Vestre Aker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vestre Aker er dels en kirkelig, dels en geografisk og dels en forvaltningsadministrativ betegnelse, med opphav i det historiske kirkelige sognet Vestre Aker som ble etablert i 1861. Vestre Aker har historisk vært et sogn innen Den norske kirke, en betegnelse på den vestre delen av daværende Aker kommune og en egen sognekommune innenfor Aker kommune. I dag er Vestre Aker navnet på en av Oslos bydeler, Bydel Vestre Aker. Vestre Aker bestod opprinnelig av størstedelen av det moderne Oslo vest, men de nøyaktige grensene på de kirkelige og forvaltningsmessige enhetene med navnet har variert betydelig.

Historie[rediger | rediger kilde]

Borgen Gård, malt av Marie Tannæs i 1895

Sognet Vestre Aker ble etablert i 1861 ved at det tidligere sognet Aker ble delt i Østre Aker og Vestre Aker. Vestre Aker, som lå i Aker kommune, grenset på dette tidspunktet i sør til Nesodden (havgrense) og det som den gangen var Oslo, i sør og øst til Østre Aker, i øst til Nittedal og Hakadal i Nittedal, i nord til Lunner i Lunner og i vest til Norderhov i Ringerike og Haslum i Bærum.

Sagene og Uranienborg ble skilt ut som egne sogn i 1880, Ullern i 1906 og Ris og Grefsen i 1937. Andre sogn som har blitt skilt ut fra Vestre Aker er Bakkehaugen, Majorstua, Maridalen, Nordberg, Røa, Skøyen, Sørkedalen og Voksen.

Vestre Aker var også et geografisk begrep utenfor den rent kirkelige sfære, noe som må forstås på bakgrunn av at kirkelige inndelinger historisk også hadde en geografisk og forvaltningsadministrativ karakter. Opprinnelig betegnet Vestre Aker i geografisk sammenheng den vestre del av Aker kommune. I 1906 ble Vestre Aker etablert som en egen sognekommune, dvs. en underkommunal enhet basert på kirkesognets grenser, innenfor Aker kommune.[1]

I 1948 ble Aker kommune og dermed også Vestre Aker sognekommune innlemmet i Oslo. Ved innlemmelsen i Oslo bestod Vestre Aker sognekommune av 201 km² eller nesten halvdelen av Aker kommunes areal, herunder størstedelen av Nordmarka. I dag heter en av Oslos bydeler Bydel Vestre Aker, men denne er langt mindre enn det historiske Vestre Aker med et areal på 16,6 km².

Kirkesognet Vestre Aker opphørte i 2015 da det ble en del av den sammenslåtte Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker menighet.[2] Vestre Aker kirke på Ullevål var sognets kirke.

I folketellinger og andre offentlige dokumenter fra før 1948 er ofte Vestre Aker oppgitt som fødested.

Menighetens andre sogneprest (1871–1875) var Jørgen Moe, kjent som samler og utgiver av folkeeventyr.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]