Diskusjon:Asker og Bærum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Navn[rediger kilde]

Jeg tror «Asker og Bærum» er et langt vanligere fellesnavn på dette området enn «Akershus Vestområdet». «Akershus Vestområdet» gir 36 reelle Google-treff (hvorav en god del med opprinnelse fra Wikipedia). «Asker og Bærum» gir 570 000 treff. «Asker og Bærum» er også det navnet som brukes i navnet på regionale myndigheter av ulike slag, f.eks. Asker og Bærum tingrett. Bjerrebæk (diskusjon) 31. mai 2015 kl. 16:08 (CEST)

Historiske distriktet og dagens Asker og Bærum[rediger kilde]

Asker og Bærum er et eget distrikt men det betyr ikke at Røyken og Hurum i nye-Asker ikke inngår i Asker og Bærum. Hadde vært flott om noen kunne oppdatert artikkelen for å vise til det som er moderne Asker og Bærum og ikke bare historiske Asker og Bærum. Jeg har blant annet gjort akkurat dette i artikkelen om Drammensregionen der jeg skriver om forskjellene mellom dagens Drammensregion og det histroriske distriktet kjent som Nedre Buskerud.

Blant annet så utgjør Bærum sammen med Asker som inkluderer Røyken og Hurum en felles tingrett og næringsregion. Røyken og Hurum er med resten av Asker og Bærum en del av Oslo bispedømme og Oslo politidistrikt. De utgjør en fylkesone og er en region (skole inntaksområder, osv.) i samme fylke. Askerbygda, Røyken og Hurum utgjør Ytre Sirkel Vest i Osloregionen definert av Stortinget.

I tillegg så er det mange fellesforetak i Asker og Bærum for kommunalt drevet tjenester som også gjelder i Røyken og Hurum[1]:

 • Asker og Bærum brann og redning IKS (Brann)
 • Oslo brann- og redningsetat (Brann)
 • Asker og Bærum Kemnerkontor (Kemner)
 • Asker og Bærum krisesenter (Helse)
 • Asker og Bærum legevakt (Helse)
 • Asker og Bærum Vannverk IKS (Vannverk)
 • Barnevernvakten i Asker og Bærum (Barnevern)
 • VEAS (Vann og avløp)
 • Vestfjorden vann og avløp AS (Vann og avløp)

Historisk sett så var Bærum, Askerbygda, Røyken og Hurum en del av Vingulmark i Viken landsdel og senere Oslosysla. De fire geografiske enhetene var også en del av Akershus len og Akershus stiftamt og deler dermed mye av sin historie. Fra 1682 ble Røyken og Hurum delt inn i en annen amt. Men det er fortsatt mye historie mellom kommune derfra. Alle kommunene hadde samarbeid med hverandre og Røyken har hatt grensejustering til Asker. Deler av Røyken inngår i Oslo tettsted og det er en sammenhengende bebyggelse mellom deler av Asker og Røyken samt Røyken og Hurum.

Kart som kan brukes i artikkelen kan blant annet være:

Worldlydev (diskusjon) 4. mai 2020 kl. 13:33 (CEST)

