Wikipedia:Ukens artikkel/2021

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ukens artikkel. Arkiv: 2005  · 2006  · 2007  · 2008  · 2009  · 2010  · 2011  · 2012  · 2013  · 2014  · 2015  · 2016  · 2017  · 2018  · 2019  · 2020  · 2021  · 2022


Uke 1, 2021

Astrid Lindgren er representert på lista med den første av bøkene om Pippi Langstrømpe.

Bokklubbens Barnebibliotek er en bokserie på 25 bind, utgitt av Den norske Bokklubben i 2006. Serien inneholder et utvalg av de mest kjente barnebøkene gjennom tidene, sett fra Norge. Utvalget omfatter bøker fra Vest-Europa og USA, utgitt mellom 1865 og 1997, med en overvekt av norske og britiske bøker.

Da serien ble lansert i september 2006, sa jurymedlem Jostein Gaarder at «Vi har laget en kanon, som også er en avspeiling av hva som faktisk har vært lest i Norge.» De nyeste bøkene er Gaarders Kabalmysteriet, Rowlings Harry Potter og de vises stein og Rune Belsviks Dustefjerten. Les mer her.

Uke 2, 2021

Linekroker hengt opp på stativ. Hver av krokene henger på et snøre.

Den store linesaken var en konflikt om hvilke fiskeredskaper som skulle være tillatt i Nordland. Stridighetene startet på begynnelsen av 1600-tallet og varte i rundt 200 år. Lofotfisket hadde siden uminnelige tider foregått med juksa, det vil si snøre med krok. Andre og mer effektive redskaper som line, med hundre eller tusenvis av kroker på et langt tau, hadde vært i bruk av fiskere i andre land, og på slutten av 1500-tallet ble dette tatt i bruk i Finnmark.

Fiskerallmuen i Nordland avviste kategorisk dette nye redskapet. Liner var kostbart utstyr som bare mer velbemidlede kunne skaffe seg. Samtidig med kontroversen om liner foregikk en konflikt om bruk av torskegarn, og disse uenighetene grep inn i hverandre. Les mer her.

Uke 3, 2021

Marcel Hirscher har blitt tildelt Skieur d’Or fire ganger fra 2012 til 2018.

Skieur d’Or er en utmerkelse som fra 1963 deles ut årlig av International Association of Ski Journalists. Journalistene velger ved avstemning den beste alpine skiutøver den foregående vinteren. Vanligvis legges det til grunn sportslige prestasjoner, men andre forhold kan også spille inn, slik som da Matthias Lanzinger fikk prisen etter sin alvorlige ulykke i 2008.

Skieur d’Or har til og med 2019 blitt tildelt 25 menn og 16 kvinner fra 13 land. De fleste prismottakerne kommer fra Østerrike (19) og Sveits (11). Sveitseren Pirmin Zurbriggen og østerrikeren Marcel Hirscher har blitt tildelt Skieur d’Or fire ganger. Tre nordmenn har mottatt prisen. Les mer her.

Uke 4, 2021

Gravminne etter Hans Lauritzen Blix er murt inn i Bodin kirke.

Hans Lauritzen Blix (1596-1666) var en norsk prest, jordeier og handelsmann. Han kom til Bodø som ung prest i 1622 og utviklet Prestgården, rett ved Bodin kirke, til å bli et mønsterbruk. Senere ble han prost for Salten. Som mange embetsmenn på denne tiden slo han seg videre opp på eiendomskjøp, jektefart til Bergen, handelsvirksomhet og flere andre næringer. I det meste av sitt liv var han i sterkt konkurranseforhold til skiftende lensherrer som hadde sin residens på nabogården. Les mer her.

Uke 5, 2021

Harald Sæverud i 1949.

Peer Gynt, opus 28 av Harald Sæverud er scenemusikk som Sæverud komponerte til en oppsetning av Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt på Det Norske Teatret i 1948. Musikken ble komponert i 1947 på oppdrag fra teatersjef Hans Jacob Nilsen, som også hadde regien og spilte tittelrollen i oppsetningen. Sæverud benyttet seg av folkloristiske elementer for å parodiere heller enn idealisere folkloren. Sæveruds musikk til Peer Gynt hører til blant hans viktigste og mest kjente komposisjoner. Les mer her.

Uke 6, 2021

Karski var vitne til jødeforfølgelsene i Polen.

Jan Karski (1914–2000) var en polsk motstandsmann under andre verdenskrig og amerikansk professor ved Georgetown University. Han var utdannet jurist og diplomat, og medvirket som offiser i Polens hær da landet ble invadert fra vest og øst i 1939.

Karski gikk inn i undergrunnsbevegelsen, var kurer for eksilregjeringen og undersøkte jødenes situasjon under tysk okkupasjon. Han tok seg høsten 1942 gjennom hele Europa til London. Karski var det første øyenvitnet som personlig orienterte de allierte lederne om den pågående utslettelsen av jødene i Polen. Les mer her.

Uke 7, 2021

Det eldste kjente prospektet med norsk motiv, fra Bergen i 1581.

Et prospekt (fra latin: prospectus = utsikt, utsyn) var et topografisk landskapsbilde eller bybilde som hadde som funksjon å være en saklig og nøktern gjengivelse av ett spesielt landskap, mest mulig perspektivisk korrekt gjengitt. Som sjanger oppsto prospektet på slutten av 1400-tallet. Begrepet kommer fra tidligere teatermaleri, der bakgrunnen som avsluttet scenerommet ofte var utformet som et utsyn over en by eller et landskap. Allerede fra tidlig 1500-tall finnes to hovedtyper innenfor sjangeren: godsprospektet og byprospektet. Les mer her.

Uke 8, 2021

Energiproduksjon i Moskva. Utslipp av karbondioksid og andre forbrennings­gasser bidrar til klima­pådriv på grunn av gassenes egen­skaper.

