Moffatt 15.–23. februar 1982
120 Black Orchid 6A 2 Terence Dudley Ron Jones 1.–2. mars 1982
121 Earthshock 6B 4 Eric Saward Peter Grimwade 8.–16. mars 1982
122 Time-Flight 6C 4 Peter Grimwade Ron Jones 22.–30. mars 1982

20. sesong (1983)[rediger | rediger kilde]

Mawdryn Undead, Terminus og Enlighenment handler om at Black Guardian prøver å drepe Doktoren. De ble utgitt individuelt på VHS med paraplytittelen The Black Guardian Trilogy.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
123 Arc of Infinity 6E 4 Johnny Byrne Ron Jones 3.–12. januar 1983
124 Snakedance 6D 4 Christopher Bailey Fiona Cumming 18.–26. januar 1983
125 Mawdryn Undead 6F 4 Peter Grimwade Peter Moffatt 1.–9. januar 1983
126 Terminus 6G 4 Stephen Gallagher Mary Ridge 15.–23. februar 1983
127 Enlightenment 6H 4 Barbara Clegg Fiona Cumming 1.–9. mars 1983
128 The King's Demons 6J 2 Terence Dudley Tony Virgo 15.–16. mars 1983

Jubileumsspesial (1983)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
129 The Five Doctors 6K 1 (90 min) Terrance Dicks Peter Moffatt
(John Nathan-Turner)
23. november 1983 (USA)
25. november 1983 (Storbritannia)

21. sesong (1984)[rediger | rediger kilde]

For første gang siden sesong 17 er ikke alle historiene lenket sammen.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
130 Warriors of the Deep 6L 4 Johnny Byrne Pennant Roberts 5.–13. januar 1984
131 The Awakening (episode) 6M 2 Eric Pringle Michael Owen Morris 19.–20. januar 1984
132 Frontios 6N 4 Christopher H. Bidmead Ron Jones 26. januar–3. februar 1984
133 Resurrection of the Daleks 6P 2 (45 min)
4 (25 min)[note 5]
Eric Saward Matthew Robinson 8.–15. februar 1984
134 Planet of Fire 6Q 4 Peter Grimwade Fiona Cumming 23. februar–2. mars 1984
135 The Caves of Androzani 6R 4 Robert Holmes Graeme Harper 8.–16. mars 1984

Den sjette Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den sjette Doktoren ble spilt av Colin Baker.

21. sesong (1985)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
136 The Twin Dilemma 6S 4 Anthony Steven Peter Moffatt 22.–30. mars 1984

22. sesong (1985)[rediger | rediger kilde]

John Nathan-Turner og Eric Saward beholdt sine stillinger gjennom denne sesongen. Serien ble flyttet tilbake til lørdag og alle episodene ble utvidet til å vare 45 minutter.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
137 Attack of the Cybermen 6T 2 Paula Moore
(Paula Woolsey)
(Eric Saward)
(Ian Levine)
Matthew Robinson 5.–12. januar 1985
138 Vengeance on Varos 6V 2 Philip Martin Ron Jones 19.–26. januar 1985
139 The Mark of the Rani 6X 2 Pip og Jane Baker Sarah Hellings 2.–9. februar 1985
140 The Two Doctors 6W 3 Robert Holmes Peter Moffatt 16. februar–2. mars 1985
141 Timelash 6Y 2 Glen McCoy Pennant Roberts 9.–16. mars 1985
142 Revelation of the Daleks 6Z 2 Eric Saward Graeme Harper 23.–30. mars 1985

23. sesong (1986)[rediger | rediger kilde]

Eric Saward forlot serien etter Mindwarp, men kom tilbake midlertidig for å jobbe på The Ultimate Foe. Nathan-Turner tok over uoffisielt jobben som manusredaktør på de gjenværende episodene. Hele sesongen ble kringkastet med tittelen The Trial of a Time Lord og er delt opp i fire segmenter. Episodene gikk tilbake til å vare 25 minutter.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
143 The Mysterious Planet 7A 4 Robert Holmes Nicholas Mallett 6.–27. september 1986
Mindwarp 7B 4 Philip Martin Ron Jones 4.–25. oktober 1986
Terror of the Vervoids
også kalt The Vervoids
7C 4 Pip og Jane Baker Chris Clough 1.–22. november 1986
The Ultimate Foe
også kalt Time Incorporated
7C 2 Robert Holmes
Pip og Jane Baker
Chris Clough 29. november–6. desember 1986

Den sjuende Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den sjuende Doktoren ble spilt av Sylvester McCoy.

