Liste over kriger Kina har deltatt i

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Et sjøslag under Imjinkrigen fra 1592 til 1598.

Dette er en ufullstendig liste over kinesiske kriger og konflikter fra de tidligste dynastiene fram til de moderne statene.

Innledning[rediger | rediger kilde]

Qing-dynastiets soldater kjempet mot vietnamesere under felttoget mot Việt Nam i 1788-9.

I løpet av Kinas over 3000 år lange historie har det vært utkjempet et utall kriger, særlig mange indre opprør og borgerkriger, men også kriger mot ikkekinesiske folk ved grensene, som jursjenerne og mongolene, og mot fremmede makter, som Abbasidene, Burma og Japan. På grunn av filosofien rundt Det himmelske mandat, hvor det bare kunne være én rettmessig hersker om gangen, anerkjente samtidige kinesiske dynastier som regel ikke hverandre og var derfor ofte i væpnet konflikt med hverandre, og på grunn av de stadige konfliktene mellom offiserer og krigsherrer, er det ofte vanskelig å klart definere kriger i Kinas historie, og i slike tilfeller kan det gi mer mening å snakke om enkelte felttog. Noen av oppførslene kan derfor egentlig regnes som del av samme konflikt. Denne listen har som mål å inkludere de viktigste og mest kjente konfliktene i kinesisk historie.

Denne lister er sortert kronologisk og inndelt etter de viktigste dynastiene, epokene og/eller regimene. Artikkelen bruker et hovedsakelig hankinesisk synspunkt, men med visse unntak, særlig når det gjelder det mongolske Yuan-dynastiet og det mandsjuiske Qing-dynastiet.

Forhistorien, Xià- og Shāng-dynastiet (til ca. 1029)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Slaget ved Muye
(1046 f.kr)[1]
Shang-dynastiet Zhou-dynastiet Seier til Zhou
 • Begynnelsen på Zhou-dynastiet

Zhōu-dynastiet (ca. 1029-256) og De stridende staters tid (475-221)[2][rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Vår- og høstannalenes tid
(722-481 f. kr)
Zhou-dynastiet
Diverse vasallstater
Forskjellige vasallstater
 • Zhou-dynastiets sentralmakt svekkes
De stridende staters tid
(475-221 f.kr)
Wei
Chu
Qi
Qin
Han
Song
Zhao
Diverse andre
 • Syv stater utmerker seg
Qins foreningskriger
(230-221 f.kr)
Wei
Chu
Qi
Qin
Han
Song
Zhao
Qin Seier til Qin
 • Kina forenes under Qin

Qín-dynastiet (221-206)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Felttog mot Sør-Kina
(214 f.kr)
Qin-dynastiet Sørkinesiske stammer Nederlag
 • Store militære tap
 • Gradvis kolonisering av Sør-Kina
Chen Sheng og Wu Guangs opprør
(209 f.kr)
Qin-dynastiet Opprørere Seier
 • Wu Guangs og Cheng Shengs opprør mislyktes
Slaget ved Julu
(207 f.kr)
Qin-dynastiet Chu Seier til Chu
 • Qin-dynastiets militære makt ødelegges
Chu-Han-krigen
(206-202 f.kr)
Chu Han Seier til Han
 • Han-dynastiet opprettes