Klimapådriv er et samlebegrep for alle faktorer som kan medvirke til klimaendringer. Eksempler på slike påvirkninger er endringer av atmosfærens gassammensetning, forandringer i solstrålingen, vulkanutslipp og endringer av jordens bane rundt solen. Dette er endringer som påvirker jordens strålingsbalanse, og omtales som strålingspådriv.

Vår tids globale oppvarming har for en stor del sammenheng med utslipp av karbondioksid (CO2), den er dermed en endring av strålingspådrivet, og kommer i kategorien for et menneskeskapt ytre klimapådriv. Klimapådriv som ikke innbefatter endring av strålingspådrivet har å gjør med havets og luftens strømninger. Her er det tektoniske prosesser som påvirker jordoverflaten som spiller inn, da først og fremst ved oppbygging av fjellkjeder og endring av verdenshavene (kontinentenes plassering). Enda en kategori av klimapådriv har å gjøre med indre klimapådriv, slik som er tilfelle med sykluser som El Niño. Les mer her.

Uke 9, 2021

Adventfjorden med Longyearbyen og flyplassen.

Adventfjorden er en 8 km lang og 3,5 km bred fjord som avslutter Adventdalen og munner ut i Isfjorden ved Longyearbyen på Svalbard. Innerst ved fjordens sørvestbredd ligger Store Norske Spitsbergen Kulkompanis gruveanlegg og administrasjonssenteret Longyearbyen.

Adventfjorden er en sørlig sidefjord om lag midt i Isfjorden, og er en grunn, nedsenket U-dal uten terskel. Innerst skaper Adventelva et stort, bredt tidevannsdelta. Adventdalens og Longyeardalens samlede nedbørsområde på 694 km² forsyner fjorden med ferskvann, sedimenter og næringsstoffer. Navnet på fjorden er en norsk forvanskning av det engelske navnet Adventure Bay. Les mer her.

Uke 10, 2021

Herakles kjemper mot en amasone, detalj av en attisk vase fra ca. 500 f.Kr..

Amasoner var ifølge gresk mytologi innbyggere i et legendarisk matriarkalsk rike i ytterkanten av den kjente verden, styrt av kvinnelige krigere. Legendene ser ut til å ha utgangspunkt i kvinnelige krigere blant skyterne, og de gamle grekerne sluttet aldri å forundre seg over slike rollebytter. Amasonene var trolig modell for våre norrøne valkyrier; i Danmark er det funnet spor etter innvandring fra skytiske områder fra århundret før Kristi fødsel. I nyere tid har ordet «amasone» blitt brukt på sterke og uavhengige kvinner. Det mest kjente moderne eksempelet på en amasone, er superhelten Wonder Woman. Amasoner var også fremstilt i TV-serien Xena: Warrior Princess. Les mer her.

Uke 11, 2021

Alger er en kystby ved Middelhavet.

Alger er hovedstaden og den største byen i det nordafrikanske landet Algerie. Byen er landets kulturelle sentrum og knutepunkt, og er også en industriby. Den har tallrike institutter, gallerier og museer, en rekke universiteter. En av mange severdigheter er byens kasbah, gamlebyen.

Den nåværende byen ble grunnlagt i år 944. Al-Jazāʼir er arabisk for «øyene» og viser til en gruppe småøyer utenfor byen som nå er oppslukt av den moderne havnen. Kystbyen ligger langs en bukt i Middelhavet, og har en historie som strekker seg mer enn tre årtusener tilbake i tid. Fønikere, romere, spanjoler, osmanere og franskmenn har alle satt preg på byen. Les mer her.

Uke 12, 2021

Idealisert gresk mannsportrett, som angivelig forestiller Alkibiades.

Alkibiades (født ca. 450, død 404 f.Kr.) var en athensk statsmann. På morssiden tilhørte han den aristokratiske familien alkmaeonidaiene. Han ble det siste berømte medlemmet av denne familien, siden de mistet sin posisjon etter Peloponneskrigen. Alkibiades spilte en betydelig rolle i den andre halvdelen av konflikten som strategisk rådgiver, militær kommandant og politiker.

Alkibiades skiftet side flere ganger under Peloponneskrigen. Han talte for en aggressiv utenrikspolitikk i sin fødeby Athen tidlig i 410-årene f.Kr., og han ble en viktig del av den sicilianske ekspedisjon, men flyktet til Sparta etter at hans politiske fiender anklaget ham for blasfemi. Les mer her.

Uke 13, 2021

«Henry Grace à Dieu» var det største fartøyet i den engelske marinen under Henrik VIII.

Anthonyrullen er en illustrert oversikt over fartøy i den engelske marinen. Informasjonen i rullen ble samlet og fremstilt i kong Henrik VIIIs regjeringstid, rundt 1540.

Flåtefortegnelsen er oppkalt etter opphavsmannen Anthony Anthony, en ledende byråkrat i Board of Ordnance. Oversikten består av tre kalveskinnsruller med illustrasjoner av 58 marinefartøy og informasjon om størrelse, besetning, bevæpning og utstyr. Anthonyrullen er på flere måter en unik historisk kilde. Det er den eneste kjente fullt illustrerte listen over tudorperiodens kongelige marine, selv om illustrasjonene ikke bør sees som nøyaktige gjengivelser av virkeligheten. Les mer her.

Uke 14, 2021

Angrepet mot Danmark involvert land, sjø og luft.

Det tyske angrepet på Danmark 9. april 1940 var et ledd i angrepet rettet mot Norge. Kodenavnet Unternehmen Weserübung-Süd kan oversettes til Weser-øvelse; Weser er en elv i Tyskland.

