Wikipedia:Ukens artikkel/2019

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021


Uke 1, 2019

Professor Olav Heggstad i 1940.

Olav Heggstad (1877–1954) var fra 1912 professor i vassbygging ved NTH.

Heggstad ble i 1907 leder for bygging av dammer og tunneler til Vemork og Såheim kraftstasjoner på Rjukan. Heggstad var en av flere unge ingeniører som Sam Eyde benyttet seg av ved oppbyggingen av Norsk Hydro. På den tiden Heggstad ble ansatt som professor på NTH, hadde han sitt eget konsulentkontor for vannkraft med rundt 30 ansatte. NTH-professorene så før 1921 ingen konflikter mellom sitt vitenskapelige arbeid og denne typen virksomhet.

Størsteparten av sitt liv var Heggstad professor i faget vassbygging ved NTH, og utdannet sivilingeniørene som i mellom- og etterkrigstiden bygget opp landets kraftforsyning. Han hørte således til den første generasjon professorer ved oppstarten av Norges tekniske høgskole i 1910. Han var dessuten rektor 1929–1932 og 1942–1945. Han gikk av som rektor samme dag som krigen var over. Les mer …

Uke 2, 2019

Italias lagoppstilling mot England under EM i fotball 2012.

Italias herrelandslag i fotball administreres av Federazione Italiana Giuoco Calcio, som ble stiftet i 1898 og ble medlem av FIFA i 1905. Landslaget spilte sin første kamp i 1910.

Italia har deltatt i 17 VM-sluttspill, og har vunnet VM fire ganger: i 1934, 1938, 1982 og 2006. I tillegg tok de sølv i 1970 og 1994. Italia har også vunnet EM i 1968 og vært finalist i 2000 og 2012. Dette gjør Italia til et av verdens mestvinnende landslag.

Nasjonalstadion er Stadio Olimpico i Roma, men den brukes sjelden til kvalifiseringskamper. I stedet spiller Italia i forskjellige byer. Italia spiller i blå overdeler og hvite bukser. Les mer …

Uke 3, 2019

Poster til filmen

Star Wars: The Force Awakens er en science fiction-film fra 2015 og den syvende filmen i Star Wars-serien. Daisy Ridley og John Boyega spiller hovedrollene. Flere skuespillere fra tidligere Star Wars-filmer gjentok også rollene sine.

Historien foregår cirka 30 år etter hendelsene i Jediridderen vender tilbake (1983) og skildrer kampen mellom motstandsbevegelsen og militærmakten First Order. Motstandspiloten Poe Dameron gjemmer et kart med informasjon om Luke Skywalkers oppholdssted i droiden BB-8. Den blir funnet av skraphandleren Rey (Ridley), som sammen med stormtrooperen Finn (Boyega) prøver å returnere droiden til motstandsbevegelsen.

Filmen hadde verdenspremiere 14. desember 2015. Den er den tredje mest innbringende filmen på verdensbasis og ble nominert til fem Oscar-priser. Filmen er den første i en planlagt tredje Star Wars-trilogi, og den ble etterfulgt av Star Wars: The Last Jedi i 2017. les mer …

Uke 4, 2019

IElvemusling er en sterkt truet art, og Norge har et særlig ansvar for arten

Elvemusling eller elveperlemusling er en nyreformet perlebærende musling som finnes i næringsfattig temperert, rennende ferskvann på den nordlige halvkule.

Elvemuslingen er internasjonalt sterkt truet av utryddelse, som følge av forsuring og opphopning av næringsstoffer i vassdragene, hovedsakelig på grunn av avrenning fra dyrket mark og andre menneskeskapte forandringer. Arten har alt blitt utryddet fra store deler av sitt naturlige utbredelsesområde. De største bestandene i dag befinner seg i Norge og Russland.

I Norge har fylkesmannen i Trøndelag nasjonalt ansvar for forvaltningen av elvemuslingen, som er en ansvarsart for Norge. Elvemuslingen er en viktig indikatorart på vannkvaliteten i elvene og en nøkkelart, fordi den har stor effekt på økosystemet der den lever. Den renser nemlig vannet. Derfor er den også en paraplyart, som svært mange andre arter er avhengig av. Les mer …

Uke 5, 2019

Angela Merkel vært Tysklands kansler siden 2005.

Liste over Tysklands kanslere omfatter regjeringsledere fra Otto von Bismarck til Angela Merkel. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland er leder for Tysklands regjering.

Kanslerens stilling har skiftet under landets ulike politiske styresett. Under keiserriket (1871–1918) sto rikskansleren og de øvrige embetsmenn ansvarlig overfor keiseren. Weimarrepublikken (1918–1933) var et parlamentarisk demokrati. Fra 1930 ble imidlertid parlamentarismen i realiteten opphevet. I den nasjonalsosialistiske perioden (1933–1945) var det diktatur i Tyskland. Forbundsrepublikken Tyskland ble grunnlagt 23. mai 1949, igjen som et parlamentarisk demokrati. Konrad Adenauer tiltrådte som landets første forbundskansler. Les mer …

Uke 6, 2019

Kong Harald taler i Sametinget

Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler. Mer snevert brukes begrepet «fornorsking» om den aktive statlige assimileringspolitikken som ble vedtatt fra 1851 og gjennomført på ulike samfunnsområder fram til 1980-årene.

Assimileringen startet allerede på 1700-tallet, med en klart teologisk og religiøs motivasjon. På 1800-tallet fikk politikken et mer sosialdarwinistisk og nasjonalistisk preg, der samer ble ansett som primitive som måtte underordnes den siviliserte norske majoritetskulturen. Hensikten med den norske stats omfattende assimileringspolitikk overfor samer og kvener, var å utslette kultur, språk, historie og tradisjoner knyttet til opplevelsen av samisk eller finsk/kvensk identitet. Det gjaldt både for enkeltindivider og for samer og kvener som folkegrupper. I 1997 beklaget Harald V fornorskingspolitikken, som den første på vegne av norske myndigheter. Les mer…

Uke 7, 2019

I gorillaens rike handler om Dian Fosseys forskning på fjellgorillaer.

I gorillaens rike (Gorillas in the Mist) er en amerikansk biografisk dramafilm fra 1988, regissert av Michael Apted. Filmen handler om den amerikanske zoologen Dian Fossey (spilt av Sigourney Weaver), som i 1966 drar til Rwanda for å studere de sjeldne fjellgorillaene i området. Sammen med Sembagare (John Omirah Miluwi) legger hun ut på en reise for å finne gorillaflokkene, men underveis truer en rekke ytre faktorer ekspedisjonen.