Ettersom ingen andre har oppdatert artikkelen for å inkludere mer om dagens region siden så skal jeg begynne å omskrive den selv. Worldlydev (diskusjon) 23. sep. 2020 kl. 18:01 (Chttps://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aarEST)
Tettsteders befolkning er unøyaktige men SSB oppdaterer tettstedene sine 6. okt. 2020. Trekker nå tallene fra artikkel med gamle tall som er sammenslått som følge av fylkes- og kommunereformen. Anbefaler en oppdatering så snart som mulig.[2] Worldlydev (diskusjon) 23. sep. 2020 kl. 18:42 (CEST)
Temaet for en artikkel som dette er Asker og Bærum som en egen enhet, altså det historiske distriktet med røtter i prestegjeldet og de administrative regionene basert på det (f.eks. politidistriktet). Vi har ikke generelt fellesartikler om [kommune A] og [kommune B] (f.eks. «Oslo og Nesodden» eller «Drammen og Oslo»), så målet er ikke at denne artikkelen skal dekke det samme som det som allerede står i artiklene om de to nåværende kommunene. Selv om storkommunen der historiske Asker utgjør en firedel har beholdt navnet Asker så blir ikke hele den nye kommunen uten videre en del av det som er det primære temaet for denne artikkelen (som altså ikke er en artikkel om bare Asker kommune + Bærum kommune). Det er greit å nevne lenger ned en utvidet bruk som fellesbetegnelse på de nåværende kommunene, men hovedfokuset må være den geografiske, tradisjonelle regionen med de historiske administrative områdene basert på den, innenfor de grensene har vært gjeldende i hundrevis av år. Bærum kommune + nye Asker kommune, et område som er over dobbelt så stort som Asker og Bærum som tradisjonelt distrikt, er rett og slett et litt annet tema enn den historiske regionen. For Wikipedia er det historiske perspektivet svært viktig, særlig i en artikkel om det som først og fremst er et historisk-administrativt område. Som egen enhet er Asker og Bærum noe som i større grad fantes før enn nå, etter at området i administrative sammenhenger i stor grad har blitt avløst av større regioner (f.eks. Oslo politidistrikt), så behovet for en fellesomtale av Bærum og nye Asker kommune er ikke like stort. --Bjerrebæk (diskusjon) 25. jan. 2021 kl. 00:20 (CET)
Jeg opplever denne artikkelen som problematisk. Slik den nå står, gir den inntrykk av at «Asker og Bærum» er en eller annen form for administrativ enhet innen rammen av Viken fylke. Det stemmer jo ikke, og dermed blir artikkelen villedende. Det er riktig at de to kommunene har et dypt og tett samarbeid på en lang rekke områder (og her er fremstillingen i artikkelen neppe uttømmende), og at samarbeidet har dype historiske røtter. Men hvordan skiller dette seg fra annet interkommunalt samarbeid? Det er mange eksempler på kommuner som har mer omfattende samarbeid på andre og flere områder enn disse to kommunene, ikke minst blant småkommuner som vanskelig kan løse sine pålagte oppgaver på egen hånd. Det som er spesielt for samarbeidet mellom Asker og Bærum er vel kanskje at det er ganske omfattende til å være mellom to store kommuner, og at det i ganske liten grad involverer andre kommuner. Det har jo sammenheng med at kommunene rundt lå på andre siden av fjorden eller tilhørte andre fylker, at Asker og Bærum på mange måter er ganske like, og at de har blitt styrt av samme parti i en liten evighet. Grunnen til at vi i det hele tatt kan ha en artikkel om dette er vel at den er et motstykke til artiklene Romerike og Follo innen rammen av Akershus fylke. Nå, etter at fylket er avviklet og Asker slo seg sammen med Røyken og Hurum i stedet for med Bærum, må vi gjøre noe her.