Danmark var strategisk sett ikke viktig for Tyskland, med unntak av at Danmark kunne benyttes som utgangspunkt for operasjoner mot Norge og sikring av forsyningslinjene til styrkene i Norge. Opprinnelig gikk planen ut på å presse Danmark til å godta at tyske stridskrefter kunne benytte dansk territorium, men etter en endring i planene krevde Hitler at både Norge og Danmark skulle invaderes. Det danske forsvaret var både tallmessig og utstyrsmessig underlegent det tyske. Etter to timer kapitulerte den danske regjeringen av frykt for at tyskerne skulle bombe København. Les mer her.

Uke 15, 2021

Artemis-statue i Louvre.

Artemis er i gresk mytologi jaktens, skogens og dyrenes gudinne. Hun er også den jomfruelige månegudinnen for helbredelse, kyskhet og barnefødsler. Hun ble ansett som en beskytter av unge piker, den som både skaffet og avlastet sykdommer hos kvinner. I kunsten ble hun ofte avbildet som en jeger med bue og piler.

Hun er blitt tilbedt som fruktbarhetsgudinne mange steder opp igjennom historien, og ifølge noen myter assisterte hun sin mor under fødselen av tvillingbroren. Hun er i den klassiske perioden av gresk mytologi framstilt som datter av Zevs og Leto og tvillingsøsteren til Apollon. Hun var en av de fremste og mest dyrkede av de antikke greske gudene. Hennes romerske motstykke var Diana. Les mer her.

Uke 16, 2021

«Alexander nedkjemper Dareios III av Persia», fra den såkalte Aleksandermosaikken.

Aleksander den store (356–323 f.Kr.) var konge, basileus, av det antikke greske kongeriket Makedonia.

Han etterfulgte sin far, Filip II, til den makedonske tronen da han var tjue år gammel. Han tilbrakte det meste av sin tid som konge på en militær kampanje i Asia og nordøstlige Afrika, en ekspedisjon som til da var uten sidestykke i historien. Da han var tretti år hadde han underlagt seg og skapt et av de største riker i den antikke verden. Det strakte seg fra Hellas til Egypt, inn i nordvestlige India og dagens Pakistan. Han var ubeseiret i kamp og regnes som en av historiens mest vellykkede militære hærførere. Les mer her.

Uke 17, 2021

Byste av Aspasia i Pergamonmuseet.

Aspasia (ca. 470–400 f.Kr.) var en kvinne som levde i antikkens Hellas. Hun tilbrakte mesteparten av sitt voksne liv i Athen, og hun kan ha hatt innflytelse på Perikles – som hun hadde et forhold til – og på athensk politikk. Hun nevnes i bøker av Platon, Aristofanes, Xenofon og andre forfattere på den tiden.

Hun var kjent for sin filosofiske lærdom og sin talekunst. Hun var en av Sokrates' gode venner og det sies at hun instruerte både ham, Perikles og andre i talekunstens finesser. Aspasia ble stilt for retten for «forsømmelse av gudsdyrkelsen», men ble frikjent. Les mer her.

Uke 18, 2021

Robert Schuman i 1949.

Robert Schuman (1886–1963) var en fransk jurist og kristendemokratisk politiker. Han var statsråd i flere departement i Frankrike fra 1946 til 1962, blant annet som utenriksminister og to ganger som statsminister. Senere ble han president for Europaparlamentet, der han også ble utnevnt som ærespresident.

Som fransk utenriksminister la han 9. mai 1950 fram den såkalte Schuman-planen for internasjonal forvaltning av den franske og tyske kull- og stålindustrien. Planen regnes som starten på den europeiske integrasjon etter andre verdenskrig, og som gjennom flere utviklingstrinn kulminerte med opprettelse av EU i 1993. Datoen 9. mai er vedtatt som europadagen.

Schuman ble født med tysk statsborgerskap. Han skiftet til fransk statsborgerskap i 1919. Les mer her.

Uke 19, 2021

Apollon med lyren, marmorstatue fra Napoli.

Apollon var i gresk og romersk mytologi en av de mest betydningsfulle av de olympiske guder. Apollon regnes som en gud av lyset og solen, sannhet og profeti, bueskyting, medisin og helbredelse, musikk, poesi og kunstartene.

Apollon er sønn av Zevs og Leto, og har tvillingsøsteren Artemis, den jomfruelige månegudinnen for jakt, helbredelse, kyskhet og barnefødsler. Apollon ble dyrket både i antikkens Hellas og i Romerriket, i tillegg til i den moderne hellenistiske nypaganisme (nyhedendommen). Han er kjent i etruskisk mytologi som Apulu.

Medisin og helbredelse ble knyttet til Apollon, enten gjennom guden selv eller indirekte ved hans sønn Asklepios. Apollon ble også sett som en som kunne påføre dårlig helse og dødelig pest. Hermes oppfant lyren for ham, og instrumentet ble en vanlig attributt for Apollon. Les mer her.

Uke 20, 2021

Baglerne fikk navn etter «bagall», det norrøne ordet for bispestav..

Baglerne var en politisk gruppering som kjempet mot kong Sverre og birkebeinerne i borgerkrigstiden i Norge. Partiet ble startet i 1196 i kong Sverres regjeringstid, men fortsatte å eksistere frem til 1218, da de la ned flokken og gikk over til Sverres sønnesønn Håkon Håkonsson. Baglerne var altså aktive over en periode på rundt 20 år. I denne perioden hadde de tre konger: Inge Magnusson, Erling Steinvegg og Filippus Simonsson. Baglerne var forløperne til ribbungene, et nytt østlandsk parti som fortsatte kampen mot birkebeinerne.

Baglerne blir gjerne forbundet med Kirken. To av initiativtakerne til partiet, Nikolas Arnesson og Eirik Ivarsson, var biskoper, og Kirkens menn støttet gjerne baglerne mot birkebeinerne. Les mer her.

Uke 21, 2021

Asma Jahangir var en pioner for kvinners rettigheter i Pakistan.