Filmen ble godt mottatt av kritikerne og ble nominert til fem Oscar-priser i 1989. Les mer …

Uke 8, 2019

Kiyohiko Azuma har laget serien siden 2003

Yotsuba&! er en japansk komedie-mangaserie som blir skrevet og tegnet av Kiyohiko Azuma. Serien begynte i mars 2003. I serien skildres hverdagseventyrene til en ung jente som heter Yotsuba Koiwai, mens hun lærer om verden rundt seg sammen med faren sin. Serien er humoristisk, og humoren er basert på Yotsubas barnslighet og uvitenhet.

Serien har blitt rost for å ha en ren stil, detaljerte tegninger, lystig tone og komiske skildringer. I tillegg har figurene i serien blitt rost for å være eksentriske, men likevel realistiske. Den engelske versjonen ble listet opp som en av de 20 beste tegneseriene i 2005 av Publishers Weekly, mens The Comics Journal listet den opp som en av de beste i 2006. Les mer …

Uke 9, 2019

Fra havna i Svolvær

Lofotfisket er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge. Fisket starter i januar og varer til ut i april. I denne perioden søker fisken inn til kysten for å gyte. Siden vikingtiden har lofotfisket hatt stor betydning da tørrfisk i førmoderne tid var Norges klart største eksportøkonomi. Største totalfangst for lofotfisket var i 1947, da det ble dratt opp 145 000 tonn skrei. Store variasjoner er vanlige. Lofotfisket i sesongen 2017 oppnådde en total førstehåndsverdi på rundt én milliard kroner.

Gytefeltene strekker seg fra Lopphavet i nord til Trøndelag i sør, mens de viktigste fiskefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst. Skrei er gytende torsk som om vinteren og våren samles i store mengder på kystbankene og i visse fjorder på strekningen mellom Haugesund og Sørøya i Finnmark.

Lofotfisket har vært den viktigste inntektskilden for fiskere i Nord-Norge. I 1933 deltok rundt 32 000 mann i lofotfisket. I 1958 var antallet sunket til 12 000 mann, og fra 1970-årene til i dag har antallet variert mellom 2500 og 5000. Les mer …

Uke 10, 2019

Weiss skrev selvbiografier, romaner, skuespill, politiske essays, og reiseskildringer

Louise Weiss (1893–1983) var en fransk forfatter, journalist, suffragett og politiker.

Weiss var 1918–1934 redaktør for L'Europe nouvelle, et uketidsskrift for utenrikspolitiske, økonomiske og litterære spørsmål. Hun var aktiv i kampen for kvinnelig stemmerett i Frankrike (innført 1944), og tok da i bruk oppsiktsvekkende virkemidler. I 1930 startet hun fredshøgskolen Nouvelle Ecole de la Paix, og var allerede i mellomkrigstiden en forkjemper for europeisk integrasjon. I 1979 ble hun, i en alder av 86 år, valgt til Europaparlamentet. Europaparlamentets hovedbygning i Strasbourg er oppkalt etter henne. Les mer …

Uke 11, 2019

Marshall PED.png

Etterspørselens priselastisitet er i mikroøkonomi et mål på prisfølsomhet. Nærmere bestemt måler etterspørselens priselastisitet hvor mange prosent etterspørselen etter et gode endres når prisen endres med 1 %. Et gode kan her forstås som en vare eller tjeneste, og man forutsetter at alle andre faktorer holdes konstant.

Priselastisiteter er nesten bestandig negative, det vil si at etterspørselen etter et gode går ned når prisen øker, og vice versa. Bare varer som ikke følger loven om etterspørsel, slik som Veblen-goder og Giffen-goder, har positiv priselastisitet. Etterspørselen etter et gode kalles elastisk (eller relativt elastisk) når den prosentvise endringen i etterspørsel er større enn den prosentvise endringen i pris. Les mer …

Uke 12, 2019

Andesflamingoer.

Flamingoer er en familie med spesielt langhalsede, langbeinte, storvokste og sosiale semiakvatiske filteretende vadefugler, som lever i store, grunne alkaliske og saline innsjøer og muddersoner i Afrika, Eurasia og Amerika.

Flamingoene er en usedvanlig gruppe med fugler, som er utrustet med et eiendommelig nebb (undernebbet er kraftigere enn overnebbet og har en karakteristisk «knekk» rundt midten) og et spiseapparatus som savner sidestykke blant fuglene. De er hardføre og har tilpasset seg og trives under forhold kun et fåtall andre arter kan tåle. Allikevel er de storslåtte og vakre. De kan samle seg i horder som kan overstige en million individer. Når kurtisen tar til marsjerer de store fuglene i tusentall og gir en oppvisning i synkronhandlinger knapt noen har sett maken til. Les mer …

Uke 13, 2019

Mennesker med Aspergers syndrom har ofte en intens interesse for ett bestemt tema, slik som denne guttens fascinasjon for molekylære strukturer.

Aspergers syndrom er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autismespekterforstyrrelse) i diagnosesystemet ICD-10. Syndromet karakteriseres i likhet med autisme av problemer med sosialt samspill, kombinert med et begrenset mønster av atferd, men skiller seg fra autisme først og fremst ved normal intelligens og språklig utvikling.

Aspergers syndrom er oppkalt etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger som i 1944 beskrev barn i sin praksis. 50 år senere ble tilstanden formulert i en diagnose. Diagnosen er omstridt. I hvor stor grad Aspergers syndrom er forskjellig fra høytfungerende autisme er omdiskutert. Det har blitt foreslått å fjerne diagnosen og i stedet benytte den generelle diagnosen autismespekterforstyrrelse, der en heller skiller mellom ulike grader av lidelsen.

De fleste opplever at tilstanden blir bedre med årene, men redusert sosial tilpasningsevne vedvarer ofte i voksen alder. Det har blitt hevdet at tilstanden er en form for annerledeshet, mer enn en funksjonshemming som må behandles eller kureres. Les mer …

Uke 14, 2019

Fyret ble avfolket i 1978

Skomvær fyr er et kystfyr som ligger på den lille øya Skomvær sør for Røst, ytterst i Lofoten. Fyrstasjonen ble bygd over to år fra 1886 til 1887. Fyret har et 31,7 meter høyt støpejernstårn.

