Hopp til innhold

Wikipedia:Retningslinjer for sletting

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt frem for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Bruke Wikipedia
Guider
Utforske Wikipedia
Hvordan søke
Hvordan bruke diskusjonssiden
Se siste endringer
Se relaterte endringer
Hvordan logge inn
Endre personlige innstillinger
Redigere Wikipedia
Hvordan redigere en side
Hvordan starte en artikkel
Kategorisering av artikler
Interwikilenker
Opprettelse av maler
Hvordan laste opp bilder
Hvordan bruke bilder
Hvordan bruke tabeller
Omdirigere en side
Flytte en side
Hvordan tilbakestille artikler
Hvordan slette en side
Flertydige sider
Lenke til søsterprosjekter
Hvordan redigere forsiden
Hvordan skrive bedre artikler
Bruk av maler
Hvordan redigere på Wikidata
Introduksjon på bokmål
Omvisning
Wikipedia:Stilmanual
Hjelp:Maler

Retningslinjene for sletting beskriver prosessen for å slette materiale som av en eller annen grunn ikke hører hjemme på Wikipedia.

Bakgrunn[rediger kilde]

All tekst som legges i hovednavnerommet på Wikipedia skal være i tråd med flere viktige regler. Det gjelder blant annet hva Wikipedia skal inneholde (Hva Wikipedia ikke er), leksikalsk kvalitet (objektivitet og verifiserbarhet) og opphavsrettsspørsmål. Innhold som ikke er i tråd med dette kan, dersom det ikke kan bringes i orden innen rimelig tid, slettes fra Wikipedia.

Sletting av en artikkel fører til at nåværende og tidligere versjoner blir fjernet. I motsetning til det å bare tømme en side, som hvem som helst kan gjøre, er det bare administratorer som kan utføre sletting. Men alle er velkomne til å delta i diskusjoner om sletting eller foreslå artikler slettet. Metodene for å gjøre dette er beskrevet nedenfor.

Typer av sletting[rediger kilde]

Det er to typer sletting: Hurtigsletting og vanlig sletting. Teknisk sett utføres de på samme måte, men hurtigsletting krever ikke forutgående diskusjon, eller blir utført etter at en diskusjon raskt viser at det er støtte for hurtigsletting.

 • For å foreslå at en artikkel hurtigslettes, skriv {{hurtigsletting}} øverst i artikkelen. En administrator vil finne artikkelen og vurdere om den oppfyller kravene til hurtigsletting, og ta de nødvendige skritt. Det samme gjelder for hurtigsletting av kategorier.
 • For å foreslå at en artikkel slettes etter vanlig prosess, skriv {{sletting}} øverst i artikkelen, og før den så opp på Wikipedia:Sletting med en begrunnelse for hvorfor du mener den bør slettes. Du kan også gi en begrunnelse i malen ved å skrive for eksempel {{sletting|Artikkelen inneholder bare tull}}. Det samme gjelder for sletting av kategorier.

Årsaker til sletting[rediger kilde]

Følgende tabell angir en del vanlige årsaker til at artikler, kategorier eller bilder blir foreslått slettet. Den angir også noen mulige alternative løsninger. Administratorer kan etter eget skjønn slette sider. Det følgende er å anse som en veiledning:

