Wikipedia:Nøytralt ståsted

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Revisjonen fra (mangler dato) er vedtatt ved en konsensus eller avstemning (mangler dato), og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, så må det diskuteres og oppnås ny konsensus eller endringen må opp til avstemning.

Nøytralt ståsted er et grunnprinsipp i Wikipedia. Ifølge Wikipedias grunnlegger Jimbo Wales, er nøytralt ståsted «absolutt og ikke gjenstand for forhandlinger».[1] For å vite hvordan man følger denne politikken ber vi om at alle Wikipedianere leser denne veiledningen.

Introduksjon[rediger kilde]

En politikk om nøytralt ståsted betyr at alle artikler skal representere alle synspunkt på en rettferdig, proporsjonal og upartisk måte.

Nøytralt ståsted blir ofte misforstått. Politikken betyr ikke at man tror det er mulig å skrive en enkel upartisk artikkel, men at man skal følge rettferdig alle partene i en diskusjon, og ikke lage en artikkel som bare taler én sides sak. Rettferdig vil også si at hver side av en sak får omtale som står i sammenheng med utbredelsen av synet. Et syn som kun en liten minoritet hevder, skal ikke ha like stor omtale som majoritetssynet.

Det er viktig at Wikipedianere jobber sammen for å lage upartiske artikler. Dette kompromiss er det mest fremragende med hele Wikipedia. Å skrive upartiske artikler er noe som krever trening.

Hvorfor bør Wikipedia-artikler være upartiske?[rediger kilde]

Wikipedia er et allment leksikon, som betyr at det representerer menneskelig kunnskap på et allment nivå. Men vi (mennesker) er ikke enige om alle saker; for så å si hvilket som helst tema finnes det motstridende standpunkt, og hvert standpunkt representerer en forskjellig teori om hva sannheten er, og så langt et synspunkt motsier et annet vil tilhengere tro at de andre synspunktene derfor er usanne. Der hvor man har en uenighet omkring hva som er sant, er det også en uenighet om hva som utgjør kunnskap. Wikipedia fungerer fordi det er et samarbeid, men mens vi samarbeider, hvordan kan vi løse problemene med ustoppelige «redigeringskriger» der hvor en person endrer en annen persons endringer for å følge sin «sannhet»?

Løsningen er å følge et nøytralt ståsted.

Merking av omstridte sider[rediger kilde]

Når du kommer over Denne artikkelens nøytrale ståsted er omstridt, betyr det at en eller flere Wikipedia-brukere har satt spørsmålstegn ved hvorvidt artikkelens fremstilling er nøytral og uten slagside. I et leksikon som Wikipedia bør artiklene være nøytrale, upartiske og seriøse, men det er ikke alltid man har tid til å endre større artikler der og da. Denne advarselen er da ment å stå midlertidig, fram til artikkelen blir endret.

For å legge til denne advarselen bruker du {{Objektivitet}}.

Se også[rediger kilde]

Referanser[rediger kilde]

  1. ^ Wales, Jimmy (5. november 2003). «Articles about ourselves».