Riksvei 150

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Ring 3»)
Riksvei 150
Strekning
Lysaker, BærumRyen, Oslo
Riksvei 150
Data
Lengdeca. 15 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2
Miljøfartsgrense
60 km/t
RyenGranfosstunnelen
(1. november
– 19. april)

Riksvei 150 også kalt Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo. Traseen har to felt i hver retning og er skiltet Ring 3 (ikke med riksvei-skilt). Den kalles også Store ringvei, som var det offisielle navnet på traseen før ringveiene i Oslo-området ble nummerert.

Traséen fra vest mot øst: Granfosstunnelene – Ullernchausseen –Viggo Hansteens vei –Torgny Segerstedts vei –Kaj Munks vei –Tåsentunnelen – Rolf Wickstrøms vei –Storoveien –Dag Hammarskjølds vei –Hjalmar Brantings veiAdolf Hedins vei.

Det er planlagt utbedringer for strekningen Teisen/Ulven - Ryen i Oslopakke 3.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Bærum
Den søndre av de to Granfosstunnelene (nordlige åpning, på Lilleaker), sett fra nord i mars 2009
Oslo (Lysaker)

Uten navn

 •  
166 Snarøyveien fra Lysaker til Fornebu
 • Veikryss
 Lysakerkrysset
ikke pårampe fra nord
 •  
 Drammensveien mot Filipstad i Oslo
 Drammensveien mot Sandvika
 • bro ⇓Lysaker bru Vest IV (211 m) ⇑Tjernsmyr bru (130 m)
 • Veikryss
 Lysakerkrysset
avrampe fra nord - E18 pårampe mot vest
 • bru Tjernsmyr bru (rampe i trafikkmaskin, 130 m)
 •  
 Drammensveien mot Sandvika

Oslo [rediger | rediger kilde]

 • Veikryss 62
62 Mustadkrysset
 • tunnel Herligheta/Gromheta (⇓50 m, ⇑75 m), i rampe
Oslo (Lilleaker)
 • bru Madame Tullins bru (over krysset, 96 m)
 • Rundkjøring
Arm
Uten navn
 • Rundkjøring
Kv Lilleakerveien fra Lilleaker til Øraker skole
Kv Ombergveien til Sollerud
Kv Lilleakerveien til Fv1633 Lysaker bru, og til innkjøring forbudt avrampe fra øst
Oslo (Ullern/Huseby)

Ullernchausseen

 • Veikryss 61
61 Ullern
kun avrampe mot vest / pårampe fra vest
 • Rundkjøring
Kv150 Ullernchausseen mot 160 Vækerøveien
Kv Silurveien til Ullernåsen
 • Veikryss 60
60 Radiumhospitalet, Ullern
 •  
Kv Bekkefaret til Ullernveien
 • Rundkjøring
Radiumhospitalet
Oslo (Borgen)
 • Veikryss 59
59 Smestadkrysset vest
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
Kv Ullernschausseen til 168 Smestad stasjon
Kv Monolitveien mot Skøyen

Viggo Hansteens vei

 • Veikryss 59
59 Smestadkrysset øst
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Viggo Hansteens vei til 168 Smestad stasjon
Kv Dalsveien mot Gulleråsen
Oslo (Ris)
 • Veikryss 58
58 Slemdal
kun avrampe fra øst / pårampe mot øst
 •  
Kv Slemdalsveien til Majorstuen
 •  
Kv Slemdalsveien til Slemdal

Torgny Segerstedts vei

 • Veikryss 57
57 Universitetskrysset
 • Rundkjøring
Universitetets idrettsanlegg
 • Rundkjøring
Kv Klaus Torgårds vei til Førstehjelp Rikshospitalet
Kv Klaus Torgårds vei til Sogn
 • bru Gaustad bru (over krysset, 45 m)
Oslo (Tåsen)
 • Veikryss 56
56 Ullevaal Stadion
ingen forbindelse mellom Sognsveien nord og Sognsveien syd
 •  
Kv Sognsveien mot Blindern, kun avrampe fra vest/ pårampe mot øst
 •  
Kv Sognsveien mot Sognsvann, kun avrampe fra øst/ pårampe mot vest

Kaj Munks vei

 • Veikryss 55
55 Bergkrysset
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 • Rundkjøring
Kv Kaj Munks vei mot Tåsen

