Københavnskriteriene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Københavnskriteriene er de krav som må oppfylles for at et land skal kunne tilsluttes Den europeiske union (EU).

Kriteriene, som ble vedtatt på Det europeiske råds møte i København i juni 1993, krever bl.a. at søkerlandet har institusjoner som sikrer demokratisk regjeringførsel, menneskerettigheter samt beskytter minoriteter, at det baserer seg på rettsstatens prinsipper, at det har en velfungerende markedsøkonomi og for øvrig er i stand til å påta seg medlemskapets forpliktelser og kan tilslutte seg unionens mål om en politisk, økonomisk og monetær union. Det er en forutsetning for å innlede opptakforhandlinger med et kandidatland at de politiske kriterier allerede oppfylles mens EU under opptakfasen tilbyr assistanse til såvel implementering av EU-lovgivning som finansiering av infrastruktur og økonomi.

De fleste av disse kravene er blitt utmyntet gjennom det seneste tiår gjennom lovgivning fra Europarådet, Europakommisjonen og Europaparlamentet og gjennom rettspraksis ved EUs domstol og Den europeiske menneskerettsdomstol.