Alt for Norge (illegal avis, Bergen)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Alt for Norge var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Den ble laget i Bergen-området i 1942 av folk fra Norges Kommunistiske Parti. Avisen klarte å få ut fem nummer, et av dem i stort opplag, før den ble stanset sist i september. Senere i krigen drev NKP en større avis ved samme navn som sentralorgan for partiet, produsert på Østlandet.

Arbeidet med å utgi Alt for Norge på Vestlandet ble trolig startet rundt årsskiftet 1941/1942. I spissen for prosjektet sto den sentrale Bergens-NKP-eren Bjarne Dalland. Den tekniske kompetansen sto et par av de ansatte ved Centraltrykkeriet i Hollendergaten for: Maskinsetteren Bjarne Jørgensen og trykkerlærlingen Malvin Johannesen.

Første nummer av avisen ble trykket i et naust i Lønningdal i siste halvdel av mars. Pressa man hadde klart å skaffe var hånddrevet og primitiv, så selve produksjonsjobben innebar hardt arbeid på halvloftet i naustet. Kapasiteten begrenset opplaget til om lag 1000 eksemplarer, uten den helt store trykkvaliteten. Første nummeret var redigert av Samuel Titlestad, som snart fikk avløsning av Torolv Solheim.

På grunn av de gjennomsiktige forholdene på det vesle stedet fant man det lite tilrådelig å fortsette virksomheten i naustet. Rundt 10. april flyttet man utstyret fra Lønningdal. Dalland og NKP ønsket dessuten høyere opplag. Maskinsetter Jørgensen og den nye redaktør Solheim tok derfor med seg avissatsen, og brukte på nattetid Centraltrykkeriets presser til neste utgave. Aprilutgaven kom derfor i hele i 30 000 eksemplarer, og man kunne sende brorparten til Oslo med toget og sikre distribusjon via NKPs apparat på Østlandet.

Aktiviteten på Centraltrykkeriet ble imidlertid oppdaget, slik at det ble umulig å få ut de påtenkte utgivelsene i mai. I jakten på nye lokaliteter besluttet man å bygge et naust på østsiden av Radøy, og plassere den håndrevne pressa der. Det tok sin tid. Da naustet til slutt var ferdig hadde man i tillegg tekniske problemer med den gamle pressa. Først midt i august fikk man ut neste nummer, og kun i 1000 eksemplarer.

Dallands problemer med å få ut avisen vakte liten forståelse i NKP sentralt. Den relativt nyetablerte og offensive partilederen Peder Furubotn sendte 20. juli et krast brev til «Reidar», som var Dallands dekknavn. Furubotn ville ha slutt på «somlingen» og truet med å overlate avisproduksjonen til et annet distrikt.

Det nye produksjonsstedet i Radøysundet viste seg heller ikke å være noe godt valg. Også her var forholdene små og gjennomsiktige, slik at aktiviteten ga grobunn for folkesnakk. Man klarte å få ut et nytt nummer før alarmen gikk: Dalland var arrestert. Han ble tatt 8. september 1942, og skutt på Trandum 1. mars året etter.[1] Med denne arrestasjonen klarte tyskerne å sette et punktum for avisprosjektet. På Radøy var aktiviteten hektisk for å skjule alle spor. Naustet ble rydda, og den gamle pressa slått i stykker og dumpet i havet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Side 166-174. Frode Færøy: Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Bergensdistriktet, 1940-45, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo (1991)