24. sesong (1987)[rediger | rediger kilde]

John Nathan-Turner fortsatte som produsent og Andrew Cartmel tok over som manusredaktør. Begge to beholdt disse jobbene til og med sesong 26.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
144 Time and the Rani 7D 4 Pip og Jane Baker Andrew Morgan 7.–28. september 1987
145 Paradise Towers 7E 4 Stephen Wyatt Nicholas Mallett 5.–26. oktober 1987
146 Delta and the Bannermen 7F 3 Malcolm Kohll Chris Clough 2.–16. november 1987
147 Dragonfire 7G 3 Ian Briggs Chris Clough 23. november–7. desember 1987

25. sesong (1988–89)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
148 Remembrance of the Daleks 7H 4 Ben Aaronovitch Andrew Morgan
(John Nathan-Turner)
5.–26. oktober 1988
149 The Happiness Patrol 7L 3 Graeme Curry Chris Clough 2.–16. november 1988
150 Silver Nemesis 7K 3 Kevin Clarke Chris Clough 23. november–7. desember 1988
151 The Greatest Show in the Galaxy 7J 4 Stephen Wyatt Alan Wareing 14. desember 1988–4. januar 1989

26. sesong (1989)[rediger | rediger kilde]

Denne sesongen fokuserer på Aces private liv og Doktorens fortid. Virgin New Adventures' romaner fortsetter handlingen etter denne sesongen og noen av disse ble skrevet om til episoder, som «Human Nature» og «The Family of Blood».

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
152 Battlefield 7N 4 Ben Aaronovitch Michael Kerrigan 6.–27. september 1989
153 Ghost Light 7Q 3 Marc Platt Alan Wareing 4.–18. oktober 1989
154 The Curse of Fenric 7M 4 Ian Briggs Nicholas Mallett
(John Nathan-Turner)
25. oktober–15. november 1989
155 Survival 7P 3 Rona Munro Alan Wareing 22. november–6. desember 1989

Den åttende Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den åttende Doktoren ble spilt av Paul McGann. Denne TV-filmen er den eneste TV-opptredenen med denne Doktoren (med unntak av 'minisoden'"The Night of the Doctor"). Tittelen på filmen er Doctor Who, men produsent Philip Segal foreslo senere Enemy Within som en alternativ tittel. DVD-utgivelsen brukte Doctor Who: The Movie.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
156 Doctor Who TVM[5]
50/LDX071Y/01X.[6]
#83705[7]
1 (85 min) (Storbritannia)
1 (89 min) (USA)
Matthew Jacobs Geoffrey Sax 12. mai 1996 (Canada)
14. mai 1996 (USA)
27. mai 1996 (Storbritannia)

Den niende Doktoren[rediger | rediger kilde]

Etter en pause på 16 år (9 år etter filmen med McGann) begynte BBC å igjen produsere Doctor Who i 2005. Russell T Davies, Julie Gardner og Mal Young var executive producer og Phil Collinson produsent. Christopher Eccleston spiller den niende Doktoren.

Det nye teamet bak serien bestemte seg for å starte med nummereringen fra begynnelsen igjen for å gjøre den mer tilgjengelig for nye fans. Det er likevel en fortsettelse av serien. Fra og med denne sesongen spilles serien også inn med et sideforhold på 16:9 og standard episodelengde er på 45 minutter. For første gang siden 1966 har også hver episode sitt eget navn.

