Wikipedia:Ukens artikkel/2023

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022  · 2023


Uke 1, 2023

Ferencz i justispalasset i 2012.

Benjamin Ferencz (født 1920) er en amerikansk jurist. Han var den yngste av de allierte jurister under Nürnbergprosessene etter andre verdenskrig. Han førte påtalemaktens sak i Einsatzgruppenprosessen fra 1947. Han var da 27 år, hadde aldri ført en sak for retten, og knapt vært i en rettssal.

Ferencz er selv av jødisk opphav. Han arbeidet inntil midten av 1950-årene som jurist i Tyskland, med erstatningssaker for ofre for Holocaust. Han har vært fredsaktivist og arbeidet for opprettelsen av en internasjonal straffedomstol. ► Les mer her.

Uke 2, 2023

Carrie Nation.

Carrie Nation (1846–1911) var en amerikansk avholdsaktivist. Hun er spesielt kjent for å ha gått voldelig til verks i sine aksjoner mot alkohol. Hun knuste inventaret i flere barer og salooner.

Nation fikk tidlig erfare hvordan alkohol kan ødelegge familier, da hennes alkoholiserte ektemann døde og hun satt igjen som ung enke med en liten datter.

Hun var en kjent og dyktig taler som agiterte mot drukkenskap og røyking. Hun turnerte med foredrag i USA, Canada og Storbritannia, og hun utga i perioder egne tidsskrifter for å fremme sine kampsaker. Hun agiterte også for kvinners stemmerett, som ble innført i USA først i 1920. Nations kamp mot drukkenskap var medvirkende til innføring av alkoholforbudet i USA som ble vedtatt i 1919. ► Les mer her.

Uke 3, 2023

Marte Elverum fra Stjørdal har vunnet fire kongepokaler.

Kongepokalvinnere i styrkeløft mottar Hans Majestet Kongens Pokal, som blir delt ut av Norges Styrkeløftforbund hvert år i forbindelse med norgesmesterskapet i styrkeløft.

Styrkeløft er en idrett der det konkurreres i tre øvelser, knebøy, benkpress og markløft. I hver øvelse har man tre løft på valgfrie vekter. Det tyngste løftet blir tellende.

Norgesmesterskapet i styrkeløft ble arrangert for første gang i 1965. Den første kongepokalen for menn ble delt ut i 1984. Den første kongepokalen for kvinner ble delt ut i 1988. ► Les mer her.

Uke 4, 2023

Fire forskjellige habitater som alle vil ha forskjellige økosystemer.

Et økosystem er et samfunn av organismer som lever sammen. Et økosystem kan være alt fra en vanndråpe, til et hav, en grotte, et fjell, til hele biosfæren. Et økosystem inneholder alltid arter som omdanner energi, ofte i form av sollys, sammen med materie til næringsstoffer. Disse artene kalles produsenter, som er de grønne vekstene på landjorden og algene i havet.

På sitt enkleste kan et økosystem kun bestå av produsenter og nedbrytere. Nedbrytere får energi ved å frigjøre næringsstoffer fra døde planter eller dyr. Denne næringen føres deretter tilbake til jord, vann og luft, slik at produsentene igjen kan bruke den. De fleste nedbrytere er bakterier og sopper, men også virvelløse dyr deltar i omsetningen av dødt organisk materiale. En annen stor gruppe i økosystemer er konsumenter slik som planteetere, predatorer og parasitter. Produsenter, konsumenter og nedbrytere utgjør elementer i en næringskjede. ► Les mer her.

Uke 5, 2023

Sentrum av Stalingrad ved kampens slutt, 2. februar 1943 .

Slaget om Stalingrad fra 23. august 1942 til 2. februar 1943 sto mellom Tysklands Wehrmacht og Den røde armé fra Sovjetunionen. Med nær 2 millioner døde er slaget et av de blodigste i menneskehetens historie. Stalingrad var et transportknutepunkt, blant annet for Sovjetunionens tilgang til sine oljeforekomster i Kaukasus. Den tyske offensiven endte med nærkamp i bykjernen. Midt i november 1942 hadde de tyske styrkene presset den sovjetiske 62. armé sammen i to smale brohoder langs vestbredden av elven Volga, og hadde inntatt rundt 90 % av byens areal.

Den 19. november 1942 angrep sovjetiske styrker fra to sider i «operasjon Uranus». Etter fem dagers fremrykking av Den røde armé var Wehrmacht omringet, i og vest for Stalingrad. Om lag 250 000 tyske, rumenske og italienske tropper var sperret inne. Hitler beordret at 6. armé skulle holde Stalingrad. I begynnelsen av februar 1943 var de gjenværende tyske styrkene sterkt redusert, de hadde hverken mat eller ammunisjon, og overga seg. Av om lag 91 tusen soldater som gikk i krigsfangenskap kom knappe 6 tusen tilbake til Tyskland, resten døde i Sovjetunionen. Minst 40 tusen sivile døde under kampene, mens rundt 10 tusen sivile klarte å overleve i ruinene. Tyskland tapte store mengder utstyr og soldater i slaget, og maktet ikke senere å gjenvinne initiativet i krigen. ► Les mer her.

