Jens Stoltenbergs andre regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Stoltenbergs andre regjering utenfor slottet i Oslo den 17. oktober 2005

Jens Stoltenbergs andre regjering, ofte omtalt som «den rødgrønne regjeringen», var Norges regjering fra 17. oktober 2005 til 16. oktober 2013. Den var en koalisjonsregjering som utgikk av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp), som sammen fikk flertall ved stortingsvalget 2005. Etter forhandlinger ble partiene enige om en regjeringsplattform, Soria Moria-erklæringen, og presenterte en regjeringserklæring 13. oktober 2005. Regjeringen fikk fornyet sitt parlamentariske flertallsgrunnlag i stortingsvalget i 2009.

Regjeringen bestod pr. 2012 av stats- og utenriksministeren og 18 statsråder. Regjeringsmedlemmene ble bistått av 45 statssekretærer[1] og 21 politiske rådgivere.[2]

Etter stortingsvalget 2013 varslet statsministeren at han ville søke avskjed for regjeringen etter fremleggelsen av statsbudsjettet 14. oktober 2013.[3] Stoltenberg søkte og fikk innvilget avskjed i ekstraordinært statsråd den 14. oktober 2013.[4] Regjeringen fortsatte som forretningsministerium inntil Erna Solbergs regjering under ledelse av Høyres leder Erna Solberg overtok 16. oktober 2013.[5]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Dette var første gang siden samlingsregjeringen etter krigen at Arbeiderpartiet gikk til valg med et regjeringsalternativ som innebar samarbeid med andre partier. På siste halvdel av 1900-tallet hadde Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i lange perioder, men ofte med mindretall i Stortinget. Foran dette valget inngikk partiet imidlertid et samarbeid med Sp og SV med formål å kunne danne en flertallsregjering, som en motvekt til den borgerlige Bondevik II-regjeringen.

Dette var også første gang Sp inngikk et regjeringssamarbeid med partier som befant seg til venstre for seg på den politiske høyre–venstre-aksen. Tidligere hadde partiet sittet i regjering en rekke ganger, men da i ulike konstellasjoner med partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

For SV var dette første gang i partiets historie at det tok sete i en regjering.

Soria Moria-forhandlingene[rediger | rediger kilde]

Etter valgseieren 12. september ble de tre partiene enige om å innlede regjeringsforhandlinger på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Forhandlingene begynte 26. september og ble avsluttet med en pressekonferanse der regjeringserklæringen ble presentert den 13. oktober.

Blant temaene det ble forhandlet om var:

Soria Moria-erklæringen[rediger | rediger kilde]

Wikisource Wikikilden: Soria Moria-erklæringen – originaltekst


Statsråder[rediger | rediger kilde]

Forhandlingene etter stortingsvalget 2005 førte til at Arbeiderpartiet fikk ti statsråder inkludert statsministeren, mens SV fikk fem statsråder og Senterpartiet fire. Regjeringen besto ved tiltredelsen 17. oktober 2005 av ti menn og ni kvinner.

Ved stortingsvalget 2009 økte Arbeiderpartiet sitt mandattall på Stortinget med tre og fikk dermed 64 representanter. SV fikk 11, en tilbakegang på fire, mens Senterpartiet beholdt sine mandater. Forhandlingene mellom de tre partiene resulterte i at regjeringen ble utvidet med ett medlem. Arbeiderpartiet fikk da tolv ministre, mens SV og Senterpartiet fikk fire hver. Kjønnsfordelingen etter dette ble 10–10.

Etter 2009-valget sa Kristin Halvorsen fra seg posten som finansminister, og denne gikk da til Arbeiderpartiets Sigbjørn Johnsen. I tillegg opprettet regjeringen en egen statsrådsstilling for samordning ved Statsministerens kontor – en stilling som erstattet den statssekretærstillingen som stod for forberedelse av regjeringsmøtene og koordineringen av det politiske avklaringsarbeidet mellom departementene.

