Biland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

██  AUS

██  CHI

██  DAN

██  FRA

██  NED

██  NZL

██  NOR

██  GBR

██  USA

Verdenskart med avhengige områder

Biland (eller avhengig territorium) er et avhengig område som ikke har full politisk frihet eller suverenitet på samme måte som en selvstendig stat, og derfor er underlagt helt eller delvis en ekstern stat.

Det finnes forskjellige grader og former for politisk avhengighet. Det vanligste er å definere et biland i motsetning til andre undernasjonale enheter som områder som ikke tilhører et moderland eller et fastland av den styrende staten. I de fleste tilfeller finnes det også en form for geografisk separasjon. En undernasjonal enhet er vanligvis en del av et hovedland, mens et avhengig territorium kan være et oversjøisk territorium som nyter en større grad av selvstyre. For eksempel har mange av dem mer eller mindre forskjellige lovgivninger enn de styrende statene. Ettersom det finnes forskjellige grunnlovsmessige tradisjoner kan disse territoriene være både deler av moderlandet og biland av moderlandet.

Norske biland er ikke deler av kongeriket,[1] mens biland av andre land kan være det, slik Færøyene og Grønland er deler av det danske kongeriket. På den annen side er Svalbard en del av kongeriket Norge, og dermed etter norsk rett og tradisjon ikke et biland.

Områdene som er klart merket som ikke-selvstendige er territorier som er omstridte, okkuperte, med eksilregjering eller med en viktig selvstendighetsbevegelse.

Dannelsen av biland[rediger | rediger kilde]

Okkupasjon, samt krigføring og handel har gjennom historien hatt avgjørende betydning for hvorvidt et område blir underlagt en annen stat. I historisk sammenheng er det verdt å merke seg at de fleste biland er øyer eller øygrupper, som har blitt okkupert av diverse stormakter, hovedsakelig fra Europa. Et godt eksempel på en slik stormakt er Storbritannia og det tidligere Britiske Imperiet, som kontrollerte en tredjedel av jordas landoverflate på det meste. Mange av de bilandene som eksisterer i dag som ikke er underlagt Storbritannia tilhører andre europeiske land, som Frankrike eller Nederland, som begge var sentrale i den europeiske oppdagelsestiden i det 15. århundre.

Liste over avhengige områder[rediger | rediger kilde]

For tiden er det listet opp 59 biland. Bilandene nevnt under som er underlagt Australia, New Zealand og Storbritannia er gjennom disse landene en del av Samveldet av nasjoner, og er styrt av det respektive landets monark og styresett. Alle nasjoners biland som ligger lengre sør enn 60 grader sør (i Antarktis) er enten ikke anerkjent internasjonalt, og/eller har en uklar konkret grense til et annet lands de facto-kontrollerte biland. Ubebodde territorier eller territorier uten permanent eller innfødt befolkning er merket med #-tegnet.

Listen inneholder flere biland som ikke er inkludert i FNs liste over ikke-selvstyrteområder [1] opplistet av FNs generalforsamling.

Flere politiske enheter har en spesiell posisjon innen anerkjennelse av internasjonale konvensjoner og avtaler. (eksempelvis Åland kontra Finland, Hongkong og Macao kontra Folkerepublikken Kina, og Svalbard kontra Norge). Disse bilandene er ikke avhengige territorier i så forstand, men spiller likevel den samme rollen i praksis.

USA[rediger | rediger kilde]

I henhold til traktater med Cuba leier Amerikas forente stater (USA) marinebasen i Guantánamobukta. Derfor er dette ikke et avhengig område under amerikansk suverenitet.

