Wikipedia:Sokkedukker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

En sokkedukke, også kjent som en sockpuppet, er en brukerkonto som eies av en som allerede har en brukerkonto. Bruk av sokkedukker frarådes i de fleste tilfeller.

Bruk av sokkedukker er ikke i seg selv forbudt. Jimbo Wales har sagt: «There's no specific policy against it, but it's generally considered uncool unless you have a good reason» og «... multiple usernames are really only a problem if they are used as a method of troublemaking of some sort.»

Misbruk av sokkedukker er ikke tillatt. Slikt misbruk kan være å stemme mer enn én gang i avstemninger, støtte hverandre i slettingsdiskusjoner, eller på andre måter bruke sokkedukker til å omgå regelverket i Wikipedia. Det finnes legitime grunner til å bruke flere kontoer, men personer som gjør dette må avstå fra å bruke dem på måter som ikke er tillatt.

Forbudt bruk av sokkedukker[rediger kilde]

Stemmegivning[rediger kilde]

Wikipedia er intet demokrati, og rene avstemninger er svært sjeldne. Det kan likevel være nødvendig med avstemninger i noen tilfeller. Dessuten har flere prosesser på Wikipedia en form som minner om en blanding av en avstemning og en diskusjon (Wikipedia:Sletting og Wikipedia:Kandidatsider er to eksempler på dette).

Ingen bruk av sokkedukker i slike prosesser godtas. Bruk av dette er blokkeringsgrunn og vil også føre til at ens synspunkter ikke vil bli tatt hensyn til.

Omgåelse av regelverket[rediger kilde]

Redigeringskriger godtas ikke i Wikipedia. Artikler der to brukere kontinuerlig tilbakestiller hverandres redigeringer skal fryses («låses»), slik at uenigheten heller debatteres på diskusjonssiden.

Det er ikke tillatt å benytte en sokkedukke til å alternere på å tilbakestille, slik at man gir inntrykk av at det er større støtte til «sitt» syn og dermed påberoper seg at det ikke er en redigeringskrig, men f.eks. «tilbakestilling av vandalisme».

Et annet tilfelle der bruk av sokkedukker en en uakseptabel omgåelse av regelverket er ved blokkeringer. Bli man blokkert skal man ikke under noen omstendighet opprette en ny konto og begynne å redigere igjen. Gjøres dette vil blokkeringen utvides (jf. Wikipedia:Retningslinjer for blokkering: «Blokkerte brukere har plikt til å respektere sin blokkering, og ikke redigere Wikipedia, hverken anonymt eller med andre kontoer, før blokkeringen utløper. Å omgå en blokkering er et alvorlig regelbrudd, som kan lede til at brukeren får sin blokkering betydelig forlenget.»)

Bruk av sokkedukker til «skitne jobber»[rediger kilde]

Det kan virke fristende å opprette en ny konto hvis man skal gjøre en ubehagelig oppgave, for eksempel påpeke regelbrudd fra andre brukere eller foreslå noe man antar at vil gjøre en upopulær. Bruk av en sokkedukke i slike tilfeller bør imidlertid ikke forekomme. Du bør være modig nok til tørre å gjøre dette under ditt vanlige brukernavn.

Manipulering av diskusjonssider[rediger kilde]

Det kan være høy temperatur rundt artikler om kontroversielle tema, dette vil som regel også vise seg på de tilhørende diskusjonssider. Det kan virke fristende å bruke en ekstra konto eller to til å vise støtte til sitt egen syn, da man ofte er temmelig fast bestemt på at man har rett. Dette er imidlertid svært lite realt mot de andre deltagerne i diskusjonen. Slik bruk av sokkedukker skal derfor ikke forekomme, og vil føre til en øyeblikkelig blokkering av sokkedukkene. En blokkering av hovedkontoen vil også bli vurdert.

Flere administratorkontoer[rediger kilde]

En person har bare anledning til å ha én identitet med administratorrettigheter. Dette gjelder selv om kontoene ikke har blitt brukt til ting som strider mot andre retningslinjer. Det er pt. ikke spesielle grunner til at administratorer trenger flere kontoer med administratorrettigheter, men det kan ikke utelukkes at det senere kan oppstå situasjoner hvor det kan være aktuelt. Sålenge ekstra kontoer med administratorrettigheter er merket med hvem de tilhører er det ikke et problem.

Oppdages det at en administrator kontrollerer flere kontoer med administratorrettigheter som gir inntrykk av å være forskjellige personer vil dette kunne få konsekvenser.

Legitim bruk av sokkedukker[rediger kilde]

Generelt for de legitime bruksområdene gjelder det at retningslinjene for illegitim bruk har forrang. Det vil si at om man bruker ekstrakontoen sin til for eksempel å støtte seg selv i diskusjoner, regnes bruken som illegitim selv om kontoen i utgangspunktet hadde et legitimt bruksområde.