I løpet av regjeringsperioden på åtte år ble det gjort endringer på alle poster, slik at statsminister Jens Stoltenberg var den eneste som hadde samme posisjon hele tiden. Fem andre var medlem av regjeringen fra begynnelse til slutt, men i ulike posisjoner: Kristin Halvorsen, Liv-Signe Navarsete, Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Anne-Grete Strøm-Erichsen.[6]

Kortfattet oversikt over statsrådene[rediger | rediger kilde]

Endringer i regjeringens sammensetning[rediger | rediger kilde]

2006[rediger | rediger kilde]

Den første endringen i regjeringen skjedde 29. september 2006 da næringsminister Odd Eriksen overlot plassen til Dag Terje Andersen. Eriksen opplyste at årsaken var hensynet til barna. Han gikk over til å bli leder av Arbeiderpartiets fylkesråd i Nordland.[7][8]

2007[rediger | rediger kilde]

21. september 2007 ble det endringer blant Senterpartiets statsråder. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen gikk av, og ble erstattet av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Magnhild Meltveit Kleppa kom ny inn og tok over Hagas ministerpost. Også Enoksens avgang ble begrunnet med familiehensyn, men det ble også spekulert i at han samarbeidet dårlig med andre statsråder og viste lite handlekraft.[9][10]

Neste skifter kom 18. oktober samme år. Øystein Djupedal (SV) gikk av som kunnskapsminister og ble erstattet av to partifeller. Bård Vegar Solhjell fikk ansvaret for barnehage- og opplæringssaker og den generelle administrasjonen av departementet, mens Tora Aasland fikk ansvaret for universitet- og høgskolesaker, forskningssaker, studiefinansieringssaker og fagskoleutdanningssaker. Helen Bjørnøy gikk samtidig av som miljøvernminister. For at ikke SVs antall statsråder skulle øke, ble Bjørnøys departement overtatt av Erik Solheim, som også fortsatte som utviklingsminister i Utenriksdepartementet. Samme dato gikk Karita Bekkemellem av som leder av Barne- og likestillingsdepartementet. Hennes post ble overtatt av Manuela Ramin-Osmundsen, som også fikk ansvaret for Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.[11]

De to SV-statsrådene hadde vært utsatt for mye kritikk, og utskiftingene ble sett på som partiets reaksjon på et dårlig resultat i kommunevalget samme høst.[12] Årsaken til Bekkemellems avgang var mer uavklart, ettersom hun selv opplyste at hun gjerne hadde villet fortsette.[13]

2008[rediger | rediger kilde]

Ramin-Osmundsens statsrådsperiode ble kort. Allerede 15. februar 2008 måtte hun trekke seg på grunn av uryddigheter ved tilsettingen av nytt barneombud. Kulturminister Trond Giske fikk midlertidig ansvar for Barne- og likestillingsdepartementet inntil Anniken Huitfeldt kom inn som ny statsråd 29. februar.[14][15][16]

20. juni 2008 skjedde flere skifter, både blant Arbeiderpartiets og Senterpartiets statsråder. Dag Terje Andersen gikk fra Nærings- og handelsdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bjarne Håkon Hanssen forlot sistnevnte og gikk over til Helse- og omsorgsdepartementet, som Sylvia Brustad forlot for å overta ansvaret for Nærings- og handelsdepartementet. Åslaug Haga gikk ut av regjeringen, og Terje Riis-Johansen overtok hennes plass som olje- og energiminister. Lars Peder Brekk kom ny inn som statsråd i Landbruks- og matdepartementet.[17]

Hagas avgang kom etter at hun en periode hadde vært sykmeldt etter sterkt mediepress knyttet til flere private forhold. Hun trakk seg samtidig som partileder.[18][19]

2009[rediger | rediger kilde]

Den mest omfattende endringen i sammensetningen av Stoltenberg II skjedde etter stortingsvalget høsten 2009, da elleve av departementene fikk nye sjefer. Kabalen tok såpass lang tid å legge at endringene måtte gjøres i to omganger. 2. oktober gikk to av Arbeiderpartiets statsråder ut av regjeringen for å kunne innta viktige verv i Stortinget: Dag Terje Andersen ble stortingspresident, og Helga Pedersen ble parlamentarisk leder. Midlertidig fikk helseminister Bjarne Håkon Hanssen også ansvaret for Arbeidsdepartementet, mens næringsminister Sylvia Brustad tok seg av Fiskeridepartementet.[20][21]

Endringene for øvrig skjedde 20. oktober og kan oppsummeres slik:[22]

 • Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad, Heidi Grande Røys og Bård Vegar Solhjell gikk ut av regjeringen.
 • Kristin Halvorsen forlot Finansdepartementet og overtok Solhjells plass i Kunnskapsdepartementet.
 • Liv Signe Navarsete og Magnhild Meltveit Kleppa byttet departement, slik at Navarsete ble kommunal- og regionalminister og Kleppa samferdselsminister.
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen overtok bestyrelsen av Helse- og omsorgsdepartementet etter Bjarne Håkon Hanssen.
 • Trond Giske overtok Nærings- og handelsdepartementet etter Sylvia Brustad.
 • Anniken Huitfeldt overtok Kultur- og kirkedepartementet etter Trond Giske med unntak av kirkeavdelingen, som ble overført til fornyings- og administrasjonsministeren.
 • Grete Faremo ble ny statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet (etter Anne-Grete Strøm-Erichsen).
 • Sigbjørn Johnsen ble ny finansminister.
 • Lisbeth Berg-Hansen ble ny fiskeri- og kystminister (etter Helga Pedersen).
 • Audun Lysbakken overtok etter Anniken Huitfeldt som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet og fikk i tillegg ansvaret for integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • Rigmor Aasrud overtok Fornyings- og administrasjonsdepartementet etter Heidi Grande Røys. I tillegg fikk hun ansvaret for kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • Hanne Bjurstrøm fikk en dobbeltrolle. Hun var nemlig sentral i et pågående arbeid med internasjonale klimaforhandlinger. De første månedene fikk hun derfor en egen statsrådspost med særlige oppgaver på dette feltet. Fra 21. desember 2009 skulle hun så overta styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (unntatt avdelinger som var tillagt andre statsråder). Rigmor Aasrud hadde ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i disse månedene.
 • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som hadde vært statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor i regjeringens første fire år, beholdt samme oppgaver, men ble oppgradert til statsråd.
 • Innvandringsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble lagt inn under justisminister Knut Storberget.

2011[rediger | rediger kilde]

Etter at 2010 hadde passert uten endringer i regjeringen, gikk olje- og energiminister Terje Riis-Johansen av 4. mars 2011. Grunnen ble opplyst å være at han ønsket å stille til valg som fylkesordfører i Telemark samme høst. Det var imidlertid klart at han også hadde slitt med flere større saker i departementet, blant annet kraftmastene i Hardanger og renseanlegget på Mongstad. Ny statsråd ble Ola Borten Moe.[23][24]

11. november 2011 gikk så justisminister Knut Storberget ut av regjeringen. Han ble erstattet av forsvarsminister Grete Faremo. Som ny leder av Forsvarsdepartementet kom Espen Barth Eide inn. Samtidig ble det bestemt at Justis- og politidepartementet skulle skifte navn til Justis- og beredskapsdepartementet fra 1. januar 2012.[25] Det ble opplyst av Storberget en tid hadde ønsket å gå av, men at han hadde blitt sittende en tid på grunn av terrorhendelsene 22. juli. Dagen før statsrådskiftet hadde han gitt Stortinget en redegjørelse om hendelsene.[26][27]

2012[rediger | rediger kilde]

5. mars 2012 gikk Audun Lysbakken ut av regjeringen. Årsaken var habilitetsspørsmål rundt tildeling av midler til organisasjoner han hadde hatt nær tilknytning til. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overtok midlertidig ledelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.[28][29]

23. mars ble det så klart at Inga Marte Thorkildsen ble ny statsråd i dette departementet. SV benyttet anledningen til å gjøre flere andre endringer blant sine statsråder. Tora Aasland gikk av, og Kristin Halvorsen fikk dermed ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet. Erik Solheim gikk også ut av regjeringen. Bård Vegar Solhjell overtok hans post i Miljøverndepartementet, mens Heikki Holmås fikk ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.[30] Både Solheim og Aasland hadde ønsket å bli sittende i regjeringen.[31]

18. juni skiftet Senterpartiets ut to av sine statsråder. Marit Arnstad overtok etter Magnhild Meltveit Kleppa i Samferdselsdepartementet, mens Trygve Slagsvold Vedum overtok etter Lars Peder Brekk i Landbruks- og matdepartementet. Begge skiftene var ventet.[32][33]

De siste skiftene i Stoltenbergs andre regjering skjedde 21. september 2012, da det ble endringer i fem departementer styrt av statsråder fra Arbeiderpartiet:[34]

 • Hanne Bjurstrøm gikk av som arbeidsminister, og Anniken Huitfeldt overtok posten.
 • Hadia Tajik kom inn som ny i regjeringen og overtok etter Huitfeldt i Kulturdepartementet.
 • Utenriksminister Jonas Gahr Støre overtok som statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Anne-Grete Strøm-Erichsen forlot dette departementet og gikk tilbake til sin tidligere plass som forsvarsminister.
 • Espen Barth Eide som hadde hatt denne posten, ble i stedet leder av Utenriksdepartementet.