Problemet Fremgangsmåte Alternative løsninger
Ikke innenfor det Wikipedia skal omfatte (se Hva Wikipedia ikke er) Vanlig slettediskusjon
Original forskning Vanlig slettediskusjon Flytting til annet prosjekt, som Wikisource
Selvskryt, eller «vanity», om person, selskap eller organisasjon Hurtigsletting eller vanlig slettediskusjon avhengig av hva artikkelen omhandler Omskrivning av artikkelen dersom noen har ressurser og kunnskap til å gjøre det innen utløpet av slettediskusjonen, og det er grunnlag for artikkel
Reklame, eller «spam» Hurtigsletting eller vanlig slettediskusjon avhengig av hva artikkelen omhandler Omskrivning av artikkelen dersom noen har ressurser og kunnskap til å gjøre det innen utløpet av slettediskusjonen, og det er grunnlag for artikkel
Omhandler ikke temaet tittelen angir Hurtigsletting hvis det er bare tull, ellers vanlig slettediskusjon Flytting til annen tittel hvis aktuelt
Duplisering av eksisterende artikkel Fletting av artikkel, men hvis dette ikke er hensiktsmessig vanlig slettediskusjon Etter fletting kan det settes opp omdirigering
Faller utenfor spesifikk stilmanual, som et band som ikke oppfyller kravene i Wikipedia:Stilmanual/Band Vanlig slettediskusjon
Fullstendig upassende sider i andre navnerom (som Wikipedia:, Hjelp: osv.) Vanlig slettediskusjon
Fullstendig upassende brukersider (kun ekstreme tilfeller, da det er stor takhøyde for brukersider) Hurtigsletting for brukersider som kun inneholder reklame, ellers vanlig slettediskusjon.
Brudd på opphavsrett, eller «copyvio» Hurtigsletting Omskrivning for å unngå rettighetsproblemet, fortrinnsvis ved bruk av informasjon fra andre kilder. For bilder er sletting eneste mulighet.
Mulig brudd på opphavsrett, eller «copyvio» Vanlig slettediskusjon, hurtigsletting dersom det viser seg at det faktisk er brudd på opphavsrett Omskrivning for å unngå rettighetsproblemet, fortrinnsvis ved bruk av informasjon fra andre kilder. For bilder er sletting eneste mulighet dersom det viser seg å være rettighetsbrudd.
Unødvendig omdirigering Hurtigsletting hvis den åpenbart virkelig er unødvendig, ellers vanlig slettediskusjon Omdirigeringer gjør normalt ikke skade, men i enkelte tilfeller kan begrepet være tvetydig, og omskrivning til pekerside er en bedre løsning.
Kategori som ikke er i bruk Hurtigsletting
Kategori som anses å være upraktisk eller upassende men som er i bruk Vanlig slettediskusjon
Ordbokdefinisjoner Vanlig slettediskusjon, kan ende i hurtigsletting dersom flere mener det er riktig Utvidelse dersom det er mulig og skjer innen slettediskusjonens utløp. Kan også flyttes til Wiktionary.
Rent tull eller lureri Hurtigsletting Eventuelt kopiering til Wikipedia:Dårlige spøker og annet slettet sludder
Antatt tull eller lureri Vanlig slettediskusjon, kan hurtigslettes hvis det blir klart at det er tull Eventuelt kopiering til Wikipedia:Dårlige spøker og annet slettet sludder
Sjikane Hurtigsletting Omskrivning eller sletting av enkelte avsnitt dersom det ikke gjelder hele artikkelen
Slettet artikkel som er opprettet på nytt Hurtigsletting hvis ingenting har skjedd i mellomtiden

Tilfeller hvor sletting ofte ikke er nødvendig[rediger kilde]

Problem Løsning Mal for merking
Artikkelen er ikke på norsk Kan oversettes. Dersom den blir stående lenge uoversatt brukes vanlig slettediskusjon. {{uoversatt}}
Kort artikkel med potensial Merk som spire, utvid gjerne {{spire}}, helst med tema angitt
Temaet fortjener ikke egen artikkel Flett inn i hovedartikkel og lag omdirigering {{fletting}} (angi artikkelen den bør flettes med)
Duplisering av informasjon Flett med annen artikkel og lag omdirigering {{fletting}} (angi artikkelen den bør flettes med)
Artikkelen trenger opprydning Rydd opp eller merk artikkelen {{opprydning}}
Artikkelen er subjektivt skrevet Skriv om eller merk artikkelen {{objektivitet}}
Uverifisert informasjon Let etter verifisering eller merk artikkelen {{trenger referanse}}
Faktafeil Rydd opp eller merk artikkelen {{nøyaktighet}}
Upassende brukerside Ta det opp med brukeren, eller be en administrator om å ta det opp
Vandalisert artikkel Reverter artikkelen ved å lagre en eldre versjon fra historikken

Slettediskusjoner[rediger kilde]

Slettediskusjoner er til for at flest mulig skal få sagt sitt før en artikkel eventuelt slettes. De varer normalt i minst syv dager, og er åpne for alle som ikke er blokkert på Wikipedia. Uregistrerte brukere er velkomne, men husk å signere innlegg med ~~~~.