1. sesong (2005)[rediger | rediger kilde]

Denne sesongen ble vist på NRK2 i Norge.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato Sendedato i Norge
157 «Rose» 1.1 1 Russell T Davies Keith Boak 26. mars 2005 28. september 2005
158 «The End of the World» 1.2 1 Russell T Davies Euros Lyn 2. april 2005 5. oktober 2005
159 «The Unquiet Dead» 1.3 1 Mark Gatiss Euros Lyn 9. april 2005 12. oktober 2005
160 «Aliens of London»
«World War Three»
1.4
1.5
2 Russell T Davies Keith Boak 16. april 2005
23. april 2005
19. oktober 2005
26. oktober 2005
161 «Dalek» 1.6 1 Robert Shearman Joe Ahearne 30. april 2005 2. november 2005
162 «The Long Game» 1.7 1 Russell T Davies Brian Grant 7. mai 2005 9. november 2005
163 «Father's Day» 1.8 1 Paul Cornell Joe Ahearne 14. mai 2005 16. november 2005
164 «The Empty Child»
«The Doctor Dances»
1.9
1.10
2 Steven Moffat James Hawes 21. mai 2005
28. mai 2005
23. november 2005
30. november 2005
165 «Boom Town» 1.11 1 Russell T Davies Joe Ahearne 4. juni 2005 7. desember 2005
166 «Bad Wolf»
«The Parting of the Ways»
1.12
1.13
2 Russell T Davies Joe Ahearne 11. juni 2005
18. juni 2005
14. desember 2005
21. desember 2005

Den tiende Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den tiende Doktoren spilles av David Tennant som fikk rollen før forrige sesong ble kringkastet etter at Eccleston sa han ville forlate serien. Mal Young forlot posisjonen som executive producer og ble ikke erstattet.

Spesialepisoder (2005)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
«Doctor Who: Children in Need» CIN Children in Need-spesial (7 min) Russell T Davies Euros Lyn 18. november 2005
167 «The Christmas Invasion» 2.X Julespesial (60 min) Russell T Davies James Hawes 25. desember 2005

2. sesong (2006)[rediger | rediger kilde]

Bakgrunnhistorien til serien Torchwood ble fortalt i løpet av denne sesongen. Hver episode har også en ledsagende TARDISODE.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
168 «New Earth» 2.1 1 Russell T Davies James Hawes 15. april 2006
169 «Tooth and Claw» 2.2 1 Russell T Davies Euros Lyn 22. april 2006
170 «School Reunion» 2.3 1 Toby Whithouse James Hawes 29. april 2006
171 «The Girl in the Fireplace» 2.4 1 Steven Moffat Euros Lyn 6. mai 2006
172 «Rise of the Cybermen»
«The Age of Steel»
2.5
2.6
2 Tom MacRae Graeme Harper 13. mai 2006
20. mai 2006
173 «The Idiot's Lantern» 2.7 1 Mark Gatiss Euros Lyn 27. mai 2006
174 «The Impossible Planet»
«The Satan Pit»
2.8
2.9
2 Matt Jones James Strong 3. juni 2006
10. juni 2006
175 «Love & Monsters» 2.10 1 Russell T Davies Dan Zeff 17. juni 2006
176 «Fear Her» 2.11 1 Matthew Graham Euros Lyn 24. juni 2006
177 «Army of Ghosts»
«Doomsday»
2.12
2.13
2 Russell T Davies Graeme Harper 1. juli 2006
8. juli 2006

Spesialepisoder (2006)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
178 «The Runaway Bride» 3.X Julespesial (60 min) Russell T Davies Euros Lyn 25. desember 2006

3. sesong (2007)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
179 «Smith and Jones» 3.1 1 Russell T Davies Charles Palmer 31. mars 2007
180 «The Shakespeare Code» 3.2 1 Gareth Roberts Charles Palmer 7. april 2007
181 «Gridlock» 3.3 1 Russell T Davies Richard Clark 14. april 2007
182 «Daleks in Manhattan»
«Evolution of the Daleks»
3.4
3.5
2 Helen Raynor James Strong 21. april 2007
28. april 2007
183 «The Lazarus Experiment» 3.6 1 Stephen Greenhorn Richard Clark 5. mai 2007
184 «42» 3.7 1 Chris Chibnall Graeme Harper 19. mai 2007
185 «Human Nature»
«The Family of Blood»
3.8
3.9
2 Paul Cornell Charles Palmer 26. mai 2007
2. juni 2007
186 «Blink» 3.10 1 Steven Moffat Hettie MacDonald 9. juni 2007
187 «Utopia»
«The Sound of Drums»
«Last of the Time Lords»
3.11
3.12
3.13
3
(3.13 er 52 min)
Russell T Davies Graeme Harper (3.11)
Colin Teague (3.12 & 3.13)
16. juni 2007
23. juni 2007
30. juni 2007