Det var etter dette ingen regjeringsmedlemmer bortsett fra statsministeren som hadde hatt samme post i hele regjeringstiden.[35]

Statsrådsoversikt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Fra Til
Statsminister 2005.28.10Jens Stoltenberg,farmasidagene.jpg Jens Stoltenberg
(1959–)
A 17. oktober 2005 16. oktober 2013
Utenriksminister Jonas Gahr Støre undated.jpg Jonas Gahr Støre
(1960–)
A 17. oktober 2005 21. september 2012
Nordiskt-baltiskt statsministermote under Nordiska radets session i Helsingfors (1).jpg Espen Barth Eide
(1964–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Arbeidsdepartementet
(Arbeids- og inkluderingsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Arbeids- og sosialdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Bjarne Håkon Hanssen 2009 04 19 B.jpg Bjarne Håkon Hanssen
(1962–)
A 17. oktober 2005 20. juni 2008
Dag Terje Andersen.jpg Dag Terje Andersen
(1957–)
A 20. juni 2008 2. oktober 2009
Bjarne Håkon Hanssen
(styrte to departementer midlertidig)
A 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Rigmor Aasrud
(mens Bjurstrøm ledet klimaforhandlinger)
A 20. oktober 2009 21. desember 2009
Hanne Bjurstrøm 2009.jpg Hanne Bjurstrøm
(1960–)
A 21. desember 2009 21. september 2012
Norges kulturminister Anniken Huitfeldt under ett nordiskt kulturministermote vid Nordiska Radets session 2011 i Kopenhamn.jpg Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet

(Barne- og likestillingsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Barne- og familiedepartementet
til og med 31. desember 2005)
Karita Bekkemellem.jpg Karita Bekkemellem Orheim
(1965–)
A 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Manuela Ramin-Osmundsen.jpg Manuela Ramin-Osmundsen
(1963–)
A 18. oktober 2007 15. februar 2008
Trond Giske
(styrte to departementer midlertidig)
A 15. februar 2008 29. februar 2008
Norges kulturminister Anniken Huitfeldt under ett nordiskt kulturministermote vid Nordiska Radets session 2011 i Kopenhamn.jpg Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 29. februar 2008 20. oktober 2009
Audun Lysbakken jamstalldhetsminister Norge.jpg Audun Lysbakken
(1977–)
SV 20. oktober 2009 5. mars 2012
Tora Aasland
(under Lysbakkens foreldrepermisjon)
SV 29. november 2010 20. mars 2011
Kristin Halvorsen
(styrte to departementer midlertidig)
SV 5. mars 2012 23. mars 2012
Inga Marte Thorkildsen crop.jpg Inga Marte Thorkildsen
(1976–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Finansdepartementet Kristin H.png Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Norges finansminister Sigbjoern Johnsen. Nordiskt finansministermote i Kopenhamn 2009-12-04.jpg Sigbjørn Johnsen
(1950–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Fiskeri- og kystdepartementet Helga Pedersen2009B 140x190.jpg Helga Pedersen
(1973–)
A 17. oktober 2005 2. oktober 2009
Sylvia Brustad
(styrte to departementer midlertidig)
A 2. oktober 2009 20. oktober 2009
Sentralbanksjefens årstale - 2014-02-13 at 18-39-12.jpg Lisbeth Berg-Hansen
(1963–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Fornyings-, administrasjons-
og kirkedepartementet