Biland Administrasjon
Amerikansk Samoa Amerikansk Samoa Utenforliggende og ikkeorganisert område administrert av kontoret for insulære affærer, en enhet i det amerikanske innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Bakerøya # Utenforliggende område av USA, administrert fra Washington, D.C. som en del av nasjonale tilfluktsted for dyreliv, særskilte beskyttede områder i USA, håndtert av United States Fish and Wildlife Service, en etat har ansvaret for å forvalte landets plante- og dyreliv, og underlagt innenriksdepartementet.
Howland Island #
Jarvis Island #
Johnston Atoll #
Kingman Reef #
Midwayøyene #
Guam Guam Utenforliggende, organisert område; politiske forhold mellom Guam og USA blir håndtert, sett fra amerikansk side, under jurisdiksjon til kontoret for insulære affærer i innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Navassaøyas flagg Navassa-øya # Utenforliggende område av USA, administrert av av United States Fish and Wildlife Service for de karibiske øyenes nasjonale tilfluktsteder for dyreliv i BoquerónPuerto Rico. Det blir også krevet av Haiti og av private interesser via den amerikanske loven om øyer med guano (Guano Islands Act), en lov som ble vedtatt i 1856 som tillater amerikanske borgere å ta øyer med guano i eie.
Nord-Marianene Nord-Marianene Amerikanske øyområder, «Commonwealth» i politisk union med USA, føderal finansiert av det amerikanske innenriksdepartementet.
Palmyraatollets flagg Palmyra Atoll # Utenforliggende område av USA, delvis privat og delvis føderalt eid. Administrert fra Washington, D.C. av United States Fish and Wildlife Service. Det amerikanske innenriksdepartementet fortsetter å administrere 9 ekskluderte områder som består av land som oppstår ved tidevann og nedsunket land innenfor laguner og 12 nautisk mil av den omliggende hav.
Puerto Rico Puerto Rico Utenforliggende, avhengig område av USA med status som amerikansk øyområde («commonwealth»). Det politiske forholdet mellom Puerto Rico og USA blir håndtert under jurisdiksjon kontoret til den amerikanske presidenten, Executive Office of the President.
De amerikanske Jomfruøyene De amerikanske jomfruøyene Utenforliggende, organisert område, politiske forbindelser mellom Jomfruøyene og USA håndtert under jurisdiksjon av det amerikanske innenriksdepartementet. Opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Wake Island # Utenforliggende område hvor det amerikanske flyvåpenet har tilsyn og blir administrert fra Washington, D.C. av innenriksdepartementet. Også krevet av Marshalløyene.

Australia[rediger | rediger kilde]

Ekstern område Administrasjon
Australia Australia Ashmore og Cartierøyene # Fra Canberra av regjeringsadvokatens departement.[2]
Australia Australian Antarctic Territory # Fra Canberra av den australske antarktiske divisjonen til departementet for miljø og kulturarv.
Christmasøya Christmasøya rowspan=3 Fra Canberra regjeringsadvokatens departement.[2]
Kokosøyene Kokosøyene
Australia Korallhavøyene #
Australia Heard- og McDonaldøyene # Fra Canberra av den australske antarktiske divisjonen til departementet for miljø og kulturarv.
Norfolkøya Norfolkøya Ansvaret ligger hos Samveldet av nasjoner, men administrert fra Canberra via regjeringsadvokatens departement.[2]

Chile[rediger | rediger kilde]

Danmark[rediger | rediger kilde]

Frankrike[rediger | rediger kilde]

De oversjøiske regionene Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion er integrerte deler av Republikken Frankrike og er derfor ingen biland.
Territorium Administrasjon
Frankrike Clipperton # Atoll administrert av statsråd for oversjøiske affærer. Ingen fast bosetning.
Fransk Polynesia Fransk Polynesia Oversjøisk samfunn siden 2003; oversjøisk land siden 2004.
De franske sørterritoriers flagg De franske sørterritorier # Oversjøisk område siden 1955, administrert fra Paris av en administrateur superieur (siden mai 2000, François Garde assistert av departementsråd Jean-Yves Hermoso). Inkluderer Île Amsterdam, Île Saint-Paul, Îles Crozet og Îles Kerguelen i det sørlige Indiahavet, fem øyer i Indiahavet, foruten Adélie Land, en sektor av Antarktis som er krevd av Frankrike. Ingen fast bosetning.
Ny-Caledonia Ny-Caledonia «Sui generis» kollektivt siden 1999; opptrer på FNs liste over ikke-selvstyrte områder.
Saint Barthélemys flagg Saint Barthélemy Oversjøisk samfunn siden 2007.
Frankrike Saint Martin Oversjøisk samfunn siden 2007.
Saint-Pierre og Miquelon Saint-Pierre og Miquelon Territorialkollektiv siden 1985; oversjøisk samfunn siden 2003.
Wallis og Futuna Wallis og Futuna Oversjøisk område siden 1961; oversjøisk samfunn siden 2003.

