Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient (eller Pearsons \rho) er den mest kjente indikatoren på korrelasjon. Den måler samvariasjonen mellom to variabler ved å dele variablenes kovarians på produktet av variablenes respektive standardavvik:

\rho_{X,Y}={\mathrm{cov}(X,Y) \over \sigma_X \sigma_Y} ={E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] \over \sigma_X\sigma_Y}