(Fornyings- og administrasjonsdepartementet
til og med 31. desember 2009)
(Moderniseringsdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Heidi Grande Røys at GoOpen 2009.JPG Heidi Grande Røys
(1967–)
SV 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Rigmor Aasrud 2010.jpg Rigmor Aasrud
(1960–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Forsvarsdepartementet Strøm-Erichsen.JPG Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Norges forsvarsminister Grete Faremo vid Nordiska Radets session i Reykjavik. 2010-11-03.jpg Grete Faremo
(1955–)
A 20. oktober 2009 11. november 2011
Nordiskt-baltiskt statsministermote under Nordiska radets session i Helsingfors (1).jpg Espen Barth Eide
(1964–)
A 11. november 2011 21. september 2012
Strøm-Erichsen.JPG Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Helse- og omsorgsdepartementet Sylvia Brustad5.jpg Sylvia Brustad
(1966–)
A 17. oktober 2005 20. juni 2008
Bjarne Håkon Hanssen 2009 04 19 B.jpg Bjarne Håkon Hanssen
(1962–)
A 20. juni 2008 20. oktober 2009
Strøm-Erichsen.JPG Anne-Grete Strøm-Erichsen
(1949–)
A 20. oktober 2009 21. september 2012
Jonas Gahr Støre undated.jpg Jonas Gahr Støre
(1960–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Justis- og beredskapsdepartementet
(Justis- og politidepartementet
til og med 31. desember 2011)
Justisminister Knut Storberget.jpg Knut Storberget
(1964–)
A 17. oktober 2005 11. november 2011
Trond Giske
(1966–)
A 26. februar 2009 30. mars 2009
Norges forsvarsminister Grete Faremo vid Nordiska Radets session i Reykjavik. 2010-11-03.jpg konstituert A 1. januar 2011 31. mars 2011
Grete Faremo
(1955–)
A 11. november 2011 16. oktober 2013
Kommunal- og regionaldepartementet Aslaug Haga.png Åslaug Haga
(1959–)
Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Magnhild Meltveit Kleppa.JPG Magnhild Meltveit Kleppa
(1948–)
Sp 21. september 2007 20. oktober 2009
Liv Signe Navarsete (Senterpartiet).jpg Liv Signe Navarsete
(1958–)
Sp 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Kulturdepartementet
(Kultur- og kirkedepartementet
til og med 31. desember 2009)
Kulturminister Trond Giske på åpningen av Rockheim.jpg Trond Giske
(1966–)
A 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Norges kulturminister Anniken Huitfeldt under ett nordiskt kulturministermote vid Nordiska Radets session 2011 i Kopenhamn.jpg Anniken Huitfeldt
(1969–)
A 20. oktober 2009 21. september 2012
Hadia Tajik - Arbeiderpartiet.jpg Hadia Tajik
(1983–)
A 21. september 2012 16. oktober 2013
Kunnskapsdepartementet
(Utdannings- og forskningsdepartementet
til og med 31. desember 2005)
Oeystein Djupedal, kunskapsminister Norge, innan undervisningsministermotet i Kopenhamn 2006-09-01.jpg Øystein Djupedal
(1960–)
SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Kristin H.png Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Kunnskapsdepartementet
(barnehage- og opplæringssaker)
Bård Vegar Solhjell - 2010-04-10 at 11-46-06 (1).jpg Bård Vegar Solhjell
(1971–)
SV 18. oktober 2007 20. oktober 2009
Kristin H.png Kristin Halvorsen
(1960–)
SV 20. oktober 2009 23. mars 2012
Kunnskapsdepartementet
(forsknings- og høyere utdanningssaker)
Tora Aasland (1).jpg Tora Aasland
(1942–)
SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Landbruks- og matdepartementet Terje Riis-Johansen Senterpartiet Landbruks- og matminister20051017.jpg Terje Riis-Johansen
(1968–)
Sp 17. oktober 2005 20. juni 2008
Lars Peder Brekk.jpg Lars Peder Brekk
(1955–)
Sp 20. juni 2008 18. juni 2012
Trygve S Vedum kandidater Sp, stortingsvalget 2013.jpg Trygve Slagsvold Vedum
(1978–)
Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Miljøverndepartementet Helen Bjoernoey, norsk miljominister, under nordiskt miljoministermote i Kopenhamn 2006-03-16.jpg Helen Bjørnøy
(1954–)
SV 17. oktober 2005 18. oktober 2007
Erik Solheim.jpg Erik Solheim
(1955–)
SV 18. oktober 2007 23. mars 2012
Bård Vegar Solhjell - 2010-04-10 at 11-46-06 (1).jpg Bård Vegar Solhjell
(1971–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Nærings- og handelsdepartementet Odd Eriksen Nærings- og handelsminister 20051017.jpg Odd Eriksen
(1955–)
A 17. oktober 2005 29. september 2006
Dag Terje Andersen.jpg Dag Terje Andersen
(1957–)
A 29. september 2006 20. juni 2008
Sylvia Brustad5.jpg Sylvia Brustad
(1966–)
A 20. juni 2008 20. oktober 2009
Kulturminister Trond Giske på åpningen av Rockheim.jpg Trond Giske
(1966–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013
Olje- og energidepartementet Odd Roger Enoksen.jpg Odd Roger Enoksen
(1954–)
Sp 17. oktober 2005 21. september 2007
Aslaug Haga.png Åslaug Haga
(1959–)
Sp 21. september 2007 20. juni 2008
Terje Riis-Johansen Senterpartiet Landbruks- og matminister20051017.jpg Terje Riis-Johansen
(1968–)
Sp 20. juni 2008 4. mars 2011
Ole Borten Moe.jpg Ola Borten Moe
(1976–)
Sp 4. mars 2011 16. oktober 2013
Samferdselsdepartementet Liv Signe Navarsete (Senterpartiet).jpg Liv Signe Navarsete
(1958–)
Sp 17. oktober 2005 20. oktober 2009
Magnhild Meltveit Kleppa.JPG Magnhild Meltveit Kleppa
(1948–)
Sp 20. oktober 2009 18. juni 2012
Marit Arnstad kandidater Sp, stortingsvalget 2013.jpg Marit Arnstad
(1962–)
Sp 18. juni 2012 16. oktober 2013
Utenriksdepartementet
(utviklingssaker)
Erik Solheim.jpg Erik Solheim
(1955–)
SV 17. oktober 2005 23. mars 2012
Heikki Holmås 01.jpg Heikki Holmås
(1972–)
SV 23. mars 2012 16. oktober 2013
Statsråd (bistod statsråd Erik Solheim
med internasjonale klimaforhandlinger)
Hanne Bjurstrøm 2009.jpg Hanne Bjurstrøm
(1960–)
A 20. oktober 2009 21. desember 2009
Statsministerens kontor
(«samordningsminister»)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - 2014-02-13 at 18-43-38.jpg Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
(1959–)
A 20. oktober 2009 16. oktober 2013

