Kunnskapsdepartementet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Type Departement
Virkeområde Norge
Etablert 1814[1]
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H)
Hovedkontor Kirkegt. 18, Oslo
Fokus Utdannelse i Norge
Ansatte 303 (2013)[2]
Nettside kd.regjeringen.no
Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo, som ble benyttet inntil terrorangrepet 22. juli 2011

Kunnskapsdepartementet (forkortet KD) er et norsk departement som har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning. Departementet hadde i 2013 et budsjett på 71 milliarder kroner.[3]

Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) er siden 16. oktober 2013 statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet. Bjørn Haugstad og Birgitte Jordahl[4] er statssekretærer og Magnus Thue er polisk rådgiver.[5] Øverste administrative leder er Trond Fevolden, som har vært departementsråd for Kunnskapsdepartementet/Kirke- og undervisningsdepartementet siden 1992.

Departementet ble opprettet av Jens Stoltenbergs andre regjering 1. januar 2006 som en videreføring av Utdannings- og forskningsdepartementet, som hadde ansvar for skole, videregående opplæring, høyere utdanning, forskning; ved at det nye departementet også ble tillagt ansvar for barnehager.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Barnehageavdelingen forvalter barnehageloven, yter statstilskudd til barnehager, har ansvar for barnehagekvalitet og arbeider for full barnehagedekning. Ledes av ekspedisjonssjef Dag Thomas Gisholt.

Opplæringsavdelingen har overordnet ansvar for grunnskolen, videregående opplæring og folkehøgskoler. Avdelingen har som mål å sørge for bedre læring, læringsmiljø og kvalitet i grunnopplæringen. Selve gjennomføringen av skolepolitikken er på mange områder delegert til Utdanningsdirektoratet, men det er Opplæringsavdelingen som endelig fastsetter læreplaner og utdanningsløp for grunnskole og videregående opplæring som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet. Seksjon for kvalitetsutvikling arbeider med innhold og kvalitetsutvikling i opplæringen.Opplæringsavdelingen har etatsstyringsansvar for blant annet Utdanningsdirektoratet, Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og Senter for IKT i utdanningen. Seksjonen har cirka 30 ansatte og ledes av ekspedisjonssjef Johan Raaum.

Universitets- og høyskoleavdelingen har overordnet ansvar for høyere utdanning, fagskoleutdanninger, forskerutdanning, forskning og annen virksomhet ved universiteter og høyskoler i Norge. Avdelingen har forvaltnings-, tilsyns- og etatsstyringsansvar for offentlige universiteter og høgskoler, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dessuten gir den statsstøtte til 25 private høgskoler. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Toril Johansson.

Forskningsavdelingen utformer norsk forskningspolitikk, har etatsstyringsansvar for Norges forskningsråd og koordinerer Norges internasjonale forskningssamarbeid, hovedsakelig gjennom deltakelse i EUs rammeprogram for forskning. Avdelingen bevilger dessuten prispenger til Holbergprisen og Abelprisen. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth.

Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (AIK) driver med diverse statistikk og utredninger. Avdelingen koordinerer departementets internasjonale samarbeidsavtaler innen Nordisk Ministerråd, EØS/EU, OECD og er sekretariat for Den norske UNESCO-kommisjonen. AIK har etatsstyringsansvar for Vox. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Eivind Heder.

Administrasjons- og utviklingsavdelingen har ansvar for studiefinansiering, departementets personalpolitikk, organisasjonsutvikling, arkiv, IKT og økonomi. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Statens lånekasse for utdanning, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Meteorologisk institutt (met.no). Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Kari Kjenndalen.

Avdeling for økonomi og styring jobber med budsjett. Ledes av ekspedisjonssjef Knut Børve.

Historie[rediger | rediger kilde]

Øystein Djupedal (SV) var departementets første leder. Han ble avløst 18. oktober 2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV). Fra oktober 2009 overtok Kristin Halvorsen som minister for barnehage- og opplæringssaker, og hun overtok i mars 2012 også ansvaret for forskning og høyre utdanning fra Tora Aasland og satt til 16. oktober 2013.

For en oversikt over fagområdenes departementstilknytning fra 1814 til i dag, se Kirke- og undervisningsdepartementet

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Kunnskapsdepartementets historikk
  2. ^ Antall ansatte i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase
  3. ^ Statsbudsjettet for budsjettåret 2014
  4. ^ regjeringen.no Nye statssekretærer 25.10.2013
  5. ^ «Erna Solbergs regjering 2013 -», regjeringen.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]