Korrelogram

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Korrelogram er en grafisk fremstilling av en variabels verdi i forhold til variabelens tidligere verdier (lagvariabler). En slik fremstilling kan gi innsikt i grad av tilfeldighet i et datasett eller vise autokorrelasjon. Korrelogram brukes ofte som et hjelpemiddel for å vise autokorrelasjon og kalles derfor ofte for autokorrelasjonsplott.

Autoritetsdata