Finansdepartementet (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Finansdepartementet)
Hopp til: navigasjon, søk
For finansdepartementer i andre land, se Finansdepartement
Finansdepartementet
FIN
Finansdepartementet
TypeFinansdepartement
VirkeområdeNorge
Etablert1814[1]
StatsrådSiv Jensen (FrP)
HovedkontorAkersgt. 40, Oslo
Ansatte319 (2013)[2]
Nettsideregjeringen.no/fin
Finansdepartementets inngangsparti

Finansdepartementet (FIN) skal planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt overvåke og utarbeide regler for tilsyn og virksomhet i finansmarkedene.

Finansdepartementet ble opprettet i 1814, etter at Norge erklærte seg som en selvstendig stat. Departementet skulle ivareta viktige oppgaver for den nye nasjonen knyttet til statens økonomi og finanser.

Finansdepartementet er det kanskje mektigste departementet i Norge, fordi de fleste forslag fra andre departementer har økonomiske konsekvenser som analyseres og vurderes av Finansdepartementet.

Departementet holder hus i den gamle regjeringsbygningen (G-blokka), Akersgaten 40 i Oslo.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Departementet er inndelt i seks fagavdelinger, i tillegg til administrasjonsavdelingen og informasjonsenheten. Det har i alt ca. 300 ansatte, hvorav de fleste er samfunnsøkonomer, jurister eller siviløkonomer.

analyserer konsekvenser av skattesystemet, og har hovedansvaret for provenyberegninger knyttet til både regjeringens skatte- og finanspolitikk, og de forslag som opposisjonen i Stortinget hver høst sender departementet for å få utarbeidet konsekvensanslag for forslagene. Avdelingen rår over makroøkonomiske modeller som analyserer realvirkningen av ulike skatteregler.

  • Finansmarkedsavdelingen[7]

har ansvaret for finansmarkedslovgivningen og etatsstyringen for Finanstilsynet. Avdelingen arbeider blant annet med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene (bank, forsikring, pensjon mv), spørsmål knyttet til børsvirksomhet, verdipapirhandel, betalingsformidling og regnskap og revisjon. Finansmarkedsavdelingen forbereder lovforslag og utarbeider forskrifter, og behandler også en rekke enkeltsaker som konsesjonssøknader, eller søknader om dispensasjon fra de lover og forskrifter som gjelder. I konsesjonssøknader innhentes tilråding fra Finanstilsynet. Lov- og regelverk vedrørende Norges Bank, Finanstilsynet, Oslo Børs, Verdipapirsentralen og NOS Clearing (Oppgjørssentralen) behandles i denne avdelingen. Inntil 2007 forvaltet også avdelingen Regjeringens eierskapspost i banken DnB NOR, men denne eierposten er siden overflyttet til NHD.

  • Avdeling for formuesforvaltning[8]

utformer investeringsstrategien for Statens pensjonsfond Norge, (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU - ofte omtalt som «Oljefondet»). Avdelingen har oppfølgningsansvar overfor Norges Bank, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av departementet, samt for Folketrygdfondet som er blitt delegert oppgaven med forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge.

Departementets underordnete etater er:

I tillegg forvalter departementet statens eierinteresser i særlovselskapet Folketrygdfondet.

Departementet har fagansvaret for lov om Norges Bank og pengevesenet, men Norges Bank har en selvstendig stilling overfor departementet. Banken kan bare instrueres av Kongen i statsråd, jf. sentralbankloven § 2.

Departementets ledelse[rediger | rediger kilde]

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister) er siden 16. oktober 2013 Siv Jensen (Fremskrittspartiet). Statssekretærer er Tore Vamraak, Paal Andre Bjørnestad, Fredrik Färber, André Kolve og Jørgen Næsje.[9]

Øverste administrative leder er finansråd Hans Henrik Scheel, som kom fra stillingen som leder i Statistisk sentralbyrå. Hver av avdelingene ledes av en ekspedisjonssjef[10], som i de aller fleste tilfeller rykker opp som interne kandidater fra departementets eget embetsverk.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]