Fyrstasjonen ble fredet som et kulturminne i 1999. Den ble gjort kjent blant annet av maleren Theodor Kittelsen, som bodde der fra høsten 1887 til våren 1889. Fyret hadde gitt navn til seilskuta «Skomvær», som sangeren og journalisten Erik Bye her sang om. To senere redningsskøyter har på samme måte navn etter fyret. Les mer …

Uke 15, 2019

Instrumenter brukt i barokken; Dreielire, gambe, lutt, fiolin, gitar og cembalo.

Barokken i europeisk musikkhistorie var en periode fra omtrent 1600 til rundt 1750. Perioden overtok for renessansen, og var et stort skille musikalsk. Allerede fra tidlig av kom nye musikkstiler som operaer, kantater, verdslige sonater, fuger og oratorier. I barokken ble musikken langt mer dominerende enn i renessansen, der den som oftest støttet opp om sang. Blant de mange utviklingene innen barokken var generalbass, det første tilfellet av en klar basslinje for å holde takten. Musikkstykkene utviklet seg og ble mer kompliserte, blant annet inneholdt de kontrapunkt for å skape kontrast mellom de forskjellige stemmene. I barokken gikk ledende komponister også over fra modale skalaer til tonale, det vil si over til dur og moll.

Barokken var også en tid der musikkinstrumentene utviklet seg. Blant strykere ble de bredskuldrede instrumentene i fiolinfamilien konkurrenter til de smalskuldrede i gambefamilien. Fiolin, bratsj og cello ble nye instrumenter. Treblåserinstrumenter som chalumeau og barokkobo var med på å forandre lybildet med større rekkevidde og høyere volum.

Blant komponistene i barokken, var det i begynnelsen særlig italienske som dominerte, blant dem var Claudio Monteverdi toneangivende fra tidlig av. Senere kom det komponister i flere land, og mot slutten dominerte tyske komponister som Bach, Händel og Telemann sammen med italienske som Vivaldi og Scarlatti.Les mer …

Uke 16, 2019

Heiko Maas har vært tysk utenriksminister siden mars 2018

Listen over Tysklands utenriksministre omfatter embetsmenn og politikere som har vært ledere av tysk utenrikspolitikk på føderalt nivå.

Den første politisk ansvarlige minister som leder av Tysklands utenriksdepartement, kom med Weimarrepublikkens første regjering. Gustav Stresemann hadde lengst tjenestetid som utenriksminister (1923–1929) under Weimarrepublikken. Etter krigen fikk Tyskland igjen utenrikspolitisk handleevne i 1951. Det var i første omgang kansleren selv, Konrad Adenauer, som ledet departementet. Hans-Dietrich Genscher var utenriksminister 1974–1992, med et kort avbrudd i 1982. Han er med det en av de lengstsittende utenriksministre i verden. Les mer …

Uke 17, 2019

Isbjørnens reduserte livsgrunnlag på grunn av redusert sjøis er blitt et symbol på konsekvenser av global oppvarming. Foto: Andreas Weith

Konsekvenser av global oppvarming er mange og alvorlige. Både for mennesker og miljø forventes store forandringer frem mot år 2100 og etter den tid. Den pågående globale oppvarmingen er forventet å gi betydelig høyere globale gjennomsnittstemperaturer i forhold til førindustrielle verdier.

Dette har, og vil få, konsekvenser som havnivåstigning, tilbaketrekning av isbreer, endring av klimasoner, vegetasjonssoner og habitater, endringer av nedbørsmønstre, sterkere eller hyppigere ekstremvær, og spredning av parasitter og tropiske sykdommer. Dette igjen gir flere menneskelige utfordringer. Les mer …

Uke 18, 2019

En gifteferdig ung pike presenteres. Maleri fra 1889.

Terem var egne avdelinger der adelskvinner levde isolert i russiske herskapshus og slott. Det er uvisst hvor og når praksisen oppstod, men terem var i bruk frem til 1718, da Peter den store forbød dem. Direkte oversatt betyr ordet «tårn», og kvinneboligene, som også ble omtalt som «høye terem», befant seg ofte i tårn eller høyloftede toppetasjer. Terem brukes også som begrep, når historikere omtaler segregering av russiske adelskvinner. Dette fenomenet nådde sitt høydepunkt mot slutten av 1600-tallet.

Restriksjonene for kongelige og adelige kvinner gjaldt ikke bare at de var isolert i egne leiligheter. De hadde heller ikke anledning til å omgås menn utenom sin nære familie, og hvis de forlot teremet var de kledd i høyhalsede, langermede, vide klær, og var ofte tilslørt. Les mer …

Uke 19, 2019

Ringo Starr i 2013

Ringo Starr (født 1940) er en britisk popmusiker, sanger, låtskriver og filmskuespiller. Han var trommeslager i The Beatles. Han er med i Rock and Roll Hall of Fame både som medlem av The Beatles og på egen hånd. I 2018 ble han adlet til Knight Bachelor for sin innsats for musikken.

Etter The Beatles-perioden var Starr tidlig ute med soloalbum, og de første tre årene hadde han en rekke hits. Platesalget ble imidlertid dårlige og dårligere fra omtent 1975, og i 1983 fikk han ikke gitt ut sitt nyeste album. Han hadde også en viss skuespillerkarriere, og i 1980-årene jobbet han med barneprogrammer, da særlig fortellerstemmen i Lokomotivet Thomas og vennene hans. Starr slet lenge med alkoholisme, men gikk på avrusning i 1988 og har siden holdt seg edru. Les mer …

Uke 20, 2019

James Watt malt av Henry Howard ca 1797

James Watt (1736–1819) var en britisk oppfinner, mekanisk ingeniør og instrumentmaker. Hans forbedringer av «atmosfæremotoren» (dampmaskinen) var avgjørende for endringene som fulgte av den industrielle revolusjon, både i Storbritannia og i resten av verden.

Mens han arbeidet som instrumentmaker ved Universitet i Glasgow, ble Watt interessert i dampmaskinens teknologi. Han innså at samtidens utforming av maskinen sløste bort mye energi ved gjentatt avkjøling og oppvarming. Watt forbedret designet, med adskilt dampkondensator som førte til reduksjon av energitapet og forbedret kraften, effektiviteten og kost-nytte-effekten av dampmaskiner. Til sist tilpasset han sin maskin til å produsere dreiebevegelse, noe som utvidet dens bruksmuligheter langt ut over det å kun pumpe vann. Les mer …

Uke 21, 2019

Europaparlamentets logo

Europaparlamentet er en av EUs institusjoner. Det vedtar sammen med Rådet EUs lover og budsjett. Parlamentet velger Europakommisjonens president og kontrollerer Europakommisjonen. Det ledes av Europaparlamentets president, som er det høyest rangerte vervet i EU.

