Ullevål hageby-linjen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ullevål hageby-linjen er en strekning på Trikken i Oslo som baserer seg på den opprinnelige hestesporveien som ble opprettet 6. oktober 1875. En av strekningene gikk opprinnelig mellom Vestbanestasjonen og Homansbyen verksted. Etter at linjen ble elektrifisert i 1899 ble den forlenget til Adamstuen den 24. september 1909. Linja ble ved samme høve lagt om fra krysset Pilestredet og Josefines gate til dagens trasé gjennom Thereses gate i hele sin lengde. Strekningen fra dette krysset, gjennom Pilestredet til krysset Pilestredet/Sporveisgata ble lagt ned og erstattet av en forbindelse direkte gjennom Sporveisgata til krysset med Thereses gate for kjøring til og fra Homansby vognhall. Denne strekningen var ikke personførende. I 1925 ble den forlenget til Ullevål hageby og i 1999 til RikshospitaletGaustad, og benevnes idag Gaustadlinjen (Oslotrikken AS definerer hele strekningen Jernbanetorget – Rikshospitalet som dette.[1])

Den trafikkeres i dag av linje 17, RikshospitaletGrefsen, og linje 18, RikshospitaletHoltet. Den betjenes hovedsakelig av SL-95, ettersom Rikshospitalet holdeplass ikke har vendesløyfe. Dersom en trikk av type SL-79 må settes inn ved mangel på materiell, snus trikkene ved John Colletts plass holdeplass, og resten av linjen innstilles.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Rikshospitalet
Forskningsparken
John Colletts plass
Opprinnelig trasé Vestbanen-Homansbyen
Tegnforklaring
Vis H historikk
BSicon uKACCa.svgBSicon .svg Rikshospitalet (1999)
BSicon uBUE.svgBSicon .svg Gaustadalléen
BSicon uHSTACC.svgBSicon .svg Gaustadalléen
BSicon ueABZgl+l.svgBSicon uexENDEeq.svg vendespor
BSicon uBUE.svgBSicon .svg Problemveien
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon udLSTRq.svgBSicon uTBHFu.svgBSicon udLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uACC.svg
Forskningsparken overgang til Sognsvannsbanen
BSicon uBUE.svgBSicon .svg Problemveien
BSicon uHSTACC.svgBSicon .svg Universitetet Blindern
BSicon uSTR+GRZq.svgBSicon .svg bybane hit,
trikketrasé videre
BSicon uHSTACC.svgBSicon .svg John Colletts plass (1999)
BSicon uSTR.svgBSicon uWSL+r.svg
BSicon uABZg+l.svgBSicon uSTR+r.svg
BSicon uSTR.svgBSicon ueBHF.svg John Colletts plass (1925-1999)
BSicon uSTRl.svgBSicon uABZg+r.svg
BSicon .svgBSicon uSTR+GRZq.svg trikk hit,
bybane videre
BSicon .svgBSicon uBUE.svg Ullevålsalléen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Ullevål sykehus
BSicon .svgBSicon uBUE.svg Kirkeveien
BSicon .svgBSicon uBUE.svg Stensgata
BSicon .svgBSicon uBUE.svg Thulstrups gate
BSicon uexSTR+l.svgBSicon ueABZg+r.svg vendesløyfe
BSicon uexSTR.svgBSicon uACC.svg Adamstuen endestasjon frem til 1925
BSicon .svgBSicon uACC.svg Adamstuen endestasjon frem til 1925
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTRl.svgBSicon ueABZg+r.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon GRZq.svgBSicon GRZq.svg
bybane hit,
trikketrasé videre
BSicon .svgBSicon uSTR+GRZq.svg bybane hit,
trikketrasé videre
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svg Stensgata
BSicon uexSTR+l.svgBSicon ueABZgr.svg Sporveisgata
BSicon uexABZg+l.svgBSicon ueABZg+r.svg Fagerborggata
BSicon uexKDSTe.svgBSicon uSTR.svg Homansbyen verksted (1875) hestesporveiens endepunkt
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Bislett
BSicon uLSTR.svgBSicon uSTR.svg Briskebylinjen
BSicon udLSTRq.svgBSicon uABZgr.svgBSicon uSTR.svgBSicon d.svg Holtegata
BSicon ueABZg+l.svgBSicon ueABZgr.svg Josefines gate, opprinnelig trasé, nedlagt
BSicon uSTR.svgBSicon uHSTACC.svg Dalsbergstien
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon uSTR.svgBSicon BUS2.svg Homansbyen
BSicon uABZgl+l.svgBSicon uABZgr+r.svg
BSicon uHSTACC.svgBSicon uSTRg.svg Welhavens gate bare mot Stortorvet
BSicon uSTRf.svgBSicon uHSTACC.svg Frydenlund bare fra Stortorvet
BSicon uABZg+l.svgBSicon uSTRr.svg
BSicon uHSTACC.svgBSicon .svg Holbergs plass
BSicon uHSTACC.svgBSicon .svg Tullinløkka
BSicon ueABZgl.svgBSicon uexSTR+r.svg Edvard Storms gate, opprinnelig trasé, nedlagt  
BSicon ueABZgr.svgBSicon uexSTR.svg ny trasé Frederiks gate (planlagt)
BSicon uHSTACC.svgBSicon uexSTR.svg Tullinløkka
BSicon ueABZg+l.svgBSicon uexSTRr.svg Pilestredet, opprinnelig trasé, nedlagt
BSicon uSTR+l.svgBSicon uABZgr.svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon .svgBSicon uSTR.svgBSicon uHST(L).svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon HUBa.svg
Tinghuset overgang til T-banen
BSicon utSTR.svgBSicon uSTRl.svgBSicon uABZgr.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon HUB.svg
vendesløyfe
BSicon utBHF.svgBSicon .svgBSicon uHST(R).svg
BSicon HUBaq.svgBSicon HUBq.svgBSicon HUBrf.svg
Stortinget/Professor Aschehougs plass overgang til T-banen
BSicon utSTR.svgBSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg
Stortorvet (1875)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uLSTR.svg
Gamlebylinjen
BSicon utSTR.svgBSicon .svgBSicon uxABZgl.svgBSicon uSTR+r.svgBSicon .svgBSicon .svg Rosenkrantz' gate, opprinnelig trasé, nedlagt
BSicon uexSTR.svgBSicon uHST(L).svg Grensen
BSicon .svgBSicon uexSTR.svgBSicon uHST(R).svgBSicon BUS2.svg Stortorvet (1875)
BSicon uexABZg+l.svgBSicon ueABZgr+r.svg Karl Johans gate, opprinnelig trasé, nedlagt
BSicon uexSTR.svgBSicon uLSTR.svg
BSicon d.svgBSicon uxABZg+l.svgBSicon udLSTRq.svgBSicon .svg Vikalinjen fra Jernbanetorget
BSicon uHST.svgBSicon .svg Rådhusplassen
BSicon d.svgBSicon uxABZgl.svgBSicon udLSTRq.svgBSicon .svg Vikalinjen til Aker Brygge
BSicon uexKBHFe.svgBSicon .svg Vestbanestasjonen (1875) hestesporveiens endepunkt
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg

Referanser[rediger | rediger kilde]