Hàn-dynastiet (206 f.Kr.-220 AD)[3][rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Slaget ved Baideng
(200 f.kr)
Han-dynastiet Xiongnu Tap
 • Fredsavtale med xiongnuene
Lü-klan-oppstanden
(188~180 f.kr)
Liu-klanen Lü-klanen Seier til Liu-klanen
 • Lü-klanen mister makta
De syv staters opprør
(154 f.kr)
Han-dynastiet Wu
Chu
Jiaoxi
Zhao
Jiaodong
Zaichuan
Jinan
Seier
 • De syv statenes opprør ble slått ned
Den kinesisk-xiongnuiske krig
(133 f.Kr. -89 AD)
Han-dynastiet Xiongnu Seier
 • Han ekspanderer nordover
Den første kinesiske dominans
(111 f.kr. - 39 AD)
Han-dynastiet Nam Viet Tap
 • Kinesisk retrett fra dagens Vietnam
Han-qiang-krigene
(61 f.kr.~215 AD)
Han-dynastiet Qianger Seier
 • Erobringskriger i 61-60 og 42 f.Kr. (seier) og i 4 AD-Xin-dynastiet (tap).
 • Gjenerobring av tapte områder i 34 AD.
 • Fortsatte qiangiske opprør ble slått ned, men bidro til dynastiets svekkelse.
 • Opprørene endelig slått ned av Cao Cao etter slaget ved Tongguan.
Lülin-opprøret
(17~23)
Lülin-opprørere Wang Mang Seier
 • Han-dynastiet gjenopprettes
De røde øyenbryns opprør
(18~27)
Wang Mang
Han-dynastiet
Chìméi Seier
 • Opprøret slås ned etter Hàn-dynastiets gjenopprettelse
Den andre kinesiske dominans
(43-544)
Kina[4] Viet Nam Tap
 • Lý Nam Đế kommer til makta i Vietnam
Fem skjepper ris-opprøret
(142~215)
Han-dynastiet De fem skjepper ris' vei Seier
Slaget ved Jwawon
(172)
Han-dynastiet Goguryeo Tap
De gule turbaners opprør
(184~205)
Han-dynastiet De gule turbaner Seier
 • Opprør slått ned, men Han svekkes betydelig
Opprøret i Liangzhou
(184-189)
Han-dynastiet Han-opprørere
Qianger
Yuezhi
Uavgjort
Felttoget mot Dong Zhuo
(190-191)
Guāndōng-koalisjonen Dong Zhuos regime Uavgjort
 • Dong Zhuo flykter vestover; koalisjonen oppløses
Su Ces erobring av Jiangdong
(194-199)
Sun Ce Diverse krigsherrer
Shanyuer
Seier til Sun Ce
Felttoget mot Yuan Shu
(197-199)
Cao Cao Yuan Shu Seier til Cao Cao
Slaget ved Xiapi
(198)
Cao Cao Lü Bu Seier til Cao Cao
Slaget ved Guandu
(200)
Cao Cao Yuan Shao Seier til Cao Cao
 • Cao fikk militær kontroll over det nordlige Kina
Slaget ved Chibi
(208)
Cao Cao Sun Quan
Liu Bei
Seier til Sun Quan og Liu Bei
Slaget ved Tongguan
(211)
Cao Cao Guānxī-koalisjonen Seier til Cao Cao
 • Cao Cao erobrer Guānzhōng
Liu Beis erobring av Yizhou
(212-215)
Liu Bei Liu Zhang Seier til Liu Bei
 • Liu Bei overtar Yìzhōu
Hanzhong-felttoget
(217-219)
Liu Bei Cao Cao Seier til Liu Bei
 • Liu Bei overtar Hànzhōng

De tre rikers tid (184/220-280)[5][rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Slaget ved Yiling
(221-222)
Shu Han
Stammefolk fra Wuling
Dong Wu Seier til Wu
Zhuge Liangs sørfelttog
(225)
Shu Han Nanman-stammer
Shu-opprørere
Seier til Shu Han
 • Opprøret slått ned
 • Nanzhong pasifisert
Zhuge Liangs nordekspedisjoner
(228-234)
Shu Han
Allierte qianger
Cao Wei Seier til Cao Wei
 • Ekspedisjonene mislyktes
Goguryeo-Wei-krigene
(244-245)
Cao Wei Goguryeo
Okjeo
Dongye
Seier til Cao Wei
Jiang Weis nordekspedisjoner
(247-262)
Shu Han Cao Wei Uavgjort
 • Shu Han trakk seg tilbake
De tre opprør i Shouchun
(251-258)
Sima-klanen Wang Ling
Guanqiu Jian
Wen Qin
Zhuge Dan
Dong Wu
Seier til Sima-klanen
Weis erobring av Shu
(263)
Shu Han Cao Wei Seier til Wei
 • Han overgir seg
Jins erobring av Wu
(279-280)
Jìn Dong Wu Seier til Jìn
 • Kina gjenforent

Jìn-dynastiet (265-420)[6], Sekstenkongerikene (304-429) og Nord- og Sør-dynastienes tid (420-589)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Jins erobring av Wu
(279-280)
(Se De tre rikers tid)
De åtte prinsers krig
(291-306)
Strid mellom:
Sima Liang
Sima Wei
Sima Lun
Sima Jiong
(forsatt fra venstre spalte)
Sima Ying
Sima Ai
Sima Yong
Sima Yue
Borgerkrig i Jìn
 • Sima Yue tar over makten som regent
 • Ødeleggelsene i Nord-Kina fører til wu hu-opprøret
Wu hu-opprøret
(304-614)
Det vestlige Jìn-dynastiet De fem hu'ene Seier til wu-huene
 • Det vestlige Jìn-dynastiet ødelegges
 • Wu-huene inntar jìnhovedstaden Luoyang og massakrerer 30.000 av dens innbyggere i Yongjiakrisa i 311
Shi Les opprør
(319-329)
Han Zhao Senere Zhao Seier til Senere Zhao
 • Shi Le erobrer mesteparten av Nord-Kina for Han Zhao
 • Shi Le erklærer seg uavhengig fra Han Zhao i 319
 • Shi Le erobrer Senere Zhao i 329
Wei-Jie-krigen
(350-351)
Ran Wei Jieer
Andre wu-huer
Seier til Ran Wen
 • Nesten alle jieene og flere hundre tusen andre wu-huer henrettes
Fu Jians erobringer
(351-383)
Tidligere Qin Senere Zhao
Tidlige Yan
Tidlige Liang
Seier til Tidligere Qín
Wei-Xianbei-krigen
(352)
Ran Wei Xianbeistaten Tidlige Yan Seier til Tidligere Yan
 • Ran Wei ødelagt
Huang Wens ekspedisjoner
(354-369)
Det østlige Jìn-dynastiet Tidligere Qin
Tidlige Yan
Uavgjort
 • Jìn klarer ikke å gjenerobre de nordkinesiske områdene
Slaget ved Feishui
(383)
Det østlige Jìn-dynastiet Tidligere Qin Seier til Jìn
 • Jìn gjenerobrer områder sør for Huanghe
 • Qín svekket og ødelagt kort tid senere
 • De sørkinesiske statene blir ikke erobret nordfra
Senere Yans erobring av Vestlige Yan
(393)
Senere Yan Vestlige Yan Seier til Senere Yan
Slaget ved Canhebei
(395)
Senere Yan Det nordlige Weidynasti Seier til Nordlige Wei
Liu Yus ekspedisjoner
(409-416)
Det østlige Jìn-dynastiet Senere Qin
Sørlige Yan
Xia
Det nordlige Weidynasti
Seier til Jìn
 • Alle områder sør for Huanghe erobres med unntak av Chang'an
 • Sørlige Yan erobret i 409
 • Senere Qin erobret i 416
Slaget ved Shayuan
(537)
Vestlige Wei Østlige Wei Seier til Vestlige Wei