Spesialepisoder (2007)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
«Time Crash» CIN2 Children in Need-spesial (8 min) Steven Moffat Graeme Harper 16. november 2007
188 «Voyage of the Damned» 4.X Julespesial (72 min) Russell T Davies James Strong 25. desember 2007

4. sesong (2008)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Sendedato
189 «Partners in Crime» 4.1 1 (50 min) Russell T Davies James Strong 5. april 2008
190 «The Fires of Pompeii» 4.3 1 (50 min) James Moran Colin Teague 12. april 2008
191 «Planet of the Ood» 4.2 1 Keith Temple Graeme Harper 19. april 2008
192 «The Sontaran Stratagem»
«The Poison Sky»
4.4
4.5
2 Helen Raynor Douglas Mackinnon 26. april 2008
3. mai 2008
193 «The Doctor's Daughter» 4.6 1 Stephen Greenhorn Alice Troughton 10. mai 2008
194 «The Unicorn and the Wasp» 4.7 1 Gareth Roberts Graeme Harper 17. mai 2008
195 «Silence in the Library»
«Forest of the Dead»
4.9
4.10
2 Steven Moffat Euros Lyn 31. mai 2008
7. juni 2008
196 «Midnight» 4.8 1 Russell T Davies Alice Troughton 14. juni 2008
197 «Turn Left» 4.11 1 (50 min) Russell T Davies Graeme Harper 21. juni 2008
198 «The Stolen Earth»
«Journey's End»
4.12
4.13
2
(4.13 er 65 min)
Russell T Davies Graeme Harper 28. juni 2008
5. juli 2008

Spesialepisoder (2008–10)[rediger | rediger kilde]

Fra og med «Planet of the Dead» ble Doctor Who spilt inn i HD.[8] Av praktiske årsaker ble produksjonskodene fra sesong fire brukt.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Produsent(er) Sendedato
199 «The Next Doctor» 4.14 Julespesial (60 min) Russell T Davies Andy Goddard Susie Liggat 25. desember 2008
200 «Planet of the Dead» 4.15 Påskespesial (60 min) Russell T Davies & Gareth Roberts James Strong Tracie Simpson 11. april 2009
201 «The Waters of Mars» 4.16 Høstspesial (60 min) Russell T Davies & Phil Ford Graeme Harper Nikki Wilson 15. november 2009
202 The End of Time 4.17
4.18
Julespesial (60 min
Nyttårsspesial (75 min)
Russell T Davies Euros Lyn Tracie Simpson 25. desember 2009
1. januar 2010

Den ellevte Doktoren[rediger | rediger kilde]

Den ellevte Doktoren spilles av Matt Smith og han dukket først opp i siste scene av The End of Time.

5. sesong (2010)[rediger | rediger kilde]

Denne sesongen introduserer Karen Gillan som Amy Pond. Piers Wenger, Beth Willis og Steven Moffat tok over som executive producer.

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Produsent(er) Sendedato
203 «The Eleventh Hour» 1.1 1 (65 min) Steven Moffat Adam Smith Tracie Simpson 3. april 2010
204 «The Beast Below» 1.2 1 Steven Moffat Andrew Gunn Peter Bennett 10. april 2010
205 «Victory of the Daleks» 1.3 1 Mark Gatiss Andrew Gunn Peter Bennett 17. april 2010
206 «The Time of Angels»
«Flesh and Stone»
1.4
1.5
2 Steven Moffat Adam Smith Tracie Simpson 24. april 2010
1. mai 2010
207 «The Vampires of Venice» 1.6 1 (50 min) Toby Whithouse Jonny Campbell Tracie Simpson & Patrick Schweitzer 8. mai 2010
208 «Amy's Choice» 1.7 1 Simon Nye Catherine Morshead Tracie Simpson 15. mai 2010
209 «The Hungry Earth»
«Cold Blood»
1.8
1.9
2 Chris Chibnall Ashley Way Peter Bennett 22. mai 2010
29. mai 2010
210 «Vincent and the Doctor» 1.10 1 Richard Curtis Jonny Campbell Tracie Simpson & Patrick Schweitzer 5. juni 2010
211 «The Lodger» 1.11 1 Gareth Roberts Catherine Morshead Tracie Simpson 12. juni 2010
212 «The Pandorica Opens»
«The Big Bang»
1.12
1.13
2 (50 og 55 min) Steven Moffat Toby Haynes Peter Bennett 19. juni 2010
26. juni 2010

