Gjennomsnitt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Sammenligning av gjennomsnitt (mean), median og typetall (mode) av to lognormalfordelinger med forskjellig skjevhet.

Det (aritmetiske) gjennomsnittet er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon. Det regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier, og uttrykkes som

 \bar{x} = {1 \over n} \sum_{i=1}^n{x_i}

Her er {x_i} de ulike verdiene i populasjonen.

Normalt har man bare tilgang til et representativt (tilfeldig) utvalg av en populasjon, og kan bare finne en tilnærmet verdi av gjennomsnittet. Dette symboliseres med μ eller E(X).