Suí-dynastiet (581-618)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Sui-dynastiets gjenforening av Kina
(581-589)
Sui-dynastiet
Xianbeier
Andre stammefolk
Nordlige Zhou
Chen-dynastiet
Seier
 • Kina gjenforent under Suí
Goguryeo-Sui-krigene
(589-614)
Sui-dynastiet Goguryeo Tap
 • Betydelig svekkelse av Sui
Den tredje kinesiske dominans
(602-906)
Sui-dynastiet
Tang-dynastiet
Vietnameiske opprørere Tap
 • Sui og Táng dominerer Annam i 300 år
 • Khúc Thừa Dụ overtar kontrollen over Việt Nam
Overgangen fra Sui til Tang
(613-628)
Sui-dynastiet En rekke opprørsledere
Østlige Tujue
Tang-dynastiet
Tap
 • En rekke generaler og bondeopprørere gjør opprør mot Suí
 • Suí-dynastiet disintegreres
 • Li Yuan grunnlegger Táng-dynastiet og forener Kina

Táng-dynastiet (618-907)[7][rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Konflikter med Vestlige Tujue
(620~657)
Tang-dynastiet Det vestlige Tujue-khaganatet Seier
 • Khaganatet ødelagt
Tang-Tuyuhun-krigen
(634-635)
Tang-dynastiet Tuyuhun Seier
 • Tuyuhun beseiret
Konflikt med Tibet
(635~638)
Tang-dynastiet Keiserriket Tibet Nederlag
 • Tibetansk militær seier
 • Tvunget giftermål mellom keiserfamiliene
Tang-Xiyu-krigen
(640-648)
Tang-dynastiet Vestlige Tujue
Gaochang
Yanqi
Qiuzi
Shule
Yutian
Seier
Tang-Xueyantuo-krigen
(641-646)
Tang-dynastiet Xueyantuo Seier
 • Xueyantuo ødelagt
Den første Goguryeo-Tang-krigen
(644-645)
Tang-dynastiet Goguryeo
Moheer
Nederlag
 • Kinesisk tilbaketrekning
Dumans opprør
(659)
Tang-dynastiet Esegeler
Shule
Zhujubo
Yebantuo
Keiserriket Tibet (?)
Seier
 • Opprøret beseiret
Invasjonen av Baekje
(660)
Tang-dynastiet
Silla
Baekje Seier
 • Baekje ødelagt og erobret av Silla
Den andre Goguryeo-Tang-krigen
(660-662)
Tang-dynastiet
Silla
Goguryeo Nederlag
 • Kinesisk militært nederlag
Slaget ved Baekgang
(663)
Tang-dynastiet
Silla
Yamato
Baekje
Seier
 • Japanerne utvist fra Korea
 • Baekje-gjenopprettelsesbevegelsen knust
Den tredje Goguryeo-Tang-krigen
(666-668)
Tang-dynastiet
Silla
Goguryeo Seier
Silla-Tang-krigene
(670-676)
Tang-dynastiet Silla
Moheer
Tap
 • Kineserne utvist fra Korea
Konflikt med Tibet
(670-692)
Tang-dynastiet Keiserriket Tibet Seier
 • Strid over Tarimbekkenet
 • Kineserne gjenerobrer områder tatt av tibetanerne
Slaget ved Tianmenling
(698)
Tang-dynastiet Balhae
Moheer
Tap
Konflikter med Tibet
(720~821)
Tang-dynastiet
Diverse allierte
Keiserriket Tibet Fredsavtale
 • Midlertidig tibetansk okkupasjon av Chang'an
 • Tibet overtar vestkinesiske områder
Tang-Balhae-konflikten
(732-735)
Tang-dynastiet Balhae Fredsavtale
 • Militær seier til Balhae
 • Balhae anerkjenner Kinas overherredømme
Slaget ved Talas
(751)
Tang-dynastiet Abbasidene Abbaside-kalifatet Nederlag
An Shi-opprøret
(755)
Tang-dynastiet Yān-dynastiet Pyrrhoseier
 • Yān beseiret
 • Táng-dynastiet betydelig svekket
 • Táng klarer ikke å gjenopprette kontrollen over store deler av rikets områder
Qiu Fus opprør
(859-860)
Tang-dynastiet Qiu Fu Seier
 • Opprøret slått ned
Wang Xianzhis opprør
(874-878)
Tang-dynastiet Wang Xianzhi Seier
 • Opprøret slått ned
 • Huang Chao gjør opprør
Huang Chaos opprør
(875-884)
Tang-dynastiet Huang Chao
Qi
Seier
 • Opprøret slått ned
 • Táng alvorlig svekket og ødelagt i 907