Asma Jahangir (1952–2018) var en menneskerettsaktivist og advokat fra Pakistan. Jahangir ble fengslet i 1983 for å deltatt i kampen mot militærregimet til president Zia-ul-Haq. Hun førte også en aktiv kamp mot islamiseringspolitikken til ul-Haq, og forsvarte personer anklagd for blasfemi, kvinner som stod i fare for å bli æresdrept og religiøse minoriteter. I 1987 var hun med på å stifte den uavhengige Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), og ledet organisasjonen i flere år.

Hun ble satt i husarrest under unntakstilstanden i Pakistan 2007. Hun ble den første kvinnelige president i Pakistans høyesterettsadvokatforening. Hun var visepresident for International Federation for Human Rights, FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser (1998–2004), for religions- og trosfrihet (2004–2010), og for menneskerettighetssituasjonen i Iran (2016–2018). Hun satt i FN-panelet for gransking av Sri Lankas brudd på menneskerettigheter, og dro på FN-oppdrag for å samle inn informasjon om israelske bosetninger. I 2014 fikk hun Right Livelihood Award for sitt forsvar for menneskerettigheter i Pakistan under «svært vanskelige og komplekse situasjoner og stor personlig risiko». Jahangir ble posthumt tildelt Nishan-e-Imtiaz i 2018, Pakistans høyeste sivile utmerkelse. Les mer her.

Uke 22, 2021

Svetlana Aleksijevitsj.

Krigen har intet kvinnelig ansikt (U vojny ne zjenskoje litso) er en reportasjebok av den hviterussiske journalisten og forfatteren Svetlana Aleksijevitsj, vinner av Nobelprisen i litteratur for 2015.

Under andre verdenskrig tjenestegjorde om lag én million kvinner i den røde armé i ulike stillinger. Mange av kvinnene deltok i kampene eller tjenestegjorde tett ved fronten. Boken består av korte og lengre utdrag fra intervjuer med hundretalls jenter og kvinner som kjempet på sovjetisk side mot den tyske invasjonen av Sovjetunionen. I motsetning til de fleste andre bøker om emnet har den ingen beskrivelser av slag og krigens forløp, men en rekke monologer av varierende lengde. Svetlana Aleksijevitsj møtte stor motstand fra sovjetmyndighetene da boken var ferdig, og manuskriptet hennes ble av den statlige sensurmyndigheten ansett som negativt for kommunistpartiet. Les mer her.

Uke 23, 2021

Streatham-portrettet av lady Jane Grey, datert til 1590-tallet

Lady Jane Grey (1537–1554) kalles gjerne nidagersdronningen. Hun regnes ikke alltid med i den engelske tronfølgen, men hun var som femtenåring teknisk sett regent de ni dagene fra 10. til 19. juli 1553 – etter Edvard VI, og før «Bloody Mary». Hun var av huset Tudor. Hennes mormors far var Henrik VII av England. Les mer her.

Uke 24, 2021

Natalie Portman spilte hovedrollen i filmen.

Black Swan er en amerikansk psykologisk thriller og skrekkfilm fra 2010, regissert av Darren Aronofsky, med Natalie Portman og Mila Kunis i de viktigste rollene. Kunis og Portman spiller ballettdansere som deltar i en oppsetting av Tsjajkovskijs ballett Svanesjøen, der Portmans rolle, Nina, blir valgt til å spille svanedronningen, en rolle som innebærer å spille både den uskyldige hvite og den sensuelle svarte svanen. Hun har en personlighet som naturlig ligger nær den hvite svanen, men for å klare den mørke delen må hun gå dypt inn i skjulte sider i sin egen personlighet. Dette ender med at hun mister sitt svake grep på virkeligheten, og blir sendt inn i et mareritt i våken tilstand.

Black Swan mottok fem Oscarnominasjoner, og Portman vant en pris for beste kvinnelige hovedrolle. Les mer her.

Uke 25, 2021

Sigourney Weaver spilte Bobbys mor Mary i Prayers for Bobby..

Prayers for Bobby er en amerikansk TV-film fra 2009 som er basert på boken Prayers for Bobby av Leroy F. Aarons, som igjen er basert på virkelige hendelser. Filmen har Sigourney Weaver, Henry Czerny og Ryan Kelley i de sentrale rollene.

Mary Griffith (spilt av Sigourney Weaver) er en kristen kvinne som oppdrar barna sine i den evangelikalske lære. Da hun finner ut at sønnen Bobby (Ryan Kelley) er homofil, fornekter hun det og får ham til å gå til en psykolog for å «kurere» det. Imidlertid blir han bare mer deprimert, og ender opp med å flytte til Portland, hvor han blir forelsket i en gutt. Etterhvert finner Mary ut at sønnen hennes har begått selvmord, og livet hennes snus opp ned.

TV-filmen ble nominert til en Primetime Emmy Award for beste TV-film eller miniserie, mens Weaver ble nominert til en Primetime Emmy Award, en Golden Globe, en Satellite Award og en Screen Actors Guild Award for sin prestasjon i filmen. Les mer her.

Uke 26, 2021

Segelet til hertuginne Eleonore av Aquitaine.

Eleonore, hertuginne av Aquitaine (1122–1204) var en av de rikeste og mektigste kvinnene i Vest-Europa i høymiddelalderen. Hun var beskytter av diktere og forfattere som Wace, Benoît de Sainte-Maure, og Chrétien de Troyes. Hun var gift med to konger, og ble selv mor til to konger.

Eleonore etterfulgte sin far som hertuginne av Aquitaine og grevinne av Poitiers da hun var femten år gammel, og ble med det den mest ettertraktede brud i Europa. Tre måneder etter sin tiltredelse giftet hun seg med Ludvig VII av Frankrike. Som Frankrikes dronning deltok hun i det mislykkede andre korstog. Kort tid etter at korstoget var avsluttet ble Ludvig VII og Eleonore enige om å oppløse sitt ekteskap.

Så snart hun kom tilbake til Poitiers fridde hun til den elleve år yngre Henrik, hertug av Normandie. De giftet seg i 1152. I 1154 overtok hennes ektemann den engelske trone og ble konge av England, samt hersker over store områder i dagens Frankrike. I løpet av de neste tretten årene fødte hun fem sønner og tre døtre. Imidlertid ble Henrik og Eleonore etter hvert politiske motstandere. Han lot henne fengsle i årene 1173 og 1189 fordi hun hadde støttet sønnens opprør mot ham. Les mer her.

Uke 27, 2021

Karsten Warholm ble «Årets idrettsnavn» i 2017 og 2019.

Sportsjournalistenes statuett er en pris som årlig deles ut av Norske sportsjournalisters forbund. Med prisen følger tittelen «Årets idrettsnavn» i Norge.

Sportsjournalistforbundets medlemmer skal ved årets slutt stemme på den de mener står for Norges beste bragd dette året. Statuetten ble første gang delt ut i 1948, da til skihopperen Petter Hugsted etter hans OL-gull. 10 personer har vunnet prisen to ganger, mens Grete Waitz har vunnet prisen hele fire ganger. Ved én anledning, i 1997, ble prisen tildelt to personer samme år. Les mer her.

Uke 28, 2021

Sigourney Weaver – bilde fra 2011.

Sigourney Weavers filmografi omfatter 60 spillefilmer og fire kortfilmer (per juni 2021). Weaver (født 1949) hadde sin spillefilmdebut i Woody Allens Annie og jeg (1977), og som siden har medvirket i filmsuksesser som Ghostbusters (1984), I gorillaens rike (1988), Working Girl (1988), Avatar (2009), Exodus: Gods and Kings (2014) og Chappie (2015). Weaver ble verdenskjent for rollen som Ellen Ripley i science fiction-filmene i Alien-serien. Hun har også hatt rollen som Ripley i videospillet Alien: Isolation (2014).

Weaver har fått mange filmpriser og prisnominasjoner gjennom karrièren sin, særlig for rollene i Alien-serien. Hun har vunnet to Golden Globe, en BAFTA-pris og to Saturn Awards, og blitt nominert til tre Oscarpriser. Hun er spesielt kjent for arbeidet sitt i science fiction-sjangeren; hun har fått tilnavnet «dronningen av science fiction» og vant en ærespris under Scream Awards-utdelingen i 2010 for innsatsen i science fiction, grøssere og fantasyfilmer. Les mer her.

Uke 29, 2021

«Den lille havfrue» av H.C. Andersen er med i kulturkanonen.

Danmarks kulturkanon er en liste med 108 kunstverker. Listen ble utviklet fra 2005–2006 som et statlig initiert forsøk på en kanondannelse av essensielle verk i Danmarks kunst- og kulturarv.

Kulturkanonen ble lansert av daværende kulturminister Brian Mikkelsen høsten 2004. Senere satte Kulturministeriet ned syv såkalte kanonutvalg som i april 2005 startet arbeidet med å velge ut hovedverker i den danske kulturarven. Verkene ble valgt innenfor kategoriene arkitektur, design, billedkunst, teater, litteratur, film og musikk. Dessuten ble det utarbeidet en særlig kanon for barnekultur. Kulturkanonen er ment å være en introduksjon til den danske kulturarven og utgangspunkt for videre lesing og debatt. Prosessen med utvelgelsen av kanonen og det endelige innholdet fikk kritikk fra flere hold og en rekke alternative kanoner er blitt foreslått, dels innenfor de åtte offisielle kategoriene, dels på områder som ikke er med i Kulturkanonen. Les mer her.

Uke 30, 2021

Ingrid Bjerkås - bilde fra 1959.

Ingrid Bjerkås (1901–1980) var den første kvinnelige presten i Den norske kirke. Hun var sokneprest i Berg og Torsken på Senja i Troms fra 1961 til 1965.

Både ordinasjonen og utnevnelsen til prest førte til at Bjerkås ble midtpunkt i en omfattende og opphetet debatt om kvinners prestetjeneste i Den norske kirke. Hun ble møtt av kritikk fra motstandere av kvinnelig prestetjeneste. Mange forkjempere for kvinnelig prestetjeneste ønsket helst at den første kvinnen som ble ordinert, hadde vært en annen en Bjerkås og gav henne derfor lite støtte. På den andre side fikk hun også folkelig støtte både på Senja og i resten av landet, samt støtte fra kvinnesaksforkjempere. Striden rundt Bjerkås' prestegjerning pågikk uten at hun selv deltok i den i særlig grad. Les mer her.

Uke 31, 2021

Arten Pariambus typicus er observert på Vestlandet.

Spøkelseskreps (Caprellidae), også kjent under navnet Pariambidae, er en familie i ordenen Caprelloidea («spøkelsesamfipoder») av amfipoder, en type maritime krepsdyr. Gruppen består totalt av anslagsvis 150 arter. Familien har underfamilier, og inneholder minst 88 slekter.

Spøkelseskreps lever utelukkende i havet, og er funnet i nær sagt alle verdenshav, men med sterkere representasjon i Stillehavet. De er ofte små (1 til noen få millimeter), men noen av de mange artene blir opptil 5 cm lange. I Norge finnes arter av slektene Aeginina, Caprella (flere arter), Metacaprella, Pariambus, Proaeginina, Pseudoprotella og Phtisica. En av disse er den sterkt invasive arten Caprella mutica, som opprinnelig stammer fra Japanhavet men som har spredd seg med skip og drivtang til nesten hele kloden. Les mer her.

Uke 32, 2021

Richard Pyros og Cate Blanchett i det tyske teaterstykket Groß und klein i april 2012..

Cate Blanchetts filmografi omfatter 53 spillefilmer (per juli 2021), i tillegg til hennes medvirkning i fjernsyn og teater. Cate Blanchett (født 1969) er en australsk skuespillerinne. Hun hadde sin spillefilmdebut i rollen som en sykepleier i dramafilmen Paradise Road i 1997.

Hun spilte dronning Elisabeth I i Elizabeth (1998); for dette vant hun en Golden Globe og en BAFTA-pris, og ble nominert til Screen Actors Guild Award og Oscar. Denne filmen gav henne internasjonal kjendisstatus. Siden har hun vunnet Oscar for roller i The Aviator (2004) og Blue Jasmine (2013) og vært nominert ytterligere fire ganger. Hun har spilt alven Galadriel i to filmserier basert på Tolkiens bøker. Blanchett har også produsert to filmer. Les mer her.

Uke 33, 2021

Mette Finnestad ble i 2006 den første skytterdronninga.

Skytterkonge er tittelen vinneren av seniorklassene i landskytterstevnet tradisjonelt har fått. I 2006 ble det for første gang en kvinnelig vinner som dermed fikk tittelen skytterdronning. Vinneren blir tildelt H.M. Kongens pokal. Nummer to får tittelen skytterprins, mens beste kvinne, uansett plassering, blir skytterprinsesse.

Den første skytterkongen ble kåret i 1893 i Kristiansund, Chr. Østern fra Kristiania. Den første kongepokalen kom på landsskytterstevnet i Trondheim i 1897. Selve kongetittelen ble først tatt i bruk i 1904. Les mer her.

Uke 34, 2021

Ved kommunalreformen i 2007 ble 270 kommuner slått sammen til 98

Danmarks kommuner er de 98 administrative og folkevalgte forvaltningene på tredje nivå i Danmark. De har hånd om velferdstjenester som grunnskole, barnehage, primærhelse og sosiale oppgaver. De nye kommunene fungerer fremover som «indgangen til det offentlige» for danske borgere, hvor man skal henvende seg til kommunale Borgerservicekontorer og få veiledning om alle offentlige tjenester, også regionale eller statlige.

Kommunene i Danmark er også utgangspunkt for organiseringen av kretsinndelingen for politi, rettskretsene, valgkretsene, og kirkelige prostier. Etter region- og kommunalreformen i 2007 fikk de nye, større kommunene overført en god del oppgaver fra de tidligere 13 danske amtene. Den samme reformen erstattet amtene med 5 regioner. Les mer her.

Uke 35, 2021

Barbra Streisand i Hello, Dolly! (1969).

Barbra Streisands filmografi omfatter 19 spillefilmer.

Streisand (født 1942) er en amerikansk-jødisk skuespiller, filmregissør, filmprodusent, manusforfatter, komponist og sangartist. Hun ble nominert til Tony Awards for teaterroller i I Can Get It for You Wholesale og Funny Girl. Streisand gjentok den siste rollen i filmdebuten Funny Girl (1968), som ga henne en Oscar. Deretter spilte hun i filmene Hello, Dolly! (1969), Uglen og pusekatten (1970), Våre beste år (1973) og En stjerne blir født (1976).

I 1983 ble hun den første kvinnen til å skrive manuset til, produsere, regissere og selv spille hovedrollen i en stor studiofilm; Yentl. Den vant en Golden Globe for beste musikal, og Streisand vant en pris for beste regi. Etter Yentl regisserte hun filmene Tidevannets fyrste (1991) og Speilets to ansikter (1996). Les mer her.

Uke 36, 2021

Beardsley ca. 1895.

Aubrey Beardsley (1872–1898) var en innflytelsesrik britisk illustratør, og står, sammen med Oscar Wilde, som den mest markante kunstneren innenfor dekadanse og art nouveau på slutten av 1890-tallet. Beardsley var den mest kontroversielle kunstneren under perioden art nouveau. Han ble berømt for sine mørke, «perverse» og groteske erotikk, som ble hans hovedemne i hans senere arbeid. Hans mest berømte erotiske illustrasjoner var knyttet til historie og mytologi, som hans illustrasjoner for den greske tragedien Lysistrata og for Oscar Wildes Salomé. Les mer her.

Uke 37, 2021

Karakteristisk hjørnegård i Bjerkelundgata 5, Grünerløkka..

Leiegårdene i Oslos historiske murby er en dominerende del av den murbyen som bygget mellom 1840 og 1910. Å bo i leid leilighet i murgård på tre til fem etasjer ble vanlig for både arbeiderklasse, den nye middelklassen og borgerskapet, og begrepene kvartal, leiegård og bakgård ble del av språket.

Murbyen som bebyggelsesform omfatter leiegårder, fabrikker, forretningsgårder og offentlige bygninger som skoler og kirker, lagt i rette kvartaler mellom 12 til 15 meter brede gater. De første moderne leiegårdene kom i 1840-årene, bygget for velstående leieboere, mens gjennombruddet som alminnelig boligform kom i 1860-årene. Omrking 1910 bodde minst to tredeler av befolkningen i Kristiania i leiegård, og murbyen omfattet da mer enn 40 000 leiligheter. I løpet av murbyperioden ble klasseskillene i byen knyttet til en geografisk todeling: østkanten og vestkanten, og leiegårdene ble utformet etter leieboernes betalingsevne. Les mer her.

Uke 38, 2021

Murgårder på Fredensborg. Nytt gategulv og beplantning 2017..

Oslos historiske murby har langt på vei blitt bevart gjennom 1900- og 2000-tallet.

