Tapte episoder av Doctor Who

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

De tapte episodene av Doctor Who er episodene av denne britiske TV-serien som det ikke finnes noen kjente eksemplarer av i dag. Det finnes dog enkeltbilder av de fleste episodene. De ble slettet av BBC i 1960- og 1970-årene av blant annet økonomiske og plassbesparende grunner. Det er derfor per i dag 108 av totalt 253 episoder fra seriens seks første sesonger som offisielt ikke finnes. Dette tallet har vært høyere, men flere kopier har dukket opp fra forskjellige kilder, hovedsakelig andre kringkastere.

Doctor Who er ikke den eneste britiske serien med tapte episoder. Flere tusen timer med programmer fra alle sjangre ble slettet eller kastet frem til 1978 da BBC forandret på sin arkiveringspolicy. Blant seriene som mangler episoder finner man Dad's Army, Z-Cars, The Wednesday Play, Steptoe and Son og Not Only... But Also.[1] BBC var heller ikke den eneste kringkasteren som gjorde dette. ITV slettet blant annet episoder av serien The Avengers, som forøvrig ble startet av en av Doctor Whos skapere, Sydney Newman.[2] Til forskjell fra disse andre seriene er Doctor Who unik fordi lydsporene til alle de tapte episodene eksisterer. De ble tatt opp av seere da episodene opprinnelig ble kringkastet. Alle episodene fra 1970-årene eksisterer også, noe som ikke er tilfelle med flere andre serier.

Forsøk på å finne flere episoder av serien pågår fortsatt. Disse gjøres både av BBC og fans av serien. Omfattende restaurering av flere episoder fra 1960- og 1970-årene er blitt gjort for utgivelse på VHS og, fra begynnelsen av 2000-årene og utover, også på DVD. Lydsporene fra de tapte episodene er blitt utgitt på kassett og CD.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

I perioden 1967–1978 ble store mengder materiale lagret i BBCs arkiver enten kastet eller slettet for å gjøre plass til nye programmer.[3] Dette ble gjort av flere grunner. En av dem var at skuespillerforeningen Equity og andre arbeiderforeninger begrenset antall ganger et program kunne vises i reprise.[4] Disse programmene kunne også vises bare i et begrenset tidsrom.[5] Grunnen til dette var at arbeiderforeningene var redde for at kanalene ville fylle sendeplanen med repriser og det ville føre til færre produksjoner og færre jobber. En utilsiktet bieffekt av denne holdningen var at mange programmer ble kastet etter at rettighetene til å vise dem gikk ut fordi de ble ansett som ubrukelige.[6]

De fleste episodene av Doctor Who ble laget på Quadruplex-bånd for kringkasting og deretter spilt over på 16 mm-film av BBC Enterprises for salg til andre kringkastere.[3] Enterprises brukte 16 mm for salg fordi det var mye billigere å kjøpe og enklere å transportere enn videobånd. En annen grunn var at mens forskjellige land hadde forskjellige videostandarder, var film et universelt medium.[7] BBC hadde ikke et sentralt arkiv på denne tiden. BBC Film Library tok vare på programmer etter at de ble spilt over på film mens Engineering Department var ansvarlig for å lagre videobåndene.[3] BBC Enterprises behold bare kopier av programmer som de så på som salgbare. De hadde også liten lagringsplass og lagret videobånd overalt hvor de kunne finne plass i Villiers House.[3]

Engineering Department hadde ikke noe mandat som sa de skulle arkivere programmene de lagret, men vanligvis ble ikke programmene slettet eller kastet før den relevante produksjonsavdelingen og/eller BBC Enterprises ga beskjed om at de ikke hadde noe videre bruk for programmet.[8] De første videobåndene med Doctor Who-episoder som ble slettet inneholdt historien The Highlanders. Disse ble slettet 9. mars 1967, kort tid etter at de ble kringkastet.[7] Videre sletting og kasting av videobånd med Doctor Who-episoder fortsatte inn i 1970-årene. Til slutt var alle båndene med de 253 episodene fra 1960-årene slettet eller kastet. De siste båndene ble slettet i slutten av 1974 og inneholdt historien Fury from the Deep.[8]

