Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkivsenter sør, hvor IKAVA er samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand.

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap eid av samtlige kommuner i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. IKAVA ble opprinnelig stiftet 20. mars 1990. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper.

Formål[rediger | rediger kilde]

IKAVAs formål er å arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. For å oppnå dette har selskapet ansvar for ordning og katalogisering av eiernes eldre arkiver og ser til at de oppbevares forsvarlig og er tilgjenglige for publikum gjennom den interkommunale depotløsningen. Selskapet driver også opplæring/kursing, rådgivning og veiledning i arkivsystemer og -rutiner, medvirker ved utarbeidelse av regelverk og i arkivplanleggingsprosjekter samt bistår med annet arkivarbeid for eierkommunene.

Depotoppgaver[rediger | rediger kilde]

Den interkommunale depotløsningen drives for alle eierne, og omfatter papirarkiver så vel som elektroniske arkiver. Arkivdepotet skal motta, registrere, vedlikeholde, sikre, bevare og formidle samtlige eieres eldre og avsluttede arkiver, både på papir og de som er produsert elektronisk. Samtlige eiere har avlevert sitt eldre og avsluttede materiale frem til omkring 1964. Dette dreier seg om materiale fra før 1837 og på alle fagfelt som kommunene har utført tjenester og oppgaver. Samlet bestand er nærmere 3000 hyllemeter. Depotet har også mottatt en rekke deponeringer av elektronisk materiale som også skal bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for brukere.

Materialet er tilgjengelig for publikum på IKAVAs lesesal. Lesesalen driver IKAVA i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. Dette samarbeidet er en del av samarbeidet Arkivsenter sør.

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Eierne skyter inn årlige midler til drift av arkivet basert på folketallet.

Styringsform[rediger | rediger kilde]

Representantskapet er IKAVAs høyeste myndighet og består av representanter for alle eierne. Det velger et styre på 5 medlemmer som har ansvaret for den daglige driften. Personalet består av arkivsjef, tre rådgivere og en sekretær i 50% stilling. I tillegg engasjeres personer for prosjektarbeid.

Eierkommuner[rediger | rediger kilde]

Alle kommunene og fylkeskommunen i Vest-Agder (Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral og Vest-Agder fylkeskommune.)

Yrkesetikk[rediger | rediger kilde]

IKAVA arbeider etter yrkesetiske retningslinjer for arkivarer som er vedtatt på generalforsamlingen til ICA (International Council on Archives) i Beijing i 1996 og gjelder for hele verden.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]