Diskusjonen er ikke en avstemning; den avgjøres ikke ved å telle opp hvor mange som er for og hvor mange som er mot sletting. Målet er konsensus, eller i det minste en situasjon hvor den ene siden har så overveldende argumenter at resultatet er gitt. Det er spesielt viktig å argumentere klart og tydelig for hvorfor man mener en artikkel bør beholdes når den har blitt foreslått slettet.

Selv om det ikke er en avstemning er det praktisk å raskt kunne se hva de enkelte mener. Hvis alle mener den bør slettes trenger man ikke å lese argumentene i detalj når det skal avgjøres hva resultatet er. Start derfor helst innlegget ditt med å skrive {{slett}}, {{behold}} eller {{nøytral}} (eventuelt {{kommentar}} dersom du allerede har skrevet noe i tråden). Da blir det ordet uthevet først i innlegget ditt, og det er lett å få oversikt. Du kan også angi enkelte andre ting du ønsker skal gjøre i uthevet skrift, som flett, flytt eller rydd opp. En komplett liste over stemme-malene finnes på slettesiden.

Hvis det er stemning for hurtigsletting kan diskusjonen avsluttes raskere. Skulle du merke dette for sent og har gode argumenter for at den bør beholdes, kontakt en administrator, gjerne den som slettet artikkelen, og be om at den gjenopprettes for en fullstendig diskusjon. Forklar argumentene dine slik at det er klart at du virkelig har grunnlag for dette.

Rydding eller utvidelse for å unngå sletting[rediger kilde]

Ofte er årsaken til at en artikkel er foreslått slettet at den trenger mye opprydning for å kunne beholdes, eller at den må utvides fordi den for eksempel er en ordbokdefinisjon. Dersom du mener at den bør beholdes og ønsker å gjøre det arbeidet som trengs, bør du begynne med dette så raskt som mulig, og gjerne si fra i slettediskusjonen at du jobber med den. Andre vil da ofte vente med å skrive inn kommentarer, slik at de heller kan ta stilling når de ser hva du har fått til.

Den som bruker forbedringspotensial som begrunnelse for å beholde en artikkel som i seg selv ikke oppfyller Wikipedias krav tar på seg et ansvar for å gjøre noe med dette. Man kan ikke forvente at andre slipper tak i det de selv ønsker å skrive om for å redde den, og dersom den ved diskusjonens avslutning ikke er merkbart forandret, kan den bli slettet selv om den har potensial til å bli forbedret. Dette forhindrer selvsagt ikke at artikkelen senere kan opprettes med annet innhold.

Krav til administratorene[rediger kilde]

Hurtigsletting[rediger kilde]

For at en artikkel eller et bilde skal kunne hurtigslettes må ett eller flere av følgende kriterier være tilstede:

