Kunnskapsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
TypeDepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1814[1]
StatsrådJan Tore Sanner (H)
HovedkontorKirkegt. 18, Oslo
FokusUtdannelse i Norge
Ansatte303 (2013)[2]
Nettsidekd.regjeringen.no
Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo, som ble benyttet inntil terrorangrepet 22. juli 2011

Kunnskapsdepartementet (forkortet KD) er et norsk departement som har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning. Departementet hadde i 2017 et budsjett på 97 milliarder kroner.[3]

Jan Tore Sanner (Høyre) er fra 17. januar 2018 statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet. Bjørn Haugstad og Magnus Thue[4] er statssekretærer og Hannah Sumeja Atic og Syver Hanken er poliske rådgivere.[5] Øverste administrative leder er Petter Skarheim som i mai 2016 overtok som departementsråd etter Trond Fevolden, som hadde stillingen fra 1992[6]

Departementet ble opprettet av Jens Stoltenbergs andre regjering 1. januar 2006 som en videreføring av Utdannings- og forskningsdepartementet, som hadde ansvar for skole, videregående opplæring, høyere utdanning, forskning; ved at det nye departementet også ble tillagt ansvar for barnehager.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Barnehageavdelingen forvalter barnehageloven, yter statstilskudd til barnehager, har ansvar for barnehagekvalitet og arbeider for full barnehagedekning. Ledes av ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt.

Opplæringsavdelingen har overordnet ansvar for grunnskolen, videregående opplæring, folkehøgskoler og voksnes rettigheter til grunnopplæring. Avdelingen har ansvar for utforming av politikken innen grunnopplæringen. Gjennomføringen av de statlige skolepolitiske tiltakene er på mange områder delegert til Utdanningsdirektoratet. Avdelingen har en seksjon for kvalitetsutvikling og en seksjon for styring. Opplæringsavdelingen har etatsstyringsansvar for blant annet Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Johan Raaum.

Universitets- og høyskoleavdelingen har overordnet ansvar for høyere utdanning, fagskoleutdanninger, forskerutdanning, forskning og annen virksomhet ved universiteter og høyskoler i Norge. Avdelingen har forvaltnings-, tilsyns- og etatsstyringsansvar for offentlige universiteter og høgskoler, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dessuten gir den statsstøtte til 25 private høgskoler. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Toril Johansson.

Forskningsavdelingen utformer norsk forskningspolitikk, har etatsstyringsansvar for Norges forskningsråd og koordinerer Norges internasjonale forskningssamarbeid, hovedsakelig gjennom deltakelse i EUs rammeprogram for forskning. Avdelingen bevilger dessuten prispenger til Holbergprisen og Abelprisen. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth.

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) driver med diverse statistikk og utredninger. Avdelingen koordinerer departementets internasjonale samarbeidsavtaler innen Nordisk ministerråd, EØS/EU, OECD og er sekretariat for Den norske UNESCO-kommisjonen. AIK har etatsstyringsansvar for Vox. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Eivind Heder.

Administrasjons- og økonomiavdelingen har ansvar for studiefinansiering, departementets personalpolitikk, organisasjonsutvikling, arkiv, IKT, sikkerhet og beredskap og økonomi. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens lånekasse for utdanning, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og Meteorologisk institutt (met.no). Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Knut Børve.

Ny organisering fra 2018[rediger | rediger kilde]

Fra 1. mars 2018 vil avdelingene i Kunnskapsdepartementet erstattes av nye:[7]

Juridisk avdeling, med ansvaret for departementets rettslige områder. Ekspedisjonssjef blir Johan Raaum.

Barnehager og grunnskole med etatsstyring av Utdanningsdirektoratet og indirekte Statped.

Videregående opplæring, fagskoler og kompetansepolitikk, med etatsstyring av Kompetanse Norge og Statens lånekasse for utdanning.

Høyere utdanning og forskning. Vil bli ledet av ekspedisjonssjef Toril Johansson.

Eierskap til universiteter og høyskoler etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan, forvaltningsorganene i Bergen og Oslo, de forskningsetiske komiteene og ansvaret for Universitetssenteret på Svalbard, Norsk senter for forskningsdata, Simula Research Laboratory, UNINETT og Norsk utenrikspolitisk institutt. Ledes av Knut Børve.

Fellestjenester og strategiske satsingsområder. Ledes av ekspedisjonssjef Eivind Heder.

Historie[rediger | rediger kilde]

Øystein Djupedal (SV) var departementets første leder. Han ble avløst 18. oktober 2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV). Fra oktober 2009 overtok Kristin Halvorsen som minister for barnehage- og opplæringssaker, og hun overtok i mars 2012 også ansvaret for forskning og høyre utdanning fra Tora Aasland og satt til 16. oktober 2013.

For en oversikt over fagområdenes departementstilknytning fra 1814 til i dag, se Kirke- og undervisningsdepartementet

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]