65 % av befolkningen i Kristiania bodde i leiegård i 1910. Murbyen omfattet da mer enn 40 000 leiligheter, fabrikker, forretningsgårder og offentlige bygninger i lukkede, rette kvartaler. Denne bebyggelsesformen er godt kjent fra strøk som Grünerløkka og Frogner. Fra 1930-årene hadde kommunen planer for at hele strøk av murbyen skulle rives. Lite ble gjennomført: i 1930-årene ble Pipervika revet som del av rådhusreguleringen, i 1950- og 1960-årene ble Vaterland og Vestre Vika revet. Kommunens byfornyelse kom for fullt i gang fra 1978 og omfattet mer enn 11 000 leiligheter, flest på østkanten.

Vurderingen av leiegårdene skiftet i 1960- og 1970-årene, de ble nå sett på som en fleksibel og attraktiv boform, og i 1992 ble murbyen erklært som bevaringsverdig. I 2020-årene omfatter murbyen mellom 25 000 og 30 000 leiligheter; disse utgjør 20 % av alle boligene i indre by. Murbyen er helt dominerende på Grünerløkka og Sofienberg. Forretningsgårdene i mur er fortsatt et betydelig innslag i Kvadraturen og områdene nord for denne. Les mer her.

Uke 39, 2021

Ofte danner bergmynte store sammenhengende matter.

Bergmynte (Origanum vulgare) er den eneste naturlig viltvoksende arten i bergmynteslekta i Norge. Dette er en flerårig plante som er ganske vanlig i lokalklimatisk gunstige områder av Sør-Norge og som finnes spredt også lenger nord.

Planten er en velluktende krydderurt og kan brukes i matlaging. Den er velkjent i pasta og pizza. Krydderet oregano kommer fra denne planten. Bruk av bergmynte i mat og medisin har svært lang tradisjon, og kan føres tilbake til klassisk tid. De mange dialektnavnene kan tyde på at den også i Norge har lange tradisjoner som nytteplante. Les mer her.

Uke 40, 2021

Clark Gable og Vivien Leigh i "Tatt av vinden".

AFI's 100 Years…100 Movie Quotes er en liste over de 100 beste replikkene fra amerikanske spillefilmer ifølge American Film Institute (AFI). Listen ble stemt fram i en undersøkelse blant 1500 filmkritikere, filmhistorikere og bransjefolk i 2005.

Rhett Butlers siste ord til Scarlett O'Hara i storfilmen Tatt av vinden («Frankly, my dear, I don't give a damn.») ble kåret til det beste filmsitatet. Dramafilmen Casablanca (1942) har seks replikker på listen, mens Tatt av vinden (1939) og Trollmannen fra Oz (1939) har tre replikker hver. Les mer her.

Uke 41, 2021

Birgit Skarstein fikk Egebergs ærespris i 2019.

Egebergs Ærespris ble opprettet i 1919 av Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921), og regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse. Den gis til utøvere som har markert seg i to eller flere forskjellige idretter.

Prisen ble tidligere kun tildelt utøvere som utmerket seg i to distinkt ulike idretter, helst en sommer- og en vinteridrettsgren. For hovedidretten kreves topplasseringer i internasjonale mesterskap, for sideidretten nasjonale topplasseringer i minst en idrettsgren. I tillegg til de sportslige kravene, sier statuttene også at kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. Prisen deles ikke ut hvert år. Les mer her.

Uke 42, 2021

Siden 2017 har det vært 29 kommuner.

Færøyenes kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået på Færøyene. Det er i alt 29 kommuner (færøysk: kommunur). Om lag halvparten av befolkningen bor i hovedstadskommunen Tórshavn.

Kommunene har ansvar for en rekke offentlige tjenester, som barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Interkommunalt samarbeid er utbredt på de fleste tjenesteområder, ettersom den gjennomsnittlige kommunestørrelsen er liten. Tórshavn fikk kommunalt selvstyre i 1866, og ble Færøyenes første kommune. I 1872 ble hele øygruppen inndelt i kommuner, som i begynnelsen var forstanderskap for prestegjeldene. Les mer her.

Uke 43, 2021

Disneyskonsernets logo.

Disneys klassikere er Walt Disney Animation Studios helaftens tegnefilmer. Navnet «Disneys klassikere» ble introdusert i 1980-årene. Per 2021 har Disney utgitt 60 offisielle Disney-klassikere.

De fem første Disney-klassikerne, Snehvit og de syv dvergene (1937), Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941) og Bambi (1942), går ofte under betegnelsen «Disneys gullalder». Askepott (1950) var begynnelsen på «den andre gullalderen». Etter at Oscar for beste animasjonsfilm ble etablert i 2001, har tre av filmene vunnet denne prisen: Big Hero 6, Frost og Zootropolis. Skjønnheten og udyret (1991) er den eneste av de 60 filmene som har vært nominert til Oscar for beste film. Les mer her.

Uke 44, 2021

Svømmeren Sarah Sjöström vant «Bragdguldet» både i 2015 og 2017.

Svenska Dagbladets gullmedalje er en pris «för årets främsta svenska idrottsbragd [och] belöning för utomordentligt förtjänstfull tävlingsprestation». Den har blitt delt ut av avisen Svenska Dagbladet siden 1925. Medaljen, som også kalles Bragdguldet, kan gis til et lag eller en individuell utøver. Enkeltutøvere kan ikke motta medaljen mer enn to ganger i løpet av karrieren.

Det svenske Riksidrottsmuseet sier at «Bragdmedaljen är utan tvivel den förnämsta utmärkelsen en svensk idrottsprofil kan få». Prisen ble introdusert i Sverige etter forbilde av en fransk pris. Les mer her.

Uke 45, 2021

Hepburn og Bogart spilte sammen i «Afrikadronningen» (1951)..

AFI's 100 Years…100 Stars er en liste over de 50 viktigste «filmlegendene» i USA; med 25 mannlige og 25 kvinnlige skuespillere. Listen er basert på en avstemning i regi av American Film Institute (AFI) i 1999.