Mitt forslag blir som følger: Vi oppretter delkapitler med tittel «Interkommunalt samarbeid» i artiklene om henholdsvis Asker og Bærum, og legger inn beskrivelse av den spesielle relasjonen mellom de to kommunene i sin sammenheng der. Tenker at det også er rom for forklaring av bakrunnen for dette, i den grad vi finner den belagt med gode kilder. Jeg er tviler på at det som da gjenstår fortjener en egen artikkel, og tror det best dekkes ved å føre det inn i artikkelen om Akershus fylke. Men om noen her synes det bør stå igjen et lite motstykke til artiklene om Romerike og Follo, så er det vel ikke noe i veien for det. I så fall kunne den kanskje hete «Asker og Bærum (landskap)» (tilsvarende Ringerike (landskap) vs hhv Ringeriksregionen og Ringerike kommune)? For hvis det kun er den tidligere regionen i fylket som skal beskrives, så mener jeg bestemt det må holde med noen setninger i artikkelen om Akershus fylke. --WK (diskusjon) 25. jan. 2021 kl. 09:55 (CET)
Eventuelt kanskje «Asker og Bærum (distrikt)»? --WK (diskusjon) 25. jan. 2021 kl. 10:00 (CET)
Problemet her er at du starter med «interkommunalt samarbeid» og det blir et alt for snevert nåtidsperspektiv, pluss at vi altså ikke i utgangspunktet har artikler der det interkommunale samarbeidet er temaet. Asker og Bærum som egen enhet har røtter i Asker prestegjeld som omfattet hele Askerbygda (den tradisjonelle kommunen) og hele Bærum. Bærum var et sogn i Asker prestegjeld, så forholdet mellom Asker og Bærum stikker dypere enn interkommunalt samarbeid. Kommuner er en ganske ny oppfinnelse (fra 1800-tallet) som ble etablert på grunnlag av prestegjeld og i noen tilfeller sogn. Asker og Bærum er det geografiske navnet, i moderne sammenheng, på det som tradisjonelt var Asker prestegjeld. Jeg kan ikke se hvordan denne artikkelen skulle gi inntrykk av at Asker og Bærum er en administrativ enhet innen rammen av Viken fylke, og det er jo heller ikke meningen, så vi kan gjerne presisere enda tydeligere at det er mer et historisk og tradisjonelt område enn en moderne administrativ region.
Det er helt greit å ha kapitler om interkommunalt samarbeid i artiklene om Asker og Bærum, men det blir helt galt at dette skal komme i stedet for artikkelen om den historiske/tradisjonelle regionen. Wikipedia skriver ikke bare om nåtiden, men like mye om historien. Vi kan imidlertid gjerne flytte artikkelen til Asker og Bærum (distrikt) eller lignende, og gjøre selve oppslagsordet til en pekerside der det presiseres at det kan vise til enten det tradisjonelle/historiske distriktet eller de moderne kommunene, altså f.eks.
«Asker og Bærum kan vise til:»
 • Asker og Bærum (distrikt), tradisjonelt distrikt i Osloregionen som består av Askerbygda og Bærum
 • Fellesbetegnelse på de moderne kommunene Asker og Bærum etter kommunereformen i 2020»
--Bjerrebæk (diskusjon) 25. jan. 2021 kl. 15:52 (CET)
Nei. Problemet her er at du ikke forklarer hva «Asker og Bærum» er for noe, som begrunner hvorfor vi skal ha en artikkel om det i Wikipedia. «Mer et historisk og tradisjonelt område» er ganske vagt, og kildebelegget ditt er begrenset til en hjelpesløs artikkel i snl. Du slår fast at «Asker og Bærum» er en historisk/tradisjonell region, som er noe mer enn bare et distrikt i forhenværende Akershus fylke. Men hva det skulle være, og hvor du har det fra, det forklarer du ikke. I stedet forklarer du meg om bakgrunnen for kommuneinndelingen og hva Wikipedia er for noe. Begge deler har jeg grei oversikt over fra før. Jeg er altså åpen for en konsis artikkel om Asker og Bærum som et historisk landskap, men det er en ganske annen artikkel enn den vi har her nå.
Vi har forresten artikler om nye Asker prosti (2002-) og Asker prosti/Asker og Bærum prosti (1869-), men mangler en artikkel om gamle Asker prosti fra middelalderen. --WK (diskusjon) 26. jan. 2021 kl. 16:58 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Asker og Bærum. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 25. jan. 2021 kl. 13:30 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Asker og Bærum. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 20. apr. 2021 kl. 06:00 (CEST)

 1. ^ «Foretak og selskaper med kommunal eierinteresse». Asker kommune (norsk). Besøkt 4. mai 2020. 
 2. ^ «2019-11-04». ssb.no (norsk). Besøkt 23. september 2020.