Wikipedia:Redigeringskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Sidehistorikk etter en stor redigeringskrig[1]

Redigeringskrig oppstår når to bidragsytere er uenige om en sides innhold og gang på gang skriver over hverandres bidrag. Bidragsytere i en slik konflikt burde komme til enighet eller søke flere meninger for å kunne nå konsensus. Redigeringskriger er lite konstruktive og skaper fiendtlighet mellom bidragsytere. Brukere som deltar i slike handlinger kan risikere å bli blokkert. En bidragsyter som gang på gang setter en side tilbake til sin siste versjon deltar i en redigeringskrig, «Men det jeg skrev var riktig, og det han andre skrev var ikke riktig» er ikke et forsvar.

På engelsk Wikipedia er det en regel kjent som three-revert rule (forkortet 3RR). 3RR sier at en bidragsyter skal ikke gjøre mer enn tre tilbakestillinger i løpet av 24 timer på en artikkel (med unntak av åpenbare tilfeller, slik som å fjerne sine egne endringer eller åpenbar vandalisme). Vi har ingen offisiell regel om dette på Wikipedia på bokmål og riksmål. Administratorene bruker i stedet skjønn. Som hovedregel skal det brukes beskyttelse av sidene og ikke blokkering av bidragsytere.

Hva redigeringskriger er[rediger kilde]

Dette er ikke en løsning på en redigeringskrig!

Wikipedia oppfordrer bidragsytere til å være modig, men hvis en kontroversiell redigering viser seg fram, kan en annen bidragsyter sette siden tilbake. En redigeringskrig er kun sann hvis situasjonen faller sammen til en serie med fram og tilbake redigeringer som ikke bidrar til artikkelen. Likevel er ikke alle tilbakesettinger og kontroversielle redigeringer betraktet som en handling i en redigeringskrig:

  • Å fjerne åpenbar vandalisme betraktes ikke som samvirkning i en redigeringskrig.
  • Å tilbakestille for å opprettholde visse policies betraktes ikke som samvirkning i en redigeringskrig.
  • Tilbakestilling av redigeringer fra blokkerte brukere betraktes ikke som samvirkning i en redigeringskrig.
  • Tilbakesettinger i eget brukerrom (for eksempel egen brukerside, kladdeside og lignende) er sjeldent samvirkning i en redigeringskrig.

Når du setter tilbake endringer, oppgi en grunn med kommentar som sier noe om hva som skjer. Det er også lurt å diskutere redigeringene på artikkelens diskusjonsside. Antivandalismeverktøy som Twinkle, Huggle og tilbakestillingsknappen skal ikke brukes mot redigeringer gjort i god tro, men kun mot vandalisme.

Handling mot redigeringskriger[rediger kilde]

Hva man skal gjøre når man ser en redigeringskrig[rediger kilde]

Hvis en redigeringkrig utvikler seg, burde bidragsytere diskutere problemet på artikkelens diskusjonsside.

Det er bedre å få hjelp med problemet enn å ty til en redigeringskrig. Når uenigheten blir klar, burde alle deltagerne stoppe redigeringskrigen og prøve å løse problemet på diskusjonssiden, eller søke hjelp fra andre steder.

Hvis redigeringskrigen fortsetter og brukere nekter å samarbeide, kan man skrive en forespørsel på Administratorens oppslagstavle om å låse siden for redigering. Artikkelen vil da i de fleste tilfeller bli tilbakestilt til siste versjon før redigeringskrigen begynte.

Hvordan erfarne brukere kan unngå å bli involvert i redigeringskriger[rediger kilde]

Dette er slik man skal løse redigeringskriger, snakk med andre brukere, og slå opp i litteraturen.

Når det har blitt klart at en konflikt har oppstått, unngå å kun bruke redigeringsforklaringer, bruk også artikkelens diskusjonsside slik at administratorene og andre brukere kan se at man prøver å løse konflikten. Det er lurt å huske på at det ikke er noen tidsfrist på Wikipedia, og brukere kan legge inn maler for opprydding og lignende i artikkelen. Hvis en diskusjon ikke kommer til en konklusjon, blir man kanskje nødt til å oppnå et kompromiss. Søk etter flere meninger.

Poenget er: bruk sunn fornuft, og ikke bli fanget opp i en redigeringskrig. Istedenfor å bare sette tilbake endringer, snakk om problemet på diskusjonssiden.

Se også[rediger kilde]

Referanser[rediger kilde]