6. sesong (2011)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Produsent(er) Sendedato
214 "The Impossible Astronaut"
"Day of the Moon"[9]
2.1
2.2
2 episoder Steven Moffat Toby Haynes 23. april 2011[10][11]
30. april 2011[12]
215 "The Curse of the Black Spot"[12] 2.9[13] 1 episode Stephen Thompson Jeremy Webb[14] 7. mai 2011[12]
216 "The Doctor's Wife"[15] 2.3 1 episode Neil Gaiman Richard Clark 14. mai 2011[16]
217 "The Rebel Flesh"
"The Almost People"[12]
2.5
2.6
2 episoder Matthew Graham Julian Simpson 21. mai 2011 (tbc)[12]
28. mai 2011 (tbc)[12]
218 "A Good Man Goes to War"[12]
"Let's Kill Hitler"[17]
2.7
2.8
2 episoder[18] Steven Moffat Peter Hoar[12]
Richard Senior[12]
4. juni 2011 (tbc)[12]
September 2011[14]
219 "Night Terrors" 2.4 1 episode Mark Gatiss Richard Clark 3. september 2011
220 "The Girl Who Waited" 2.10 1 episode Tom MacRae[14] Nick Hurran[14] 10. september 2011
221 "The God Complex" 2.11 1 episode (50 min) Topy Whithouse Nick Hurran 17. september 2011
222 "Closing Time" 2.12 1 episode Gareth Roberts Steve Hughes 24. september 2011
223 "The Wedding of River Song" 2.13 1 episode Steven Moffat Jeremy Webb 1. oktober 2011

7. sesong (2012/13)[rediger | rediger kilde]

# Tittel Produksjonskode Antall episoder Forfatter(e) Regissør(er) Produsent(er)
225 "The Doctor, The Widow and the Wardrobe" - 1 episode Steven Moffat Farren Blackburn 25. December 2011
226 "Asylum of the Daleks" 3.1 1 episode (50 mins) Steven Moffat Nick Hurran 1. september 2012
227 "Dinosaurs on a Spaceship" 3.2 1 episode Chris Chibnall Saul Metzstein 8. september 2012
228 "A Town Called Mercy" 3.3 1 episode Toby Whithouse Saul Metzstein 15. september 2012
229 "The Power of Three" 3.4 1 episode Chris Chibnall Douglas Mackinnon 22. september 2012
230 "The Angels Take Manhattan" 3.5 1 episode Steven Moffat Nick Hurran 29. september 2012
231 "The Snowmen" 3.6 Julespesial Steven Moffat Saul Metzstein 25. desember 2012
232 "The Bells of Saint John" 3.7 1 episode Steven Moffat Colm McCarthy 30. Mars 2013 [19]
233 "The Rings of Akhaten" 3.8 1 episode Neil Cross Farren Blackburn 6. April 2013
234 "Cold War" 3.9 1 episode Mark Gatiss Douglas Mackinnon 13. April 2013
235 "Hide" 3.10 1 episode Neil Cross Jaime Payne 20. April 2013
236 "Journey to the Centre of the Tardis"[20] 3.11 1 episode Stephen Thompson Mat King 27. April 2013
237 "The Crimson Horror" 3.12 1 episode Mark Gatiss Saul Metzstein 4. Mai 2013
238 "Nightmare in Silver" 3.13 1 episode Neil Gaiman Stephen Woolfenden 11. Mai 2013
239 "The Name of The Doctor" 3.14 1 episode Steven Moffat Saul Metzstein 18. Mai 2013
240 “The Day of the Doctor” 1 episode Steven Moffat Nick Hurran 23.November 2013
241 “The Time of the Doctor” 1 episode Steven Moffat Jaime Payne 25. Desember 2013

Andre[rediger | rediger kilde]

Det har vært flere spesialepisoder produsert av BBC relatert til Doctor Who, som ikke er en del av seriens kontinuitet.

