Johan Blackstad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Johan Blackstad (født 16. november 1832, død 8. november 1904 i Kristiania) var en norsk embedsmann. Aage Schavland var hans svigerfar.

Blackstad var sønn av en prokurator. Han ble student i 1852 og cand. jur. i 1857. De neste årene arbeidet han som fullmektig hos sorenskriveren i søre Hedmark. Og fra 1860 som kopist i justisdepartementet. 1870-74 var han fut og sorenskriver i Varanger, deretter amtmann i Finnmark fra 1874 til 1882. Senere sorenskriver i Eiker fra 1882, lagmann i Eidsivating fra 1889 og i Oslo fra 1892. I tiden 1891-1901 var han fungerende riksadvokat, utnevnt til embetet i 1901.

Blackstad var formann i den kongelege kommisjonen av 1875 om samene. Fra 1891 var han medlem av kommisjonen om det kriminelle rettsstellet. Han var en pådriver for å få gjennomført juryloven. Ellers skal han ha vært den første som tok til orde for freding av hval. Blackstad representerte finnmarksbyene Hammerfest, Vardø og VadsøStortinget fra 1880 til 1885. I begge periodene var han medlem av justiskomiteen. Han sluttet seg til Høyre da partiet ble dannet.