Hopp til innhold

Wikipedia:Interessekonflikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

En interessekonflikt for bidragsytere til Wikipedia er et sprik mellom prosjektets mål som er å laget et nøytralt leksikon med gode kilder, og målet til en enkelt bidragsyter. Redigering med en interessekonflikt er bidrag til Wikipedia for å fremme egne interesser, det være seg forretningsmessige, ansatte eller personlige med familie eller venner. I sum betyr interessekonflikt at å fremme utenforstående interesser er viktigere for en bidragsyter enn å fremme Wikipediaprosjektets utvikling.

Det frarådes sterkt å redigere innenfor temaer hvor en har en interessekonflikt. Det kan gi ubehagelig offentlig omtale for den som er involvert og slike bidrag forstyrrer prosjektet, noe som kan føre til advarsler og blokkering (utestenging).

Betalt redigering er redigering med interessekonflikt som inkluderer betaling fra en person eller organisasjon for å fremme oppdragsgivers interesser. Promotering generelt er forbudt ved bidrag til artikler og betalt promotering er ansett som spesielt uheldig. De som utfører betalt promotering frarådes på det sterkeste fra å redigere artikler og bør heller fremme forslag til endringer på artikkelens diskusjonsside.

Se også

[rediger kilde]

Med tanke på å arbeide videre med en del temaer som gjelder interessekonflikt legges her inn noen sider fra engelsk Wikipedia. Her finnes gjeldende retningslinjer og en del mer for den engelske språkvarianten. Disse reglene er ikke gjeldende for norsk Wikipedia, men kan brukes som veiledning.