Rolf Wickstrøms vei

 • Veikryss 54
54 Maridalsveien
ingen avrampe fra øst
 •  
Kv Maridalsveien mot Bjølsen
 • Rundkjøring
Kv Rolf Wickstrøms vei mot Tåsen
Kv Maridalsveien mot Maridalen
Rolf Wickstrøms vei som Ring 3 utgjør grensen mellom Grefsen (venstre) og Nydalen (høyre).
Oslo (Grefsenlia)
 • Veikryss 53
53 Nydalen
 •  
Kv Sandakerveien (→ Nydalen jernbanestasjon) mot Torshov
 •  
Kv Betzy Kjelsbergs vei mot Grefsen

Storoveien

 • Veikryss 52
52 Storokrysset
 •  
Kv Grefsenveien fra Storo stasjon til Sandaker, og til Kjelsås
 • Sinsenkrysset bomstasjon takst 29-33,- / 51-91,- (rushtid 35-38,- / 68-108,-), timesregel, hovedtrasé og av/påramper mot/fra Hans Nielsen Hauges gate
 • Veikryss 51
51 Sinsenkrysset
 • bru Sinsenkrysset vest bru (over trikketrasé, 21 m)
 • Rundkjøring
Avrampe til Hans Nielsen Hauges gate (→ Grefsen stasjon)
 Trondheimsveien mot Grua i Lunner
 Trondheimsveien mot Sinsen
Pårampe fra Hans Nielsen Hauges gate 
Oslo (Hasle)
 •  
Arm til Løren
Dag Hammarskjølds vei
 • Rundkjøring
Kv Sinsenveien fra Løren mot Hasle
Kv Dag Hammarskjølds vei mot Økern stasjon
Kv Sinsenveien mot Refstad
 •  
Førstehjelp Oslo universitetssykehus, Aker
 • Veikryss 50
50 Økernkrysset
pårampe mot vest inne i tunnelen
 •  
tunnel Lørentunnelen arm fra Veitvet

Hjalmar Brantings vei

 • Veikryss 50
50 Økernkrysset
 •  
Avrampe fra vest
 •  
 Økerntunnelen mot Veitvet
 •  
Pårampe mot øst
 • Rundkjøring
Kv Økernveien mot Tøyen
Kv Økernveien mot Økern stasjon
 •  
Avrampe fra øst
 • Rundkjøring
Kv Økernveien mot Lørenveien
Kv Økernveien mot Økern stasjon
Hjalmar Brantings vei ved Teisen i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten.
Oslo (Ulven)
 • Veikryss 37
37 Ulvensplitten
 •  
 Ulvensplitten mot Trosterud
 •  
 Hjalmar Brantings vei mot Operatunnelen, og mot Vinterbrokrysset i Ås

Rv150 slutter nær Valle Hovin, Ring 3 langs E6 videre til Ryen.
E6 Manglerudprosjektet - E6 Klemetsrud - Ulven i Oslo kommune foreslår å legge E6 i tunnel fra Abildsø til Ulven på utsiden av dagens Ring 3, og dermed at Ring 3 får resterende strekning for seg selv i fremtiden (og blir RV150 i stedet for E6).

Adolf Hedins vei

 • Veikryss 36
36 Teisenkrysset
bare mot/fra Ekebergtunnelen
 •  
 Strømsveien mot Ekeberg
 • Veikryss 35
35 Brynsengkrysset
 • Rundkjøring
Kv Tvetenveien fra Teisen mot Helsfyr og mot Trosterud
 •  
Kv Nils Hansens vei mot Bryn og mot Tvetenveien
Adolf Hedins vei ved Manglerud i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulven-krysset.
Oslo (Østensjø)
 • Veikryss 34
34 Brynskrysset
 •  
Kv Østensjøveien fra Bryn mot E6 Helsfyr og mot Bogerud
 • Veikryss 33
33 Manglerudkrysset
 •  
Kv Traktorveien mot Plogveien, Høyenhall
 •  
Kv Beiteveien mot Plogveien, Manglerud
Oslo (Manglerud)
 • Veikryss 32
32 Ryenkrysset
Ring 3 er skiltet til Ryen og deler trasé med E6 fra Ulven
 • Rundkjøring
Kv Enebakkveien til Langerud (3,2 km)
Kv Enebakkveien til Baglerfaret (0,8 km)
Arm Solfjellshøgda mot Ekeberg

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]