Til tross for dette hadde BBC Enterprises frem til 1972 nesten alle episodene på 16 mm-film.[9] Fra ca. 1973 og frem til 1978 kvittet BBC Enterprises seg med mesteparten av sitt eldre materiale, inkludert mange episoder av Doctor Who, frem til at plateprodusenten Ian Levine, som er en fan av serien, blandet seg inn.[9] Enterprises' episoder ble vanligvis kastet fordi rettighetene til å vise dem hadde gått ut.[9] Mange kringkastere verden over skiftet også fra svart-hvitt til fargesendinger i denne perioden og materialet i svart-hvitt ble ikke lenger sett på som lønnsomt.[10]

BBC Film Library hadde ikke noe ansvar for å lagre programmer som ikke ble laget på film og det var en uenighet med BBC Enterprises over hvem som hadde ansvarer for å lagre programmer på videobånd.[3] Dette førte til at enorme mengder med materiale av eldre svart-hvittprogrammer ble slettet i BBCs forskjellige arkiv. Mens mange programmer ble slettet på denne måten er de tapte Doctor Who-episodene det kanskje mest kjente eksemplet på hvordan mangelen på en konsekvent arkiveringspolicy kan ha langsiktige konsekvenser.[5]

Mangelfullheten varierer og den er konsentrert på sesong 3–5. Noen historier mangler bare en episode mens andre mangler alle. Fra sesong 4 er det ingen komplette historier og fra sesong 5 er bare The Tomb of the Cybermen komplett. Den eksisterer fordi alle fire episodene ble returnert fra Hongkong.[3] Alle historiene med den tredje Doktoren (Jon Pertwee, sesong 7–11) er komplette, men noen finnes bare i svart-hvitt eller som videobånd i NTSC-format.[11] De første episodene av Invasion of the Dinosaurs og Death to the Daleks er de nyeste episodene som ble slettet. Sistnevnte ble returnert i NTSC-format og senere i originalt PAL-format på et bånd fra Dubai.[12]

I noen få år var episode en av Invasion of the Dinosaurs den eneste tapte episoden med Pertwee som Doktoren, før en svart-hvitt-kopi på 16 mm-film ble returnert til BBC i 1983 da den ble funnet hos en filmsamler.[11] Alle episodene fra og med Death to the Daleks episode to finnes på original mastertape unntatt slutten av episode tre av The Deadly Assassin (1976). Denne biten ble fjernet etter en klage fra Mary Whitehouse, som var daværende president av National Viewers' and Listeners' Association.[11] Episoden ble senere restaurert ved å bruke hjemmevideoopptak av den opprinnelige kringkastingen.[11]

Det ble en slutt på sletting av programmer i 1978 da muligheten for å selge dem på video begynte å bli mulig. I tillegg skulle programmer beholdes av historiske og kulturelle grunner. BBC Film Library ble omgjort til Film & Videotape Library og det skulle inneholde programmer på begge media.[3] Film Library hadde da 47 episoder fra de seks første sesongene av Doctor Who. De hadde tidligere hatt 53 episoder, men seks av dem hadde enten blitt kastet eller forsvunnet.[12] Etter at episodene som fantes hos Enterprises ble overført til arkivet, var det totalt 152 episoder som manglet hos BBC. Etter flere forsøk på å finne episoder, ble dette antallet redusert til 108.

Den mest ettertraktede tapte episoden er episode fire av The Tenth Planet, som slutter med at den første Doktoren (William Hartnell) regenererer til den andre Doktoren (Patrick Troughton). En del av denne scenen finnes fordi den ble brukt i en episode av Blue Peter fra 1973, som ikke ble kastet.[3]

I forhold til andre BBC-serier fra 1960-årene har Doctor Who relativt mange episoder som fremdeles finnes.[13] 145 av totalt 253 episoder fra disse årene finnes fremdeles. Dette er stort sett fordi episodene ble solgt til utlandet og man ser også dette på hvilke episoder som ble funnet. Sesong en og to er de sesongene det ble solgt flest kopier av og de mangler da også bare henholdsvis ni og to episoder. Mesteparten av disse episodene overlevde mest sannsynlig på grunn av at en del ble solgt til Algerie i 1973. De returnerte deretter episodene til BBC kort tid før slettingen av programmer opphørte.[12] Sesong fire og fem ble solgt til færre land og har derfor bare en komplett historie tilsammen.