Europaparlamentet består av 751 representanter som velges ved alminnelige og direkte valg hvert femte år. Hvert medlemsland får minst seks, maksimalt 96 representanter i parlamentet. Representantene er organisert i åtte politiske grupper etter politisk ideologi, på tvers av medlemslandene. Et mindre antall representanter står utenfor de politiske gruppene. Det første direkte valg til Europaparlamentet ble avholdt i 1979. Les mer …

Uke 22, 2019

Første side av Beowulf, som foreligger i den ødelagte manuskriptsamlingen Nowellkodeksen..

Angelsaksisk litteratur eller gammelengelsk litteratur er den litteraturen som ble skrevet på angelsaksisk i løpet av Englands 600 års angelsaksiske periode, fra 400-tallet og fram til 1066. Disse tekstene omfatter sjangre som episk poesi, helgenbiografier, prekener, bibeloversettelser, lovverk, krøniker, gåter og andre. I alt er det blitt bevart rundt 400 manuskripter fra denne perioden.

Et av de viktigste verkene fra den angelsaksiske perioden er diktet Beowulf som har fått en status i England som et nasjonalepos. Den angelsaksiske krønike er betydningsfullt som en historisk dokumentasjon av perioden, mens det korte religiøse diktet Cædmons hymne fra 600-tallet er det eldste bevarte litterære verket på engelsk. Les mer …

Uke 23, 2019

Portman i 2013.

Natalie Portmans filmografi er en oversikt over filmer som den amerikanske skuespilleren Natalie Portman (født 1981) medvirker i. Per mai 2019 omfatter filmografien 43 spillefilmer og tre kortfilmer, i tillegg til arbeid som filmprodusent og filmregissør og noen få opptredener i teateroppsetninger.

Portman filmdebuterte i Léon (1994). Portman ble verdenskjent for rollen som Padmé Amidala i Star Wars på 2000-tallet, og mottok både en Golden Globe og en Oscarnominasjon for sin rolle i Closer. Hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for sin rolle i Black Swan. I tillegg vant hun fire andre priser for rollen.

Hun har spilt Jane Foster i superheltfilmene Thor, Thor: The Dark World og Avengers: Endgame, og har siden spilt i Terrence Malick-filmene Knight of Cups og Song to Song. Portman ble nominert til en ny Oscar for rollen som førstedame Jackie Kennedy i Jackie (2016). Hun fikk også god kritikk for rollen i Vox Lux (2018). Les mer …

Uke 24, 2019

Ulefos Hovedgaard

Ulefoss er et tettsted og administrasjonssenter i Nome kommune i Telemark. Tettstedet har navn etter Ulefossen der Eidselva løper ut i Norsjø.

Ulefos Hovedgaard har vært i familien Aalls eie fra 1775, men herregården ble på 1960-tallet overtatt av en stiftelse og administreres i dag av Telemark Museum. Ulefoss er et gammelt industrisamfunn, med en av Nordens eldste industribedrifter, Ulefos Jærnverk. Rettighetene til vannkraften fra Ulefossen er delt mellom de to familiene Cappelen og Aall. Vannkraften var, sammen med mulighetene for å fløte tømmer og frakte varer langs Bandakvassdraget (Telemarkskanalen), utgangspunktet for den tidlige industrialiseringen i området. Les mer …

Uke 25, 2019

lenke=:no::Henri d'Orléans (1908–1999)

Henri d'Orléans (1908–1999) var direkte etterkommer av Frankrikes siste konge Ludvig Filip av Orléans og var mellom 1940 og 1999 overhodet for huset Orléans. Han var derved orléanistenes pretendent til den franske tronen, under kongenavnet «Henri VI».

I perioden 1924–1950 forbød den franske eksilloven han å oppholde seg på fransk jord og å engasjere seg militært. Til tross for dette var han flere ganger ulovlig i Frankrike og innrullert i Fremmedlegionen da krigen brøt ut. Både Laval og de Gaulle skal da ha tilbudt han en stilling, men han valgte å bli på familiens plantasjer i Marokko.

Han var redaktør for en rekke nyhetsbrev og dagblad og inspirerte slik en ny generasjon rojalister, som Nouvelle Action Royaliste, til å ta avstand fra rasisme og vold og omfavne de demokratiske verdiene. Han hadde også personlig kontakt med en rekke statsledere, men det er hans forhold til president Charles de Gaulle som er mest kjent og omdiskutert. Hans ukonvensjonelle forvaltning av familiens historiske arv og stadige endringer i arverekkefølgen førte til at han gjentatte ganger havnet i konflikt med flere av sine elleve barn. Les mer …

Uke 26, 2019

Viknas kommunevåpen er tre lakser på blå bunn

Vikna er en kommune i Ytre Namdalen i Trøndelag. Vikna består av nærmere 6 000 øyer, holmer og skjær, hvorav de største er Ytre Vikna, Mellom-Vikna og Inner-Vikna. Kommunen har rundt 4 400 innbyggere, hvorav 3 100 i småbyen Rørvik, den største fiskerihavnen på Trøndelagskysten.

Skreifisket i Viknaværene har tradisjonelt vært blant de viktigste langs kysten etter lofotfisket. Fiskerbøndene i Vikna drev vekselbruk mellom jordbruk og kystnært fiske, men disse næringsveiene har blitt utviklet mer hver for seg. Vikna er blant de største fiskeri- og havbrukskommunene i Trøndelag med store oppdretts-, mottaks- og slakteribedrifter. Kystkultursenteret Norveg og de vernede fiskeværene Sør-Gjæslingan og Nordøyan er kjente turistmål.

Vikna og Nærøy kommuner blir slått sammen til Nærøysund kommune i 2020. Les mer …

Uke 27, 2019

Munkegaten med Harmonien t.h. (1815)

Harmonien, også kalt Møllmannsgården, var et trepalé på Torvet i Trondheim. Bygningen var det største bolighuset som til da var bygget i byen, og ble oppført for lagmann Hans Ulrich Mølmann 1769–1773.

