Hopp til innhold

Kontantstøtte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kontantstøtte kan også vise til Norge under koronaviruspandemien#Statlig hjelp til næringslivet.

Kontantstøtte er en kontantytelse som i Norge gis til foreldre til barn mellom ett år og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd.

Bakgrunn, politiske vurderinger[rediger | rediger kilde]

Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for 1-åringer, og ble utvidet til også å gjelde 2-åringer fra 1. januar 1999. Ordningen ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering, og har vært og er fortsatt sterkt debattert, en rapport om norsk integreringsarbeide fra OECD har blant annet uttalt seg kritisk om ordningen og anbefalt at den avskaffes.[1] Sentralt i kritikken mot kontantstøtten har vært at den bidrar til dårligere integrering av innvandrere i det norske samfunnet, da en høy andel av de som benytter ordningen har innvandrerbakgrunn.[2]

Under Jens Stoltenbergs andre regjering har støtten dels blitt satt ned og dels blitt stående uendret, slik at det inflasjonsjusterte beløpet reelt sett har blitt redusert med rundt 9 000 kroner.[3] Samtidig med reduksjonen i beløp har antall mottakere av kontantstøtten falt, fra rundt 62 000 i 2005 til om lag 29 000 i 2010.[4]

Fra august 2012 ble kontantstøtten for toåringer fjernet. Det er vedtatt å endre kontantstøtteloven fra 1. august 2012

Endringene innebærer at:

 • kontantstøtten avvikles for toåringer
 • graderingsreglene endres for ettåringene ved at man går fra fem til to satser
 • det innføres aldersdifferensierte satser slik at de yngste ettåringene (13-18 måneder) får utbetalt 5000 kroner per måned i full kontantstøtte, mens det for de eldste ettåringene (19-23 måneder) blir utbetalt 3303 kroner per måned.

Omfang[rediger | rediger kilde]

Støtten ble i starten utbetalt fra og med måneden etter at barnet fyller 1 år og til og med måneden før barnet fyller 3 år.

I 2004 ble det utbetalt kontantstøtte for gjennomsnittlig 75 000 barn pr. mnd. Ordningen administreres av NAV.

Fra 2006 ytes kontantstøtte likevel ikke lenger enn til og med kalendermåneden før barnet fyller 2 år. Ordningen er også begrenset til 11 måneder av de to årene.

Full støtte utgjorde pr. 2011 kr 3303 pr. mnd., som for 2014 er vedtatt økt til kr 6000. Støtten graderes ned dersom barnet er delvis i barnehage med statlig driftstilskudd. For å få støtte må man søke til NAV-kontoret. Støtten utbetales i slutten av hver måned på etterskudd.

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Kontantstøtte har blitt kritisert for å hindre likestilling, og at den er til hinder for god integrering.[5][6][7]

Øvrige land[rediger | rediger kilde]

Finland innførte kontantstøtte i 1984. I 2001 utgjorde den 314 euro i måneden.[8] Tyskland innfører kontantstøtte på 150 euro i måneden fra 1.8.2013 (med forbehold om at tysk Høyesterett godkjenner ordningen).[9] Danmark og Sverige har en lignende ordning på kommunalt nivå, og kontatstøttens størrelsesorden varierer fra kommune til kommune.[10]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Norway», OECD-rapport, 3. juli 2009, rapportens sammendrag, side 74/75, sier følgende om kontantstøtten, «There thus seem to be a rather clear case for abolishing the cash-for-care subsidy, at least for children after the age of two. The amount saved through the abolition of the subsidy should be used to create more places in formal institutions in those parts of the country where there are still shortages, and to finance kindergarten attendance for the children from low-income households.»
 2. ^ «En høy andel av dem som mottar kontantstøtte har innvandrerbakgrunn.», fra «Regjeringen slanker kontantstøtten», artikkel i Aftenposten, søndag 7. november 2010
 3. ^ «Ved å sammenligne kontantstøttesatsene høsten 2005 med tilsvarende satser på samme tid i år, har Aftenposten funnet ut at den på årsbasis reelt sett er redusert med ca. 9000 kroner.», fra «Regjeringen slanker kontantstøtten», artikkel i Aftenposten, søndag 7. november 2010
 4. ^ «Det siste tiåret har antall kontantstøttemottagere sunket med over 54000. Størsteparten av nedgangen, nesten 33 500 har skjedd de siste fem årene. », fra «Regjeringen slanker kontantstøtten», artikkel i Aftenposten, søndag 7. november 2010
 5. ^ «- Kontantstøtten hindrer integrering». Likestillings- og diskrimineringsombudet (norsk). Besøkt 13. oktober 2021. 
 6. ^ «Kronikk: Kontantstøtte gir ikke likestilling». forskning.no. 21. mars 2016. Besøkt 13. oktober 2021. 
 7. ^ «Den integreringsfiendtlige kontantstøtten». www.vg.no. Besøkt 13. oktober 2021. 
 8. ^ «Lite kritikk av konantstøtten». Kilden. Arkivert fra originalen 30. desember 2013. Besøkt 26. november 2012. 
 9. ^ «Bundestag beschließt Einführung des Betreuungsgeldes». Deutscher Bundestag. Arkivert fra originalen 11. november 2012. Besøkt 26. november 2012. 
 10. ^ «Fører innvandring til arbeidsdualisme? En studie av innvandringens effekter på barnetrygd og kontantstøtte i Skandinavia (Masteroppgave i statsvitenskap av Eivind Hageberg), s. 79-82» (PDF). Universitetet i Oslo (mai 2012). Besøkt 26. november 2012. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata