Khonsu

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Khonsu i hieroglyfer
eller
Aa1
N35
M23G43

Chonsu
(ḫnsw)
eller
med determinativ
Aa1
N35
M23G43
A40
eller
Aa1
N35
O34
M23G43G7

(ḫnsw)
Pyramidetekst
x
n
zw

(ḫnzw)
Khonsu fra Teben
Aa1
N35
M23G43G40D4S29Aa1
r
Y1
Z3G17R19t
,
O49

Khonsu-pa-ir-secheru-em-«Uas-t»
Khonsu fra Teben, «skaperen» av menneskenes skjebner
Khonsu med sine attributter

Khonsu eller Khons (gammelegyptisk: ḫnsw) er i henhold til oldtidens egyptiske religion og mytologi en månegud, sønn eller adoptivsønn av Amon og Nut, og han ble det tredje medlemmet av en familietriade av guder ved Teben med Mut som hans mor og Amun som hans far. Hans navn har betydningen «Reisende», og det kan være knyttet til månens nattlige reise over himmelen. Sammen med Tot markerte han tidens gang. Han var viktig i skapelsen av nytt liv i alle levende vesener.

Khonsu avbildes sammen med sin far og mor i en treenighet som ble tilbedt ved tempelet i Teben ved Karnak. Han ble ofte framstilt som en mumie med barnelokker og månesymbolet på hodet. Opprinnelig ble han antagelig oppfattet både som en ulykkesbringende og beskyttende gud, noe som kanskje hang sammen med månens skiftende faser. Senere, under Det nye riket tok Khonsu rollen som livets herre og orakelgud med helbredende kraft.[1]

Hans gemalinne var Bast. Han hadde også andre roller under ulike tider og antas å arvet kvaliteter fra blant annet Tot og Shu. Av ukjente grunner likestilte grekerne ham med Herakles.

Mytologi[rediger | rediger kilde]

Khonsus navn reflekterer det faktum at månen (referert til som Iah på egyptisk) reiste over natthimmelen, derav navnets betydning som «Reisende». Blant hans titler var «Omfavneren», «Stifinneren», og «Forsvareren» da det var antatt at han voktet de som reiste om natten. Som en gud av lyset om natten, ble Khonsu påkalt som beskytter mot ville dyr, og for helsebringende støtte. Det ble sagt at da Khonsu fikk halvmånen til å skinne, kvinner til å bli gravide, kyr til å bli fruktbare, og alle nesebor og struper til å bli fylt med frisk luft.

Navnet Khonsu kan også bli forstått som å ha betydningen «kongens morkake», og som følgelig i eldre tider ble betraktet som den som drepte kongens fiender, og trakk ut deres innvoller for kongens bruk, metaforisk skapte noe som minnet om en morkake for kongen. Dette blodtørstige aspekt førte til at han i pyramidetekstene ble referert til som «(den ene som) lever i hjertene». Han ble også assosiert med mer bokstavelig morkaker, og ble sett på som guddommeliggjøringen av de kongelige morkaker, og således en gud deltakende i barnefødsler.[2]

Attributter[rediger | rediger kilde]

Khonsu er vanligvis framstilt som en mumie med symboler på barndom, som sidelokker, foruten også menathalskjedet med krok og treske. Han har nære forbindelser til andre guddommelige barn, som Horus og Shu. Han er tidvis vist med hodet til falk, som Horus, som han ble assosiert med som en beskytter og lege, smykket med solskiven og halvmånen.[3]

Han er omtalt i pyramidetekstene og i gravtekstene hvor han er framstilt i et sint aspekt, men han fikk ikke større betydning før under Det nye rike da han ble beskrevet som «den største gud av de store gudene». Det meste byggingen av tempelkomplekset ved Karnak var sentrert på Khonsu under Ramses-perioden under 19. Dynasti..[3] Hans tempel i Karnak er i en relativ god tilstand, og på en av veggene er det avbildet en kosmologi hvor Khonsu er beskrevet som den store slangen som befrukter verdensegget i verdens skapelse.[4]

Khonsus omdømme som helsbringende legegud spredte seg også utenfor Egypt; en stele nedtegnet hvordan en prinsesse i et fjernt land som ble kalt for Bekhten, muligens forstått som et sted i Syria,[5] ble øyeblikkelig kurert for en sykdom ved ankomsten av et bilde av Khonsu. En senere egyptisk konge, Ptolemaios IV Filopator, tok tittelen «elsket av Khonsu som beskytter hans majestet og fordriver onde ånder», etter at han ble frisk av en sykdom.[6]

Khonsus kult var lokalisert ved Memfis, Hibis og Idfu.[3]

Utvikling og endring[rediger | rediger kilde]

Pylon til Khonsus tempel ved Karnak.

Khonsu kom gradvis til å bli erstattet av krigsguden Montu som sønn av Mut i Teben i løpet av Mellomrikdet ettersom vanndammen ved Muts tempel hadde form som en halvmåne. Faren som hadde adoptert Khonsu ble tenkt som å være Amun, som allerede hadde blitt endret til mer betydningsfull gud ved Tebens vekst og framgang, og fikk sin hustru endret til Mut. Da disse to begge ble betraktet som meget vennligsinnede guddommer, mistet Menthu gradvis sitt mer aggressive aspekt som krigsgud.

I kunsten ble Khonsu framstilt som en mann med hodet til hauk, som bar fullmånen over halvmånen på hodet. Hodet hans var glattbarbert, unntatt for sidelokker som egyptiske barn pleide å bære, noe som framhevet hans rolle som barnet Khonsu eller den ungdommelige Khonsu. Tidvis var han avbildet som en ungdom som holdt faraos treske, og bar menatkjedet. Han ble tidvis framstilt på ryggen av en gås, geit, eller to krokodiller. Hans hellige dyr var bavianen som ble betraktet som en månedyr av oldtidens egyptere.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Schulz, Regine (2007): «De gamle Egypts guder» i: Schulz, Regine & Seidel, Matthias, red.: Egypt : Faraoenes verden. Oslo: Spektrum, s. 522
  2. ^ «Khonsu», Henadology
  3. ^ a b c Redford, Donald B. (2003): The Oxford Guide: Essential Guide to Egyptian Mythology, Berkley, ISBN 0-425-19096-X, s. 186–187
  4. ^ Pinch, Geraldine (2002): Handbook of Egyptian Mythology, ABC-CLIO, ISBN 1-57607-242-8, s. 156
  5. ^ «The Princess of Bekhten», Egyptian Myths
  6. ^ «Balarama and Khonsu: Comparisons between the Indian and Theban Hercules», Myths, Symbols and Mysteries

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]