Roboter[rediger kilde]

Roboter, også kjent som «botter», er hel- eller halvautomatiske programmer som brukere kjører for å forenkle vedlikeholdsoppgaver. Slike programmer kjøres som regel fra en egen konto. Dette er fullt ut akseptert å gjøre, og er som regel til og med ønsket.

Oppretter du en brukerkonto til robot-bruk, merk den tydelig som dette på brukersiden. På brukerdiskusjonssiden bør du henvise til din egen brukerdiskusjon. Bruk gjerne malen {{bot}}.

Holder man på å utvikle antivandalisme-verktøy eller andre ting som trenger testing fra flere forskjellige brukerkontoer er det helt legitimt å opprette slike. Brukerkontoene bør imidlertid merkes som sokkedukker, eventuelt gis navn som klart identifiserer eieren.

Frykt for at uvedkommende skal skaffe seg tilgang til kontoen din[rediger kilde]

På mange nettkaféer kan såkalte keyloggere være et problem. Dette er programmer som avlytter passordet ditt. Noen brukere velger derfor å ha en sekundær konto å bruke når de er på slike utsatte steder, slik at ikke hovedkontoen blir «hacket» om uvedkommende får fatt i passordet. Dette er akseptabel bruk av en ekstra konto.

Oppretter man en slik konto må man merke den slik at andre brukere blir oppmerksomme på at kontoen er sekundær.

Komme dobbeltgjengere i forkjøpet[rediger kilde]

Noen brukere kan ha problemer med at personer med dårlige intensjoner oppretter brukerkontoer med brukernavn som er ment å minne mest mulig om det aktuelle brukernavnet. Dette strider mot retningslinjene for valg av brukernavn, så en slik konto vil raskt bli blokkert. Imidlertid kan det skape problemer for en viss tid, før noen blir oppmerksomme på at det dreier seg om flere kontoer.

Derfor velger enkelte å komme slike personer i forkjøpet. For eksempel kan en bruker ved navnet KennyII (Kenny–i–i) velge å også registrere brukernavnene Kenny11 (Kenny–én–én) og Kenny|| (Kenny–vertikal strek–vertikal strek) for å komme vandalene i forkjøpet. Dette er akseptabelt, så lenge de ekstra brukernavnene gjøres om til omdirigeringer til hovedbrukeren. De ekstra kontoene skal ikke brukes til å redigere med.

Privatliv[rediger kilde]

Redigering av enkelte typer artikler kan gjøre at man blir sosialt stigmatisert eller på andre måter får en svært ubehagelig situasjon utenfor Wikipedia. For eksempel kan en bruker som står frem under fullt navn få problemer etter at han redigerer artikkelen analplugg, da bruk av sexleketøy sees ned på i noen miljøer.

Det kan derfor være naturlig å opprette en ekstra konto for å redigere denne spesielle typen artikler, da det vil være trist om noen vegrer seg for å bidra med kunnskapene sine av frykt for sosiale stigma. Slik bruk av en ekstra konto regnes som akseptabelt.

Redigering av noen temaer kan gjøre det mulig å avsløre en persons identitet. Bruk av en ekstra konto i slike tilfeller kan derfor også være akseptabelt.

Hva skal du gjøre når du mistenker at en brukerkonto er en sokkedukke?[rediger kilde]

Mange sokkedukker har en oppførsel som gjør at det er forholdsvis enkelt å ane at noe er galt. For eksempel er det ytterst sjelden at nyopprettede legitime brukere har sin første redigering i en diskusjon angående en mulig oppgradering av en artikkel til status som anbefalt artikkel.

Andre sokkedukker kan være vanskelige å oppdage. Mulige hint kan være at den nye brukeren gir overraskende presise sammendrag i «forklaring»-feltet, at den kjenner til avansert wiki-syntaks eller at den ser ut til å ha stor kunnskap om andre, etablerte brukere. Slike ting er imidlertid langt fra noen bevis på at kontoen er en sokkedukke, så man bør heller la det ligge om man ikke er temmelig sikker og har konkrete mistanker.

Har man imidlertid all grunn til å tro at at det foreligger misbruk av en sokkedukkekonto, kan man påpeke dette i diskusjonen det gjelder. Andre erfarne brukere vil da typisk se på saken, og gjøre en vurdering om påstanden sannsynligvis er korrekt eller ikke. Er det all grunn til å anta at det er illegitim bruk av sokkedukker på gang, kan man benytte seg av CheckUser-verktøyet. Dette må bare skje der det foreligger en konkret og begrunnet mistanke om misbruk og må alltid diskuteres på forhånd. Den korrekte fremgangsmåten er å ta saken opp på tinget og legge frem de grunnene man har til å be noen utenfra gjennomføre en slik test. Med dette verktøyet kan det avgjøres om to kontoer kommer fra samme IP-adresse (dette er ikke i seg noe bevis for at samme person står bak, men en klar indikasjon). Merk at reglene for bruk av dette verktøyet er svært strikte. Siden verktøyet avslører folks IP-adresser, må det ikke brukes rutinemessig og uten forutgående diskusjon.