Wikipedia:Relevanskriterier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Wikipedia:R)
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden omfatter relevanskriterier som det er blitt enighet om på dette prosjektet (gjennom diskusjon og/eller praksis).

Denne siden er på ingen måte uttømmende, og det er en rekke områder der vi ikke har skrevet ned noen relevanskriterier, men i større eller mindre grad har en praksis for hva eller hvem som er relevante. Nedskriving av kriterier bør skje i ro og mak slik at man får tatt flest mulig hensyn og involvert de som skriver artikler om det aktuelle temaet.

Se også Wikipedia:Relevanskriterier/kladd fra svensk Wikipedia for mulige utkast til flere relevanskriterier.

Generelle kriterier[rediger kilde]

Kriteriene er for å forenkle arbeidet med å holde en noenlunde enhetlig kurs, og er ikke ufeilbarlige. Det heter seg at «Ingen regel uten unntak» og grensegangen på denne siden er kun rådgivende og kan brytes. Husk også på Ignorer alle regler! Det skal også fremgå av artikkelen hvorfor den omtalte personen, organisasjonen, etc, er verdig en artikkel.

Kriteriene definerer en grense hvor det må argumenteres for sletting dersom noe har mer relevans enn det angitte. Omvendt må det argumenteres imot sletting dersom noe har mindre relevans enn det angitte. Uansett gjelder det at krav om verifiserbarhet gjelder uinnskrenket. Det betyr at hvis slettegrunnen er manglende verifiserbarhet, hjelper det ikke å vise til relevanskriterier for å beholde artikkelen, i dette tilfellet må referanser på før artikkelen kan beholdes. Krav om uvesentlige referanser kan imidlertid avvises med argumentasjon i slettedebatten.

Eksempel kunstnere
Hvis en kunstner blir innkjøpt av et kjent galleri og dette lagrer bildene slik at de ikke er tilgjengelig, men det publiseres og omtales i et akseptert tidsskrift og vedkommende er alment kjent som «kunstner», medfører det relevans. Omtalen fra tidsskriftet må da være referansemateriale for vår artikkel.
Eksempel bedrifter
Hvis en bedrift utelukkende har omtale i kataloger og ikke i noen form for nyhetsmedier, har bedriften ikke relevans. Hvis bedriften blir omtalt i et nyhetsoppslag som er slik at bedriften på selvstendig grunnlag blir omtalt, har den relevans.

Det kan aksepteres noe slinger der en mener skribenten sitter med førstehåndsopplysninger, men dette vil kun gjelde mindre viktige biopplysninger – i all hovedsak skal alle opplysninger være verifiserbare.

Personer[rediger kilde]

Generelle kriterier for personer[rediger kilde]

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

For levende personer hvis relevans ligger i grenseland for oppføring, bør eventuelt uttrykt ønske fra personen selv om å slippe omtale tillegges en viss vekt. Det er en fordel om slike ønsker meldes via Wikipedia:VRT eller på andre måter som gjør det mulig å verifisere hvem forespørsel kommer fra. Se ellers WP:BLP for veiledning i omtale av levende personer.[2]

Historiske personer[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Offentlig omtale[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Deltakere i TV-programmer[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende egenskaper kan hver for seg være gode nok grunner for inklusjon:

Følgende egenskaper er som regel ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

Priser og utmerkelser[rediger kilde]

Inklusjonskriterier basert på generelle utmerkelser[6]

 • Kongens fortjenstmedalje i gull[7]
 • St. Olavs Orden[8] Norske borgere i utlandet får som regel Den Kongelige Norske Fortjenstorden i stedet og på samme grunnlag.
 • Den Kongelige Norske Fortjenstorden når tildelingen er basert på individuelle meritter. Utdyping: Fortjenstorden rangerer lavere enn St Olavs Orden og tildeles i mange tilfeller utenlandske statsborgere uten individuell vurdering. Dette kan derfor være relevansgrunnlag dersom det er klart at ordenen er tildelt på grunn av personlige meritter som er sammenlignbare med de kravene som stilles for St. Olavs orden. Høflighetstildelinger for eksempel i diplomatisk kontekst gir normalt ikke relevans, feks tildelingen til pressetalsperson Willemien Veldman, Nederland, i forbindelse med det nederlandske statsbesøket til Norge 9.–11. november 2021.[6]

Mottakere av prestisjetunge priser er alltid relevante, dette inkluderer men er ikke begrenset til:[9]

Journalister[rediger kilde]