Trondheim hadde en storhetstid som handelsby fra midten av 1700-tallet til nærmere 1900. Bevarte håndverksgjenstander, spesielt sølvsmedarbeider, er på et høyt europeisk nivå, og innen arkitekturen var det en tid for bygging av storslåtte lystgårder og bypaleer. Klubselskabet «Harmonien» ble leietager av deler av bygningen i 1821, og kjøpte eiendommen i 1825.

Harmonien var det første av de fire store trepaleene som ble bygget ved Torvet i siste halvdel av 1700-tallet. De tre andre, Hornemansgården, Sommergården (Svaneapoteket) og Stiftsgården står fortsatt, mens Harmonien ble totalskadet av brann i 1942 og deretter revet. Les mer …

Uke 28, 2019

Barbra Streisand i 2013

Barbra Streisand (født 1942) er en amerikansk-jødisk skuespiller, filmregissør, komponist og sangartist.

Streisand vant en Grammy i 1963 for debutalbumet The Barbra Streisand Album. Hun spilte deretter inn flere plater med kabaret- og teatermusikk. Hun vant en Oscar for beste sang med «Evergreen» fra En stjerne blir født (1976) og ble den første kvinnen som vant Oscar for å komponere en låt. I 1983 ble hun den første kvinnen som produserte, regisserte, skrev manuset til og selv spilte i en stor studiofilm: Yentl, som vant Oscar for beste originalmusikk. Filmen vant også en Golden Globe for beste musikal, og Streisand ble den første kvinnelige regissøren som vant Golden Globe for beste regi.

Hun har en stjerne på Hollywood Walk of Fame, og er den første musikeren som har toppet USAs albumliste i seks tiår. Les mer …

Uke 29, 2019

Grip fyr ble fredet i 2000

Grip fyr er et fyr på skjæret Bratthårskollen på Nordmøre. Skjæret er det nordligste i gruppen med øyer, holmer og skjær som utgjør den tidligere Grip kommune, siden 1964 en del av Kristiansund kommune.

Grip fyr ble bygget i 1888, og består av et støpejernstårn plassert på et høyt fundament av hugget stein. Det er med sine 44 meter Norges nest høyeste fyrtårn, bare slått av Sletringen fyr i Trøndelag.

Da det ble planlagt og bygget, ble plasseringen sett på som den mest utfordrende for en fyrstasjon. I tillegg til fyrtårnet består stasjonen av et hvelvet betongnaust og to landinger. Landingsforholdene er vanskelige, og Grip er en av landets mest særpregede fyrstasjoner med sin dramatiske beliggenhet. I verneplanen for fyr peker Riksantikvaren på at fyrstasjonen har relativt høy aldersverdi og stor grad av opprinnelighet, og at fyret inngår i det helhetlige kulturminnemiljøet på Grip. Grip fyr ble avfolket og automatisert i 1977. Les mer …

Uke 30, 2019

Edvard Grieg ca. 1876

Peer Gynt, opus 23 av Edvard Grieg er scenemusikk skrevet til Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt (1867). Musikken ble komponert 1874–1875 og ble første gang framført i en oppsetning av Peer Gynt på Christiania Theater den 24. februar 1876.

Peer Gynt-musikken ble for alvor kjent for det internasjonale publikumet gjennom de to orkestersuitene Grieg senere laget basert på scenemusikken: Peer Gynt-suite nr. 1, opus 46 (utgitt i 1888) og Peer Gynt-suite nr. 2, opus 55 (utgitt i 1893). Hver av suitene inneholder fire av stykkene fra scenemusikken; velkjente stykker som «Morgenstemning», «Åses død», «Anitras dans» og «I Dovregubbens hall» (som utgjør Peer Gynt-suite nr. 1) og «Solveigs sang» (4. sats i Peer Gynt-suite nr. 2). Les mer …

Uke 31, 2019

Konstantin den store innførte kristendommen i imperiet og flyttet romerrikets hovedstad fra Roma til den byen som fikk hans navn – Konstantinopel – i 330.

Liste over østromerske keisere begynner med at Konstantin den store ga byen Konstantinopel status som romerrikets hovedstad i 330. Keiserne fra 330 til 395 styrte hele Romerriket derfra. I 395 døde keiser Theodosius og imperiet ble permanent delt i to med Theodosius' to sønner som keiser i hvert sitt rike, Vestromerriket og Østromerriket. Vestromerriket gikk til grunne under de store folkevandringene på 400-tallet.

Selv om det katolske Vest-Europa anerkjente Østromerriket som Romerrikets arvtaker i flere århundrer, kom et brudd etter kroningen av keiserinne Irene i Østromerriket. Etter pavekirkens mening kunne ikke en kvinne være berettiget til keisertronen. Det endelige bruddet mellom den katolske kirke og den ortodokse kirken kom med det store skisma i 1054.

I perioden 1204 til 1261 var Konstantinopel okkupert av styrker fra Det fjerde korstog og riket ble betegnet som Det latinske riket. Det oppsto da tre statsdannelser, Nikea, Epirus og Trapezunt-riket, som alle hevdet å være Østromerrikets arvtaker. I 1261 inntok Nikeas keiser Mikael VIII Konstantinopel og imperiet var gjenopprettet. I 1453 ble Konstantinopel erobret av Det osmanske rike, og Østromerriket ble aldri gjenopprettet. Les mer …

Uke 32, 2019

Alexander Rybak vant ESC med «Fairytale» i 2009

Norge i Eurovision Song Contest begynte med deltakelsen i 1960. Norge har vunnet Eurovision Song Contest tre ganger, men samtidig kommet på sisteplass i en finale elleve ganger – mer enn noe annet land. Norge har i tillegg fått null poeng fire ganger, bare Østerrike har like mange.

Den lange rekken med dårlige plasseringer i 1960- og 1970-årene tok brått slutt i 1985, da Bobbysocks vant med «La det swinge». Neste seier kom i 1995 med Secret Garden og «Nocturne», og deretter i 2009 med Alexander Rybaks «Fairytale». Norge har arrangert konkurransen tre ganger: Grieghallen i Bergen i 1986, Oslo Spektrum i 1996 og Telenor Arena i Bærum i 2010. Det er NRK som sender konkurransen i Norge, og som står bak den nasjonale sangkonkurransen Melodi Grand Prix. Vinneren får representere Norge i Eurovision Song Contest. Les mer …

Uke 33, 2019

Under en skogbrann i Bitterroot National Forest i Montana i 2000 fanget fotografen to wapitihjorter som søker ly i elva Bitterroot River. Foto: John McColgan

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Slike branner kan – i tillegg til å forstyrre naturens gang – kreve menneskeliv, ødelegge hus og jordbruksområder og forårsake store utslipp av klimagasser.

