Hopp til innhold

Wikipedia:Brukersider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Brukersider på Wikipedia er sider i navnerommene Bruker: og Brukerdiskusjon:, hvor registrerte bidragsytere bl.a. har mulighet til å presentere seg selv. Sidene kan også brukes som arbeidsredskap ved at man legger inn lenker til artikler man arbeider med, eller eksterne lenker til kilder man bruker.

Brukersider omfatter sidenavn på følgende form:

Bruker:Eksempel
Brukerdiskusjon:Eksempel
Bruker:Eksempel/Sandkasse eller med andre titler etter skråstreken
Dine sider:
Din brukerside
Din brukerdiskusjon
Din sandkasse

Til sammen kalles dette noen ganger for «brukerrommet».

Brukersidene kan redigeres på samme måte som artikkelsider, men det er ikke de samme begrensninger for innholdet.

Hva kan man ikke legge inn?[rediger kilde]

…libelling people on userpages is a bad idea, and in fact, using userpages to attack people or campaign for or against anything or anyone is a bad idea

Jimbo Wales, 29 September 2006 [1] Wikipedia co-founder

Begrensningene er:

 • Ikke personhets eller uthenging av andre
 • Ingen brudd på opphavsrett
 • Ingen oppfordringer til å begå lovbrudd eller innhold som er forbudt etter norsk eller amerikansk lov

Det bør heller ikke legges inn for mye som ikke er tilknyttet arbeidet ditt på Wikipedia.

Reklamelignende brukersider er ikke tillatt og vil bli slettet.

Ikke rør brukersiden min![rediger kilde]

Brukersider er som andre artikler lisensiert under CC-BY-SA, og det er i utgangspunktet tillatt å redigere andres brukersider. Det er imidlertid en sterkt etablert praksis at de enkelte brukere råder over innholdet i og utformingen av sine brukersider, som andre ikke har noe med å endre på. Man bør derfor ha gode grunner for å redigere andres brukersider.

I noen tilfeller, som nevnt nedenfor, kan man foreta endringer hos andre. Først bør man gjerne forsøke å få brukeren selv til å gjøre den aktuelle endringen, ved å ta kontakt på brukerens diskusjonsside. Hvis man likevel går inn og endrer, bør man samtidig gi beskjed på brukerdiskusjonssiden, eller gi en grundig forklaring i redigeringssammendraget, dvs. feltet «Beskrivelse» nedenfor redigeringsfeltet.

 • Reparasjon etter hærverk og feilredigering.
 • Fjerning av kategorier som siden ikke skal ligge i
 • Innlegging av Kategori:Administratorer på de som er utnevnt til administrator
 • Fjerning av kategorier og maler som viser rettigheter brukeren ikke har (f.eks. patruljør eller administrator)
 • Tildeling av mur-anker, stjerne i margen og lignende utmerkelser. (Noen foretrekker å ha disse på brukersiden, andre på diskusjonssiden.)
 • Fjerning av brudd på opphavsretten
 • Fjerning av tekst eller bilder som åpenbart er brudd på regelverket, som personhets eller oppfordring til lovbrudd
 • Wikipediasamfunnet kan pålegge en bruker å endre en side som blir ansett som upassende. Slike tilfeller kan diskuteres på f.eks. Tinget.

Sletting av brukersider[rediger kilde]

Man kan be om å få slettet sider i eget brukerrom ved å plassere merkelappen {{hurtigsletting}} på siden. Det bør gis en passende forklaring sammen med merkelappen.

Dersom en brukerside har vært utsatt for omfattende hærverk eller redigeringskrig, kan det være nødvendig å beholde sidehistorikken som dokumentasjon. Innholdet kan fjernes, og man kan be om at siden blir beskyttet mot videre redigering.

Hvis en side ble opprettet i et annet navnerom og deretter flyttet til brukerrommet, kan man ikke uten videre få den slettet. I tillegg til merkelappen {{sletting}} på selve siden må man da nevne siden på Wikipedia:Sletting og argumentere for at den skal slettes.

Beskyttelse av brukersider[rediger kilde]

Hvis noen av ens egne brukersider har vært utsatt for hærverk eller redigeringskrig, og de ikke allerede er blitt beskyttet, kan man be om å få dem beskyttet ved å kontakte en administrator. Som oftest er det imidlertid administratorers brukersider som utsettes for hærverk, og disse kan beskytte sine egne og hverandres sider. Administratorer kan fortsette å redigere egne sider selv om de er beskyttet.

Brukersider kan også beskyttes hvis eieren gjentatte ganger har lagt inn kopibeskyttet materiale der eller andre brudd på begrensningene ovenfor, og det ikke er hensiktsmessig å blokkere brukeren.

Beskyttelse av brukersider bør være kortvarige tiltak mot forstyrrende virksomhet, og bør oppheves så snart det er praktisk mulig.

Brukersider som bare inneholder tekniske spesifikasjoner eller programkode, f.eks. robotinstrukser eller javascript, som kan gjøre betydelig skade om de endres av uinnvidde, kan beskyttes uten nærmere begrunnelse og uten tidsbegrensning.

Se også[rediger kilde]

Referanser[rediger kilde]