Av alle seriene vist av BBC i 1960-årene, som er av en viss lengde, er det bare Steptoe and Son som har prosentvis flere overlevende episoder. Alle episodene av denne serien eksisterer. Noen finnes dog bare som hjemmevideoopptak tatt opp av skaperne av programmet.[14] Andre programmer har få eller ingen eksisterende episoder. For eksempel finnes det ingen av de totalt 147 episodene av såpeoperaen United!, som ble laget i perioden 1965–1967.[15] Doctor Whos popularitet har også hjulpet til med å finne episoder av mindre populære serier.[5]

Doctor Who er også nesten unik fordi alle episodene fra 1970-årene eksisterer, mens andre serier som Z-Cars og Dixon of Dock Green har tapte episoder som ble laget så sent som 1975.[16][17]

Episodejakt[rediger | rediger kilde]

Etter at arkivet ble gjennomgått i 1978 har flere episoder blitt returnert fra diverse kilder. Forespørsler ble sendt til utenlandske kringkastere som hadde vist serien (især Australia og afrikanske land som Nigeria). Flere av disse hadde fremdeles episoder som ble returnert til arkivet.[3] Tomb of the Cybermen ble returnert på denne måten fra en kringkaster i Hongkong i 1992.[18]

Noen av episodene som ble returnert hadde blitt sensurert i 1960-årene i Australia og New Zealand fordi de var for voldelige eller skumle for de yngre seerne. Disse episodene var derfor ikke komplette. I oktober 1996 fant Doctor Who-fans Damian Shanahan og Ellen Parry en rekke av disse klippene i arkivene til den australske staten.[12] Klippene hadde blitt sendt dit av ABC som bevis på at episodene hadde blitt sensurert. I 2002 fant Graham Howard i New Zealand også slike klipp fra historiene The Wheel in Space og The Web of Fear.[12]

Flere episoder har også blitt returnert av private filmsamlere som har fått tak i episodene på forskjellige måter. For eksempel ble 16 mm-filmopptak av episode to av The Evil of the Daleks og episode tre av The Faceless Ones returnert til BBC av filmsamleren Gordon Hendry. Disse episodene hadde blitt kjøpt av Hendry for £8 stykket på et loppemarked i desember 1983. Han kjøpte episodene fordi han hadde sett på serien da han var yngre og han var ikke klar over hvor sjeldne de var.[19]

Den historien som det var minst sannsynlig at de ville få tilbake episoder fra var The Daleks' Master Plan, som ikke ble solgt til utlandet.[3] Australia fikk ett sett visningskopier av alle episodene utenom episode sju, som var en jule-episode, for å se om de skulle kjøpe den. De valgte å ikke gjøre det.[3] Hva som skjedde med disse kopiene er uklart siden det ikke finnes noen dokumenter på om de ble beholdt av ABC eller sendt tilbake til BBC.

Tre episoder fra denne historien ble funnet på 16 mm-film. To av dem dukket opp i en bygning tidligere eid av BBC og som hadde blitt kjøpt av en mormonsk menighet i begynnelsen av 1980-årene. De fant episodene i kjelleren mens de ryddet.[3] Den tredje episoden ble returnert i 2004 av Francis Watson, som tidligere hadde jobbet som ingeniør hos BBC. Watson hadde tatt med seg episoden hjem i begynnelsen av 1970-årene. Han fant den mens han skulle kaste materiale ut fra et prosjektørtesterom hos BBCs Ealing Studios.[20]

Kort etter at det ble sluttet med å kaste programmer, lagde BBC en oversikt over hva som ikke fantes i arkivet og sendte forespørsler til National Film and Television Archive, som drives av British Film Institute, for å se om de hadde noe. Disse forespørslene resulterte i at historiene The Dominators, The Krotons og The War Games ble returnert.[9] Disse var alle på 16 mm-film bortsett fra episode tre av The Dominators som var på 35 mm. Episode fire og fem av denne historien hadde kommet fra utenlandske kringkastere og hadde blitt sensurert. Den ble senere restaurert ved å bruke filmkopier fra samlere og klippene funnet i Australia og New Zealand.[3]

Noen av de overlevende episodene hadde hele tiden eksistert hos BBC selv om selskapet selv ikke var klar over det. I august 1988 ble episode en, fire, fem og seks fra den seks episoder lange The Ice Warriors funnet i et skap hos Villiers House da BBC var i ferd med å flytte ut av bygningen.[3] Da arkivet ble undersøkt i 1978 fantes også 47 episoder hos BBC Film Library i tillegg til de som BBC Enterprises hadde. Episodene hos Film Library var blant annet visningskopier av tilfeldige episoder som hadde endt opp der og noen av de få episodene som hadde blitt spilt inn på film før kringkasting istedenfor videobånd. Sistnevnte ble lagret i Film Library istedenfor i Engineering Department sammen med videobåndene.[3]