Det er en mobil brann, som kan forflytte seg raskt og utgjør en annerledes utfordring for slokkemanskaper enn de fleste andre branner. Ca. 90 % av skogbrannene er menneskeskapt og skyldes ildspåsettelse, uforsiktig omgang med ild, gnister fra jernbane eller annen næringsvirksomhet. Etterhogst-branner er skogbranner som skyldes hogst, eller som blir kraftigere enn de ellers ville ha blitt på grunn av forutgående hogst. Skogbranner kan ha naturlige årsaker (særlig lynnedslag), og skogbranner har vært naturlige deler av mange økosystemer lenge før menneskene kom. El Niño, hetebølger og tørke bidrar til at det blir flere og større skogbranner. Les mer her.

Uke 34, 2019

Det begynte raskt å brenne mellom tankene.

Lillestrømulykken var en kollisjon mellom to godstog natt til 5. april 2000 på Lillestrøm stasjon like utenfor Oslo. Et tog som fraktet propan mistet bremsekraft og kolliderte med et ventende tog. Det begynte å lekke propan, og det oppsto brann. Det var stor fare for at gassen i tankene skulle eksplodere, noe som ville ført til enorme ødeleggelser og flere enn hundre omkomne og skadde. Helt frem til ettermiddagen 9. april 2000 var situasjonen svært farlig, og 2000 mennesker ble evakuert fra Lillestrøm sentrum. Situasjonen ble løst ved at gassen ble ført ut av tankene og brent kontrollert, samtidig som tankene ble nedkjølt for å hindre for høyt trykk. For å få til tømmingen måtte blant annet sveisere montere nye ventiler for gassen.

Situasjonen omtales som den farligste propangass-situasjonen i Europa noensinne. Kommisjonen som gransket ulykken i ettertid slo fast at «man med stor sannsynlighet var mindre enn en time fra en katastrofe vi ikke har sett maken til i Norge i fredstid». Les mer her

Uke 35, 2019

Malaysia.

Malaysia er et føderalt, konstitusjonelt valgmonarki i Sørøst-Asia, med tretten delstater. Sørkinahavet skiller det store landet i to deler, på den malayiske halvøy og på øya Borneo. Hovedstaden Kuala Lumpur ligger nordvest på fastlandet.

Den tropiske regnskogen i Malaysia er hjem for et rikt plante- og dyreliv med mange stedegne arter. På 1400-tallet utgjorde mesteparten av dagens Malaysia kongedømmet Malakka. Malakkastredet har i århundrer vært den viktigste handelsveien mellom Kina og India. Fra 1500-tallet var Malakka underlagt portugisisk og nederlandsk kolonistyre før britene i 1824 overtok kontrollen. Malaya-føderasjonen ble selvstendig fra i 1957, og staten Malaysia oppsto 1963.

Mer enn halvparten av befolkningen på 30 millioner er malayisktalende muslimer. En fjerdedel er malaysiske kinesere, som overveiende er buddhister og taler en mandarinkinesisk dialekt. Andre store befolkningsgrupper er malaysiske urfolk og indere. De etniske, språklige og religiøse skillelinjene har stor politisk betydning i Malaysia. Pressefriheten er begrenset. Malaysia er et nylig industrialisert land med en åpen markedsøkonomi. Den har blitt kalt en andregenerasjons tigerøkonomi. Les mer her

Uke 36, 2019

Harrison i 1974

George Harrison (1943–2001) var en britisk musiker og filmprodusent, best kjent som medlem i rockegruppen The Beatles.

Harrison var sologitarist i The Beatles. Det var John Lennon og Paul McCartney som skrev og sang førstestemme på de fleste Beatles-sangene, men Harrison skrev og/eller sang førstestemmen på et fåtall sanger på hvert eneste album. Blant disse sangene var «If I Needed Someone», «Taxman», «Within You Without You», «While My Guitar Gently Weeps», «Here Comes the Sun» og «Something».

I løpet av sin tid i The Beatles ble Harrison også interessert i både indisk musikk og hinduisme, og han bidro til en blomstrende interesse for indisk kultur i Vesten, men først og fremst skulle begge deler få viktige roller i Harrisons eget liv. Les mer her

Uke 37, 2019

Snublestein i Bratislava til minne om Pavol Rotter deportert til Lublin/Majdanek via Sered i 1942.

Holocaust i Slovakia var utryddelsen av jøder i Republikken Slovakia under andre verdenskrig. Fra mars til oktober 1942 ble 57 628 av landets omkring 90 000 jøder deportert til tilintetgjørelsesleirer (særlig Majdanek, Auschwitz og Sobibór) i det okkuperte Polen. Bare 300 av disse overlevde. Blant de overlevende var Rudolf Vrba som flyktet fra Auschwitz og skrev en detaljert rapport om forholdene. Deportasjonene ble utført av den tyskvennlige regjeringen under Jozef Tiso og Vojtech Tuka.

Det er unikt for Slovakia at regimet på egen hånd stanset deportasjonen og ikke etterkom press fra Tyskland om videre deportasjoner. Da tyske styrker tok kontroll over landet høsten 1944 ble ytterligere 13 000 deportert. Les mer her

Uke 38, 2019

von Ahnen var født 18. september 1606 og fyller 413 år i disse dager. Hurra for ham!

Preben von Ahnen (1606–1675) var en dansk-norsk embetsmann og militær. Han var av adelsslekt fra Pommern, kom til Norge i 1629 og ble utnevnt til lensherre for Nordlandene i 1646. Senere ble lenene avviklet og amtene innført, derved ble han den første amtmann i Nordlandene. I de 20 årene han hadde disse stillingene, utmerket han seg som administrator og militær, han utviklet flere næringer og ble privat en av landets største eiere av jordegods. I tillegg eide han jernverk; blant annet opprettet han Ulefos Jernværk sammen med svogeren Ove Gjedde. I slutten av sitt liv ble han amtmann i Bratsberg amt.