For listen definerer AFI en «amerikansk filmlegende» som en skuespiller eller en skuespillergruppe med en betydelig tilstedeværelse i amerikanske spillefilmer. Skuespillerens filmdebut skal ha vært før 1950. Humphrey Bogart og Katharine Hepburn er høyest rangert av filmlegendene, fulgt av Cary Grant og Bette Davis. Les mer her.

Uke 46, 2021

Leonard Bernstein omtalte The Beatles som «vår tids Schubert» .

The Beatles’ diskografi omfatter 13 studioalbum, 17 EP-er, 63 singler, og samlealbum.

Beatles regnes blant de største bandene i pop- og rockehistorien. Dette skyldes delvis at de er det mestselgende bandet. The Beatles' sanger er solgt i over en milliard eksemplarer. I tillegg har de flest nummer 1-hits på Billboard Hot 100 (20), flest singler av samme artist samtidig på samme liste (17), flest singler på rad på de øverste plassene (1–5) og flest album solgt (over 1 milliard) i USA. Bandet ble også sett på som talsmenn for en hel generasjon. Les mer her.

Uke 47, 2021

USA har 50 delstater, de to siste kom i 1959.

USAs delstater er de 50 delstatene som sammen utgjør USA (United States of America).

I USAs flagg representerer de 50 stjernene de nåværende delstatene, mens de 13 stripene representerer de opprinnelige 13 koloniene som i 1776 rev seg løs fra Storbritannia og dannet USA. Veksten i antall delstater har stort sett skjedd ved at «føderale territorier» har fått delstatsstatus og indre selvstyre. De siste delstatene er Alaska og Hawaii, som begge ble etablert i 1959. Delstatene har egne lover, en delstatshovedstad, egne flagg og andre symboler. Delstatene har delvis ulik demografi, historie og kultur. Les mer her.

Uke 48, 2021

Sverige har 290 kommuner; i nord er det store areal og få innbyggere.

Sveriges kommuner er de 290 enhetene Sverige er delt inn i, som er styrt av en folkevalgt forsamling (kommunfullmäktige), og som har oppgaver som utdanning, primærhelsetjenesten og tekniske tjenester. Struktur og oppgaver ligner de norske kommunene.

Alle kommunene er også inndelt et lavere nivås bydels- eller sogneforsamlinger, i alt 2 512 stykker. Disse organiserer og gjennomfører valgavvikling på stemmekretsnivå, og har noen funksjoner ved folketellinger. Større kommuner har kommundelsnämnder, ofte kalt områdesnämnd eller stadsdelsnämnd. Kommunene i Sverige er relativt store i internasjonal sammenheng, og alle kommunene utfører de samme oppgavene, som såkalte generalistkommuner. Les mer her.

Uke 49, 2021

Lascaux-grotta har noen av de mest kjente hulemaleriene i Vézèredalen.

Verdensarven i Frankrike omfatter 46 steder eller samlinger av objekter som er oppført på UNESCOs liste.

Verdensarvområdene spenner over mer enn 35 000 års fransk historie. Det eldste verdensarvminnet er Vézèredalens hulemalerier og bosetninger; det yngste er restaureringen av Le Havre 1945–64. Noen av kulturminnene er fra romertiden, men de fleste av er fra middelalderen og renessansen. Befestede middelalderbyer, kloster, katedraler, renessansens byplanlegging, og slott fra flere perioder dominerer listen.

Mange av områdene består av flere delenheter, i tråd med at UNESCO nå ønsker å fremheve strukturelle mønster mer enn enkeltobjekter. Et eksempel på dette er Loiredalen, hvor verdensarvminnet ble utvidet fra å gjelde ett enkelt slott, til å gjelde slottsarkitektur og slottslandskapet i en hel region. Les mer her.

Uke 50, 2021

Sara Takanashi fra Japan er den mestvinnende kvinnen i verdenscupen.

Verdenscupen i skihopping arrangeres årlig av det internasjonale skiforbundet (FIS), og er den beste sesonglange sammenlagtturneringen i skihopping i vinterhalvåret for menn og kvinner. Verdenscupen ble første gang arrangert sesongen 1979/80 for menn og 2011/12 for kvinner.

Finske Matti Nykänen og polske Adam Małysz har flest sammenlagtseire i verdenscupen; fire sesonger hver. Østerrikeren Gregor Schlierenzauer har vunnet flest enkeltrenn. Blant kvinnene har japanske Sara Takanashi fire sammenlagtseire og har vunnet flest enkeltrenn. Les mer her.

Uke 51, 2021

Salmebok-hylle i ei norsk kirke.

Liste over forfattere i Norsk Salmebok 2013 omfatter over 400 forfattere som er representert med en eller flere salmetekster i Norsk salmebok 2013. Den ble innført som Den norske kirkes salmebok 1. søndag i advent 2013, og tok da over etter Norsk Salmebok (1985) og tilleggsboken Salmer 1997.

Forfatterne kommer fra rundt tretti land. Bortsett fra Norge, har de nordiske landene, Tyskland, Storbritannia og USA flest forfattere representert. En stor endring er at det i Norsk salmebok 2013 er med salmer på flere språk. Språk som blir brukt i den norske kirken, som begge variantene av norsk, nord-, sør- og lulesamisk, kvensk og også dialektvarianter av norsk er tatt med, i tillegg til sanger på engelsk og andre språk. Les mer her.

Uke 52, 2021

Singin' in the Rain (1952) ble kåret til USAs beste filmmusikal.

AFI’s Greatest Movie Musicals er en liste over de 25 viktigste musikalfilmene fra USA ifølge en avstemning fra 2006 i regi av det amerikanske filminstituttet (The American Film Institute – AFI).

Singin' in the Rain (1952) ble kåret til den beste filmmusikalen, etterfulgt av West Side Story (1961) og Trollmannen fra Oz (1939). ► Les mer her.