De fem dynastier og ti kongedømmers tid (907-979)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Tidligere Tangs erobring av Senere Liang
(923)
Tidligere Tang Det yngre Liang-dynastiet Seier til Tidligere Tang
Tidligere Tangs erobring av Tidligere Shu
(925)
Tidligere Tang Det tidlige Shu-riket Seier til Tidligere Tang
Senere Jins erobring av Tidligere Tang
(936)
Senere Jin Tidligere Tang Seier til Senere Jin
Slaget på Bạch Đằng (938) Sørlige Han Ngô Quyền Seier til Ngô Quyền
 • Đại Việt blir helt uavhengig fra kinesisk styre.
Liao-dynastiets erobring av Senere Jin
(943-947)
Liao-dynastiet Senere Jin Seier til Liáo
Sørlige Tangs erobring av Min
(945)
Sørlige Tang Min Seier til Sørlige Tang
Sørlige Tangs erobring av Chu
(951)
Sørlige Tang Chu Seier til Sørlige Tang

Sòng- (960-1279)[8], Liáo- (916-1125) og Jīn-dynastiene (1115-1234)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Liao-dynastiets erobring av Senere Jin
(943-947)
Liao-dynastiet Senere Jin Seier til Liáo
Song-dynastiets forening av Kina
(960~979)
Song-dynastiet Senere Zhou
Senere Shu
Sørlige Han
Sørlige Tang
Nordlige Han
Kina forent under Sòng
Slaget på Bạch Đằng (981) Nordlige Song Det tidlige Lê-dynastiet Seier til Lê-dynastiet
 • Kinesisk tilbaketrekning fra Đại Việt.
Song-Xia-krigene
(982~1099)
Song-dynastiet Tangutene
Xixia
Seier til Sòng
 • Diplomatiske forbindelser opprettes
 • Xixias invasjoner av Sòng slås tilbake
Song-Liao-krigene
(979~1005)
Song-dynastiet Liao-dynastiet Seier til Liáo
 • Sòngs invasjoner av Liáo beseiret i 979 og 986.
 • Liáos invasjon av Sòng stoppet i 1004.
 • Fredsavtale til fordel for Liáo i 1005.
Liao-Xia-krigene
(1059~1099)
Liao-dynastiet Xixia Seier til Liáo
 • Xixia blir en vasallstat under Liáo i 1059
 • Xixias invasjoner av Liáos slås tilbake
Krig mot Đại Việt
(1075-1077)
Song-dynastiet Lý-dynastiet Fredsavtale
Liao-Jin-krigen
(1115-1125)
Jīn-dynastiet
Song-dynastiet
Liao-dynastiet Seier til Jīn
 • Liao-dynastiet ødelagt og erobret av Jīn
Fang Las opprør
(1120-1121)
Song-dynastiet Fang La Seier
 • Opprøret slått ned
Song Jiangs opprør
(ca. 1121)
Song-dynastiet Song Jiang Seier
 • Opprøret slått ned
Jin-Song-krigene
(1125~1233)
Song-dynastiet
Det sørlige Song-dynastiet
Mongolriket
Jīn-dynastiet Seier til Sòng/mongolene
 • Jīn erobrer nord Kina etter Jingkang-hendelsen i 1125-1127.
 • Sòng har militær framgang under general Yue Fei i 1129-41.
 • Fredsavtalen i 1141 gir Jīn retten til alle områder nord for Huai He og får Yuè Fēi henrettet av Sòng.
 • Sòng slår tilbake en invasjon fra Jīn i 1161 etter slaget ved Caishi og slaget ved Tangdao.
 • Ny fredsavtale i 1164.
 • Sòngs invasjon i 1207 slås tilbake av Jīn.
 • Jīns invasjon i 1216-19 slås tilbake av Sòng.
 • En alliert Sòng-mongolsk hær ødelegger Jīn i 1232-34.
 • Sòng og Mongolriket starter krig om Jīns tidligere territorium.
Mongolinvasjonen av Jin-dynastiet
(1211-1234)
Jīn-dynastiet Mongolriket
Det sørlige Song-dynastiet
Seier til mongolene
 • Jīn-dynastiet erobret.
Mongolinvasjonen av Song-dynastiet
(1235~1279)
Det sørlige Song-dynastiet Mongolriket
Yuan-dynastiet
Seier til mongolene

