Hopp til innhold

Sensitivitet og spesifisitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Visualisering av PPV, NPV, Sensitivitet og Spesifisitet
Denne artikkelen handler om sensitivitet i forhold til tester og statistikk

Sensitivitet brukes i medisinsk sammenheng til å beskrive en prøves evne til å oppdage tilstanden prøven skal teste. En prøves sensitivitet er definert som sannsynligheten for at prøven skal være positiv (her i betydningen at den indikerer at tilstanden foreligger) gitt at vedkommende som prøven tas av faktisk har tilstanden det testes for.

En prøves sensitivitet sier sammen med dens spesifisitet hvor nøyaktig prøven er, det vil si dens evne til å gi rett svar på om den som testes faktisk er eller ikke har tilstanden det testes på.

Spesifisitet i medisinsk sammenheng definert som sannsynligheten for at en prøve skal være negativ (her i betydningen at den indikerer at tilstanden ikke foreligger) dersom vedkommende som testes faktisk ikke har tilstanden det testes for.

En prøves spesifisitet sier sammen med dens sensitivitet hvor nøyaktig prøven er, det vil si dens evne til å gi rett svar på om den som testes faktisk er eller ikke er bærer av tilstanden det testes på.