 1. Artikkelen er åpenbart bare tull eller lureri
 2. Det er en testside fra en ny bruker («Kan jeg virkelig skrive her?»)
 3. Det er åpenbart brudd på opphavsrett
 4. Ren vandalisme, f.eks. omdirigeringer som fører til feil sted
 5. Sjikane dersom det gjelder hele artikkelen
 6. Slettede artikler som blir lagt inn på nytt
 7. Diskusjonssider for sider som ikke eksisterer (sjekk om de bør flyttes et annet sted)
 8. Forfatter ber om sletting, hvis det ikke er noen andre bidragsytere og artikkelen høyst sannsynlig ville blitt slettet av andre årsaker. Dette skjer oftest etter at en artikkel fra en ny bruker blir foreslått slettet.
 9. Intet eller intetsigende artikkelinnhold (for eksempel bare en lenke til en annen side eller en ekstern lenke)
 10. Unødvendig omdirigering eller omdirigering til ikke-eksisterende side
 11. Omdirigering fra hovednavnerommet til brukernavnerommet
 12. Multimediefil med korrupt innhold eller virus
 13. Multimediefil med lisensvilkår som ikke oppfyller Wikipedias krav
 14. Multimediefil uten lisensangivelse eller nødvendig kildeangivelse, der opplaster har fått advarsel og har hatt minst syv dager til å ordne opp
 15. Multimediefil som kun kan brukes til vandalisme eller sjikane
 16. Multimediefil som åpenbart utgjør lovbrudd (f.eks. personvern)
 17. Tomme kategorier
 18. Brukersider der brukeren selv ber en administrator om å slette siden
 19. Fremmedspråklig tekstdump fra andre språks wikipediaer
 20. Sider i portalnavnerommet som oppfyller minst ett av kravene ovenfor
 21. Sider i malnavnerommet som oppfyller minst ett av kravene ovenfor
 22. Maskinoversatte og ikke tilstrekkelig bearbeidede tekster som kommer fra bidragsytere som oppretter samme maskinoversatte tekst på et stort antall Wikipedia-utgaver

Administratorer kan også hurtigslette sider under opprydningsarbeid, f.eks. under flytting av sider. Dessuten hurtigsletter administratorene sider uten indikasjon på relevans, sider som mangler nøytralitet og sider som framstår som reklame for noe hvis relevans ikke framgår av artikkelen. Fordi disse kravene ikke står i den nummererte lista ovenfor, er de ikke uttrykkelige, formelle krav, men denne hurtigslettingspraksisens bakgrunn er at hvis en bidragsyter hadde foreslått at artikkelen ble slettet etter en diskusjon, så ville den uten tvil ha blitt slettet (nesten) med en gang.

Dersom en side blir hurtigslettet og det viser seg at kravene ikke var tilstede, må den gjenopprettes, og vanlig slettediskusjon må brukes. Er man usikker på om kriteriene er oppfylt bør det gjøres vanlig sletteforespørsel så andre kan komme med sin mening. Det skal alltid oppgis begrunnelse som stemmer overens med disse punktene ved hurtigsletting.

Vanlig sletting[rediger kilde]

For alle slettingsforslag der kriteriene for hurtigsletting ikke er til stede må vanlig slettediskusjon brukes.

En slettediskusjon varer normalt i syv dager. Dersom det er klart at et kriterium for hurtigsletting er tilstede kan den avbrytes tidligere; det samme kan skje dersom artikkelen endres slik at den beholdes. Diskusjonen kan også trekke ut lenger, for eksempel dersom man venter på innspill fra en bruker som har bedt om mer tid og det ikke er kritisk å slette siden, eller dersom diskusjonen fortsatt er igang etter en uke.

Det er opp til en administrator å avgjøre hva resultatet er. Normalt vil det være klart om den skal slettes eller ikke, men dersom det er vanskelig å avgjøre kan man oppsummere diskusjonen, komme med en konklusjon og be om kommentarer på denne for å finne ut om man har tolket den på samme måte som andre brukere. Dersom du kommer med kommentarer på en slik konklusjon, forsøk alltid å være objektiv i forhold til det som er skrevet i diskusjonen; selve diskusjonen er over. Dersom det ikke er mulig å trekke en sikker konklusjon vil resultatet være at siden beholdes.

Selve slettingen[rediger kilde]

I forbindelse med selve slettingen bør følgende gjøres (uansett om det er hurtigsletting eller vanlig sletting):

 • Sjekk «Det som lenker hit» i artikkelen dersom grunnlaget for sletting er at det ikke skal være noen artikkel om temaet, og det ikke skal opprettes en omdirigering. Fjern i slike tilfeller alle lenker til siden.
 • Flytt eventuelt innholdet til annet prosjekt.
 • Angi en begrunnelse for slettingen (et kriterium for hurtigsletting, eller at det er foretatt diskusjon).
 • Opprett eventuelt en omdirigering.

Se også[rediger kilde]