Selv om Film Library skulle lagre alle programmer som ble laget på film, hadde de ikke en komplett samling av slike Doctor Who-episoder. På den annen side var det også flere episoder i arkivet som ikke skulle være der. Blant annet hadde de 16 mm-kopier av de tre første episodene av The Tenth Planet, som mest sannsynlig var visningskopier som hadde blitt sendt dit ved en feiltakelse istedenfor BBC Enterprises.[9] De hadde også en kopi av den første innspillingen av den første episoden av An Unearthly Child, som mest sannsynlig hadde blitt laget i 1963 og så sendt til arkivet.[8] Denne episoden hadde aldri blitt vist på TV fordi den ble spilt inn på nytt før kringkasting. Film Library hadde også flere filmsekvenser som ble laget for å settes inn i episoder laget på video. Noen av disse, inkludert filmsekvensene fra de to første episodene av The Daleks' Master Plan, eksisterer fremdeles. Det finnes bevis for at noen av disse sekvensene ble sett på som mindre verdifulle enn komplette episoder og de ble derfor kastet ut så sent som i begynnelsen av 1980-årene.[3]

Små klipp har også blitt funnet på 8 mm smalfilm tatt opp av en fan i Australia, som filmet enkelte scener fra TV-skjermen.[21] Klipp fra noen tapte episoder finnes i andre programmer som fremdeles finnes. For eksempel brukte en episode av Blue Peter fra 1973 et klipp fra episode fire av The Daleks' Master Plan og et australsk program kalt Perspectives: C for Computer klipp fra The Power of the Daleks.[3]

Et lengre utdrag fra historien Galaxy 4 ble returnert av Jan Vincent-Rudzki i 1990-årene. Denne sekvensen hadde opprinnelig blitt tatt fra en visningskopi av den første episoden og brukt i dokumentaren Whose Doctor Who fra 1977. De hadde lastet resten av episoden og Vincent-Rudzki, som jobbet som rådgiver på dokumentaren, fikk beholde klippet.[22]

I 2005 ble to klipp til fra The Power of the Daleks, sammen med et klipp av en allerede eksisterende scene i en høyere kvalitet, funnet i en episode av BBCs vitenskapsserie Tomorrow's World fra 1966. Disse klippene, som hver er mindre enn ti sekunder lange, ble oppdaget da en del av denne serien ble vist som en den av nostalgiserien Sunday Past TimesBBC Two. Noen av seerne som merke til klippene og informerte BBC.[23]

Selv om flere episoder fremdeles er tapte, finnes lydsporene til disse episodene i sin helhet og bevares av BBC.[13] Disse opptakene ble gjort av seere og lyden ble ofte tatt opp ved å plassere mikrofonen ved TV-en.[24] Kvaliteten på disse opptakene varierer stort, men ofte finnes flere opptak av samme episode slik at det er mulig å restaurere lydsporene. BBC Audio har gitt ut lydsporene til alle de tapte episodene på CD med forteller som beskriver som skjer.

20. april 2006 ble det kunngjort på Blue Peter at hvis noen fant en tapt episode, ville de få en dalek i full størrelse.[25]

Gjenfunnede episoder[rediger | rediger kilde]

Da BBC Film & Videotape Library og BBC Enterprises ble undersøkt i 1978, fantes ikke følgende 39 episoder i arkivene. De ble senere returnert til BBC via forskjellige kanaler som beskrevet ovenfor.[3][9]

For en liste over episoder som fremdeles er tapt, se Liste over ufullstendige Doctor Who-historier.

Restaurering[rediger | rediger kilde]

Flere av de originale videobåndene med episoder fra første halvdel av 1970-årene ble slettet for å brukes om igjen. Noen få av disse episodene eksisterer derfor bare som svart-hvitt-kopier på film. Disse filmkopiene ble laget for å selge episodene til land hvor de fremdeles hadde svart-hvitt-sendinger. Fargekopier av disse episodene har dog blitt funnet i NTSC-format hos kringkastere i Nord-Amerika. De ble blant annet returnert fra BBCs kontorer i Toronto i Canada. Flere av disse episodene hadde også blitt vist av TV Ontario i slutten av 1970-årene.[11] Det har også blitt funnet opptak gjort av en amerikansk seer i 1970-årene som ble returnert i begynnelsen av 1990-årene. Fargesignalet fra disse forskjellige kopiene ble brukt (sammen med vanlig fargelegging) til å fargelegge filmkopiene som BBC hadde.[27]

