Hopp til innhold

Wikipedia:Artikkelforgrening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Artikkelforgrening er på Wikipedia det fenomen at det opprettes flere artikler om samme tema. I de fleste tilfeller skjer dette utilsiktet, fordi man velger forskjellig oppslagsord for det samme temaet. I noen tilfeller skjer det med vilje, i den hensikt å omgå kravet til objektivitet ved å skille ut en del av en artikkel eller å opprette en konkurrerende artikkel. Begge typer forgreninger er uønsket; de utilsiktede fordi de skaper uorden og forvirring for brukerne, og de tilsiktede fordi de bryter med en av Wikipedias grunnleggende retningslinjer.

Utilsiktede forgreninger

[rediger kilde]

De utilsiktede forgreningene er normalt enkle å rydde opp i, men det er flere forskjellige fremgangsmåter:

  • Dersom de inneholder forskjellige opplysninger bør de flettes til det mest naturlige artikkelnavnet, og omdirigering til det andre.
  • Dersom den ene artikkelen er kort og ikke inneholder noe man ikke finner i den lengre, eller de er nøyaktig like, kan man gjøre den ene om til en omdirigering uten å måtte flytte over tekst.
  • Dersom det er grunnlag for to artikler fordi temaet er omfattende bør man vurdere om den ene kan omskrives; ellers kan det være best å foreslå den slettet inntil noen kan dekke temaet.

Gå alltid ut fra at slike forgreninger skyldes et uhell, og forklar dette på en ryddig måte overfor den som har opprettet forgreningen.

Subjektive forgreninger

[rediger kilde]

En subjektiv forgrening (engelsk: POV fork) oppstår vanligvis når to eller flere brukere er uenige om innholdet i en artikkel. I stedet for å diskutere seg frem til konsensus oppretter noen en alternativ artikkel om hele eller deler av temaet, som skrives etter personens eget hode uten hensyn til innvendinger. Generelt er dette ikke akseptabelt, fordi det bryter mot kravet om objektivitet. Slike sider kan nomineres for sletting; dersom innholdet allerede er under diskusjon og har blitt slettet fra hovedartikkelen kan det hurtigslettes. Det kan ved sletting være ønskelig å først kopiere teksten til en underside av brukersiden til den som opprettet artikkelen, ettersom det kan være verdifullt materiale som kan brukes i den.

Vær forsiktig med å anklage andre for å opprette subjektive forgreninger. Dersom det ikke tidligere har vært diskusjon er det mulig at personen ikke er klar over problemet, slik at det egentlig er en utilsiktet forgrening.

Subjektive forgreninger oppstår ofte i forbindelse med påstander som er vanskelige å dokumentere, som forfektes av en svært liten minoritet eller som er i strid med den allmenne eller vitenskapelig oppfatning. Dersom noen føler at deres syn ikke får nok dekning i artikkelen kan deres løsning være å opprette en alternativ artikkel for å omgå problemet. For å bruke et ekstremt eksempel: Dersom noen ønsker å ha et langt avsnitt i artikkeln Månen om at månen egentlig er en ost, og dette blir slettet, er ikke løsningen å opprette artikkelen «Månens sammensetning» og der forklare hva slags ost den er laget av.

Dette betyr ikke at det alltid er galt å skille ut stoff fra en artikkel, men behovet må vurderes ut fra vanlige krav til artikkelverdighet.

Ting som ligner på forgreninger

[rediger kilde]

Til tider kommer det artikler eller annet som minner om forgreninger, men som egentlig er noe annet og som derfor må behandles på annen måte.

Prosjektforgreninger

[rediger kilde]

Det er forskjell mellom artikkelforgreninger og prosjektforgreninger. Sistnevnte skjer når noen ønsker å opprette en egen wiki, med egne standarder og retningslinjer, men vil bruke Wikipedias innhold som utgangspunkt. Så lenge lisenskravene i GFDL respekteres kan stoff fra Wikipedia fritt brukes og modifiseres til ethvert formål.

En kjent prosjektforgrening er Wikinfo, hvor hovedforskjellen fra Wikipedia er at man anbefaler å opprette artikkelforgreninger for å få flere artikler om samme tema skrevet fra forskjellige synspunkter. Dette er en legitim fremgangsmåte for Wikinfo, men den er i strid med Wikipedias krav om objektivitet og konsensus og måtte derfor lages som et eget prosjekt.

Underartikler

[rediger kilde]

Når en artikkel blir svært lang kan det være aktuelt å bare beholde en oppsummering i hovedartikkelen, og lage en underartikkel. Forskjellen mellom dette og en subjektiv forgrening er at stoffet ikke skrives som et alternativ til hovedartikkelen; det er en utdyping av stoff som det ikke er plass til. Vanlige eksempler på dette er artikler som London og Londons historie, der sistnevnte ville blitt for dominerende i hovedartikkelen, og i stedet er erstattet av en objektiv oppsummering der.

Artikler hvis tema er subjektivt

[rediger kilde]

Det er mulig å opprette artikler om temaer som i seg selv representerer et subjektivt syn. Det er viktig at tittelen da angir dette, og at temaet presenteres på en objektiv måte. For eksempel er kreasjonisme en like legitim artikkel som evolusjon, fordi den beskriver et eksisterende fenomen, så lenge den er skrevet objektivt. I tilfellet global oppvarming og klimaskepsis, er begge oppslagsordene etablerte begreper (klimaskepsis er et etablert nyord), og begge artiklene refererer åpenlyst til hverandre. Så lenge artiklene er objektivt skrevet, er det derfor ikke riktig å betrakte dette paret som en subjektiv forgrening.

Relaterte artikler

[rediger kilde]

Artikler om relaterte temaer kan ofte dele informasjon. For eksempel vil artikler om ektefeller som Henrik VIII av England og Anne Boleyn ha avsnitt som dekker det samme stoffet. Ofte vil disse være skrevet fra litt forskjellige synsvinkler, fordi stoffet er relatert til to forskjellige personer, steder eller ting; dette betyr ikke at det er forgreninger.

Midlertidige undersider

[rediger kilde]

En metode som noen ganger brukes for å finne konsensus er å opprette en midlertidig underside, hvor man kan redigere fritt for å illustrere forslag til endringer som kommer på diskusjonssiden. Dette kan ofte gjøre det lettere å nå konsensus. Slike sider bør ligge som underside til en brukerside eller til artikkelens diskusjonsside, slik at man ikke finner den i hovednavnerommet. Den bør også merkes tydelig med at det er en arbeidsversjon.

Midlertidige undersider skal ikke kategoriseres, såfremt det ikke finnes et relevant underprosjekt som har en egen kategori. Det kan være en fordel å legge inn kategoriene i teksten allikevel, da også dette kan være en del av det som må diskuteres. Skriv da <nowiki> før kategoriene og </nowiki> etter. Man kan også plassere kolon foran kategorinavnet, Kategori:Wikipedia, hvilket gjør det til en lenke til kategorien og ikke en kategorisering.