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Webbers manus for den påtenkte åpningshistorien The Giants ble brukt som basis for den første episoden av An Unearthly Child. Webber jobbet dog ikke med Coburn på manuset og ble heller ikke kreditert i rulleteksten.
 2. ^ Fra og med denne historien gikk man over til en tittel på hver historie istedenfor separate episodenavn. I 2005 gikk man tilbake til å bruke episodenavn igjen.
 3. ^ Tittelen på den første episoden var Invasion for å skjule at historien handler om dinosaurer.
 4. ^ Shada ble ikke ferdiggjort på grunn av streik. De ferdige opptakene ble gitt ut på VHS med lenkekommentarer av Tom Baker.
 5. ^ Resurrection of the Daleks ble opprinnelig laget som fire 25 minutter lange episoder, men ble klipt om til to 45 minutter lange episoder for visning på BBC One på grunn av at vinter-OL foregikk på samme tid. Det er originalversjonen som ble gitt ut på VHS og DVD og solgt til andre TV-stasjoner.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Dr Who 'longest-running sci-fi'». BBC. 28. september 2006. Besøkt 9. november 2008. 
 2. ^ «The Trial of a Time Lord: 1–4 : Details». BBC. Besøkt 9. november 2008. 
 3. ^ «The Five Doctors: Details». BBC. Besøkt 9. november 2008. 
 4. ^ «Tom Baker». bbc.co.uk. 12. august 2004. Arkivert fra originalen 29. desember 2008. Besøkt 11. september 2008. 
 5. ^ «The TV Movie: Details». bbc.co.uk. Besøkt 11. september 2008. 
 6. ^ Philip Segal, Gary Russell (2000). Doctor Who: Regeneration. HarperCollinsEntertainment. ISBN 0-00-710591-6. 
 7. ^ Andrew Pixley (3. september 2003). «The DWM Archive: Doctor Who (1996) - In Production». Doctor Who Magazine – Special Edition (6): 69. 
 8. ^ «Doctor Who to be filmed in HD». Doctor Who Online. 4. februar 2009. Arkivert fra originalen 10. februar 2010. Besøkt 29. mars 2010. 
 9. ^ «DWM confirms names of first two episodes for 2011». 14. mars 2011. Besøkt 14. mars 2011. 
 10. ^ «'Doctor Who boss says season start is 'darkest yet'». BBC. 6. april 2011. Besøkt 6. april 2011. 
 11. ^ Hibbard, James (9. mars 2011). «'Doctor Who' premiere date, plot details, poster revealed». Entertainment Weekly. Besøkt 9. mars 2011. 
 12. ^ a b c d e f g h i j «Story titles revealed at last for Series 32!». Doctor Who Magazine (433): 7. 4. mai 2011. 
 13. ^ «DW Confidential at 39:15». BBC. 7. mai 2011. Besøkt 15. mai 2011. 
 14. ^ a b c d «Matt Smith's Series Two: Latest News». Doctor Who Magazine (432): 9. 6. april 2011. 
 15. ^ Doctor Who: Title Of The Neil Gaiman Episode Revealed SFX, 28 March 2011
 16. ^ «Network TV BBC Week 20: Saturday 14. mai 2011» (pressemelding). BBC. 28. april 2011. Besøkt 28. april 2011. 
 17. ^ "A Good Man Goes to War" rulletekst
 18. ^ «News Flash!: Matt's Back!». Doctor Who Magazine (428): 5. 15. desember 2010. 
 19. ^ http://doctorwhotv.co.uk/doctor-who-series-7-2013-what-we-know-43919.htm
 20. ^ Lazarus, Susanna (22. oktober 2012). «Ashley Walters on his Doctor Who role: you'll see more of the Tardis than ever before». Radio Times. Besøkt 24. oktober 2012. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]