Yuán-dynastiet (1271-1368)[9][rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Mongolinvasjonene av Vietnam
(1257-1258, 1284-1285 & 1287-1288)
Yuan-dynastiet Trần-dynastiet
Champa
Militært tap
 • Tre invasjoner slått tilbake
 • For å unngå videre konflikt inngår Đại Việt og Champa skatterelasjoner med Yuán-dynastiet.
Mongolinvasjonene av Japan
(1274 og 1281)
Yuan-dynastiet
Kongedømmet Goryeo
Sasa Rindo.svg Japan Tap
 • Mislykkede invasjoner
Mongolinvasjonene av Burma
(1277, 1283 & 1287)
Yuan-dynastiet Pagan-dynastiet Seier
 • Burma må betale skatt til Yuan-dynastiet
 • Pagan-dynastiet ødelegges i 1287
Mongolinvasjonen av Java
(1293)
Yuan-dynastiet Surya Majapahit.png Majapahit Tap
 • Mislykket invasjon
De røde turbaners opprør
(1351~1370)
(se under Míng)

Míng-dynastiet (1368-1644/1662)[10][rediger | rediger kilde]

Navn Part 1 Part 2 Resultat
De røde turbaners opprør
(1351~1388)
De røde turbaner
Zhu Yuanzhang
Ming-dynastiet
Andre opprørsledere
Yuan-dynastiet Seier
 • Mongolene jages bort fra Kina
 • Míng-dynastiet oppretter hàn-kinesisk styre over landet
 • Fortsatte konflikter mellom Míng og mongolene
Ming-dynastiets erobring av Yunnan
(1381-1382)
Míng-dynastiet Basalawarmi Seier
Jingnan-opprøret
(1399-1402)
Zhu Yunwen Zhu Di Seier til Zhu Di
 • Zhu blir blir Míng-dynastiets tredje keiser
Ming-Turpan-konflikten
(1404~1524)
Míng-dynastiet Kongedømmet Turpan Militær seier
Yongles ekspedisjoner mot mongolene
(1409-1424)
Míng-dynastiet Det nordlige Yuan-dynastiet Seier
 • Blandet militær suksess
Den fjerde kinesiske dominans
(1406/1407~1427)
Míng-dynastiet Hồ-dynastiet
Senere Trần
Lê-dynastiet
Tap
Ming-Kotte-krigen
(1410 eller 1411)
Míng-dynastiet Ceylon Kongedømmet Kotte Seier
 • Kongen av Kotte bortføres
Tumu-krisa
(1449)
Míng-dynastiet Det nordlige Yuán
Mongolene
Nederlag
Miao-opprøret (1464-1466) Míng-dynastiet
Mongolske soldater
Miaoer Seier
 • Opprøret slått ned
Slagene ved Tãmão
(1521-1522)
Míng-dynastiet Portugal Kongedømmet Portugal Seier
Altan Khans angrep mot Kina
(1529~1550)
Míng-dynastiet Altan Khan
Tümed-mongolene
Nederlag
 • Mongolske plyndringer i Kina i 1529, 1530, 1542 og 1550.
 • Fredsavtalen i 1571 ga tümedene spesielle handelsrettigheter.
Ordos-opprøret
(1592-1592)
Ming-dynastiet Opprørere
Ordos-mongolene
Seier
 • Opprøret slått ned
Den første japanske invasjonen av Korea
(1592-1593)
Korea Kongedømmet Joseon
Ming-dynastiet
Go-shichi Azuchi-Momoyama-Japan
Koreanske støttespillere
Uavgjort
 • Japans tilbaketrekning til Busan
 • Forhandlinger mellom Míng og Japan
Den andre japanske invasjonen av Korea
(1597-1598)
Korea Kongedømmet Joseon
Ming-dynastiet
Go-shichi Azuchi-Momoyama-Japan Seier
Slaget i Liaoluowan
(1633)
Míng-dynastiet VOC Det nederlandske ostindiske kompani
Liu Xiang
Seier
Li Zichengs opprør
(1629~1644)
Míng-dynastiet Li Zicheng (Shun-dynastiet) og andre bondeopprørere Nederlag
 • Li Zicheng inntar Beijing
Mandsjuinvasjonen av Kina (Se under Qīng)

Qīng-dynastiet (1616/1644-1911)[11][rediger | rediger kilde]