Regjeringens underutvalg[rediger | rediger kilde]

Regjeringens underutvalg besto av partileder Jens Stoltenberg (Ap), nestleder Bård Vegar Solhjell (SV) og partileder Liv Signe Navarsete (Sp). Senterpartiet var først representert ved Åslaug Haga inntil 20. juni 2008, deretter av fungerende leder Lars Peder Brekk inntil Liv Signe Navarsete ble valgt til partileder på et ekstraordinært landsmøte i partiet 12. september 2008. SV var representert ved Kristin Halvorsen inntil 23. mars 2012. Nestleder Bård Vegar Solhjell representerte SV i regjeringens underutvalg ettersom partileder Audun Lysbakken ikke var medlem av regjeringen.

Endringer i departementsstrukturen[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med regjeringsskiftet i 2005 ble det foretatt enkelte endringer i departementsstrukturen, både rene navneendringer og overførsel av saksområder mellom departementene. Disse endringene trådte formelt i kraft fra 1. januar 2006, men statsrådene fikk allerede fra tiltredelsen ansvar for saksfeltene i samsvar med endringene.

 • Utdannings- og forskningsdepartementet fikk overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endret navn til Kunnskapsdepartementet.
 • Barne- og familiedepartementet endret navn til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Arbeids- og sosialdepartementet endret navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og fikk overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig ble seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk overført til Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Moderniseringsdepartementet endret navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

18. oktober 2007 ble det gjort flere statsrådsskifter med konsekvenser for departementsstrukturen:

 • Kunnskapsminister Øystein Djupedal ble erstattet av Tora Aasland, ny minister for forskning og høyere utdanning, og Bård Vegard Solhjell, ny sjef i Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehage- og grunnopplæringssaker.
 • Statsråd Erik Solheim overtok samtidig Miljøverndepartementet, samtidig som han beholdt ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet. Helen Bjørnøy gikk av som miljøvernminister.
 • Manuela Ramin-Osmundsen ble utnevnt til statsråd og sjef i Barne- og likestillingsdepartementet, også med ansvar for anti-diskriminerings-sakene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2010 ble det opprettet fire nye departementer til erstatning for fire som ble nedlagt: Arbeidsdepartementet (AD) består av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandrings-, integrerings- og mangfolds- og same- og minoritetspolitiske saker. Departementet fikk også ansvar for oppgaver knyttet til offentlige tjenestepensjoner som tidligere lå i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) består av det tidligere Barne- og likestillingsdepartementet og inkluderings- og mangfoldssaker som ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) består av det tidligere Fornyings- og administrasjonsdepartementet med unntak av offentlige tjenestepensjonsordninger, kirkesaker som ble overført fra det tidligere Kultur- og kirkedepartementet og same- og minoritetspolitiske saker ble overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kulturdepartementet (KUD) består av det tidligere Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker. I tillegg fikk Justis- og politidepartementet overført innvandringssakene, med unntak av arbeidsinnvandring, fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.[36]

1. januar 2012 byttet Justis- og politidepartementet navn til Justis- og beredskapsdepartementet. Begrunnelsen var at ansvaret for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid skulle styrkes og tydeliggjøres.[37]

Statssekretærer[rediger | rediger kilde]

Statsministerens kontor[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Finansdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Bjørn Arild Gram (Sp) – avskjed 12. oktober 2007, avløst av Geving
 • Kjersti Markusson (SV) – avskjed fra 22. oktober 2007, gikk til Statsministerens kontor
 • Geir Axelsen (Ap) – avskjed 20. oktober 2009
 • Roger Østlie Sandum (SV)- gikk til Kunnskapsdepartementet.
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Miljøverndepartementet. Avskjed 20. oktober 2009, gikk til Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Ole Morten Geving (Sp) – utnevnt 12. oktober 2007, avløste Gram. Avskjed 17. desember 2010.

