Kvantitativ metode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantifiserbart). De skiller seg således fra kvalitative metoder.

Telling og måling er vanlige former for kvantitative metoder. Resultatet av forskningen er et tall eller en rekke med tall. Disse blir ofte fremstilt i tabeller, grafer eller i andre statistiske fremstillinger.

I de fleste fysikalske og biologiske vitenskaper er bruken av enten kvantitative eller kvalitative metoder ukontroversielt, ettersom den mest passende metoden blir brukt i ulike tilfeller. I samfunnsvitenskap for øvrig – især sosiologi, sosialantropologi og psykologi – er bruken av enten den eller andre type metode blitt et kontroversielt tema, noen ganger til og med en ideologi. Ulike retninger innenfor fagfeltene favoriserer den ene til fordel for den andre. Tilhengere av kvantitative metoder har hevdet at bare ved å bruke slike metoder kan samfunnsvitenskapelige fag bli vitenskapelige. Tilhengere av kvalitative metoder hevder på den annen side at de kvantitative metodene har en tendens til å tilsløre virkeligheten av de sosiale fenomener man studerer.

Den moderne tendensen (og i realiteten den hovedsakelige tendensen i de samfunnsvitenskapelige fags historie) er en eklektisk tilnærming. Kvantitative metoder blir brukt sammen med kvalitative metoder. Ved å bruke kvalitative metoder blir det ofte mulig å forstå meningen med tallene fra kvantitative metoder, og ved å bruke kvantitative metoder er det mulig å gi en presis og falsifiserbart uttrykk for kvalitative ideer.

Ved kvantitative studier er hovedprinsippet nøyaktighet. I det store og hele er opplegget fastlagt før datainnsamlingen begynner. Forskeren har på forhånd bestemt hvilke utvalgte aspekter ved kildene som skal undersøkes. Ved for eksempel strukturerte intervju skal informantene behandles mest mulig likt. Alle skal få de samme spørsmålene. Pass på at spørsmålene ikke blir misforstått, da kan forskeren miste viktige data.

sosiologistubbDenne sosiologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.