Musikkorps

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Musikkorps er større musikkgrupper eller orkestre normalt bestående av blåsere og slagverk. Det skilles mellom brassband, som består av messingblåsere, og janitsjarkorps, som også har treblåsere. Uniformerte musikkorps opptrer ofte med marsjmusikk under parader.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Musikkorps i moderne form oppstod på 1850-tallet i Preussen da militærmusikken ble forsterket med tuba og saksofoner. I Storbritannia ble det opprettet brassband ved mange fabrikker som et sosialt tiltak for å sysselsette arbeiderne i ikke-politisk aktivitet på fritida.

I Norge ble det dannet amatørkorps for menn allerede på 1870-tallet, mens det første guttekorpset kom i 1901. Først i 1956 fikk norske jenter formelt adgang til å delta i skolekorpsene. Norske musikkorps spiller en sentral rolle i feiringen av Norges grunnlovsdag 17. mai, og Norge er det landet i verden med flest aktive korpsmusikere i forhold til folketallet.

Instrumenter[rediger | rediger kilde]

Janitsjarkorps[rediger | rediger kilde]

Instrumentene i et janitsjarkorps er fløyte/pikkolofløyte, klarinetter, saksofoner , trompet/kornett, valthorn, trombone, eufonium, tuba og slagverk. I større og mer avanserte korps er det vanlig med obo og fagott, i sjeldnere tilfeller harpe og kontrabass. Janitsjarkorps varierer mye i størrelse, og ensembler fra ca. 20 musikere opp mot 100 kan alle karakteriseres som korps. De større korpsene med obo, fagott, mer variert slagverk osv bruker ofte den amerikanske betegnelsen «symphonic band».

Brassband[rediger | rediger kilde]

Brassband har en mye mer standardisert besetning. Her brukes kornetter (ikke trompet), flygelhorn, althorn, tenorhorn/baryton, trombone, eufonium, tuba og slagverk. Tradisjonelt noteres alle instrumentene i G-nøkkel stemt i ess eller b – bortsett fra bass-trombone som noteres som ikke-transponerende instrument i F-nøkkel. Brassband har normalt rundt 30 musikere.

Standardbesetningen i et moderne brassband[rediger | rediger kilde]

Musikkorps i Norge[rediger | rediger kilde]

Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps paraderer i parken bak Slottet 17. mai 2002

Organisering[rediger | rediger kilde]

I Norge er de fleste musikkorps organisert i Norges Musikkorps Forbund eller Korpsnett. Musikkorps i Norge er normalt aldersbestemte, og sorteres i kategoriene skolekorps, ungdomskorps, generasjonskorps og amatørkorps.

For mange korpsmusikere er årets høydepunkt Norgesmesterskapene som arrangeres for skolekorps og amatørkorps, brassband og janitsjar. Tusenvis av korpsmusikere møtes i disse arrangementene.

Man regner med at ca. 70 000 nordmenn spiller i korps på en eller annen måte.

Forsvaret har dessuten et korps bestående av vernepliktige musikere, og profesjonell dirigent og befal i musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde (ofte forkortet «gardemusikken»).

Profesjonelle korps[rediger | rediger kilde]

Forsvaret har lang tradisjon for å ha ansatt profesjonelle musikere, og det er spesielt 6 byer som har lang historie med forsvarsmusikk i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Horten, Halden og Harstad. Fram til opprettelsen av Norges musikkhøgskole i 1973 var militærmusikerutdannelsen en viktig utdanningsvei for musikere i Norge. I dag er de aller fleste musikerne som er ansatt i Forsvarets Musikk utdannet ved Norges musikkhøgskole eller de tidligere musikkonservatoriene (som i dag tilhører Universitetene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Agder).

Per april 2023 fantes følgende profesjonelle korps i Norge:

  • Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (tidligere Forsvarets Distriktsmusikkorps Nord-Norge) (Harstad)
  • Det Norske Blåseensemble (tidligere Forsvarets Musikkorps Østlandet) (Halden) – dette ensemblet ble sivilt i 2003. Det består av 24 musikere.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]