 • Relevanskrav for journalister (kringkasting):
  • Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante (alle medier)
  • Redaksjonsledere for riksdekkende medier
  • Programledere (riksdekkende eller internasjonale sendinger)
  • Utenrikskorrespondenter
  • Journalister som også har utgitt bøker
 • Relevanskrav for journalister (presse)
  • Redaktører for utgivelser som selv er relevante (Eksempel: redaktøren i Fett (tidsskrift))
   • Dette inkluderer redaksjonsledere som oppfattes som redaktører for faste bilag i aviser
  • Journalister som har vært regelmessig aktive over en viss tid og som er godt offentlig kjent (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller internasjonal samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som skriver signerte kommentarer (trykte publikasjoner med en viss riksdekkende eller samfunnsmessig betydning)
  • Journalister som også har utgitt bøker

Forfattere[rediger kilde]

 • Bokverk utgitt på anerkjent og uavhengig forlag er normalt nødvendig for at en person skal få egen biografi bare basert på forfatterskap.[10][11] Veiledning: Utgivelser bør være på «anerkjent og uavhengig forlag» som i denne sammenhengen inkluderer f.eks. Gyldendal eller Det Norske Samlaget. Egenutgitte verk eller på forlag med utgivelser for forfatters regning og risiko gir normalt ikke grunnlag for egen biografi.[12]
 • Mottakere av veletablerte utmerkelser som Brageprisen, Bookerprisen,[13] Nordisk råds litteraturpris eller Den store boken er alltid relevante.
 • Bidrag i form av del av ett verk er normalt ikke tilstrekkelig. Del av et verk kan f.eks. være et fåtall kapitler i antologi med mange kapitler.[14][12]
 • Tekniske manualer, bøker som oppsummerer pensum eller eksamensoppgaver på et studium[15] (og dermed retter seg mot en smal krets og uten å inneholde ny teori/innsikter) og lignende er ikke tilstrekkelig relevansgrunnlag.[12]
 • Forfattere virksomme før år 1700 er generelt relevante.[12]

Oversettere[rediger kilde]

Inklusjonskriterier for oversettere[16]:

Kunstnere[rediger kilde]

Se også Wikipedia:Stilmanual/Kunstnere og Wikipedia:Stilmanual/Biografier

 1. Offentlig utstilling eller publisert omtale (Ikke borgerpublikasjoner)

Musikere, ensembler og band[rediger kilde]

Følgende er inklusjonskriterier:

Følgende er inklusjonskriterier som gjelder generelt:

 • Vinnere av The Voice, Idol eller tilsvarende landsomfattende eller internasjonale realityshow eller talentkonkurranser.
 • Oppføring i Store Norske Leksikon.
 • Betydelig redaksjonell omtale i etablert internasjonal, landsdekkende eller regional presse, ikke lokalmedia.

Følgende er ikke inklusjonskriterier:

 • Spillejobber i lokale musikkarrangement[21]
 • Spillejobber på båter[22]
 • Medlem av bare ett relevant band.[23]
 • Oppføring på VG-lista[19]
 • Spotify-strømming med rundt én million streams per låt el. 100 000 per album. Tall fra Spotify og tilsvarende tjenester anses generelt for å være for upålitelige.[19]
 • Oppført på A-, B- eller C-lister (rotasjon) hos NRK eller tilsvarende.[19]
 • Album- eller singelutgivelser på eget label. Verkene må være utgitt på et etablert label.[24] (Det bør dog gjøres unntak for artister som har gjort seg bemerket med gull- eller platinasalg, som eksempelvis Jim Stärk og The Beatles.)[19]
 • Deltagelse i The Voice, Idol eller tilsvarende talentkonkurranser,[25][19] se også Deltakere i TV-programmer.

Skuespillere[rediger kilde]

(Kriterier er ikke formelt vedtatt, men et diskutert utkast finnes her) :

Politikere[rediger kilde]

Hjelp:Politikere beskriver relevanskrav for politikere.

Personer innen forskning og undervisning[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Hjelp:Akademikere beskriver relevanskrav for personer innenfor forskning og høyere utdanning.

