Metamorfose (geologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Metamorfose er en omdanning eller endring i sammensetningen av bergarter. Dette skjer når en eller flere bergarter eller fragmenter av bergarter, blir utsatt for høyt trykk og høy temperatur. Bergartene smeltes og blir da omstrukturert (omdannet) og mineralene vil bli helt eller delvis omkrystallisert. Men det er mange grader av metamorfose, fra svak til fullstendig. Metamorfe bergarter er hardere enn den opprinnelige bergarten.

Faktorer som kreves for at en bergart skal gjennomgå metamorfose:

  1. Trykk
  2. Varme
  3. Ionetransport
  4. Differensielt stress
  5. Metasomatose (varmt grunnvann)

Metamorfe bergarter har ofte et stripete (foliasjon) eller bølget mønster og er sjelden helt homogen i struktur eller mønster.

Grader av metamorfose[rediger | rediger kilde]

Graden av metamorfose (omdanning) gir ulike kvaliteter. Hos skifer som er dannet fra leire er Leirskifer ikke omdannet, men heller «forsteinet». Den er en ganske myk skifer. Fyllitt er hardere og delvis omdannet, mens glimmerskifer er hardest og den mest omdannet.

  • Mekanisk metamorfose, er endring ved høy trykk.
  • Kontaktmetamorfose, er omdanning ved høy varme og høyt trykk. Eksempel ved en intrusjon av et pluton.
  • Regional metamorfose, er en avgrenset omdanning. Eksempel ved en transform forkastningssone.
  • Retrograd metamorfose, er når sterkt metamorfe bergarter, igjen blir omdannet eller inngår i, en mindre metamorf bergart. Dette kan vi se hos fylittskifer, som kan innholde mineraler som er tidligere er dannet under en høyere temperatur og et høyere trykk.

Metamorfe bergarter[rediger | rediger kilde]

Metamorf bergart er bergarter som har hatt en fullstendig metamorfose. De er omkrystalisert og helt endret fra de opprinnelige bergartene de ble dannet av.