Historiene som ble restaurert på denne måten og nå eksisterer i farger heter Doctor Who and the Silurians, Terror of the Autons og The Dæmons.[27] Videobånd i NTSC-format finnes for alle episodene av The Ambassadors of Death, men de er ikke i god nok stand til at man kan gjennomføre en fullstendig restaurering.[28]

En ny prosess kalt Reverse Standards Conversion ble brukt for første gang på NTSC-båndene av The Claws of Axos for DVD-utgivelsen av denne historien i 2005.[29] Denne prosessen brukes til å restaurere NTSC-bånd til noe som ligner på det originale båndet, som var i PAL-format.[29] En annen teknikk som brukes på DVD-utgivelsene er VidFIRE. Den brukes på episoder som opprinnelig ble laget på video, men som nå eksisterer bare på film. Videobånd lagrer 50 delbilder i sekundet, som hver er tatt opp etter hverandre. To og to av disse blir satt sammen når en episode overføres til film. Dette fører til at episodene får mindre flytende bevegelser. VidFIRE kan regne ut og lage 50 separate delbilder fra filmkopien slik at episodene blir seende ut mer som de opprinnelig gjorde.[30]

Episode tre av Planet of the Daleks fantes bare som svart-hvitt-kopi på 16 mm-film. I 2006 ble det besluttet at episoden skulle fargelegges av Legend Films i California. I mellomtiden ble en prosess som kan hente ut fargepunktene fra billedrør på filmopptak utviklet. Denne ble kjørt på filmkopien av episoden og etter at episoden ble fargelagt, ble resultatet fra denne prosessen blandet med den fargelagte kopien for å få et best mulig resultat. Episoden ble gitt ut sammen med resten av historien og Frontier in Space på DVD i 2009.[31]

Rekonstruksjon[rediger | rediger kilde]

Det eksisterer også fotografier tatt av flere episoder via TV-skjermen av John Cura. Cura ble hyrt av BBC og skuespillere og produksjonsstaben for å dokumentere sendingen av mange de mest populære programmene fra 1940- til 1960-årene, inkludert Doctor Who.[13] Disse bildene ble kalt tele-snaps og ble vanligvis brukt til å selge BBC-programmer. Skuespillere, regissører og andre som jobbet på serien kjøpte bildene for å ha en kopi av det de har jobbet på før hjemmevideoopttakere fantes. I mange tilfeller er disse bildene det eneste visuelle som finnes av flere episoder.[32]

Siden slutten av 1990-årene har rekonstruksjoner av tapte episoder blitt utført av uoffisielle grupper som Loose Cannon Productions, som distribuerer dem gratis. Disse såkalte «recons» er basert på regissørens kameraskript og bruker en kombinasjon av lydsporet, filmklipp, fotografier, tele-snaps og gjenskapt materiale. Teknisk sett krenker dette BBCs opphavsrett til episodene, men recons har blitt tolerert så lenge de ikke selges og blir distribuert på analoge format som VHS.[33]

Offisielle rekonstruksjoner som bruker de samme metodene ble laget av BBC for videoutgivelsen av The Ice Warriors. Denne historien mangler to episoder og det ble laget en 12 minutter langt sammendrag av disse episodene.[34] Historien The Tenth Planet mangler bare den siste episoden og den ble rekonstruert for VHS-utgivelsen.[35] DVD-settet Doctor Who: The Beginning, som inneholder de tre første historiene, har en 30 minutter lang rekonstruksjon av den fjerde historien, Marco Polo, som det ikke finnes noen filmklipp av.[36]

I juni 2005 ga BBC Audio ut en rekonstruksjon av The Power of the Daleks, som en del av MP3 CD-serien med paraplytittelen Doctor Who: Reconstructed. Den har det samme lydsporet som den tidligere lyd-CD-utgivelsen, men den har hele historien på en CD med tele-snaps og andre fotografier synkronisert til lydsporet med Adobe Flash. Filmklippene fra historien ble ikke inkludert. Det er også mulig å bare lytte til lydsporet på en MP3-kompatibel CD-spiller. Dette var den første og er hittil den eneste utgivelsen i denne serien. En utgivelse av historien The Highlanders var planlagt, men ble ikke gjennomført på grunn av dårlig salg.[37]

6. november 2006 ble den åtte episoder lange The Invasion utgitt på DVD. Seks av episodene eksisterer og de to tapte ble animert av Cosgrove Hall.[30]

Selv om det ikke er en tapt historie, ble produksjonen av Shada i 1979 stoppet på grunn av en streik etter at flere scener hadde blitt spilt inn. Denne halvferdige historien ble preservert av produsent John Nathan-Turner fordi han håpet at historien kunne fullføres senere. Den ble tilslutt utgitt på video i 1992 med fortellerstemme av Tom Baker.[38] Klipp fra Shada ble også brukt i historien The Five Doctors etter at Tom Baker takket nei til å spille i den.