Følgende egenskaper er gode nok grunner for inklusjon:

 • Professorer og tilsvarende nivå er alltid relevante.[26][27]
 • Rektorer ved universiteter og høgskoler er alltid relevante.[26]

Kongelige[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • nåværende eller tidligere monarker
 • barn og barnebarn av nåværende eller tidligere monarker
  • ektefeller og barn av sistnevnte kan nevnes i teksten, men bør ikke ha egen artikkel om ikke annen grunn tilsier det

Geistlige[rediger kilde]

 • Biskoper (og høyere rangerte geistelige) i store kirkesamfunn som den katolske kirke, den norske kirke og den anglikanske kirke er alltid relevante.[28]
 • For tiden før formannskapslovene (1838) er sogneprester og proster i Norge relevante. Veiledning: Deres virke bør fortrinnsvis være omtalt i kildene feks lokalhistorisk litteratur. For tiden etter 1838 ble sogneprestenes sentrale rolle i lokalsamfunnet gradvis mindre og det er særlig viktig å vise frem den biografertes betydning gjennom feks omtale i litteratur.[28]

Personer i foreninger/organisasjoner[rediger kilde]

Merk: Listen er ikke komplett. Hjelp:Politikere omhandler relevans for personer i politiske partier o.l.

Personer med lederverv som ikke er kjent for noe annet kan nevnes i organisasjonens egen artikkel. Foreninger/organisasjoner er virksomheter som baserer seg på frivillig medlemskap hvor størrelsen vanligvis blir regnet i antall medlemmer. Medlemmer kan være individer og/eller virksomheter. Organisasjonen må være relevant for at lederroller i seg selv skal skape relevans.[29]

Relevans på grunnlag av verv eller stilling

 • Ledere i landsdekkende organisasjoner av vesentlig størrelse eller med lang/viktig historie er relevante. Veiledning: Ledere vil som regel være valgte ledere (noen ganger med titler som styreleder eller president). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante.[30]
 • I organisasjoner av klar nasjonal betydning (feks LO, NHO, KS, Idrettsforbundet) er andre ledere på nasjonalt nivå relevante.Veiledning: Dette vil ofte være ansatt daglig leder (generalsekretær, administrerende direktør). I noen organisasjoner er det primært ansatte daglig leder (med titler som generalsekretær eller administrerende direktør) som representerer organisasjonen utad og da er disse mest relevante. I de mest sentrale organisasjonene kan valgte nestledere og tilsvarende være relevante.[31]

Personer innen idrett[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Fotballspillere[rediger kilde]

Se Hjelp:Fotballspillere

Personer innen næringslivet[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Følgende personer har som regel leksikalsk verdi:

 • Næringslivsledere
  • Konsernledelse (toppleder og lederteam) av foretak av vesentlig størrelse
  • Styreledere av tilsvarende foretak
 • Gründere og formuesbygging
  • Gründere av selskaper og organisasjoner som i seg selv er notable
  • Selvskapte centi-millionærer

Embetsmenn[rediger kilde]

Offiserer og andre militære[rediger kilde]

 • Mottakere av krigskorset er relevante. Biografier bør fortrinnsvis omfatte mer enn bare tildelingen, blant annet om vedkommendes livsløp og virke utenom grunnlaget for tildelingen. Biografien bør bygge på offentlig kjent og kildebelagt begrunnelse for tildelingen samt utfyllende informasjon om vedkommendes livsløp og virke.[34]

Bedrifter[rediger kilde]

En virksomhet eller bedrift kan være relevant om det har vært gjenstand for bred dekning og at dette kan bekreftes med andrehåndskilder. Slike kilder må være pålitelige og fullstendig uavhengig av artikkelobjektet. En enkelt uavhengig kilde er nesten aldri tilstrekkelig for å avklare notabilitet for en virksomhet.

Se også:

Foreninger[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett. Bedrifter og musikkgrupper har egne kriterier.

Med foreninger menes organisasjoner med frivillig medlemskap og inkluderer blant annet idrettslag, ideelle organisasjoner, interesseorganisasjoner (som fagforeninger) og aksjonsgrupper.

Hvert av følgende kriterier taler for relevans. Avhengig av hvor tungtveiende de er kan momentene være nok hver for seg eller inngå i en helhetlig vurdering:[35]

 1. Stort geografisk virkeområde. Utdyping: Stort geografisk nedslagsfelt er et vesentlig kriterium. Landsdekkende foreninger har helt annen relevans enn foreninger begrenset til fylke (region). Foreninger med lokalt nedslagsfelt i liten by, mindre kommune eller bygd vil være relevante bare når andre kriterier, f.eks. vesentlig samfunnsmessig betydning, er dokumentert. Tilsvarende er lokallag, for eksempel lokale partilag, av landsdekkende organisasjon sjelden relevante. Organisasjoner som har avdelinger i mange land vil som regel være relevante.[36]
 2. Størrelse målt i antall medlemmer. For veldig store foreninger (typisk med flere titusen medlemmer) kan størrelse alene være tilstrekkelig.[37]
 3. Samfunnsmessig betydning. En forening kan spille en vesentlig samfunnsrolle selv om medlemstallet er nokså beskjedent og foreningen spiller/spilte en samfunnsmessig rolle i en kort periode.[38] Som regel innebærer dette å spille en rolle utover lokalsamfunnet og foreningen må ha dokumentert betydning for andre enn medlemmene selv. Samfunnsmessig betydning skal fremgå av omtale i uavhengige kilder der den rollen foreningen spiller/spilte i eksempelvis faglig, kunstnerisk, sportslig, økonomisk, historisk eller politisk sammenheng er tydelig. Organisasjoner av åpenbar nasjonal betydning vil alltid være relevante.