Ahnens militære bedrifter dreier seg spesielt om gjenerobringen av Trøndelag fra svenskene i 1658, kjent som Bjelkefeiden. Les mer her

Uke 39, 2019

Breen er stort sett mer enn 2 km tjukk

Grønlandsisen (grønlandsk: Sermersuaq) er verdens nest største platåbre (eller innlandsis), og dekker omtrent 85 % av Grønlands overflate. Den er delvis omkranset av høye fjell, men har også mange brearmer ut mot kysten. En stor del av isbreen ligger i Arktis, og selv på sommeren faller det meste av nedbøren som snø allerede i 300 meters høyde. Tykkelsen er for det meste over 2 km og over 3 km på det tykkeste. Med et volum på 2 850 000 km³ inneholder den nesten 10 % av alt ferskvann på jorden. Bare iskappene over Sørpolen er større enn Grønlandsisen.

Grønlandsisen har fått stor oppmerksomhet etter at en i 1990-årene ble klar over den store økningen i avrenning av smeltevann. Isens masse reduseres i stort omfang, noe som sees i sammenheng med global oppvarming. I perioden 2002–2012 var den årlige smeltingen 215 milliarder tonn vann per år. Les mer her.

Uke 40, 2019

Enkelt diagram som viser mekanismene for drivhuseffekten.

Drivhuseffekt er oppvarming av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. En forutsetning for drivhuseffekt er at atmosfæren inneholder drivhusgasser.

Den naturlige drivhuseffekten er en forutsetning for livet på jorden. Uten drivhuseffekten ville temperaturen på jorden i gjennomsnitt vært −18 °C, mens middeltemperaturen i virkeligheten er 15 °C. Betegnelsen drivhuseffekt er et bilde på at atmosfæren, i likhet med et drivhus, holder varmeenergien fra solstrålene innfanget.

På grunn av økning av klimagasser, spesielt CO2 fra energiproduksjon basert på fossile energikilder, har den naturlige drivhuseffekten blitt forsterket siden den industrielle revolusjon. Dette er årsaken til global oppvarming, som var på 0,85 °C i perioden 1880–2012. Selv om CO2 ikke er en spesielt kraftig klimagass, er den et klimapådriv som sammen med tilbakekoblingsmekanismer og dynamikken i klimasystemet kan øke oppvarmingen betydelig mer enn gassens bidrag alene skulle tilsi. Les mer her.

Uke 41, 2019

Rita Ottervik har vært ordfører siden 2003

Liste over ordførere i Trondheim viser alle ordførere i Trondheim siden innføringen av formannskapslovene av 1837.

Siden 1837 har 51 personer blitt valgt til ordførere i Trondheim. Ordførerne gjenspeiler i stor grad det kommunale selvstyrets og stemmerettens utvikling, idet de første var embedsmenn og kjøpmenn, mens man senere har fått en bredere sosial og demografisk sammensetning. Etter 1980 har tre kvinner blitt valgt til ordførere. Les mer her

Uke 42, 2019

Kommunevåpenet til Verran: «I blått en sølv båt med råseil og toppseil»

Liste over ordførere i Verran kommune i Trøndelag begynner i 1901. Verran kommune ble opprettet ved deling av Mosvik og Verran kommune, som hadde eksistert fra 1867. I 1964 ble «gamle Verran kommune» slått sammen med Malm kommune (opprettet i 1913) til «nye Verran kommune». Fra 2020 slås kommunen sammen med Steinkjer, slik at Anders Lindstrøm blir den siste ordføreren i Verran.

De lengstsittende ordførerne er venstremannen og læreren Gunnar Aftret (1911–1928) og gruvearbeideren og Ap-mannen Olav Stavrum (1949–1971). Les mer her.

Uke 43, 2019

Det lange 1800-tallet starter med den franske revolusjonen og avsluttes ved utbruddet av første verdenskrig. .

Europas historie 1789–1914 var en periode preget av nasjonalisme, nye ideologier, imperialisme, militarisme og politiske omveltninger. Dette var en periode som forandret kartet over Europa, og mange nasjonalstater ble til.

De første årene var dominert av revolusjon og forandringer, deretter ble Europa involvert i Napoléons kriger. Med Napoléon kom også mer liberale ideer, og flesteparten av landene og områdene han la under seg, ble modernisert både intellektuelt og administrativt.

Fra 1830 moderniserte Storbritannia stemmeretten, Frankrike avsatte kongen som prøvde å gjeninnføre eneveldet, og Det tyske forbund innførte en tollunion som første skritt mot å samles til ett land. Mot midten av århundret kom revolusjonsåret 1848, der mange liberale og/eller nasjonalistiske grupper gjorde opprør mot makten, men flesteparten ble bekjempet av styresmaktene. Deretter ble Italia og Tyskland samlet gjennom realpolitikk, Russland tapte Krimkrigen mot Storbritannia, Frankrike tapte den fransk-tyske krig, og Europa gikk inn i en «stille før stormen»-periode på over 40 år uten at stormaktene gikk til krig mot hverandre.

Perioden handlet også om politiske bevegelser. Liberalisme og marxisme var to dominerende bevegelser som begge var knyttet til den industrielle revolusjon. Les mer her.

Uke 44, 2019

En av de mest forhatte nazistene

Odilo Globocnik (1904–1945) var en østerriksk nazistisk politiker og SS-offiser. Globocnik var den sentrale personen ved gjennomføring av holocaust i Lublin-distriktet i det okkuperte Polen der omkring 1,5 millioner mennesker, hovedsakelig jøder, ble drept i anlegg spesielt laget for dette formålet.

Globocnik var fanatisk antisemittisk og ble ansett som en initiativrik, energisk, inkompetent bølle som jevnlig ignorerte regler og avtaler og som var besatt av å gjennomføre sitt oppdrag. Globocnik har blitt beskrevet som den mest frastøtende personen i den mest frastøtende organisasjonen som er kjent. Les mer her.

Uke 45, 2019

Justin Hurwitz, Damien Chazelle og Emma Stone vant hver sin Oscar for filmen.

Liste over filmpriser og prisnominasjoner tildelt La La Land omfatter tildelinger av og nominasjoner til ti filmpriser, to festivalpriser og én musikkpris.

La La Land er en amerikansk romantisk filmmusikal fra 2016, skrevet og regissert av Damien Chazelle. Ryan Gosling og Emma Stone spilte hovedrollene.

La La Land ble nominert til 14 Oscar-priser og tangerte dermed nominasjonsrekorden til Alt om Eva (1950) og Titanic (1997). Filmen vant seks priser for regi, kvinnelig hovedrolle, foto, originalmusikk, beste sang («City of Stars») og scenografi. La La Land ble i tillegg nominert til beste film, beste mannlige hovedrolle mfl. Filmen vant sju Golden Globe-priser, en ny rekord. La La Land ble nominert til elleve BAFTA-priser og vant fem. Filmmusikken vant også to Grammy Awards. Les mer her.