Foreldreløse episoder[rediger | rediger kilde]

Episoder fra historier som ikke er komplette refereres til som foreldreløse episoder[39] og de er blitt utgitt av BBC i følgende utgivelser:

 1. The Hartnell Years, The Troughton Years, Daleks – The Early Years og Cybermen – The Early Years utgitt på VHS i begynnelsen av 1990-årene.
 2. Forkortede VHS-utgivelser med overlevende episoder og en eller flere av følgende:
  • Lenkemateriale spilt inn med skuespillere (The Reign of Terror), The Crusade og The Invasion)
  • CD-er med lydsporene fra de tapte episodene (The Crusade og The Ice Warriors)
  • Rekonstruksjoner ved bruk av fotografier, filmklipp og lydspor (The Tenth Planet og The Ice Warriors)
 3. DVD-settet Lost in Time fra 2004.[40]

Fra og med begynnelsen av 1990-årene begynte BBC å utgi lydopptak på kassett og CD fra historier hvor de fleste episodene er tapte. Disse har lenkemateriale spilt inn av skuespillere som har spilt i serien, inkludert Jon Pertwee, Tom Baker, Colin Baker, Peter Purves og Frazer Hines. Historier med bare en eller to tapte episoder har også blitt utgitt som komplette lydspor. Noen historier (slik som The Evil of the Daleks) ble gjenutgitt i denne perioden med forbedret lydrestaurering, nyinnspilt lenkemateriale og med scener som ikke var med i tidligere utgivelser. Problemer med musikkrettigheter førte til at utgivelsen av The Evil of the Daleks ikke hadde all bakgrunnsmusikken fra originalversjonen. Denne musikken ble byttet ut.

Alle lydsporene fra de tapte episodene er blitt utgitt[41] med utbyttet musikk der det er nødvendig, mindre redigeringer for å gjøre episodene klarere og fortellerstemme.

Ufullstendige historier med den første Doktoren, William Hartnell[rediger | rediger kilde]

# Tittel Tapte episode(r) (totalt antall) Kommentarer
004 Marco Polo Alle (7) Ingen opptak eksisterer bortsett fra lydsporet. En 30 minutter lang rekonstruksjon som bruker tele-snaps og fotografi ble utgitt på DVD-settet The Beginning.
008 The Reign of Terror 4 og 5 (6)
014 The Crusade 2 og 4 (4) Episode 1 og 3, sammen med lydsporet fra episode 2 og 4, ble gitt ut på DVD-settet Lost in Time. Episode 1 og 3 er tidligere blitt utgitt på VHS med William Russell som forteller hva som skjedde i de tapte episodene.
018 Galaxy 4 Alle (4) Bare lydsporet og en del av episode 1 eksisterer.
019 Mission to the Unknown Alle (1)
020 The Myth Makers Alle (4)
021 The Daleks' Master Plan 1, 3, 4, 6–9, 11 og 12 (12) Episode 2, 5 og 10 ble utgitt på Lost in Time.
022 The Massacre of St Bartholomew's Eve Alle (4)
024 The Celestial Toymaker 1–3 (4) Episode 4 ble utgitt på Lost in Time.
026 The Savages Alle (4) Tele-snaps eksisterer.
028 The Smugglers Alle (4) Tele-snaps eksisterer.
029 The Tenth Planet 4 (4) Fra episode 4 eksisterer lydsporet og tele-snaps så vel som opptaket av regenererings-scenen.