Nederland[rediger | rediger kilde]

Country Administration
Aruba Aruba Definert som «land» i Kongeriket Nederlandene i Statutt for Kongeriket Nederlandene. Aruba beholdt fullverdig autonomi i innenrikssaker ved løsrivelsen fra De nederlandske Antillene i 1986. Curaçao og Sint Maarten var deler av De nederlandske Antillene til denne statsdannelsen ble oppløst i oktober 2010. Myndighetene i Kongeriket Nederlandene tilsvarer i stor grad myndighetene i Nederland og er ansvarlig for forsvaret, utenriksanliggende og lovgivning rundt statsborgerskap. Disse tre er en del av Kongeriket Nederlandene, men ikke av Den europeiske union selv om innbyggerne innehar unionsborgerskap av Den europeiske union.
Curaçao Curaçao
Sint Maarten Sint Maarten

New Zealand[rediger | rediger kilde]

In free association Administrasjon
Cookøyene Cookøyene Selvstyrt i fri tilknytning til New Zealand siden 1965. Cookøyene er helt ansvarlig for deres egne indre anliggender; New Zealand, i konsultasjon, opprettholder en del ansvar for eksterne affærer og forsvar. Per 2005 har Cookøyene diplomatiske relasjoner i sitt eget navn med 18 land.
Niue Niue Selvstyrt i fri tilknytning til New Zealand siden 1974. Niue er fullstendig ansvarlig for sine indre anliggender; New Zealand beholder ansvar for eksterne affærer og forsvar. New Zealands ansvarsområder overdrar ingen rettigheter av kontroll og utøves ved forespørsel fra regjeringen på Niue.
Territorium Administrasjon
Tokelau Tokelau Selvstyrt i fri tilknytning til New Zealand. Ettersom det beveger seg mot fri tilknytning med New Zealand, har Tokelau og New Zealand blitt enige om et utkast til forfatning. En FN-støttet folkeavstemning om selvstyre i februar 2006 førte ikke til det nødvendige to-tredjedelers flertall for å endre den nåværende politiske status. En annen folkeavstemning i oktober 2007 feilet også i å få to-tredjedelers flertall.
New Zealand Ross Dependency # New Zealands antarktiske krav.

Norge[rediger | rediger kilde]

Biland Administrasjon
Norge Bouvetøya # Biland administrert fra Oslo ved Polaravdelingen i Justis- og politidepartementet.
Norge Peter I Øy # Biland (omfattes av Antarktis-traktaten) administrert fra Oslo ved Polaravdelingen i Justis- og politidepartementet.
Norge Dronning Maud Land #

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

Oversjøiske territorier Administrasjon
Anguilla Anguilla Britisk oversjøisk territorium.
Bermuda Bermuda Britisk oversjøisk territorium selvstyrt område slik det er definert av Storbritannia.
Britisk Antarktis' flagg Britisk Antarktis # Storbritannias krav på Antarktis.
Det britiske territoriet i Indiahavet Det britiske territoriet i Indiahavet # Britisk oversjøisk område administrert av en kommisjonær bosatt i Foreign and Commonwealth Office, det vil si Fremmed- og Samveldekontoret, London.
De britiske Jomfruøyene De britiske jomfruøyene Britisk oversjøisk territorium med indre selvstyre.
Caymanøyene Caymanøyene Britisk oversjøisk territorium.
Falklandsøyene Falklandsøyene Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Argentina.
Gibraltar Gibraltar Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Spania.
Montserrat Montserrat Britisk oversjøisk territorium.
Pitcairnøyene Pitcairnøyene
St. Helena St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha Britisk oversjøisk territorium.
Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyenes flagg Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene # Britisk oversjøisk territorium, også krevd av Argentina. Administrert fra Falklandsøyene av guvernøren av Falklandøyene som representant av den britiske monarken.
Turks- og Caicosøyene Turks- og Caicosøyene Britisk oversjøisk territorium.
Sovereign Base Areas Administrasjon
Storbritannia Akrotiri og Dekelia Britisk oversjøisk territorium administrert av sjefen for de britiske styrker på Kypros. Merk at SBAs er hovedsakelig krevd som militære baser og ikke som ordinære avhengige områder.
Kronbesittelse Administrasjon
Guernsey Guernsey Britiske kronbesittelser
Jersey Jersey
Man Man

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Statistisk årbok 2012. Oversikt over geografiske forhold Statistisk sentralbyrå
  2. ^ a b c First Assistant Secretary, Territories Division (30. januar 2008). «Territories of Australia». Attorney-General's Department. Besøkt 7. februar 2008. ««The Federal Government, through the Attorney-General's Department administers Ashmore and Cartier Islands, Christmas Island, the Cocos (Keeling) Islands, the Coral Sea Islands, Jervis Bay, and Norfolk Island as Territories.»» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]