Hopp til innhold

Wikipedia:Anbefalinger og retningslinjer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Wikipedia er et samarbeidsprosjekt og grunnleggerne samt bidragsyterne har et felles mål:

Vårt mål med Wikipedia er å skape en fri encyklopedi. Den største encyklopedi i historien både i bredden og i dybden. Vi ønsker også at Wikipedia blir en ressurs man kan stole på.

Wikipedia har noen anbefalinger og retningslinjer som hjelper oss til å jobbe mot dette målet. Noen av disse reglene er fortsatt under utarbeidelse, mens andre er godt etablerte og ukontroversielle. De baseres på Wikipedias fem søyler.

Wikipedia-navnerommet[rediger kilde]

Når det finnes et vedtak er retningslinjer en beskrivelse av en praksis prosjektets bidragsytere forventer at man prøver å leve opp til. Alle anbefalinger og retningslinjer bør kategoriseres under Kategori:Anbefalinger og retningslinjer på Wikipedia slik at det finnes en komplett liste over dem. Når det finnes et vedtak kan de påføres {{retningslinje}}.

Anbefalinger er også beskrivelser av en praksis som er underbygget av en uttrykt eller stilltiende konsensus. Bidragsytere vil forsøke å følge slike anbefalinger, selv om det er lov å bruke sunn fornuft og stille spørsmålstegn ved dem, og anta at det kan finnes unntak fra dem. Etter at et utkast har blitt presentert på tinget, og brukersamfunnet har fått tilstrekkelig tid til å kommentere forslaget kan det påføres {{anbefaling}}.

Essayer er uttrykte synspunkter fra én eller flere bidragsytere, men som foreløpig ikke har fått noen bred støtte i brukersamfunnet. Synspunktene uttrykkes ikke på vegne av brukersamfunnet og kan opprettes og skrives uten å innhente støtte for dem. De skal være merket med {{essay}}.

Wikipedia-navnerommet omfatter også andre typer sider som ikke er retningslinjer eller anbefalinger, for eksempel:

Sider som understøtter jevnlige prosesser for å vedlikeholde og utvikle leksikonet. (For eksempel Wikipedia:Sletting og Wikipedia:Kandidatsider)
Veiledende dokumentasjon av prosjektet og utkast til anbefalinger og retningslinjer
Diskusjonsforum, oppslagstavler og arkiverte sider

Globale retningslinjer[rediger kilde]

Videre lesning[rediger kilde]

Wikipedia på engelsk har detaljerte retningslinjer og regler. De er ikke uten videre bindende for Wikipedia på bokmål/riksmål, men kan gi god veiledning om hva som av de fleste regnes som passende i artikkelredigering og omgang med andre brukere:

Se også[rediger kilde]