Ufullstendige historier med den andre Doktoren, Patrick Troughton[rediger | rediger kilde]

# Tittel Tapte episode(r) (totalt antall) Kommentarer
030 The Power of the Daleks Alle (6) Tele-snaps eksisterer.
031 The Highlanders Alle (4) Teles-naps eksisterer.
032 The Underwater Menace 1, 2 og 4 (4) Tele-snaps eksisterer. Episode 3 ble utgitt på Lost in Time.
033 The Moonbase 1 og 3 (4) Tele-snaps eksisterer. Episode 2 og 4, sammen med lydsporet fra episode 1 og 3, ble utgitt på Lost in Time.
034 The Macra Terror Alle (4) Tele-snaps eksisterer.
035 The Faceless Ones 2, 4–6 (6) Tele-snaps eksisterer. Episode 1 og 3 ble utgitt på Lost in Time.
036 The Evil of the Daleks 1, 3–7 (7) Tele-snaps eksisterer. Episode 2 ble utgitt på Lost in Time.
038 The Abominable Snowmen 1, 3–6 (6) Tele-snaps eksisterer. Episode 2 ble utgitt på Lost in Time.
039 The Ice Warriors 2 og 3 (6) Tele-snaps eksisterer.
040 The Enemy of the World 1, 2, 4–6 (6) Tele-snaps eksisterer. Episode 3 ble utgitt på Lost in Time.
041 The Web of Fear 2–6 (6) Tele-snaps eksisterer. Episode 2 ble utgitt på Lost in Time.
042 Fury from the Deep Alle (6) Tele-snaps eksisterer.
043 The Wheel in Space 1, 2, 4 og 5 (6) Tele-snaps eksisterer. Episode 3 og 6 ble utgitt på Lost in Time.
046 The Invasion 1 og 4 (8) Alle eksisterende episoder ble utgitt på VHS med Nicholas Courtney som forteller hva som skjedde i de tapte episodene. DVD-utgivelsen har animerte rekonstruksjoner av disse episodene.
049 The Space Pirates 1, 3-6 (6) Episode 2 ble utgitt på Lost in Time.

Historier i svart-hvitt med den tredje Doktoren, Jon Pertwee[rediger | rediger kilde]

Selv om alle historiene med Pertwee er komplette, eksisterer noen av de bare i svart-hvitt. Noen av disse historiene er blitt fargelagt av Doctor Who Restoration Team ved å bruke svart-hvittfilmen og fargeopptak funnet i utlandet og fra fans. Det har vært gjort flere forsøk på å fargelegge resten av historiene, men kostnadene er for høye.