Følgende er som regel inklusjonsverdig:

Kulturprodukter[rediger kilde]

Kulturprodukter omfatter (men er ikke begrenset til) film,[39] musikalske verk, innspilt musikk, bildende kunst, skulpturer og skjønnlitteratur.

Film[rediger kilde]

Spillefilmer som har blitt tildelt anerkjente utmerkelser som Amandaprisen eller Oscar er alltid relevante. Pristildelingen må gjelde selve filmen og ikke begrenset til enkeltpersoner som har bidratt.[40]

Generelle krav for medier som skal omtales[rediger kilde]

 • Alle rent kommersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
 • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.

TV- og radio-kanaler (på luft/kabel)[rediger kilde]

 • Kanalen må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Papiraviser og tidsskrifter[rediger kilde]

 • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
 • Avisen/tidsskriftet må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
 • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.

Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, podkaster, blogger, diskusjonsforum, etc)[rediger kilde]

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Svært høye besøkstall
 • Stort antall unike brukere
 • Alment godt kjent gjennom andre medier
 • Unik tjeneste
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Følgende skal normalt ikke inkluderes:

 • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
 • Regulære blogger
 • Podkaster
 • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets

Geografi[rediger kilde]

Merk: Listen er ennå ikke komplett.

Plasser, veier og bygninger[rediger kilde]

Er inklusjonsverdig om de har en arkitektonisk, byplanmessig eller historisk interesse.

Wikipedia:Lister beskriver kritererier for lister, blant annet «lista må dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier» (se også WP er ikke en samling tilfeldig info).[41]

Referanser[rediger kilde]