Samferdselsdepartementet[rediger | rediger kilde]

 • Lars Erik Bartnes (Sp) – utnevnt 20. oktober 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 8. oktober 2008, kom fra Olje- og energidepartementet, avskjed i nåde fra 1. oktober 2009,[45] utnevnt på nytt 28. september 2012,[42] avskjed i nåde fra 1. oktober 2013.

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Steinulf Tungesvik (Sp) – permisjon fra 17. oktober 2007, avskjed 29. februar 2008
 • Hege Solbakken (Sp) – utnevnt 3. mars 2008, kom fra Statsministerens kontor, permisjon 29. september 2008 – 29. juni 2009, gikk til Kommunaldepartementet
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 12. september 2008 (vikar for Solbakken)
 • Erik Lahnstein (Sp) – konstituert 17. oktober 2007, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed i nåde fra 4. januar 2010[46], utnevnt på nytt 3. februar 2012[1], til Statsministerens kontor 28. september 2012[42]

Utenriksdepartementet[rediger | rediger kilde]

Utenrikssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Utviklingssaker[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kunnskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kommunal- og regionaldepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Forsvarsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Miljøverndepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Heidi Sørensen (SV) – utnevnt 18. oktober 2007, kom fra Stortinget, avskjed i nåde 27. april 2012

Landbruks- og matdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Arbeidsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Helse- og omsorgsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Justis- og beredskapsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Kulturdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Nærings- og handelsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Olje- og energidepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Anita Utseth (Sp) – statssekretær for Odd Roger Enoksen til 21. september 2007
 • Guri Størvold (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Kommunal- og regionaldepartementet, avskjed 20. juni 2008
 • Geir Pollestad (Sp) – utnevnt 20. juni 2008, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, avskjed 8. oktober 2008.
 • Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) – utnevnt 21. september 2007, kom fra Utenriksdepartementet, avskjed 27. mars 2009
 • Robin Martin Kåss (Ap) – utnevnt 8. oktober 2008, gikk til Helse og Omsorgsdepartementet 25. juni 2010
 • Sigrid Hjørnegård (Sp) – utnevnt 27. mars 2009
 • Eli Blakstad (Sp) – avskjed i nåde 28. september 2012[42]
 • Per Rune Henriksen (Ap) – utnevnt 3. september 2010[57], avskjed i nåde 7. mai 2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

 • Kjell Erik Øie (Ap) – avskjed i nåde 27. mars 2009
 • Krishna Chudasama (Ap) – utnevnt 28. oktober 2005[47], avskjed i nåde 1. desember 2006
 • Lotte Grepp Knutsen (Ap) – utnevnt 27. mars 2009, opprykk fra stilling som politisk rådgiver, etterfulgte Øie, gikk til Kulturdepartementet 20. oktober 2010
 • Kirsti Bergstø (SV) – utnevnt 26. november 2010, avskjed i nåde 5. mars 2012[58]
 • Henriette Westhrin (SV) – utnevnt 20. oktober 2009, avskjed i nåde 30. mars 2012

Fiskeri- og kystdepartementet[rediger | rediger kilde]

Avgåtte statssekretærer i perioden:

Politiske rådgivere[rediger | rediger kilde]

For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

For miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV)

For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)

For helseminister Jonas Gahr Støre (Ap)

For justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap)

For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

For nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap)

For samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)

For forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)

For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

For utviklingsminister Heikki Holmås (SV)

For arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap)

For landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)

For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV)

For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)

For utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

For kulturminister Hadia Tajik (Ap)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 3. februar 2012. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Endringar blant dei politiske rådgjevarane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 3. ^ Statsministeren varsler avskjed
 4. ^ Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013, regjeringen.no.
 5. ^ «Erna fikk regjeringsoppdraget», Aftenbladet, 14. oktober 2014.
 6. ^ Andreas Slettholm: Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005, Aftenposten 21. september 2012.
 7. ^ «Eriksen går av som næringsminister», Dagbladet 29. september 2006; besøkt 2. august 2015.
 8. ^ Offisielt fra statsråd 29. september 2006, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 9. ^ «Enoksen går av», Dagens Næringsliv 21. september 2007; besøkt 2. august 2015.
 10. ^ Offisielt fra statsråd 21. september 2007, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 11. ^ Offisielt frå statsrådet 18. oktober 2007, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 12. ^ «SVs kannibalisme», leder i Bergens Tidende 20. oktober 2007; besøkt 2. august 2015.
 13. ^ «– Jeg ville gjerne fortsette», Dagbladet 18. oktober 2007; beøkt 2. august 2015.
 14. ^ Offisielt fra statsråd 15. februar 2008, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 15. ^ Offisielt frå statsrådet 29. februar 2008, på regjeringen.no; besøkt 2. august 2015.
 16. ^ «Ramin-Osmundsen går av», NRK 14. februar 2008; besøkt 2. august 2015.
 17. ^ Offisielt fra statsråd 20. juni 2008, på regjeringen.no; besøkt 3. august 2015.
 18. ^ «Åslaug Haga trekker seg», VG 19. juni 2008; besøkt 3. august 2015.
 19. ^ «Åslaug Haga trekker seg», NRK 19. juni 2008; besøkt 3. august 2015.
 20. ^ Offisielt frå statsrådet 2. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 21. ^ «Overtar for fiskeriministeren», NRK 2. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 22. ^ Offisielt fra statsrådet 20. oktober 2009; besøkt 3. august 2015.
 23. ^ Offisielt fra statsråd 4. mars 2011, på regjeringen.no; besøkt 4. august 2015.
 24. ^ «Riis-Johansen går av som statsråd», NRK 4. mars 2011; besøkt 4. august 2015.
 25. ^ Offisielt fra statsråd 11. november 2011, på regjeringen.no; besøkt 4. august 2015.
 26. ^ «Knut Storberget går av», Dagbladet 11. november 2011; besøkt 4. august 2015.
 27. ^ Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011, på Stortingets nettsted, referat fra møte 10. november 2011; besøkt 4. august 2015.
 28. ^ Offisielt frå ekstraordinært statsråd 5. mars 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 29. ^ «Lysbakken går av som statsråd», Aftenposten 5. mars 2012; besøkt 6. august 2015.
 30. ^ Offisielt fra statsråd 23. mars 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 31. ^ «Tre nye statsråder har tatt plass ved kongens bord», Dagbladet 23. mars 2012; besøkt 6. august 2015.
 32. ^ Offisielt fra statsråd 18. juni 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 33. ^ «Har vurdert å kaste Kleppa og Brekk flere ganger», VG 18. juni 2012; besøkt 6. august 2015.
 34. ^ Offisielt frå statsrådet 21. september 2012, på regjeringen.no; besøkt 6. august 2015.
 35. ^ Andreas Slettholm: «Stoltenberg har byttet alle statsrådene sine siden 2005», Aftenposten 21. september 2012; besøkt 6. august 2015.
 36. ^ «Endringer i departementsstrukturen fra nyttår». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 37. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/endringer-i-regjeringen.html?id=662965 Endringer i regjeringen
 38. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 13. januar 2010. 
 39. ^ a b c d e f «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 21. september 2012. 
 40. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 20. november 2009. 
 41. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 4. oktober 2012. 
 42. ^ a b c d e f g «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 28. september 2012. 
 43. ^ a b «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 16. oktober 2009. 
 44. ^ a b c «Terje Moland Pedersen forlater JD». Statsministerens kontor. 20. januar 2012. 
 45. ^ a b c d «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 25. september 2009. 
 46. ^ a b c «Endringer blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. desember 2009. 
 47. ^ a b c d e «Nye statssekretærer». Statsministerens kontor. 28. oktober 2005. 
 48. ^ a b c «Endring blant statssekretærene». Statsministerens kontor. 18. juni 2010. 
 49. ^ «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 11. november 2011. 
 50. ^ a b «Skifte av statssekretær i KD». Statsministerens kontor. 6. mars 2009. 
 51. ^ a b c «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 52. ^ a b «Endring blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 12. oktober 2012. 
 53. ^ «Offisielt fra statsråd 23. september 2011». Statsministerens kontor. 23. september 2011. 
 54. ^ «Ny statssekretær». Statsministerens kontor. 30. oktober 2009. 
 55. ^ a b «Offisielt fra statsråd 30. september 2011». Statsministerens kontor. 30. september 2011. 
 56. ^ a b «Endringar blant statssekretærane». Statsministerens kontor. 7. desember 2012. 
 57. ^ «Ny statssekretær i OED». Statsministerens kontor. 3. september 2010. 
 58. ^ «Statsråd Audun Lysbakken har gått av». Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 5. mars 2012. 
 59. ^ a b «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 23. mars 2012. 
 60. ^ «Ny politisk rådgiver i KRD». Statsministerens kontor. 30. november 2009. 
 61. ^ «Ny politisk rådgiver i NHD». Statsministerens kontor. 3. november 2009. 
 62. ^ a b c d e f «Endringer blant de politiske rådgiverne». Statsministerens kontor. 29. februar 2012. 
 63. ^ «Ivar Vigdenes ansatt som politisk rådgiver». OED. 26. mars 2010. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]