Navn Part 1 Part 2 Resultat
Mandsjuinvasjonen av Kina
(1618–1683)
Kina Qing-dynastiet
Korea Kongedømmet Joseon
Mongolene
Ming-dynastiet
Allierte jursjen-klaner
Korea Kongedømmet Joseon
Mongolene
Nánmíng
Dōngníng
Zhou-dynastiet
Shun-dynastiet
Seier
 • Mandsjuene erobrer Kina, Mongolia, Korea og Taiwan
Den første mandsjuinvasjonen av Korea
(1627)
Kina Qing-dynastiet Korea Kongedømmet Joseon Seier
 • Fredsavtale mellom Senere Jin og Joseon
Den andre mandsjuinvasjonen av Korea
(1636–1637)
Kina Qing-dynastiet Korea Kongedømmet Joseon Seier
 • Korea blir Qing-dynastiets allierte
Den russisk-mandsjuriske grensekonflikten
(1652–1689)
Kina Qing-dynastiet
Korea Kongedømmet Joseon
Russland Russland Seier
De tre føydalherrers opprør
(1673–1681)
Kina Qing-dynastiet Wu Sangui
Geng Jingzhong
Shang Kexi
Seier
 • Opprøret beseiret
Krigen mot dzjungarene
(1690~1757)
Kina Qing-dynastiet Dzjungar-khanatet Seier
 • 80% av dzjungarene drepte eller døde av sykdom
Miao-opprøret (1735-1736) Kina Qing-dynastiet Miaoer Seier
 • Opprøret slått ned
Krigen mot jinchuanene
(1747~1776)
Kina Qing-dynastiet Jinchuaner Seier
 • Jinchuanene utryddet
Chingünjavs opprør
(1755-1756)
Kina Qing-dynastiet Mongolske opprøere Seier
 • Opprøret slått ned
Felttoget mot Xinjiang
(1759)
Kina Qing-dynastiet Uyghurer Seier
Den kinesisk-burmesiske krig
(1765–1769)
Kina Qing-dynastiet Myanmar Konbaung-dynastiet Tap
 • Fire kinesiske ekspedisjoner slått tilbake
Opprør på Taiwan
(1788)
Kina Qing-dynastiet Tiandihui Seier
 • Opprøret beseiret
Felttoget mot Viet Nam
(1789)
Kina Qing-dynastiet Việt Nam Tap
 • Kinesisk retrett fra Viet Nam
Det første felttoget mot Nepal
(1791)
Kina Qing-dynastiet Nepal Nepal Seier
 • Nepalsk retrett
Det andre felttoget mot Nepal
(1792)
Kina Qing-dynastiet Nepal Nepal Seier
 • Gurkhaene overgav seg
Miao-opprøret (1795-1806) Kina Qing-dynastiet Miaoer Seier
 • Opprøret slått ned
Den hvite lotus' opprør
(1796-1804)
Kina Qing-dynastiet Den hvite lotus Seier
 • Opprøret slått ned
 • Store sivile tap
De åtte triagrammers opprør
(1813)
Kina Qing-dynastiet De åtte triagrammer Seier
 • Opprøret slått ned
 • 70.000 drept
Opprøret i Turkestan (1826~1835) Kina Qing-dynastiet Turkestanske opprørere Seier
Første opiumkrig
(1839–1842)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Storbritannia Storbritannia Tap
Taipingopprøret
(1850~1870)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet
Frankrike Frankrike
Storbritannia Storbritannia
Tàipíng Tiānguó Seier
 • Opprøret slått ned
 • Enorme sivile tap
 • Svekkelse av Qing-dynastiet
Nianopprøret
(1851–1868)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Nian-opprørere Seier
 • Opprøret slått ned
Punti-hakka-krigene
(1855–1867)
Kantonesere Hakkaer Seier til puntiene
 • Hakkaene blir marginalisert i flere kantonesisktalende områder
Andre opiumkrig
(1856–1860)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Storbritannia Storbritannia
Frankrike Frankrike
Tap
Panthayopprøret
(1856–1873)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Pingnanguo Seier
 • Opprøret slått ned
Det første Dunganopprøret
(1862–1877)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet
Russland Russland
Dunganer
Kashgaria
Seier
 • Det muslimske opprøret mislyktes
Den fransk-kinesiske krig
(1884–1885)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet
Quingdynastiets flagg De svarte flaggs hær
Việt Nam
Frankrike Frankrike Tap
 • Annam og Tonkin blir franske protektorater
 • Begrenset kinesisk militær suksess i enkelte felttog
Jindandao-hendelsen
(1891)
Kina Qing-dynastiet Jindandao Seier
 • Opprøret slått ned
 • Flere titusener mongoler massakrert av Jindandao
Første kinesisk-japanske krig
(1894–1895)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Japan Japan Tap
 • Korea fra kinesisk til japansk innflytelsessone
Det andre Dunganopprøret
(1895–1896)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Muslimske opprørere Seier
 • Alle opprørerne ble drept
Bokseropprøret
(1899–1901)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet
Yihetuan Bokserne
Russland Russland
USA USA
Japan Japan
Storbritannia Storbritannia
Frankrike Frankrike
Keiserriket Tyskland Tyskland
Italias flagg Italia
Østerrike-Ungarns flagg Østerrike-Ungarn
Tap
Huanghuagang-opprøret
(1911)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Wuhanflagget Tongmenghui Seier
 • Det siste mislykkede opprøret mot keisermakten
Xinhairevolusjonen
(1911–1912)
Quingdynastiets flagg Qing-dynastiet Wuhanflagget Tongmenghui Tap
 • Qing-dynastiet styrtes, Kina blir republikk