 1. ^ Wikipedia:Sletting/Fredrik Ahlsen
 2. ^ Basert på diskusjon i oktober 2022 der det også fremkommer utdyping/presisering: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Forslag_til_tillegg
 3. ^ Wikipedia:Sletting/Eunike Hoksrød, Wikipedia:Sletting/Morten Heggdal, Wikipedia:Sletting/Tone Nygård, Wikipedia:Sletting/Safari Shabani, Wikipedia:Sletting/Mayoo Indiran
 4. ^ Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Dina Matheussen
 5. ^ Wikipedia:Sletting/Per-Arne Ludvigsen, Wikipedia:Sletting/Margrethe Gilboe Kirkestuen, Wikipedia:Sletting/Filip Johansen
 6. ^ a b se diskusjon i september 2022: Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv 2022; fag- eller bransjepriser omtales i forbindelse med relatert yrke.
 7. ^ Wikipedia:Sletting/David Wendelbo Lysne, Wikipedia:Sletting/Osvald Peder Emil Nikolaisen, Wikipedia:Sletting/Jan Erling Haugland, Wikipedia:Sletting/Nirmal Singh Khalsa
 8. ^ se feks Wikipedia:Sletting/Carl Lundh, Wikipedia:Sletting/Olav Lea
 9. ^ Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Andre_priser_-_automatisk_relevans_for_mottaker?
 10. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mai
 11. ^ Wikipedia:Sletting/Erik Furevik, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge, Wikipedia:Sletting/Gunnar Christensen (forfatter), Wikipedia:Sletting/Jostein H. Sandsmark, Wikipedia:Sletting/Thor Olav Moen
 12. ^ a b c d Se også Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier i oktober 2022
 13. ^ se også diskusjon oktober 2022 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2022#Bøker/utgivelser_som_grunnlag_for_biografier
 14. ^ Wikipedia:Sletting/Anita Ekwall, Wikipedia:Sletting/Julie C. Knarvik, Wikipedia:Sletting/Pål Stokka, Wikipedia:Sletting/Marianne Hagelia
 15. ^ Wikipedia:Sletting/Viljar Johnsen Nerheim
 16. ^ se ellers eksempel på slettediskusjoner: Wikipedia:Sletting/Bente Klinge, Wikipedia:Sletting/Iselin Røsjø Evensen, Wikipedia:Sletting/Inger Sverreson Holmes, Wikipedia:Sletting/Kristian Breidfjord, Wikipedia:Sletting/Christian Skaug, Wikipedia:Sletting/Åsmund Thorkildsen, Wikipedia:Sletting/Eirik Myge)
 17. ^ Diskusjon på Tinget oktober 2021 Wikipedia:Tinget#Inklusjonskriterium_-_konkret_forslag
 18. ^ Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel
 19. ^ a b c d e f Diskutert/vedtatt på Tinget i august 2021
 20. ^ Nominasjon til Spellemannsprisen er normalt ikke tilstrekkelig ihht slettediskusjoner, bare vinnere er klart notable, Wikipedia:Sletting/Catharina Stoltenberg, Wikipedia:Sletting/Bård Ingebrigtsen, Wikipedia:Sletting/Lars Wiik, Wikipedia:Sletting/Fredrik Vogsborg, Wikipedia:Sletting/Kåre Spon danseorkester, se også Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/mars#Relevanskriterier_for_band_(musikkgrupper)
 21. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 22. ^ Wikipedia:Sletting/Trond Slyngstadli
 23. ^ etablert praksis er at deltakelse i bare en relevant musikkgruppe i seg selv ikke er tilstrekkelig se feks Wikipedia:Sletting/Erik Widding, Wikipedia:Sletting/Tor Thomassen, Wikipedia:Sletting/Jon Krogstad
 24. ^ Wikipedia:Sletting/Tini Flaat, Wikipedia:Sletting/Paradise In Bloom, Wikipedia:Sletting/Skei & PT, Wikipedia:Sletting/Demon hotel
 25. ^ Deltakelse alene er ikke nok ihht slettediskusjoner Wikipedia:Sletting/Timian Ripnes Naastad, Wikipedia:Sletting/Fredrik Bergersen Klemp, Wikipedia:Sletting/Adrian Jørgensen
 26. ^ a b Hjelpdiskusjon:Akademikere
 27. ^ Wikipedia:Torget/Arkiv/2009/august#Professorer, Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv_2011#Enighet_om_nye_relevanskriterier_for_forskere?, Wikipedia:Sletting/Ann Nilsen, Wikipedia:Sletting/Gunnar Eskeland
 28. ^ a b Diskusjon på tinget Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/januar i januar 2021
 29. ^ Wikipedia:Tinget/Arkiv/2021/februar#Relevanskriterier_-_ledere_for_foreninger/organisasjoner.
 30. ^ se diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Knut Heggland, Wikipedia:Sletting/Rolf Jørgensen, Wikipedia:Sletting/Kathrine Nyhus.
 31. ^ Ihht diskusjon på Tinget januar-februar 2021; se også Wikipedia:Sletting/Bjarte Askeland (lege), Wikipedia:Sletting/Per Arne Pettersen
 32. ^ Wikipedia:Sletting/Bengt Olav Johansen, Wikipedia:Sletting/Sven Sakkov
 33. ^ Wikipedia:Sletting/Amund Noss, Wikipedia:Sletting/Arne Dolven
 34. ^ Diskusjon i januar 2023 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Mer_om_priser_og_utmerkelser. Se også Wikipedia:Sletting/Thomas Nysted, Wikipedia:Sletting/Pål Marius Jebsen
 35. ^ diskusjon i oktober-november 2022 Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Foreninger
 36. ^ Wikipedia:Sletting/Bærum Sogneselskap,Wikipedia:Sletting/Vestfold Sosialistisk Ungdom, Wikipedia:Sletting/Mjøndalen Vest Selskabelige Forening
 37. ^ Wikipedia:Sletting/Norsk kuratorforening, Wikipedia:Sletting/Markedsføringsgjengen (Studentersamfundet i Trondhjem), Wikipedia:Sletting/Casual Gaming, Wikipedia:Sletting/Steinbiten akvarieforening
 38. ^ Komiteen for Sydøst-Asia, ROSSO
 39. ^ aktuelle slettediskusjoner som viser praksis for langfilmer, kortfilmer etc: Wikipedia:Sletting/Sins of the Father (film), Wikipedia:Sletting/Oculi (film), Wikipedia:Sletting/Grådighet (film), Wikipedia:Sletting/Utukt (film), Wikipedia:Sletting/Hora (film), Wikipedia:Sletting/Ingen mann i sikte (film)
 40. ^ Wikipedia:Tinget#Relevans_for_utgivelser_av_innspilt_musikk
 41. ^ Se også Wikipedia:Sletting/Liste over norske musikkorps, Wikipedia:Sletting/Liste over japanske rockeband, Wikipedia:Sletting/Liste over Egyptiske forfattere og Wikipedia:Sletting/Liste over dopingsaker