Uke 6, 2023

Museets nye bygg åpnet sommeren 2022.

Saemien Sijte (sørsamisk for «samenes sted» eller «samenes samfunn») er et nasjonalt museum for sørsamisk historie og kultur, som ligger i Snåsa i Trøndelag.

Museet ble opprettet i 1964, fikk sin første ansatte i 1980 og flyttet inn i nye lokaler i 2022. Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også for å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen. Blant de viktigste gjenstandene i museets samlinger er Bindalstromma – ei sørsamisk runebomme, og to sørsamiske drakter som har tilhørt den samiske aktivisten og politikeren Elsa Laula Renberg.

Museet mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris for 2017, og mottok i 2022 Norsk kulturråds ærespris på vegne av sørsamiske språkarbeidere. ► Les mer her.

Uke 7, 2023

Sudettyskerne ble fordrevet i 1945.

Fordrivelsen av tyskere fra Tsjekkoslovakia etter den andre verdenskrig foregikk i årene 1945–1946. Tre millioner etniske tysktalende tsjekkoslovaker, bosatt i Sudetenland og tyske språkøyer ellers i landet, ble tvunget ut av hjemlandet Tsjekkoslovakia, og ble deportert til Tyskland og Østerrike. Fordrivelsen var lenge et vesentlig problem i relasjonen mellom Tyskland og Tsjekkoslovakia.

Etter verdenskrigens avslutning måtte til sammen ca. tolv millioner tyskere forlate sine bosteder i Øst-, Sentral- og Sørøst-Europa. De ble hovedsakelig dirigert til områder innenfor grensene til dagens Tyskland, som delvis var okkupert av Sovjetunionen. Fordrivelsen av tyskere fra Tsjekkoslovakia var den største fra én enkelt stat. De fordrevne utgjorde en fjerdedel av landets befolkning og det tok 30 år før folketallet i Tsjekkoslovakia var tilbake på samme nivå som i 1935.

Den tsjekkoslovakiske eksilregjering i London mente at det tyske folk hadde et kollektivt ansvar for den andre verdenskrigen, og for de forbrytelser som da ble begått. Regjeringen tok allerede i 1941 til orde for å fordrive hele den tyske befolkning i Tsjekkoslovakia, og fikk etter hvert tilslutning for sitt synspunkt av Sovjetunionen, Storbritannia og USA. Den første, såkalte «ville» del av fordrivelsen sommeren 1945 skjedde med et betydelig innslag av vold. Beneš-dekretene la grunnlaget for fordrivelsene, ved blant annet å inndra statsborgerskap og beslaglegge eiendom. ► Les mer her.

Uke 8, 2023

Markus Barth vant kongepokalen i 2020.

Kongepokalvinnere i badminton får Hans Majestet Kongens Pokal, som blir delt ut av Norges Badminton Forbund hvert år i forbindelse med norgesmesterskapet i badminton.

Badminton er en sport som utøves med racket og et prosjektil lagd av fjær eller kunststoff. Det spilles på en bane delt på midten av et nett, og det er én eller to spillere på hvert lag.

Norgesmesterskapet i badminton har blitt arrangert siden 1939. Kongepokalen ble første gang delt ut i 1949. I perioden 1976–1978 ble kongepokalvinneren bestemt av en jury. Dermed ble Kari Histøl første kvinnelige vinner av kongepokalen i 1976. Siden 1979 har det blitt utdelt to kongepokaler hvert år, en til hvert kjønn. ► Les mer her.

Uke 9, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 9, 2023

Uke 10, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 10, 2023

Uke 11, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 11, 2023

Uke 12, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 12, 2023

Uke 13, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 13, 2023

Uke 14, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 14, 2023

Uke 15, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 15, 2023

Uke 16, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 16, 2023

Uke 17, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 17, 2023

Uke 18, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 18, 2023

Uke 19, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 19, 2023

Uke 20, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 20, 2023

Uke 21, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 21, 2023

Uke 22, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 22, 2023

Uke 23, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 23, 2023

Uke 24, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 24, 2023

Uke 25, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 25, 2023

Uke 26, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 26, 2023

Uke 27, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 27, 2023

Uke 28, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 28, 2023

Uke 29, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 29, 2023

Uke 30, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 30, 2023

Uke 31, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 31, 2023

Uke 32, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 32, 2023

Uke 33, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 33, 2023

Uke 34, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 34, 2023

Uke 35, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 35, 2023

Uke 36, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 36, 2023

Uke 37, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 37, 2023

Uke 38, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 38, 2023

Uke 39, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 39, 2023

Uke 40, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 40, 2023

Uke 41, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 41, 2023

Uke 42, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 42, 2023

Uke 43, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 43, 2023

Uke 44, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 44, 2023

Uke 45, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 45, 2023

Uke 46, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 46, 2023

Uke 47, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 47, 2023

Uke 48, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 48, 2023

Uke 49, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 49, 2023

Uke 50, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 50, 2023

Uke 51, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 51, 2023

Uke 52, 2023

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 52, 2023