Republikken Kina (1911-1949/nåtid[12])[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Den nasjonale beskyttelseskrigen
(1915–1916)
Kina Den nasjonale beskyttelseshæren
Gelaohui
Yuan Yuan Shikais kinesiske keiserrike Seier til antimonarkistene
Babujavs opprør
(1915–1916)
Kina Republikken Kina
Yuan Keiserriket Kina
Mongolske opprørere i Indre Mongolia Seier
 • Opprøret slått ned
Krigsherreperioden
(1916–1928)
Diverse krigsherrer
Kina Guomindang
Diverse krigsherrer
Kinas flagg Beiyangregjeringen
Seier til Guomindang
 • Kina ble gjenforent
Okkupasjonen av Mongolia
(1919–1921)
Kina Republikken Kina Mongolia Ytre Mongolia
Russland Den hvite armé
Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.svg RSFSR
Tap
Nordekspedisjonen
(1926–1928)
Kina Guomindang
Republikken Kina Guominjun
Kinas flagg Beiyangregjeringen
Manchuria Fengtianklikken
Beiyang Zhiliklikken
Diverse andre krigsherrer
Seier til Guomindang
 • Slutten på krigsherreperioden
Den sino-sovjetiske konflikten
(1929)
Taiwan Kina Sovjetunionen Sovjetunionen Tap
 • Avsetningene fra avtalen fra 1924 ble bekreftet
Pasifiseringen av Qinghai
(1927-1949)
Taiwan Kina
Kina Guomindang
Tibet Tibetanske opprørere Seier
 • Tibetansk nederlag
Den kinesiske borgerkrig fase 1
(1927–1937)
Taiwan Kina Det kinesiske kommunistparti Kommunistene
Chinese Sovjey Repulic Jiangxi-Sovjet
Alliansebytte
 • Ble avbrutt grunnet krigshandlinger med Japan
Krigen på Sentralslettene
(1930)
Taiwan Jiang Jieshi Yan Xishan
Feng Yuxiang
Li Zongren
Jiang Jiehi seirer
Den kinesisk tibetanske krig
(1930-1932)
Taiwan Kina Tibet Tibet Seier til Republikken Kina
Kumul-opprøret
(1931-1934)
Taiwan Kina Republikken Kina Xinjiang-regjeringen
Russland Den hvite armé
Sovjetunionen Sovjetunionen
Turkestan Øst-Turkestan
Afghanistan Afghanistan
Uavgjort
 • Xinjiang-krigene eskalerte
Det kirgisiske opprøret
(1932)
Taiwan Kina Kyrgyzere Seier
 • Opprøret ble slått ned
Shanghai-krigen
(1932)
Republikken Kina Kina Japan Japan Tap
 • Shanghai demilitariseres
Den sovjetiske invasjonen av Xinjiang
(1934)
Taiwan Kina Sovjetunionen Sovjetunionen
Russland Den hvite armé
Våpenhvile
 • Xinjiang delt
Xinjiang-krigen
(1937)
Taiwan Kina Republikken Kina Xinjiang-regjeringen
Russland Den hvite armé
Sovjetunionen Sovjetunionen
Tap
 • Xinjiang-regjeringen overtar hele området
Andre verdenskrig[13]
(1937–1945)[14]
Republikken Kina Republikken Kina
Det kinesiske kommunistparti Kommunistene
USA USA
Storbritannia Storbritannia
Australia Australia
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
Nederlands flagg Nederland
New Zealand New Zealand
Canadas flagg Canada
Mongolias flagg Mongolia
Frie Frankrikes flagg Frie Frankrike
Mexicos flagg Mexico
Japan Japan
Mandsjukuo Mandsjukuo
Mengjiang Mengjiang
Kina Wang Jingweis regjering
Thailand Thailand
Alliert seier
 • Japansk tilbaketrekning og kapitulasjon
 • Republikken Kina overtar Taiwan og Penghu
 • Den kinesiske borgerkrigen fortsetter
Den kinesiske borgerkrig fase 2
(1941–1950)[15]
Taiwan Chiang-regimet Det kinesiske kommunistparti Kommunistene
Kina Mao-regimet
Tap (de facto)
 • Opprettelse av Folkerepublikken Kina
Ili-opprøret
(1944-1949)
Taiwan Kina Sovjetunionen Sovjetunionen
Turkestan Øst-Turkestan
Mongolia Mongolia
Kinas kommunistiske parti Kommunistene
Tap
 • Kommunistene overtar området