# Tittel Episode(r) i svart-hvitt (totalt antall) Kommentarer
053 The Ambassadors of Death 4 (7) Deler av episode 2, 3, 6 og 7 finnes også bare i svart-hvitt.
056 The Mind of Evil Alle (6) Noen korte klipp fra episode 6 finnes i farger.
068 Planet of the Daleks 3 (6)
071 Invasion of the Dinosaurs 1 (6)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Missing Episodes». bbc.co.uk. Arkivert fra originalen 19. oktober 2013. Besøkt 2. april 2008. 
 2. ^ David Smith (2. oktober 2005). «Revealed: what the Avengers were really avenging». The Observer. Besøkt 2. april 2008. 
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Richard Molesworth (1997). «Out of the Vaults — The Sixties». Doctor Who Magazine (257): 44–51. 
 4. ^ Sue Malden (1998). The Missing Years (dokumentar) (VHS). BBC Worldwide. 
 5. ^ a b c Dick Fiddy (september 2001). «Restoring The Archives». International Federation of Television Archives. Arkivert fra originalen 5. mars 2009. Besøkt 8. april 2008. 
 6. ^ «Why did material get lost?». bbc.co.uk. Besøkt 8. april 2008. 
 7. ^ a b David J. Howe, Mark Stammers, Stephen James Walker, Andrew Pixley og Jan Vincent-Rudzki (1997). The Handbook — The Second Doctor. London: Virgin Books. s. 292–294. ISBN 0-426-20516-2. 
 8. ^ a b c Andrew Pixley (juni 2005). «No Further Interest». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 38–43. 
 9. ^ a b c d e f Richard Bignell (juni 2005). «Withdrawn, De-accessioned and Junked». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 44–49. 
 10. ^ «Missing Dr Who found». BBC News Online. 14. januar 1999. Besøkt 8. april 2008. 
 11. ^ a b c d e Richard Molesworth (september 1997). «Out of the Vaults — The Seventies». Doctor Who Magazine (256): 16–21. 
 12. ^ a b c d e Richard Molesworth (juni 2005). «Out of the Vaults Revisited!». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 21–26. 
 13. ^ a b c «Missing episodes». bbc.co.uk. 10. januar 2004. Arkivert fra originalen 30. januar 2009. Besøkt 17. april 2008. 
 14. ^ Steve Bryant. «Steptoe and Son». Museum of Broadcast Communications. Arkivert fra originalen 29. april 2008. Besøkt 17. april 2008. 
 15. ^ «Trivia for "United!" (1965)». Internet Movie Database. Besøkt 17. april 2008. 
 16. ^ «Z Cars». bbc.co.uk. Besøkt 17. april 2008. 
 17. ^ «Dixon of Dock Green». bbc.co.uk. Besøkt 17. april 2008. 
 18. ^ «The Restoration Team». bbc.co.uk. 1. januar 2004. Arkivert fra originalen 26. juli 2010. Besøkt 22. april 2008. 
 19. ^ Gordon Hendry (1998). The Missing Years (dokumentar) (VHS). BBC Worldwide. 
 20. ^ «BBC finds missing Dalek episode». BBC News Online. 15. januar 2004. Besøkt 22. april 2008. 
 21. ^ Richard Bignell (juni 2005). «Eight Millimetre». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 52–57. 
 22. ^ Jan Vincent-Rudzki (1998). The Missing Years (dokumentar) (VHS). BBC Worldwide. 
 23. ^ «Power partially returns». bbc.co.uk. 21. september 2005. Besøkt 22. april 2008. 
 24. ^ James Goss, Rob Francis (produsenter) (2006). Love Off-Air (dokumentar) (DVD). 2|entertain Ltd. 
 25. ^ «Missing episode hunt». bbc.co.uk. 20. april 2006. Arkivert fra originalen 4. desember 2008. Besøkt 22. april 2008. 
 26. ^ Det blir ofte sagt at episoden av The Web of Fear ble funnet tilfeldig i en haug med filmbokser som ble returnert fra Amerika i 1978/9. En delvis fullstendig liste fra 1976 viser derimot at BBC Enterprises hadde en kopi (Bignell, Nothing at the End of the Lane). Det er uklart om dette er en feil, om det er en annen kopi eller om episoden ble feilplassert før undersøkelsen i 1978 og deretter gjenoppdaget.
 27. ^ a b Steve Roberts (1996). «Practical Dæmonology». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 7. desember 2008. Besøkt 22. april 2008. 
 28. ^ Jonathan Wood (1. februar 2002). «The Ambassadors of Death». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 17. mars 2014. Besøkt 22. april 2008. 
 29. ^ a b Steve Roberts, Mark Ayres (14. februar 2005). «The Claws of Axos». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 16. juni 2007. Besøkt 22. april 2008. 
 30. ^ a b Guy Clapperton (2. november 2006). «Regenerating an original Doctor Who». The Guardian. Besøkt 22. april 2008. 
 31. ^ Steve Roberts (10.01.2009). «Dalek War - DVD Boxset». Arkivert fra originalen 15. januar 2009. Besøkt 19.01.2009. 
 32. ^ Richard Bignell, Mark Lewisohn (juni 2005). «John Cura — Photographer of the Lost Archive». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 11–20. 
 33. ^ Derek Handley (juni 2005). «Carbon Copies». Nothing at the End of the Lane — The Magazine of Doctor Who Research and Restoration (2): 32–35. 
 34. ^ Steve Roberts (7. august 1998). «The Ice Warriors». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 21. november 2007. Besøkt 22. april 2008. 
 35. ^ Steve Roberts, Ralph Montagu (november 2000). «The Cybermen Boxset». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 20. november 2007. Besøkt 22. april 2008. 
 36. ^ Steve Roberts, Mark Ayres (15. november 2005). «The Beginning Boxset». Doctor Who Restoration Team. Arkivert fra originalen 30. desember 2006. Besøkt 22. april 2008. 
 37. ^ «Doctor Who Reconstructed: The Power of the Daleks». bbc.co.uk. 13. mai 2005. Besøkt 22. april 2008. 
 38. ^ Shannon Patrick Sullivan. «Serial 5M: Shada». A Brief History of Time (Travel). Besøkt 22. april 2008. 
 39. ^ «Evil of the Daleks — Introduction». bbc.co.uk. Besøkt 8. april 2008. 
 40. ^ «Lost in Time». bbc.co.uk. 24. oktober 2004. Arkivert fra originalen 3. desember 2008. Besøkt 8. april 2008. 
 41. ^ «Patrick Troughton and William Hartnell star in two soundtrack adventures from BBC Audiobooks». 20. desember 2005. Besøkt 8. april 2008. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]