Uke 46, 2019

Fransk propagandaplakat fra 1914

Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 11. november 1918. Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert i løpet av krigen. Over 8 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Den var en av historiens mest omfattende konflikter og førte til store endringer i mange av de involverte landene.

Krigen omfattet datidens stormakter, gruppert i to stridende allianser: ententemaktene (Frankrike, Russland og Storbritannia) og sentralmaktene (Tyskland og Østerrike-Ungarn). Begge alliansegrupper forsøkte å mobilisere hele økonomien; særlig bidro kvinner til mye av arbeidet i rustningsfabrikker og ellers i samfunnet, mens mennene var ved fronten. Krigen ble utløst av attentatet på erkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo 28. juni 1914. Les mer her.

Uke 47, 2019

Ekstrautgave av Vorwärts fra vendepunktdagen 9. november 1918

Novemberrevolusjonen fra 1918 til 1919 i Tyskland foregikk i sluttfasen av første verdenskrig. Den førte til at det tyske monarkiet ble avskaffet og omformet til et parlamentarisk demokrati, senere kalt Weimarrepublikken.

De dypere årsakene til revolusjonen lå blant annet i den ekstreme belastningen Tyskland hadde gjennomgått med krig i fire år og det allmenne sjokket over nederlaget til Det tyske keiserriket. Videre var keiserrikets førdemokratiske strukturer og sosiale spenninger, samt elitenes politiske uvilje mot reformer av betydning.

Den utløsende faktor var den tyske flåtens ordre av 24. oktober 1918. Til tross for det nært forestående nederlaget ville ordren sende flåten inn i et siste slag mot den britiske Royal Navy. Det oppstod mytteri på ett skip som førte til matrosopprøret i Kiel. Dette utviklet seg videre til en revolusjon som omfattet hele riket. 9. november 1918 ble den tyske republikken proklamert. Les mer her.

Uke 48, 2019

Kolerakirkegården ved Leirvågen utenfor Valevåg var en inspirasjon til musikkverket

Kirkegården ved havet (også kalt «Le Cimetière marin») opus 20 er et verk for orkester av Fartein Valen. Stykket ble skrevet i 1933–1934 og er inspirert av Paul Valérys dikt «Le cimetière marin» og en nedlagt kolerakirkegård i nærheten av Valens hjem i Valevåg i Sveio. Verket regnes som Valens mest kjente komposisjon og er et typisk eksempel på Valens modne komposisjonsstil – dissonerende/atonal polyfoni. Les mer her.

Uke 49, 2019

Silhuetter som viser en normal, en overvektig og en svært overvektig person.

Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg slik at det kan ha en negativ effekt på helse og kan føre til redusert levealder og/eller helseproblemer. Man definerer mennesker som overvektige når BMI er mellom 25 kg/m2 og 30 kg/m2, og svært overvektige når BMI er større enn 30 kg/m2.

Fedme øker sannsynligheten for ulike sykdommer. Fedme er oftest forårsaket av en kombinasjon av inntak av for mange kalorier, mangel på fysisk aktivitet og genetisk mottakelighet. Den primære behandling for fedme er slanking og fysisk trening. For å supplere dette kan anti-fedme-medikamenter tas for å redusere appetitten eller hemme fettopptaket. I alvorlige tilfeller kan kirurgi utføres, eller en intragastrisk ballong kan settes inn.

Fedme er en viktig forebyggbar dødsårsak i hele verden, og myndighetene ser fedme som et av de mest alvorlige folkehelseproblemene. En tredjedel av Jordens befolkning er overvektig; 5 prosent av barn og 12 prosent av voksne er meget overvektige (tall fra 2015). Mellom 1980 og 2015 har utbredelsen av overvekt doblet seg i 73 land. Les mer her.

Uke 50, 2019

Cohen i 2013

Leonard Cohen (1934–2016) var en canadisk poet, romanforfatter, låtskriver, sanger, maler og gitarist. Karrieren strakk seg over 60 år.

Han debuterte som poet i 1956, og utgav siden flere diktsamlinger og to romaner. Cohen var en av Canadas fremste forfattere da han debuterte med Songs of Leonard Cohen i 1967. Han ga ut 14 studioalbum. Andre artister laget over tusen innspillinger av hans sanger. Blant de mest kjente sangene hans er «Hallelujah», «Suzanne», «First We Take Manhattan» og «Bird on the Wire». Etter stor suksess med de første albumene var karrieren dalende da han kom med sin bestselgende plate I'm Your Man i 1988. Les mer her.

Uke 51, 2019

Stig-André Berge tok en av Norges fire medaljer

Norge under Sommer-OL 2016. Norge deltok med 64 utøvere i 13 ulike idrettsgrener. Dette var 25. gangen Norge deltok i et sommer-OL.

Blant utøverne Norge sendte, var terrengsyklist og olympisk mester Gunn-Rita Dahle Flesjå, som kvalifiserte seg for sitt femte OL på rad og var troppens eldste utøver. Også 40 år gamle Olav Tufte deltok, og tok sin fjerde medalje på sine seks strake OL. Norge forlot Rio de Janeiro med fire bronsemedaljer, den dårligste medaljefangsten siden 1964. Stig André Berge tok hjem Norges første medalje i bryting på 24 år. De andre medaljene tok roerne Tufte/Borch og Strandli/Brun, i tillegg til kvinnenes håndballandslag. Les mer her.

Uke 52, 2019

Josh Groban hadde en hit med «You Raise Me Up» i 2004

«You Raise Me Up» er en sang komponert av Rolf Løvland, med tekst av Brendan Graham. Sangen ble først utgitt på Secret Garden-albumet Once in a Red Moon i 2001, framført av den irske sangeren Brian Kennedy. Siden har sangen blitt en av verdens mest kjente og solgte melodier, framført av flere hundre forskjellige artister verden over. Størst suksess fikk amerikanske Josh Groban med sin versjon i 2004, på albumet Closer. Senere er sangen spilt inn med blant andre Il Divo, Celtic Woman og Susan Boyle. I 2005 toppet guttegruppa Westlife hitlistene med sin versjon.

Siden den første utgivelsen i 2001 anslås sangen å ha solgt i rundt 100 millioner eksemplarer, fordelt på album og singler verden over. Sangen har også blitt en populær salme i begravelser. Les mer her.