Folkerepublikken Kina (fra 1949)[rediger | rediger kilde]

Krig Part 1 Part 2 Resultat
Den kinesiske borgerkrig
(1927–1950)[16]
Kinas kommunistiske parti Kommunistpartiet
Kina Folkerepublikken Kina (fra 1949)
Naval Jack of the Republic of China.svg Nasjonalistpartiet
Taiwan Republikken Kina
Seier (de facto)
 • Opprettelse av Folkerepublikken Kina
Invasjonen av Tibet
(1950)
Kina Kina Tibet Tibet Seier
 • Tibet innlemmes i Kina forøvrig
Koreakrigen
(1950–1953)
Folkerepublikken Kina Kina
Nord-Korea Nord-Korea
Sovjetunionen Sovjetunionen
Sør-Korea Sør-Korea
USAs flagg USA
Storbritannia Storbritannia
Canada Canada
Tyrkia Tyrkia
Nederland Nederland
Australia Australia
Filippinene Filippinene
New Zealand New Zealand
Thailand Thailand
Etiopias flagg Etiopia
Hellas' flagg Hellas
Frankrike Frankrike
Flag of Belgium (civil).svg Belgia
Colombia Colombia
Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika
Luxembourg Luxembourg
Våpenhvile
 • Nord-Koreas invasjon av Sør-Korea ble slått tilbake av FN-koalisjonen, men koalisjonens påfølgende invasjon av Nord-Korea ble slått tilbake av Kina. Kinas inntog i Sør-Korea ble imidlertid stanset av koalisjonsstyrkene.
 • Hovedsakelig status quo ante bellum med små justeringer.
Det tibetanske opprøret
(1959)
Kina Kina Tibet Tibet Seier
 • Opprøret ble slått ned
Burma-kampanjen
(1960–1961)[17]
Kina Kina
Burma Burma
Republikken Kinas hær NRA Seier
 • NRA fordrives fra sine baser i Burma
Den sino-indiske krig
(1962)
Kina Kina India India Seier
Den sino-vietnamesiske krig
(1979)[18]
Kina Kina Vietnam Vietnam Begge sider hevdet seier
 • Kinesisk tilbaketrekning

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Selv om dagene og månedene er fastslått, eksisterer det uklarhet i hvilket år slaget ble utkjempet i.
 2. ^ Inndelt i Vestlige Zhōu (ca. 1029-ca. 771) og Østlige Zhōu (ca. 770-256), igjen inndelt i Vår- og høstannalenes tid (ca. 772-476) og De stridende staters tid (475-221)
 3. ^ Inkludert Vestlige Hàn (206 f.Kr.-9 AD), Xīn-dynastiet (9-23) og Østlige Hàn (23-220)
 4. ^ Under forskjellige dynastier.
 5. ^ De tre rikene Shu Han, Cao Wei og Sun Wu vokste fram blant de mange krigsherrefraksjonene i Kina etter de gule turbaners opprør, og ble formelt etblert 220-229. Jìn-dynastiet begynte i 265, men perioden regnes fram til Wu ble erobret i 280.
 6. ^ Vestlige Jìn (265-316) kontrollerte stort sett hele Kina; Østlige Jìn (317-420) kontrollerte deler av Sør-Kina.
 7. ^ Avbrutt av Zhou-dynastiet 690-705.
 8. ^ Nordlige Sòng kontrollerte hele Kina til 1127, Sørlige Sòng kontrollerte sør Kina fra 1127 til mongolinvasjonen å 1200-tallet.
 9. ^ Etterfølger til Mongolriket; erobret hele Song i 1279. Nordlige Yuán i Mongolia varte fram til 1635.
 10. ^ Míng-pretendere kontrollerte deler av Sør-Kina til 1662 etter at Qing hadde erobret Nord-Kina på 1640-tallet.
 11. ^ Beijing inntatt i 1644, hele Kina (unntatt Taiwan) erobret i 1662.
 12. ^ Har siden 1949 bare kontrollert Taiwan og enkelte andre små øyer.
 13. ^ Var en del av den andre kinesisk-japanske krig. Kinesiske styrker var også involvert i andre fronter i stillehavskrigen, i.e. hovedsakelig felttoget i Burma. Kina var også formelt i krig med de europeiske aksemaktene etter 1941, men bare de deltagende partene i Øst-Asia er her oppført.
 14. ^ Mindre trefninger i Mandsjuria siden 1931.
 15. ^ Pågår offisielt fortsatt. Selv om krigen hovedsakelig var over i 1949-50, ble en rekke mindre felttog utkjempet i de følgende årene på øyene utenfor Kinakysten og i deler av det sørøstlige Kina og senere også i Burma.
 16. ^ Pågår offisielt fortsatt (krigen ble erklært avsluttet av Republikken Kina i 1991, BBC).
 17. ^ En del av den kinesiske borgerkrig.
 18. ^ Fortsatte som småskala grensekonflikt helt til 1990, ofte omtalt som den andre sino-vietnamesiske krig.